Onglets principaux

Compte administratif 2020 en xml

Présentation (format xml) du Compte Administratif 2020

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<DocumentBudgetaire xmlns="http://www.minefi.gouv.fr/cp/demat/docbudgetaire">
  <VersionSchema V="97"/>
  <BlocEditeur>
   <CodeEditeur V="GFI Progiciels, ASTRE GF V8.02 extraction 20141209 procedures 20180926"/>
  </BlocEditeur>
  <VersionOutil outil="DSC_COMMON" version="27"/>
  <VersionOutil outil="REMAT" version="13_2020"/>
  <Scellement md5="65AC0B309CD6462305FC699B38E17520" sha1="8BE7B3A551D7097A11E5F544DE4B5F795E169DF5" date="2021-07-21T16:08:24"/>
  <EnTeteDocBudgetaire>
   <DteStr V="2021-03-22"/>
   <LibellePoste V="PAIERIE REGIONALE DES HDF"/>
   <IdPost V="059080"/>
   <LibelleColl V="HAUTS DE FRANCE"/>
   <IdColl V="20005374200017"/>
   <NatCEPL V="REGION"/>
  </EnTeteDocBudgetaire>
  <Budget>
   <EnTeteBudget>
     <LibelleEtab V="REGION HDF PRINCIPAL"/>
     <IdEtab V="20005374200017"/>
     <CodColl V="100"/>
     <CodBud V="00"/>
     <Nomenclature V="M71-M71"/>
   </EnTeteBudget>
   <BlocBudget>
     <NatDec V="09"/>
     <Exer V="2020"/>
     <ProjetBudget V="false"/>
     <DteDec V="2021-05-20"/>
     <NatVote V="FcIc"/>
     <OpeEquip V="false"/>
     <VoteFormelChap V="true"/>
     <TypProv V="1"/>
     <BudgPrec V="1"/>
     <ReprRes V="1"/>
     <NatFonc V="2"/>
     <PresentationSimplifiee V="false"/>
     <DepFoncN2 V="0.00"/>
     <RecFoncN2 V="0.00"/>
     <DepInvN2 V="0.00"/>
     <RecInvN2 V="0.00"/>
     <CodTypBud V="P"/>
     <IdEtabPal V="1"/>
     <LibelleEtabPal V="HAUTS-DE-FRANCE"/>
   </BlocBudget>
   <InformationsGenerales>
     <Information Code="SurfUtBat" V="-"/>
     <Information Code="LongVoirie" V="-"/>
     <Information Code="MoyNatPotFisc" V="-"/>
     <Information Code="ValCoefMobPotFisc" V="-"/>
     <Information Code="ValDepRFonc" V="375,60 €"/>
     <Information Code="ValProdImpo" V="119,82 €"/>
     <Information Code="ValRecRFonc" V="429,53 €"/>
     <Information Code="ValDepEq" V="140,32 €"/>
     <Information Code="ValEncDettePop" V="509,25 €"/>
     <Information Code="ValDepPers" V="16,49 %"/>
     <Information Code="ValDepFoncRemDette" V="93,93 %"/>
     <Information Code="ValDepEqB" V="32,67 %"/>
     <Information Code="ValEncDetteRecFonc" V="118,56 %"/>
     <Information Code="DtDelibAmort1An" V="27/05/2016"/>
     <Information Code="MtAmort1An" V="500"/>
     <Information Code="PopTot" V="6096682"/>
     <Information Code="NbOrgCoop" V="34"/>
     <Information Code="LimiteVirCred" V="7.5% des dpenses relles de la section de fonctionnement et de la section d'investissement"/>
     <Information Code="ValDGFPop" V="0.01"/>
     <Information Code="Approuve" V="APPROUVE : La convention SNCF acte en vigueur permet uniquement d'afficher les donnes 2019"/>
   </InformationsGenerales>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204142"/>
     <Fonction V="9071"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="907"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="49997.25"/>
     <MtReal V="10597.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="49997.25"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 PLAN 100 000 LOGEMENTS"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 71000982 2015/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="1388"/>
     <Fonction V="9072"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="907"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="112500.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="112500.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IRP 99"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="R 72000999 2015/4"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20422"/>
     <Fonction V="9093"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="909"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="122169.38"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="122169.38"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000002 2015/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="238"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="52128.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2017 EQUIPEMENTS LYCEES PUBLICS"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200011 2017/3"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="21841"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="55262.09"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2017 EQUIPEMENTS LYCEES PUBLICS"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200011 2017/3"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204181"/>
     <Fonction V="9093"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="909"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="15922.96"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="15922.96"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000002 2013/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204181"/>
     <Fonction V="9093"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="909"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="57500.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="57500.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000002 2014/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="21572"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="19887.56"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200011 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="21841"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="2200000.00"/>
     <MtReal V="1684421.78"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="2200000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200011 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65738"/>
     <Fonction V="9362"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="8566.60"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 FDP 09"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 62S00005 2015/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65738"/>
     <Fonction V="9392"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="35906.02"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 RENFORCEMENT DE L ATTRACTIVITE FORMATION"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 92000975 2015/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="21572"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="80000.00"/>
     <MtReal V="473.41"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="80000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200011 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="21572"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="57636.17"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200011 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="21578"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="14765.28"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200011 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="21841"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="272106.14"/>
     <MtReal V="145697.37"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="272106.14"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200011 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6558"/>
     <Fonction V="9313"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="653131.83"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 13000001 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9362"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="4077691.43"/>
     <MtReal V="1485601.41"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="4077691.43"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 FDP 09"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 62S00004 2015/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6513"/>
     <Fonction V="9313"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="1985000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="1985000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 13000001 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65738"/>
     <Fonction V="9362"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="176325.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 FDP 09"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 62S00004 2015/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65733"/>
     <Fonction V="9362"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="17500.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="17500.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 FDP 09"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 62S00004 2015/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6568"/>
     <Fonction V="9313"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="207589.91"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 13000001 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="617"/>
     <Fonction V="9392"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="41173.87"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="41173.87"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 RENFORCEMENT DE L ATTRACTIVITE FORMATION"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 92000975 2015/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2045"/>
     <Fonction V="9062"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="2150000.00"/>
     <MtReal V="1900000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="2150000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 IDP 09"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 62S00005 2015/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9093"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="909"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="103233.98"/>
     <MtReal V="116100.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="103233.98"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000995 2016/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204131"/>
     <Fonction V="9062"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="100000.00"/>
     <MtReal V="350000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="100000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 IDP 09"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 62S00005 2015/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204142"/>
     <Fonction V="9071"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="907"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="805725.65"/>
     <MtReal V="542339.81"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="805725.65"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2013 PLAN 100 000 LOGEMENTS"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 71000982 2013/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204141"/>
     <Fonction V="9071"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="907"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="40600.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2013 PLAN 100 000 LOGEMENTS"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 71000982 2013/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9093"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="909"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="200000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="200000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000995 2017/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9362"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="669934.80"/>
     <MtReal V="119691.94"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="669934.80"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 FDP 09"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 62S00005 2015/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="236"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="34157.60"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200011 2015/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="74832"/>
     <Fonction V="942"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="942"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="95536672.00"/>
     <MtReal V="95536672.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="95536672.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="74833"/>
     <Fonction V="942"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="942"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="328223.00"/>
     <MtReal V="328223.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="328223.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="74835"/>
     <Fonction V="942"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="942"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="9446121.00"/>
     <MtReal V="9446121.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="9446121.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65738"/>
     <Fonction V="9313"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="4000000.00"/>
     <MtReal V="57748.76"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="4000000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 13000001 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="21572"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="293973.73"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2017 EQUIPEMENTS LYCEES PUBLICS"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200011 2017/3"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2045"/>
     <Fonction V="9062"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="1627773.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="1627773.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 IDP 09"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 62S00007 2015/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204181"/>
     <Fonction V="9041"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="904"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="10763.20"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 41000018 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="21841"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="8290.13"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200011 2017/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204131"/>
     <Fonction V="9062"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="5280000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 IDP 09"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 62S00006 2015/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2745"/>
     <Fonction V="9093"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="909"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="60000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="60000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000998 2015/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204141"/>
     <Fonction V="9071"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="907"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="49997.25"/>
     <MtReal V="34929.50"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="49997.25"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 PLAN 100 000 LOGEMENTS"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 71000982 2015/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65738"/>
     <Fonction V="9313"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="100000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="100000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 13000001 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9341"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="934"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="20000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="20000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 41000018 2019/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65734"/>
     <Fonction V="9341"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="934"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="6048.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 41000018 2019/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204131"/>
     <Fonction V="9062"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="945366.27"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 IDP 09"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 62S00007 2015/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6558"/>
     <Fonction V="9313"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="53477500.00"/>
     <MtReal V="58468808.53"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="53477500.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 13000001 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204142"/>
     <Fonction V="9071"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="907"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="155985.64"/>
     <MtReal V="59557.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="155985.64"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2014 PLAN 100 000 LOGEMENTS"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 71000982 2014/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2045"/>
     <Fonction V="9062"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="5280000.10"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="5280000.10"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 IDP 09"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 62S00006 2015/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204141"/>
     <Fonction V="9071"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="907"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="155985.56"/>
     <MtReal V="29000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="155985.56"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2014 PLAN 100 000 LOGEMENTS"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 71000982 2014/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9393"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="117.09"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="117.09"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000999 2015/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6513"/>
     <Fonction V="9313"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="261510.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="261510.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 13000001 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9041"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="904"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="15000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="15000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 41000018 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204151"/>
     <Fonction V="9062"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="491152.11"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 IDP 09"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 62S00007 2015/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9395"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="7759.47"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA01"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 95000001 2017/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9393"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="247144.16"/>
     <MtReal V="66919.65"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="247144.16"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000001 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9093"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="909"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="77000.42"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="77000.42"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000999 2015/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65738"/>
     <Fonction V="9395"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="87109.86"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="87109.86"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA01"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 95000001 2017/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9393"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="30254.50"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000001 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65734"/>
     <Fonction V="9395"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="7500.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA01"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 95000001 2017/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9393"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="319290.20"/>
     <MtReal V="465824.17"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="319290.20"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000001 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="7478"/>
     <Fonction V="9391"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="272000.00"/>
     <MtReal V="37900.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="272000.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="7478"/>
     <Fonction V="9394"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="14640.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="7478"/>
     <Fonction V="93886"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="938"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="175000.00"/>
     <MtReal V="176796.43"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="175000.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="7478"/>
     <Fonction V="93818"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="938"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="1369840.00"/>
     <MtReal V="339788.62"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="1369840.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9362"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="182318.33"/>
     <MtReal V="257165.93"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="182318.33"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 FDP 09"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 62S00002 2015/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65733"/>
     <Fonction V="9362"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="74847.89"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="74847.89"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 FDP 09"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 62S00002 2015/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2045"/>
     <Fonction V="9062"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="27764.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 IDP 09"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 62S00002 2015/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204131"/>
     <Fonction V="9062"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="50000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="50000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 IDP 09"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 62S00002 2015/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9393"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="8430.36"/>
     <MtReal V="7755.58"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="8430.36"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000999 2017/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9362"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="197400.00"/>
     <MtReal V="846843.36"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="197400.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 FDP 09"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 62S00001 2015/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="617"/>
     <Fonction V="9380"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="938"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="26173.00"/>
     <MtReal V="26173.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="26173.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2011 SERVICE COMMUN"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 80000997 2011/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65738"/>
     <Fonction V="9394"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="18252.47"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000001 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65734"/>
     <Fonction V="9394"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="8820.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000001 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65738"/>
     <Fonction V="9394"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="10000.00"/>
     <MtReal V="300.93"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="10000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000001 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="7478"/>
     <Fonction V="93312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="130000.00"/>
     <MtReal V="197053.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="130000.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2045"/>
     <Fonction V="9062"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="80000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="80000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 IDP 09"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 62S00004 2015/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="7478"/>
     <Fonction V="93811"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="938"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="18000000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="18000000.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65733"/>
     <Fonction V="9362"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="487338.39"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="487338.39"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 FDP 09"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 62S00003 2015/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9362"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="340145.19"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 FDP 09"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 62S00003 2015/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65738"/>
     <Fonction V="9362"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="80850.38"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 FDP 09"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 62S00003 2015/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9394"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="93036.55"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="93036.55"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 01"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000002 2016/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204131"/>
     <Fonction V="9062"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="200000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="200000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 IDP 09"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 62S00003 2015/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9394"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="90000.00"/>
     <MtReal V="62579.16"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="90000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000001 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="238"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="28901.76"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200012 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6156"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="3335.88"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200012 2018/4"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65734"/>
     <Fonction V="93311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="98283.64"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31100001 2018/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="90311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="38000.00"/>
     <MtReal V="50000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="38000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31100001 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6518"/>
     <Fonction V="9341"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="934"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="30000.00"/>
     <MtReal V="34064.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="30000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 41000014 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9394"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="310905.95"/>
     <MtReal V="74847.56"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="310905.95"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2016 ALLEGEMENT DES CHARGES PATRONALES"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000002 2016/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6518"/>
     <Fonction V="9341"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="934"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="123000.00"/>
     <MtReal V="103846.50"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="123000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 41000014 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6518"/>
     <Fonction V="9341"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="934"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="14031.50"/>
     <MtReal V="4901.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="14031.50"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 41000014 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2045"/>
     <Fonction V="9062"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="9036546.26"/>
     <MtReal V="9036546.26"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="9036546.26"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 FEDER INVESTISSEMENT"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 62N00020 2015/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204181"/>
     <Fonction V="90311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="12000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="12000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31100001 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9062"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="134080.23"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="134080.23"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 FEDER INVESTISSEMENT"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 62N00019 2015/3"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2045"/>
     <Fonction V="9062"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="6114332.75"/>
     <MtReal V="1104137.32"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="6114332.75"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 FEDER INVESTISSEMENT"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 62N00021 2015/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="21572"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="2647443.00"/>
     <MtReal V="3408091.93"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="2647443.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200012 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20431"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="348969.19"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200012 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65733"/>
     <Fonction V="9362"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="43307.57"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2017 ASSISTANCE TECHNIQUE"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 62N00025 2017/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="100000.00"/>
     <MtReal V="122750.31"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="100000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200012 2019/4"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9362"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="244927.54"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="244927.54"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2017 ASSISTANCE TECHNIQUE"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 62N00025 2017/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204142"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="30000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="30000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2017 LYCEES PUBLICS SUBVENTIONS"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200012 2017/3"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9393"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="20000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="20000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000005 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="21831"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="738.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2017 EQUIPEMENTS LYCEES PUBLICS"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200012 2017/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="21841"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="43385.98"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2017 EQUIPEMENTS LYCEES PUBLICS"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200012 2017/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9393"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="40000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="40000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000006 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9393"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="7500.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000006 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="21578"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="16599.10"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2017 EQUIPEMENTS LYCEES PUBLICS"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200012 2017/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204182"/>
     <Fonction V="9052"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="192000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDP 3"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 52000001 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2045"/>
     <Fonction V="9062"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="3600725.62"/>
     <MtReal V="3058170.61"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="3600725.62"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 IDP 09"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 62S00001 2015/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20422"/>
     <Fonction V="9052"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="46586.68"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDP 3"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 52000001 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65733"/>
     <Fonction V="9362"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="4267414.79"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="4267414.79"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 FDP 09"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 62S00001 2015/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="236"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="35550.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200012 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65738"/>
     <Fonction V="9362"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="183646.45"/>
     <MtReal V="1231975.43"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="183646.45"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 FDP 09"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 62S00001 2015/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204142"/>
     <Fonction V="9052"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="600000.00"/>
     <MtReal V="1332827.20"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="600000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDP 3"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 52000001 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204152"/>
     <Fonction V="9052"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="251729.55"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDP 3"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 52000001 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="21572"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="882068.76"/>
     <MtReal V="1219773.09"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="882068.76"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200012 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9093"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="909"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="171779.00"/>
     <MtReal V="171779.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="171779.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000003 2020/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65736"/>
     <Fonction V="93311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="300000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="300000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31100001 2020/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204141"/>
     <Fonction V="9052"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="5436.79"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="5436.79"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDP 3"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 52000001 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65735"/>
     <Fonction V="93311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="570672.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31100001 2020/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2045"/>
     <Fonction V="9062"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="761032.50"/>
     <MtReal V="380516.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="761032.50"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 FEDER INVESTISSEMENT"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 62N00015 2015/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204152"/>
     <Fonction V="9052"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtRARPrec V="0.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="37467.50"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA01"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 52000001 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65734"/>
     <Fonction V="93311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="450000.00"/>
     <MtReal V="57216.56"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="450000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31100001 2020/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204181"/>
     <Fonction V="90311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="60000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="60000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31100001 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="90311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="237620.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <MtRAR3112 V="125000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="237620.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31100001 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204142"/>
     <Fonction V="9052"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="1612456.15"/>
     <MtReal V="1425469.14"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="1612456.15"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2017 POLES METROPOLITAINS ET GRANDS PROJETS"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 52000001 2017/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="236"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="48842.09"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200012 2017/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9062"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="2492517.83"/>
     <MtReal V="750000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="2492517.83"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015_DAE906500_4"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 62N00016 2015/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="21572"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="21090.78"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200012 2017/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65738"/>
     <Fonction V="9362"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="293856.46"/>
     <MtReal V="152836.03"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="293856.46"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 FEDER FONCTIONNEMENT"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 62N00017 2015/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="21572"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="3438850.00"/>
     <MtReal V="2329741.20"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="3438850.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2017 EQUIPEMENTS LYCEES PUBLICS"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200012 2017/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204142"/>
     <Fonction V="9052"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtRARPrec V="3279536.53"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="3279536.53"/>
     <MtReal V="6364888.50"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="-3279536.53"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA01"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 52000001 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20422"/>
     <Fonction V="9052"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="365031.71"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2017 POLES METROPOLITAINS ET GRANDS PROJETS"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 52000001 2017/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204141"/>
     <Fonction V="9052"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="4404296.53"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="4404296.53"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA01"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 52000001 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9093"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="909"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="32182.90"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="32182.90"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000002 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="21841"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="900000.00"/>
     <MtReal V="1105033.17"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="900000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200011 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2188"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="10000.00"/>
     <MtReal V="1287.70"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="10000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200011 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="21831"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="10000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="10000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200011 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9393"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="81855.84"/>
     <MtReal V="2971.93"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="81855.84"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000002 2020/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204181"/>
     <Fonction V="9093"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="909"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="699508.82"/>
     <MtReal V="452215.38"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="699508.82"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000002 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65738"/>
     <Fonction V="93311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="250000.00"/>
     <MtReal V="514040.09"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="250000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31100001 2019/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204142"/>
     <Fonction V="90311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="22873.19"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31100001 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="93311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="1760665.90"/>
     <MtReal V="828803.74"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="1760665.90"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31100001 2019/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204181"/>
     <Fonction V="9093"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="909"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="494271.97"/>
     <MtReal V="494271.97"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="494271.97"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000002 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="90311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="150000.00"/>
     <MtReal V="196109.05"/>
     <MtRAR3112 V="53890.95"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="150000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31100001 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9341"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="934"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="27296.90"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="27296.90"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 01"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 41000015 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65734"/>
     <Fonction V="93311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="42741.00"/>
     <MtReal V="1401543.62"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="42741.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31100001 2019/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204142"/>
     <Fonction V="9052"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="482484.81"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="482484.81"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2016 POLES METROPOLITAINS ET GRANDS PROJETS"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 52000001 2016/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2045"/>
     <Fonction V="9062"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="200000.00"/>
     <MtReal V="3767.95"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="200000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 FEDER INVESTISSEMENT"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 62N00017 2015/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65736"/>
     <Fonction V="93311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="200000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="200000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31100001 2019/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9341"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="934"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="39000.00"/>
     <MtReal V="9600.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="39000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 01"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 41000015 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204181"/>
     <Fonction V="90311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="42500.00"/>
     <MtReal V="25000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="42500.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31100001 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2045"/>
     <Fonction V="9062"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="2011155.60"/>
     <MtReal V="703631.21"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="2011155.60"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 FEDER INVESTISSEMENT"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 62N00019 2015/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="236"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="20000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="20000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200011 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2045"/>
     <Fonction V="9062"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="17093999.91"/>
     <MtReal V="7529399.42"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="17093999.91"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 FEDER INVESTISSEMENT"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 62N00018 2015/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65738"/>
     <Fonction V="9341"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="934"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="18000.00"/>
     <MtReal V="8000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="18000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 01"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 41000015 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204141"/>
     <Fonction V="9052"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="43612.50"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="43612.50"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 01"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 52000001 2016/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65735"/>
     <Fonction V="9362"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="72851.45"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 FEDER FONCTIONNEMENT"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 62N00019 2015/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204142"/>
     <Fonction V="9052"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="43612.50"/>
     <MtReal V="290750.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="43612.50"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 01"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 52000001 2016/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9362"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="98971.95"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="98971.95"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 FEDER FONCTIONNEMENT"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 62N00019 2015/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6236"/>
     <Fonction V="93815"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="938"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="345701.50"/>
     <MtReal V="343730.67"/>
     <MtRAR3112 V="829.82"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="345701.50"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65738"/>
     <Fonction V="9341"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="934"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="23000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 41000011 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6236"/>
     <Fonction V="93022"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="44000.00"/>
     <MtReal V="29738.46"/>
     <MtRAR3112 V="4866.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="44000.00"/>
     <MtSup Code="ProdChaRat" V="25801.44"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6236"/>
     <Fonction V="93048"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="7500.00"/>
     <MtReal V="1764.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="7500.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65641"/>
     <Fonction V="93811"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="938"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="488501931.00"/>
     <MtReal V="488479093.92"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="488501931.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 81100001 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6568"/>
     <Fonction V="93311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="524000.00"/>
     <MtReal V="524000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="524000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31100002 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="93312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="744636.72"/>
     <MtReal V="660000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="744636.72"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200024 2018/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6236"/>
     <Fonction V="93113"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="300000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="300000.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65738"/>
     <Fonction V="9341"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="934"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="36000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="36000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 41000011 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65734"/>
     <Fonction V="9341"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="934"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="24000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="24000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 41000011 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65734"/>
     <Fonction V="93312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="13206.74"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="13206.74"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200024 2019/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="93311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="2202856.40"/>
     <MtReal V="1444383.30"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="2202856.40"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31100001 2020/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="93312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="1004250.00"/>
     <MtReal V="487456.74"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="1004250.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200024 2019/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65734"/>
     <Fonction V="9341"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="934"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="64767.66"/>
     <MtReal V="11621.77"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="64767.66"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2017 OFFRE SANTE ATTRACTIVITE DE PROXIMITE ET D EXCELLENCE"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 41000012 2017/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65738"/>
     <Fonction V="93311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="600000.00"/>
     <MtReal V="187100.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="600000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31100001 2020/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65734"/>
     <Fonction V="9341"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="934"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="70232.34"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="70232.34"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 41000012 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6228"/>
     <Fonction V="93811"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="938"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="6984.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="6984.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 81100001 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65734"/>
     <Fonction V="9341"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="934"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="2827.12"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="2827.12"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 41000012 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65734"/>
     <Fonction V="9341"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="934"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="144000.00"/>
     <MtReal V="91625.66"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="144000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 41000012 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="111999.03"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 12000011 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65738"/>
     <Fonction V="9312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="135000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="135000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 12000011 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65734"/>
     <Fonction V="93312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="62500.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="62500.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200024 2020/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65734"/>
     <Fonction V="9312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="130000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="130000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 12000011 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65738"/>
     <Fonction V="9341"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="934"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="83000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="83000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 41000012 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="93312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="4010035.10"/>
     <MtReal V="3604000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="4010035.10"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200024 2020/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="150185.80"/>
     <MtReal V="158692.27"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="150185.80"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 12000011 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65738"/>
     <Fonction V="9312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="30000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="30000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 12000011 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="63548.01"/>
     <MtReal V="163793.08"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="63548.01"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 12000011 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9328"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="10064.49"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 28000003 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="7572.60"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2017 POLITIQUE REGIONALE DE L APPRENTISSAG"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 12000011 2017/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9328"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="960707.81"/>
     <MtReal V="510551.71"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="960707.81"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 28000003 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65738"/>
     <Fonction V="9312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="227762.31"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="227762.31"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 12000011 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6518"/>
     <Fonction V="9341"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="934"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="6868.75"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 41000013 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6518"/>
     <Fonction V="9341"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="934"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="3593.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 41000013 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9341"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="934"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="40000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="40000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 41000013 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2313"/>
     <Fonction V="90311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="30501.00"/>
     <MtReal V="30500.44"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="30501.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2011 PATRIMOINE CULTURE"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31100599 2011/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041712"/>
     <Fonction V="90811"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="17671639.20"/>
     <MtReal V="17671639.20"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="17671639.20"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 81100001 2020/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="93116"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="599275.79"/>
     <MtReal V="557857.20"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="599275.79"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000036 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="611"/>
     <Fonction V="9371"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="937"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="1332.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2016 PLAN CLIMAT - TRANSITION ENERGETIQUE"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 71000980 2016/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="617"/>
     <Fonction V="9371"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="937"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="33959.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2016 PLAN CLIMAT - TRANSITION ENERGETIQUE"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 71000980 2016/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="90312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="3000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200001 2018/3"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="627"/>
     <Fonction V="93886"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="938"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="100.00"/>
     <MtReal V="16.99"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="100.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="4581"/>
     <LibCpte V="REC CENTRE DE CONSERVATION ET RESTAURATION PATRIMOINE"/>
     <Fonction V="90315"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="315"/>
     <ContOp V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <OpeCpteTiers V="8"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 POLE DE CONSERVATION DU LOUVRE"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31300984 2015/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="20000.00"/>
     <MtReal V="253687.48"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="20000.00"/>
     <MtSup Code="ProdChaRat" V="253687.48"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 12000009 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="62878"/>
     <Fonction V="9328"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="59387.98"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="59387.98"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2017 AUTRES SERVICES PERISCOLAIRES ET ANNEXES"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 28000004 2017/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9328"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="107211.15"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2017 AUTRES SERVICES PERISCOLAIRES ET ANNEXES"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 28000004 2017/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="93312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="60967.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200001 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="62878"/>
     <Fonction V="9328"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="987.50"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2017 AUTRES SERVICES PERISCOLAIRES ET ANNEXES"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 28000004 2017/4"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65735"/>
     <Fonction V="9312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="83546.16"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <MtSup Code="ProdChaRat" V="83546.16"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 12000009 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65734"/>
     <Fonction V="9371"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="937"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="21561.20"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2016 PLAN CLIMAT - TRANSITION ENERGETIQUE"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 71000980 2016/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65738"/>
     <Fonction V="9312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="360000.00"/>
     <MtReal V="302370.84"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="360000.00"/>
     <MtSup Code="ProdChaRat" V="91786.05"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 12000009 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65735"/>
     <Fonction V="9312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="48707.20"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 12000009 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="555000.00"/>
     <MtReal V="360502.19"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="555000.00"/>
     <MtSup Code="ProdChaRat" V="49489.94"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 12000009 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65738"/>
     <Fonction V="9312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="186344.78"/>
     <MtReal V="128700.74"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="186344.78"/>
     <MtSup Code="ProdChaRat" V="98788.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 12000009 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="627"/>
     <Fonction V="93042"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="45.60"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9394"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="125000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="125000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000008 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="627"/>
     <Fonction V="930202"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="97.80"/>
     <MtReal V="97.80"/>
     <MtRAR3112 V="97.20"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="97.80"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="627"/>
     <Fonction V="943"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="943"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="750000.00"/>
     <MtReal V="700055.93"/>
     <MtRAR3112 V="32.50"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="750000.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6262"/>
     <Fonction V="93312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="10472.09"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <MtSup Code="ProdChaRat" V="5236.05"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6262"/>
     <Fonction V="93042"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="7462.00"/>
     <MtReal V="7793.11"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="7462.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6262"/>
     <Fonction V="93021"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="1436.40"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="611"/>
     <Fonction V="93116"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="100000.00"/>
     <MtReal V="550756.61"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="100000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000038 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="93116"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="30000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="30000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2017 ACCOMPAGNEMENT DES POLITIQUES REGIONALES"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000038 2017/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65735"/>
     <Fonction V="9328"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="140033.00"/>
     <MtReal V="25316.58"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="140033.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 28000004 2019/4"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9328"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="44651.23"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 28000004 2018/4"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65738"/>
     <Fonction V="9312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="130314.45"/>
     <MtReal V="96892.29"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="130314.45"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2017 POLITIQUE REGIONALE DE L APPRENTISSAG"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 12000009 2017/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65735"/>
     <Fonction V="9328"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="84400.00"/>
     <MtReal V="16000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="84400.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 28000004 2020/4"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9328"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="33694.24"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 28000004 2019/4"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="38990.00"/>
     <MtReal V="21331.41"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="38990.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2016 POLITIQUE REGIONALE D APPRENTISSAGE"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 12000009 2016/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9094"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="909"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="3562.80"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000010 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6281"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="1171981.05"/>
     <MtReal V="1171981.05"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="1171981.05"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2745"/>
     <Fonction V="9094"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="909"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="24730.00"/>
     <MtReal V="84443.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="24730.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000010 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="4581"/>
     <LibCpte V="REC CENTRE DE CONSERVATION ET RESTAURATION PATRIMOINE"/>
     <Fonction V="90313"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="313"/>
     <ContOp V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="978.00"/>
     <MtReal V="16089.57"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <OpeCpteTiers V="8"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="978.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2014 RESERVES DU LOUVRE"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31300984 2014/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="4581"/>
     <LibCpte V="REC CENTRE DE CONSERVATION ET RESTAURATION PATRIMOINE"/>
     <Fonction V="90315"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="315"/>
     <ContOp V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <OpeCpteTiers V="8"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2014 RESERVES DU LOUVRE"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31300984 2014/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204152"/>
     <Fonction V="90313"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="750000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 POLE DE CONSERVATION DU LOUVRE"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31300984 2015/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2745"/>
     <Fonction V="9094"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="909"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="100187.00"/>
     <MtReal V="24730.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="100187.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000010 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6281"/>
     <Fonction V="93022"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="9840.00"/>
     <MtReal V="9240.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="9840.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9392"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="263000.00"/>
     <MtReal V="180453.46"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="263000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="15 FDA 01"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 92000985 2015/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6281"/>
     <Fonction V="930202"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="682947.37"/>
     <MtReal V="651462.37"/>
     <MtRAR3112 V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="682947.37"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="4581"/>
     <LibCpte V="REC CENTRE DE CONSERVATION ET RESTAURATION PATRIMOINE"/>
     <Fonction V="90313"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="313"/>
     <ContOp V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="5315050.00"/>
     <MtReal V="2216571.49"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <OpeCpteTiers V="8"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="5315050.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 POLE DE CONSERVATION DU LOUVRE"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31300984 2015/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6281"/>
     <Fonction V="93042"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="430.00"/>
     <MtReal V="220.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="430.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9094"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="909"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="900000.00"/>
     <MtReal V="3403987.73"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="900000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000011 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6228"/>
     <Fonction V="93811"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="938"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="440775.00"/>
     <MtReal V="373536.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="440775.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 81100001 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65738"/>
     <Fonction V="9312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="65000.00"/>
     <MtReal V="68112.02"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="65000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 12000008 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="15000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="15000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 12000008 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9328"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="14000.00"/>
     <MtReal V="69945.71"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="14000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 28000004 2020/4"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6281"/>
     <Fonction V="93815"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="938"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="9600.00"/>
     <MtReal V="9600.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="9600.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6281"/>
     <Fonction V="9380"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="938"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="1000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="1000.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9371"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="937"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="116687.16"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="116687.16"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2016 PLAN CLIMAT - TRANSITION ENERGETIQUE"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 71000980 2016/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6568"/>
     <Fonction V="93116"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="2000000.00"/>
     <MtReal V="1600000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="2000000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000035 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="83000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="83000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 12000007 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="69000.00"/>
     <MtReal V="58342.67"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="69000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 12000007 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9094"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="909"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="200000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="200000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2017 FINANCEMENT REGIONAL DES ENTREPRISES"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000986 2017/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65738"/>
     <Fonction V="9312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="12751.70"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 12000007 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="261"/>
     <Fonction V="9094"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="909"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="100000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2017 FINANCEMENT REGIONAL DES ENTREPRISES"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000986 2017/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9094"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="909"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="149974.00"/>
     <MtReal V="292676.24"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="149974.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2016 FINANCEMENT REGIONAL DES ENTREPRISES"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000986 2016/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6282"/>
     <Fonction V="930202"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="1168136.00"/>
     <MtReal V="1104231.71"/>
     <MtRAR3112 V="42883.83"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="1168136.00"/>
     <MtSup Code="ProdChaRat" V="88037.13"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6283"/>
     <Fonction V="93312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="973.17"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6283"/>
     <Fonction V="930202"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="2534233.00"/>
     <MtReal V="2204436.16"/>
     <MtRAR3112 V="33064.71"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="2534233.00"/>
     <MtSup Code="ProdChaRat" V="263525.44"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="62878"/>
     <Fonction V="930202"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtRARPrec V="40000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="47500.00"/>
     <MtReal V="47420.00"/>
     <MtRAR3112 V="38000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="-32500.00"/>
     <MtSup Code="ProdChaRat" V="8220.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="62878"/>
     <Fonction V="93048"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="500.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="500.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65738"/>
     <Fonction V="9371"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="937"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="54514.46"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2016 PLAN CLIMAT - TRANSITION ENERGETIQUE"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 71000980 2016/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="62878"/>
     <Fonction V="93886"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="938"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="900.00"/>
     <MtReal V="780.36"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="900.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="64132"/>
     <Fonction V="930201"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="208000.00"/>
     <MtReal V="205452.56"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="208000.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65734"/>
     <Fonction V="9394"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="33000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000006 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="64132"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="439000.00"/>
     <MtReal V="403096.38"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="439000.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="64132"/>
     <Fonction V="9380"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="938"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="1700.00"/>
     <MtReal V="722.18"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="1700.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9394"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="3280909.16"/>
     <MtReal V="1759539.77"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="3280909.16"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000006 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6188"/>
     <Fonction V="930202"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="31654.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <MtRAR3112 V="2815.20"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="31654.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65738"/>
     <Fonction V="9394"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="30247.24"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000006 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="90116"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="901"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="2000000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="2000000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000045 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9394"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="481684.50"/>
     <MtReal V="174019.95"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="481684.50"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000006 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9328"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="114530.40"/>
     <MtReal V="30910.38"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="114530.40"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 28000001 2019/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20422"/>
     <Fonction V="90116"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="901"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="1000000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="1000000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000045 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9328"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="11784.30"/>
     <MtReal V="31745.22"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="11784.30"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 28000001 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="617"/>
     <Fonction V="93116"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="100000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="100000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000046 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65735"/>
     <Fonction V="9328"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="28110.07"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 28000001 2019/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="64138"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="119890.57"/>
     <MtReal V="119890.57"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="119890.57"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="64138"/>
     <Fonction V="930201"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="3014000.00"/>
     <MtReal V="3013115.90"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="3014000.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6233"/>
     <Fonction V="9394"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="400000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="400000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000005 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9394"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="55291.04"/>
     <MtReal V="259302.92"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="55291.04"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000005 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="64112"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="2290958.02"/>
     <MtReal V="2290991.40"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="2290958.02"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="64112"/>
     <Fonction V="9380"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="938"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="54929.20"/>
     <MtReal V="54929.20"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="54929.20"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="64118"/>
     <Fonction V="930201"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="27330147.50"/>
     <MtReal V="27286446.05"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="27330147.50"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="64118"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="19700610.01"/>
     <MtReal V="19700610.01"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="19700610.01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9328"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="5000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="5000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 28000001 2017/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6185"/>
     <Fonction V="93022"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="6000.00"/>
     <MtReal V="3088.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="6000.00"/>
     <MtSup Code="ProdChaRat" V="1104.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6185"/>
     <Fonction V="93021"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="30000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="30000.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6185"/>
     <Fonction V="930202"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="26288.45"/>
     <MtReal V="20259.45"/>
     <MtRAR3112 V="1911.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="26288.45"/>
     <MtSup Code="ProdChaRat" V="3286.20"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9394"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="412000.00"/>
     <MtReal V="495991.50"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="412000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000005 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6233"/>
     <Fonction V="9394"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="100000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="100000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000005 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6184"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="271778.56"/>
     <MtReal V="118077.06"/>
     <MtRAR3112 V="9529.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="271778.56"/>
     <MtSup Code="ProdChaRat" V="41935.11"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6184"/>
     <Fonction V="930202"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="862897.39"/>
     <MtReal V="659604.13"/>
     <MtRAR3112 V="39130.40"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="862897.39"/>
     <MtSup Code="ProdChaRat" V="285227.11"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="61558"/>
     <Fonction V="93116"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="8000.00"/>
     <MtReal V="100.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="8000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000042 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="61558"/>
     <Fonction V="93116"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="10000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="10000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000042 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65735"/>
     <Fonction V="9328"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="18762.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="18762.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2017 AUTRES SERVICES PERISCOLAIRES ET ANNEXES"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 28000001 2017/3"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="64131"/>
     <Fonction V="930201"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="15641820.12"/>
     <MtReal V="15586229.92"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="15641820.12"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="64118"/>
     <Fonction V="9380"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="938"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="940000.00"/>
     <MtReal V="829715.67"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="940000.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="64131"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="18439394.54"/>
     <MtReal V="18439394.54"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="18439394.54"/>
     <MtSup Code="ProdChaRat" V="5500.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="64131"/>
     <Fonction V="9380"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="938"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="235000.00"/>
     <MtReal V="206680.49"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="235000.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6236"/>
     <Fonction V="9394"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="510.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000007 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6453"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="33248314.28"/>
     <MtReal V="33082055.09"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="33248314.28"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6451"/>
     <Fonction V="9380"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="938"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="450000.00"/>
     <MtReal V="430773.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="450000.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6453"/>
     <Fonction V="930201"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="24913660.00"/>
     <MtReal V="24913599.11"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="24913660.00"/>
     <MtSup Code="ProdChaRat" V="7941.82"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6451"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="21919670.00"/>
     <MtReal V="21919670.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="21919670.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6451"/>
     <Fonction V="930201"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="17849050.00"/>
     <MtReal V="17848761.69"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="17849050.00"/>
     <MtSup Code="ProdChaRat" V="7011.69"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6451"/>
     <Fonction V="930202"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="70000.00"/>
     <MtReal V="55029.82"/>
     <MtRAR3112 V="14970.18"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="70000.00"/>
     <MtSup Code="ProdChaRat" V="7839.60"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9394"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="217500.00"/>
     <MtReal V="58951.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="217500.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000007 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6227"/>
     <Fonction V="930202"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="266300.48"/>
     <MtReal V="106183.44"/>
     <MtRAR3112 V="14695.88"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="266300.48"/>
     <MtSup Code="ProdChaRat" V="7800.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9394"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="125000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="125000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000008 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65735"/>
     <Fonction V="9328"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="21318.89"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="21318.89"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2016 AUTRES SERVICES PERISCOLAIRES ET ANNEXE"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 28000002 2016/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9394"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="140000.00"/>
     <MtReal V="181797.57"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="140000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000008 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6568"/>
     <Fonction V="9328"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="21318.89"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2016 AUTRES SERVICES PERISCOLAIRES ET ANNEXE"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 28000002 2016/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6226"/>
     <Fonction V="93312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="3700.00"/>
     <MtReal V="-646.80"/>
     <MtRAR3112 V="2335.25"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="3700.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6226"/>
     <Fonction V="93886"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="938"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="380.00"/>
     <MtReal V="727.20"/>
     <MtRAR3112 V="2201.08"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="380.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6453"/>
     <Fonction V="9380"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="938"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="713362.87"/>
     <MtReal V="702706.24"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="713362.87"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="64162"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="28791.90"/>
     <MtReal V="28791.90"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="28791.90"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6417"/>
     <Fonction V="930201"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="533700.00"/>
     <MtReal V="533550.23"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="533700.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9394"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="2500000.00"/>
     <MtReal V="3325686.41"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="2500000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000006 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="64138"/>
     <Fonction V="9380"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="938"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="43539.47"/>
     <MtReal V="43539.47"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="43539.47"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="64162"/>
     <Fonction V="930201"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="157000.00"/>
     <MtReal V="92370.92"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="157000.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9394"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="333538.96"/>
     <MtReal V="99160.51"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="333538.96"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000007 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6226"/>
     <Fonction V="930202"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtRARPrec V="1742.05"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="156183.05"/>
     <MtReal V="80802.94"/>
     <MtRAR3112 V="10040.17"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="152698.95"/>
     <MtSup Code="ProdChaRat" V="34752.43"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65735"/>
     <Fonction V="9328"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="6569.60"/>
     <MtReal V="21107.84"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="6569.60"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 28000001 2020/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6225"/>
     <Fonction V="930202"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="12100.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="12100.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6218"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="1294298.50"/>
     <MtReal V="1294298.50"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="1294298.50"/>
     <MtSup Code="ProdChaRat" V="117781.79"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9328"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="17500.00"/>
     <MtReal V="3780.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="17500.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 28000001 2020/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="93116"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="900000.00"/>
     <MtReal V="14576.93"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="900000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000038 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6218"/>
     <Fonction V="930201"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="58850.00"/>
     <MtReal V="44454.66"/>
     <MtRAR3112 V="13583.35"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="58850.00"/>
     <MtSup Code="ProdChaRat" V="19000.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6218"/>
     <Fonction V="93042"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="30000.00"/>
     <MtReal V="28059.79"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="30000.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6218"/>
     <Fonction V="930202"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="70000.00"/>
     <MtReal V="236395.31"/>
     <MtRAR3112 V="22052.06"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="70000.00"/>
     <MtSup Code="ProdChaRat" V="6362.44"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="93116"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="1230000.00"/>
     <MtReal V="1347454.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="1230000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000038 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6417"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="723804.71"/>
     <MtReal V="472804.71"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="723804.71"/>
     <MtSup Code="ProdChaRat" V="37138.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6228"/>
     <Fonction V="93116"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="391946.76"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000038 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="93116"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="1170000.00"/>
     <MtReal V="574789.66"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="1170000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000038 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9394"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="83114.43"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="83114.43"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 INNOVATION COMPETITIVITE DES ENTREPRISES"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000989 2015/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65738"/>
     <Fonction V="9312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="5960.67"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 12000006 2019/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65734"/>
     <Fonction V="9394"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="163057.21"/>
     <MtReal V="291600.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="163057.21"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000003 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="611"/>
     <Fonction V="9394"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="14400.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000003 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="200000.00"/>
     <MtReal V="5420.77"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="200000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 12000006 2019/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6514"/>
     <Fonction V="9312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="10000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="10000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 12000006 2020/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65738"/>
     <Fonction V="9394"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="100000.00"/>
     <MtReal V="218253.94"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="100000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000003 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65734"/>
     <Fonction V="9312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="545.78"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 12000006 2020/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65735"/>
     <Fonction V="9328"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="3183.59"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 28000003 2017/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9394"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="1249911.79"/>
     <MtReal V="555440.64"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="1249911.79"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000003 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="617"/>
     <Fonction V="9380"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="938"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="636743.00"/>
     <MtReal V="861634.28"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="636743.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 80000001 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65735"/>
     <Fonction V="9380"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="938"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="10578.76"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 80000001 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6288"/>
     <Fonction V="9341"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="934"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="41561753.74"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="41561753.74"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6288"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="30202.61"/>
     <MtReal V="12049.02"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="30202.61"/>
     <MtSup Code="ProdChaRat" V="3372.35"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="617"/>
     <Fonction V="9380"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="938"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="106756.80"/>
     <MtReal V="71982.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="106756.80"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 80000001 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="617"/>
     <Fonction V="9380"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="938"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="620000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="620000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 80000001 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6336"/>
     <Fonction V="930201"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="803980.00"/>
     <MtReal V="679753.51"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="803980.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="61358"/>
     <Fonction V="93312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="3000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="3000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200023 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6231"/>
     <Fonction V="930202"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtRARPrec V="36720.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="2248690.00"/>
     <MtReal V="1526798.45"/>
     <MtRAR3112 V="67270.81"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="2175250.00"/>
     <MtSup Code="ProdChaRat" V="509895.16"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6336"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="1440611.86"/>
     <MtReal V="1016779.86"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="1440611.86"/>
     <MtSup Code="ProdChaRat" V="37600.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="93312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="186406.10"/>
     <MtReal V="107231.97"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="186406.10"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200023 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6336"/>
     <Fonction V="9380"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="938"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="23000.00"/>
     <MtReal V="17717.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="23000.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6336"/>
     <Fonction V="930202"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="79227.30"/>
     <MtReal V="79227.30"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="79227.30"/>
     <MtSup Code="ProdChaRat" V="9500.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6232"/>
     <Fonction V="930202"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="38739.12"/>
     <MtRAR3112 V="217.80"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6232"/>
     <Fonction V="93022"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="4325.00"/>
     <MtReal V="4325.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="4325.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9394"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="49557.56"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="49557.56"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2016 INNOVATION COMPETITIVITE DES ENTREPRISES"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000989 2016/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6232"/>
     <Fonction V="93021"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="49565.00"/>
     <MtReal V="5761.70"/>
     <MtRAR3112 V="583.68"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="49565.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9394"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="8500.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="8500.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2016 INNOVATION COMPETITIVITE DES ENTREPRISES"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000989 2016/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65738"/>
     <Fonction V="9394"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="30067.10"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2016 INNOVATION COMPETITIVITE DES ENTREPRISES"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000989 2016/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6231"/>
     <Fonction V="93811"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="938"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="19200.00"/>
     <MtReal V="19200.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="19200.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65738"/>
     <Fonction V="9394"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="550000.00"/>
     <MtReal V="81600.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="550000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000003 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6231"/>
     <Fonction V="93113"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="49912.53"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <MtSup Code="ProdChaRat" V="12754.02"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65738"/>
     <Fonction V="9394"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="61962.83"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000003 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="55000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="55000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 12000006 2020/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9394"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="281661.05"/>
     <MtReal V="196387.42"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="281661.05"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2017 INNOVATION COMPETITIVITE DES ENTREPRISES"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000989 2017/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9328"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="36704.71"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="36704.71"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 28000002 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65738"/>
     <Fonction V="9328"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="36704.71"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 28000002 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="611"/>
     <Fonction V="9394"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="9864.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000003 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65734"/>
     <Fonction V="9394"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="99081.60"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000003 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65738"/>
     <Fonction V="9312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="40000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="40000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 12000006 2020/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65738"/>
     <Fonction V="93312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="5000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200023 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6288"/>
     <Fonction V="943"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="943"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="80000.00"/>
     <MtReal V="74548.48"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="80000.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="93312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="29393.90"/>
     <MtReal V="10000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="29393.90"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200023 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6288"/>
     <Fonction V="930202"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="932886.12"/>
     <MtReal V="486607.40"/>
     <MtRAR3112 V="35731.44"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="932886.12"/>
     <MtSup Code="ProdChaRat" V="51076.66"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6288"/>
     <Fonction V="93021"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="232247.00"/>
     <MtReal V="167859.91"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="232247.00"/>
     <MtSup Code="ProdChaRat" V="31365.40"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6288"/>
     <Fonction V="93022"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="65460.00"/>
     <MtReal V="63831.70"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="65460.00"/>
     <MtSup Code="ProdChaRat" V="4722.38"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6228"/>
     <Fonction V="93886"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="938"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="15000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="15000.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6228"/>
     <Fonction V="93815"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="938"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="167373.00"/>
     <MtReal V="164379.00"/>
     <MtRAR3112 V="1356.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="167373.00"/>
     <MtSup Code="ProdChaRat" V="8040.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6228"/>
     <Fonction V="93312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="100.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="100.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65734"/>
     <Fonction V="9394"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="862664.69"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000003 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6228"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="32000.00"/>
     <MtReal V="22376.78"/>
     <MtRAR3112 V="1804.30"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="32000.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6228"/>
     <Fonction V="930202"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtRARPrec V="20907.08"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="1122047.38"/>
     <MtReal V="953674.18"/>
     <MtRAR3112 V="216749.23"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="1080233.22"/>
     <MtSup Code="ProdChaRat" V="225569.28"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="4248.17"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="4248.17"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2017 POLITIQUE REGIONALE DE L APPRENTISSAG"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 12000006 2017/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9094"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="909"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="400290.00"/>
     <MtReal V="499000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="400290.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000004 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9394"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="68369.79"/>
     <MtReal V="118149.74"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="68369.79"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000005 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="637"/>
     <Fonction V="930202"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="90000.00"/>
     <MtReal V="106219.61"/>
     <MtRAR3112 V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="90000.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9094"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="909"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="570000.00"/>
     <MtReal V="214500.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="570000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000004 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="64112"/>
     <Fonction V="930201"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="1999000.00"/>
     <MtReal V="1998849.79"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="1999000.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="64111"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="98818017.65"/>
     <MtReal V="98110825.97"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="98818017.65"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="64111"/>
     <Fonction V="9380"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="938"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="2300000.00"/>
     <MtReal V="2089124.08"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="2300000.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="64111"/>
     <Fonction V="930201"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="71298110.00"/>
     <MtReal V="71297682.07"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="71298110.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6234"/>
     <Fonction V="93048"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="24000.00"/>
     <MtReal V="3524.43"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="24000.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6234"/>
     <Fonction V="93044"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="67250.00"/>
     <MtReal V="58007.55"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="67250.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6234"/>
     <Fonction V="9332"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="780.00"/>
     <MtReal V="780.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="780.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6234"/>
     <Fonction V="93312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="9000.00"/>
     <MtReal V="720.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="9000.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="93312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="412000.00"/>
     <MtReal V="340097.64"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="412000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200023 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="3000.00"/>
     <MtReal V="22064.34"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="3000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 12000006 2018/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6236"/>
     <Fonction V="930202"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtRARPrec V="67101.50"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="1772598.88"/>
     <MtReal V="744340.34"/>
     <MtRAR3112 V="35877.94"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="1638395.88"/>
     <MtSup Code="ProdChaRat" V="99790.58"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6238"/>
     <Fonction V="93116"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="100000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="100000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000046 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6558"/>
     <Fonction V="9312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="100000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="100000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 12000006 2019/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9328"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="41670.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 28000003 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65735"/>
     <Fonction V="9328"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="61617.94"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 28000003 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="62878"/>
     <Fonction V="9312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="118500.00"/>
     <MtReal V="63124.63"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="118500.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 12000006 2019/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9094"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="909"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="645100.00"/>
     <MtReal V="204500.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="645100.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000004 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6233"/>
     <Fonction V="9312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="30476.81"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 12000006 2019/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65735"/>
     <Fonction V="9328"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="904307.06"/>
     <MtReal V="1234774.68"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="904307.06"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 28000003 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="63512"/>
     <Fonction V="930202"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="417863.00"/>
     <MtReal V="428594.51"/>
     <MtRAR3112 V="3655.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="417863.00"/>
     <MtSup Code="ProdChaRat" V="118444.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9394"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="698127.00"/>
     <MtReal V="517788.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="698127.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000003 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6238"/>
     <Fonction V="93312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="100000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="100000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200023 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6355"/>
     <Fonction V="930202"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="13000.00"/>
     <MtReal V="11600.86"/>
     <MtRAR3112 V="147.04"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="13000.00"/>
     <MtSup Code="ProdChaRat" V="1169.52"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6355"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="5200.00"/>
     <MtReal V="1371.04"/>
     <MtRAR3112 V="2218.48"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="5200.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6251"/>
     <Fonction V="93312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="2988.30"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200023 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6358"/>
     <Fonction V="930202"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="1260.00"/>
     <MtReal V="1265.00"/>
     <MtRAR3112 V="253.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="1260.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="63513"/>
     <Fonction V="930202"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="20.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6233"/>
     <Fonction V="930202"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtRARPrec V="34593.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="1554593.00"/>
     <MtReal V="369132.14"/>
     <MtRAR3112 V="222820.01"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="1485407.00"/>
     <MtSup Code="ProdChaRat" V="12000.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65736"/>
     <Fonction V="93312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="70000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200023 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65738"/>
     <Fonction V="93312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="37500.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200023 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6234"/>
     <Fonction V="93021"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="112932.00"/>
     <MtReal V="71339.50"/>
     <MtRAR3112 V="207.90"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="112932.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6234"/>
     <Fonction V="930202"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtRARPrec V="0.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="419500.00"/>
     <MtReal V="152973.98"/>
     <MtRAR3112 V="40656.20"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="419500.00"/>
     <MtSup Code="ProdChaRat" V="8050.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6234"/>
     <Fonction V="93042"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="3167.00"/>
     <MtReal V="2983.86"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="3167.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65738"/>
     <Fonction V="9394"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="33266.03"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 INNOVATION COMPETITIVITE DES ENTREPRISES"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000989 2015/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6234"/>
     <Fonction V="93312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="15000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="15000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200023 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6234"/>
     <Fonction V="93022"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="25575.00"/>
     <MtReal V="14087.58"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="25575.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="7473"/>
     <Fonction V="93224"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="1000000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="1000000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FRA 01"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="R 22400001 2020/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="7473"/>
     <Fonction V="93224"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="1000000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="1000000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FRA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="R 22400001 2019/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="4582"/>
     <LibCpte V="PLATEAU TECHNIQUE SANTE"/>
     <Fonction V="9023"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="23"/>
     <ContOp V="902"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="293674.53"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <OpeCpteTiers V="21"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IRP "/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="R 23000005 2015/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="21831"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="200000.00"/>
     <MtReal V="528003.54"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="200000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200010 2019/4"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="21572"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="33315.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200010 2019/4"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="4582"/>
     <LibCpte V="DEPENSES HUB DE STOCKAGE"/>
     <Fonction V="9023"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="23"/>
     <ContOp V="902"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="78277.37"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <OpeCpteTiers V="201"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IRA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="R 23000005 2012/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="21831"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="200000.00"/>
     <MtReal V="193956.40"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="200000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200010 2018/4"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9013"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="901"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="288953.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="288953.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 13000003 2020/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9013"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="901"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="114842.05"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 13000003 2019/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204181"/>
     <Fonction V="9013"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="901"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="388954.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="388954.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 13000003 2020/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9013"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="901"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="5699.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 13000003 2018/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65735"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="950000.00"/>
     <MtReal V="603892.65"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="950000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200009 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204182"/>
     <Fonction V="9013"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="901"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="600000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="600000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 13000003 2019/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204181"/>
     <Fonction V="9013"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="901"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="76468.91"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 13000003 2019/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="4582"/>
     <LibCpte V="TRAVAUX CPTE DE TIERS BOLLAERT"/>
     <Fonction V="9032"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="32"/>
     <ContOp V="903"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="450000.00"/>
     <MtReal V="450000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <OpeCpteTiers V="1"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="450000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IRA01"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="R 32000995 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="4582"/>
     <LibCpte V="TRAVAUX CPTE DE TIERS BOLLAERT"/>
     <Fonction V="90322"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="322"/>
     <ContOp V="903"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <OpeCpteTiers V="1"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IRA01"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="R 32000995 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204181"/>
     <Fonction V="9013"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="901"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="377541.78"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 13000003 2018/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65881"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="65963.15"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200009 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9051"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="342.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="342.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 51000996 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="217312"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="2290683.01"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2014 ETUDES ET TRAVAUX LYCEES PUBLICS"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200978 2014/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="21312"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="122797.78"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2014 ETUDES ET TRAVAUX LYCEES PUBLICS"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200978 2014/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20422"/>
     <Fonction V="9051"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="17914.96"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 51000996 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9051"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="17795.40"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="17795.40"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 51000996 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="7788"/>
     <Fonction V="9356"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="935"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="2682.67"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FRA 99"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="R 56000014 2019/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204142"/>
     <Fonction V="9051"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="931.30"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="931.30"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 51000996 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6568"/>
     <Fonction V="9313"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="16367427.76"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 13000002 2020/3"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6558"/>
     <Fonction V="9313"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="15111000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="15111000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 13000002 2020/3"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9051"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="1205.12"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="1205.12"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 51000996 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6558"/>
     <Fonction V="9313"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="1665800.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="1665800.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 13000002 2019/3"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6513"/>
     <Fonction V="9313"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="585822.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="585822.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 13000002 2020/3"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6568"/>
     <Fonction V="9313"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="328581.13"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 13000002 2019/3"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2031"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="6900000.00"/>
     <MtReal V="15939.04"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="6900000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2014 ETUDES ET TRAVAUX LYCEES PUBLICS"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200978 2014/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="217312"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="11256.18"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2013 ETUDES ET TRAVAUX LYCEES PUBLICS"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200978 2013/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2045"/>
     <Fonction V="9062"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="718668.60"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="718668.60"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 IDP 09"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 62S00009 2015/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="617"/>
     <Fonction V="93886"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="938"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="9205.00"/>
     <MtReal V="16639.20"/>
     <MtRAR3112 V="4737.84"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="9205.00"/>
     <MtSup Code="ProdChaRat" V="2440.80"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6182"/>
     <Fonction V="93021"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="151152.00"/>
     <MtReal V="115458.26"/>
     <MtRAR3112 V="1799.79"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="151152.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6182"/>
     <Fonction V="93022"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="8000.00"/>
     <MtReal V="3909.80"/>
     <MtRAR3112 V="323.29"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="8000.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6182"/>
     <Fonction V="930202"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="374866.00"/>
     <MtReal V="333574.91"/>
     <MtRAR3112 V="8817.44"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="374866.00"/>
     <MtSup Code="ProdChaRat" V="7857.11"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="21572"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="39107.20"/>
     <MtReal V="33315.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="39107.20"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200010 2020/4"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6182"/>
     <Fonction V="93042"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="3496.90"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="21831"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="3066976.42"/>
     <MtReal V="2994786.01"/>
     <MtRAR3112 V="873993.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="3066976.42"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200010 2020/4"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="21838"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="1097000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="1097000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200010 2020/4"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2045"/>
     <Fonction V="9062"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="4491990.40"/>
     <MtReal V="4162327.57"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="4491990.40"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 IDP 09"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 62S00008 2015/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9062"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="832760.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="832760.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 IDP 09"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 62S00008 2015/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65735"/>
     <Fonction V="9362"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="167165.14"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 FDP 09"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 62S00007 2015/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9362"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="115000.00"/>
     <MtReal V="265756.52"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="115000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 FDP 09"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 62S00007 2015/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="238"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="56582.63"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 ETUDES ET TRAVAUX LYCEES PUBLICS"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200978 2015/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="21312"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="200000.00"/>
     <MtReal V="35310.25"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="200000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 ETUDES ET TRAVAUX LYCEES PUBLICS"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200978 2015/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9394"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="27155.93"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="27155.93"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 DEVELOPPEMENT NUMERIQUE DES TERRITOIRES"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000995 2015/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="217312"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="2711799.61"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 ETUDES ET TRAVAUX LYCEES PUBLICS"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200978 2015/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="1388"/>
     <Fonction V="9071"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="907"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="137500.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="137500.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IRA 2015"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="R 71000989 2015/4"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="7478"/>
     <Fonction V="9371"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="937"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="97500.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="97500.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FRA 99"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="R 71000989 2015/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65733"/>
     <Fonction V="9362"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="677400.00"/>
     <MtReal V="34024.52"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="677400.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 FDP 09"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 62S00007 2015/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="10222"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="800000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="800000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IRA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="R 22200502 2020/3"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="7458"/>
     <Fonction V="9312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="1830000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FRA 01"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="R 12000005 2019/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="7458"/>
     <Fonction V="9312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="1830000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="1830000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FRA 01"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="R 12000005 2020/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="90312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="165757.53"/>
     <MtReal V="97500.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="165757.53"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200001 2020/3"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204141"/>
     <Fonction V="9051"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="206324.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="206324.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2011 RENOUVELLEMENT URBAIN"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 51000993 2011/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="93312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="5507248.54"/>
     <MtReal V="5354486.67"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="5507248.54"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200001 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041712"/>
     <Fonction V="90811"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="520257.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="520257.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 81100005 2015/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041712"/>
     <Fonction V="90811"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="9687103.00"/>
     <MtReal V="9687103.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="9687103.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2014 IDP 02"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 81100005 2014/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="217312"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="1314271.22"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2012 LYCEES PUBLICS"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200978 2012/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9356"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="935"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="40229.80"/>
     <MtReal V="61272.87"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="40229.80"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 56000005 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20422"/>
     <Fonction V="9051"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="66671.18"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="66671.18"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2010 POLITIQUE DE LA VILLE ET RENOUVELLEMENT URBAIN"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 51000993 2010/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65738"/>
     <Fonction V="93312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="100000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="100000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200001 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="74718"/>
     <Fonction V="93111"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="54102112.50"/>
     <MtReal V="54102112.50"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="54102112.50"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FRA "/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="R 11000044 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65738"/>
     <Fonction V="9356"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="935"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="50000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="50000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 56000005 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="90312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="20000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="20000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200001 2019/3"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9356"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="935"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="50000.00"/>
     <MtReal V="11097.05"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="50000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 56000005 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="74718"/>
     <Fonction V="93111"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="108557887.50"/>
     <MtReal V="93170187.50"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="108557887.50"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FRA "/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="R 11000044 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20422"/>
     <Fonction V="90312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="6000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200001 2019/3"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65734"/>
     <Fonction V="93312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="100000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="100000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200001 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65738"/>
     <Fonction V="9341"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="934"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="42500.00"/>
     <MtReal V="25500.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="42500.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 41000011 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204141"/>
     <Fonction V="9051"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="66671.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="66671.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2010 POLITIQUE DE LA VILLE ET RENOUVELLEMENT URBAIN"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 51000993 2010/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65738"/>
     <Fonction V="9341"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="934"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="162000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2017 OFFRE SANTE ATTRACTIVITE DE PROXIMITE ET D EXCELLENCE"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 41000011 2017/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="93312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="2020380.86"/>
     <MtReal V="1987473.78"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="2020380.86"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200001 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9356"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="935"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="60000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="60000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 56000006 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="21312"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="4020.36"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2013 ETUDES ET TRAVAUX LYCEES PUBLICS"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200978 2013/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65734"/>
     <Fonction V="9341"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="934"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="209000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="209000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2017 OFFRE SANTE ATTRACTIVITE DE PROXIMITE ET D EXCELLENCE"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 41000011 2017/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65738"/>
     <Fonction V="9341"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="934"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="14400.00"/>
     <MtReal V="12000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="14400.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2016 OFFRE DE SANTE ATTRACTIVE DE PROXIMITE ET D EXCELLENCE"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 41000011 2016/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="74718"/>
     <Fonction V="93113"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="450000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="450000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FRA"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="R 11000016 2020/4"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="74718"/>
     <Fonction V="93113"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="450000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="450000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FRA"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="R 11000016 2019/4"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="7478"/>
     <Fonction V="93112"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="2375111.20"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="2375111.20"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FRA"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="R 11000016 2018/4"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65734"/>
     <Fonction V="9356"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="935"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="28896.89"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 56000005 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9395"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="5755500.00"/>
     <MtReal V="466652.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="5755500.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA01"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 95000004 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="7478"/>
     <Fonction V="93113"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="4258441.53"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FRA"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="R 11000016 2018/4"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="611"/>
     <Fonction V="9395"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="1800000.00"/>
     <MtReal V="7923900.25"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="1800000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA01"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 95000004 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65738"/>
     <Fonction V="9395"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="1600000.00"/>
     <MtReal V="48652.44"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="1600000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA01"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 95000004 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65738"/>
     <Fonction V="9392"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="2616.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="2616.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 PROGRAMMES REGIONAUX PRIORITAIRES"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 92000970 2015/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="21312"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="28865.63"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2011 LYCEES PUBLICS"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200978 2011/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204142"/>
     <Fonction V="9051"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="315196.90"/>
     <MtReal V="1136229.10"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="315196.90"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 RENOUVELLEMENT URBAIN"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 51000993 2015/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204141"/>
     <Fonction V="9051"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="310719.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="310719.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 RENOUVELLEMENT URBAIN"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 51000993 2015/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9341"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="934"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="100000.00"/>
     <MtReal V="229360.11"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="100000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 41000007 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65734"/>
     <Fonction V="9371"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="937"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="41785.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 71000001 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9341"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="934"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="183700.00"/>
     <MtReal V="54286.75"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="183700.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 41000007 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9392"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="2616.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 PROGRAMMES REGIONAUX PRIORITAIRES"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 92000970 2015/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204142"/>
     <Fonction V="9051"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="138187.26"/>
     <MtReal V="138187.26"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="138187.26"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2014 RENOUVELLEMENT URBAIN"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 51000993 2014/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204162"/>
     <Fonction V="9051"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="104159.19"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2013 RENOUVELLEMENT URBAIN"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 51000993 2013/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65735"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="2018229.70"/>
     <MtReal V="2009846.88"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="2018229.70"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200006 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9371"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="937"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="50000.00"/>
     <MtReal V="97940.17"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="50000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 71000989 2016/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65733"/>
     <Fonction V="9356"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="935"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="9192.55"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 56000004 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9356"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="935"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="145152.00"/>
     <MtReal V="138951.27"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="145152.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 56000004 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65738"/>
     <Fonction V="9371"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="937"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="13693.20"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 71000001 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9371"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="937"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="96658.64"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="96658.64"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 71000001 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204142"/>
     <Fonction V="9051"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="117164.10"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2013 RENOUVELLEMENT URBAIN"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 51000993 2013/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9356"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="935"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="30000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="30000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 56000004 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204141"/>
     <Fonction V="9051"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="87315.55"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="87315.55"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2013 RENOUVELLEMENT URBAIN"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 51000993 2013/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65734"/>
     <Fonction V="93811"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="938"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="19480.50"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 81100002 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9341"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="934"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="20000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="20000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 41000009 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204142"/>
     <Fonction V="9071"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="907"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="48177.00"/>
     <MtReal V="328844.95"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="48177.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 71000001 2018/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9071"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="907"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="12093.34"/>
     <MtReal V="12093.34"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="12093.34"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 71000989 2016/3"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65738"/>
     <Fonction V="9341"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="934"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="7000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="7000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 41000009 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9341"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="934"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="150000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="150000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 41000009 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="217312"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="292186.19"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2011 LYCEES PUBLICS"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200978 2011/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6245"/>
     <Fonction V="93811"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="938"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="81684.66"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="81684.66"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 81100002 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65734"/>
     <Fonction V="9341"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="934"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="91795.80"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="91795.80"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 41000005 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65734"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="6435.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200007 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65735"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="148020.30"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="148020.30"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200007 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65738"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="13747.50"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200007 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65733"/>
     <Fonction V="9362"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="149673.25"/>
     <MtReal V="25054.52"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="149673.25"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 FDP 09"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 62S00018 2015/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2045"/>
     <Fonction V="9062"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="443401.18"/>
     <MtReal V="217418.75"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="443401.18"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 IDP 09"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 62S00018 2015/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="127837.80"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200007 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204142"/>
     <Fonction V="9051"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="521954.36"/>
     <MtReal V="402348.23"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="521954.36"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2017 RENOUVELLEMENT URBAIN"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 51000993 2017/3"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65738"/>
     <Fonction V="93312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="50000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="50000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200002 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204142"/>
     <Fonction V="9051"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="103947.00"/>
     <MtReal V="83859.63"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="103947.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 51000993 2018/3"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="93312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="569500.00"/>
     <MtReal V="422731.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="569500.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200002 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204162"/>
     <Fonction V="9051"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="272010.25"/>
     <MtReal V="45332.99"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="272010.25"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2017 RENOUVELLEMENT URBAIN"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 51000993 2017/3"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65734"/>
     <Fonction V="93312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="50000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="50000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200002 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65734"/>
     <Fonction V="9341"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="934"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="51955.69"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="51955.69"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2017 OFFRE SANTE ATTRACTIVITE DE PROXIMITE ET D EXCELLENCE"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 41000005 2017/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20422"/>
     <Fonction V="9051"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="4010.25"/>
     <MtReal V="199939.20"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="4010.25"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2017 RENOUVELLEMENT URBAIN"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 51000993 2017/3"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6513"/>
     <Fonction V="93312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="30000.00"/>
     <MtReal V="195039.48"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="30000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200002 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65734"/>
     <Fonction V="9341"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="934"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="4.20"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="4.20"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 41000005 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6228"/>
     <Fonction V="9356"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="935"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="12192.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 56000004 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9356"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="935"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="212097.63"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="212097.63"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 56000002 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204152"/>
     <Fonction V="9056"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="723780.51"/>
     <MtReal V="723780.51"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="723780.51"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 56000002 2020/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65736"/>
     <Fonction V="93312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="15000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200002 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65734"/>
     <Fonction V="93312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="5000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200002 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65735"/>
     <Fonction V="9356"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="935"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="212097.63"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 56000002 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="93312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="387783.20"/>
     <MtReal V="381092.10"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="387783.20"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200002 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65734"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="18690.89"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200007 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65738"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="24960.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200007 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204162"/>
     <Fonction V="9051"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="78424.10"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 RENOUVELLEMENT URBAIN"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 51000993 2015/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9341"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="934"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="89369.22"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 41000005 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9362"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="39008.19"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 FDP 09"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 62S00018 2015/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204141"/>
     <Fonction V="9051"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="671869.12"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="671869.12"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2016 RENOUVELLEMENT URBAIN"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 51000993 2016/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="199790.69"/>
     <MtReal V="156139.80"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="199790.69"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200007 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9341"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="934"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="136.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="136.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 41000006 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204142"/>
     <Fonction V="9051"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="610019.74"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2016 RENOUVELLEMENT URBAIN"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 51000993 2016/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="93312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="31328.94"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200002 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65734"/>
     <Fonction V="9362"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="15925.26"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 FDP 09"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 62S00018 2015/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6513"/>
     <Fonction V="93312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="100000.00"/>
     <MtReal V="42112.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="100000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200002 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65738"/>
     <Fonction V="9362"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="23719.92"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 FDP 09"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 62S00018 2015/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6513"/>
     <Fonction V="93312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="20055.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200002 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9341"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="934"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="135910.04"/>
     <MtReal V="135910.04"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="135910.04"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 41000006 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9341"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="934"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="51211.00"/>
     <MtReal V="7759.46"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="51211.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2017 QUALITE ET CONDITIONS DE VIE : FACTEUR D INSERTION"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 41000003 2017/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65738"/>
     <Fonction V="9362"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="65493.67"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 FDP 09"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 62S00019 2015/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9362"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="107984.57"/>
     <MtReal V="541187.46"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="107984.57"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 FDP 09"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 62S00019 2015/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65735"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="240000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="240000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200009 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204131"/>
     <Fonction V="9062"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="1647849.71"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="1647849.71"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 IDP 09"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 62S00020 2015/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9341"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="934"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="3500.00"/>
     <MtReal V="14240.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="3500.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 41000002 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65734"/>
     <Fonction V="93312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="11770.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200002 2017/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2045"/>
     <Fonction V="9062"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="1433272.63"/>
     <MtReal V="170664.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="1433272.63"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 IDP 09"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 62S00019 2015/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65738"/>
     <Fonction V="9341"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="934"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="8000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 41000002 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65735"/>
     <Fonction V="9362"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="1570186.21"/>
     <MtReal V="122605.83"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="1570186.21"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 FDP 09"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 62S00019 2015/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65734"/>
     <Fonction V="9341"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="934"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="12500.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="12500.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 41000002 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65733"/>
     <Fonction V="9362"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="30000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="30000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 FDP 09"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 62S00019 2015/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9341"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="934"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="777804.86"/>
     <MtReal V="687137.99"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="777804.86"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 41000003 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65734"/>
     <Fonction V="9362"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="100000.00"/>
     <MtReal V="27065.19"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="100000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDP"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 62S00025 2017/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6236"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="742.32"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200009 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20422"/>
     <Fonction V="9051"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="96000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 51000993 2018/3"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65734"/>
     <Fonction V="9341"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="934"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="15000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 41000003 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6561"/>
     <Fonction V="9356"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="935"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="480400.00"/>
     <MtReal V="480000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="480400.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 56000001 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2045"/>
     <Fonction V="9062"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="902212.39"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 IDP 09"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 62S00020 2015/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9341"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="934"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="292948.86"/>
     <MtReal V="403059.55"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="292948.86"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 41000003 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9341"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="934"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="136925.24"/>
     <MtReal V="77410.63"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="136925.24"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 41000003 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2045"/>
     <Fonction V="9062"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="7592277.52"/>
     <MtReal V="1245227.98"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="7592277.52"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 IDP 09"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 62S00022 2015/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204131"/>
     <Fonction V="9062"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="1100000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="1100000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 IDP 09"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 62S00023 2015/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204152"/>
     <Fonction V="9055"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="956422.32"/>
     <MtReal V="593397.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="956422.32"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 55000001 2020/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="90312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="153740.00"/>
     <MtReal V="58861.50"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="153740.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200020 2020/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20422"/>
     <Fonction V="9012"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="901"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="115587.39"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="115587.39"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 12000004 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="93312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="284500.00"/>
     <MtReal V="201950.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="284500.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200004 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="93312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="9551000.00"/>
     <MtReal V="9526015.94"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="9551000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200020 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="238"/>
     <Fonction V="9012"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="901"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="181865.17"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 12000004 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="266"/>
     <Fonction V="9012"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="901"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="9610151.76"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="9610151.76"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 12000004 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204182"/>
     <Fonction V="9012"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="901"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="112830.04"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 12000004 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204141"/>
     <Fonction V="9055"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="245353.60"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 55000001 2020/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204142"/>
     <Fonction V="9055"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="57577.68"/>
     <MtReal V="162128.67"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="57577.68"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 55000001 2020/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65738"/>
     <Fonction V="9355"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="935"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="51000.00"/>
     <MtReal V="20712.38"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="51000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 55000001 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6513"/>
     <Fonction V="93312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="15460.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200004 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65735"/>
     <Fonction V="9355"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="935"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="84000.00"/>
     <MtReal V="40000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="84000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 55000001 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6561"/>
     <Fonction V="9355"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="935"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="120000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 55000001 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65734"/>
     <Fonction V="9341"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="934"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="6159.43"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="6159.43"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 41000002 2017/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6281"/>
     <Fonction V="9355"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="935"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="10200.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 55000001 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9341"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="934"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="6159.43"/>
     <MtReal V="9409.36"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="6159.43"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 41000002 2017/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="93312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="87457.22"/>
     <MtReal V="102353.61"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="87457.22"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200004 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65734"/>
     <Fonction V="9341"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="934"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="5235.75"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="5235.75"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 41000002 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204182"/>
     <Fonction V="9012"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="901"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="4956398.03"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 12000004 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65734"/>
     <Fonction V="93312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="10000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200021 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6513"/>
     <Fonction V="93312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="16000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200004 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="93312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="18497.59"/>
     <MtReal V="1958.87"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="18497.59"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200004 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2313"/>
     <Fonction V="9012"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="901"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="41039.43"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 12000004 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="93312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="28500.00"/>
     <MtReal V="74541.45"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="28500.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200021 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="217312"/>
     <Fonction V="9012"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="901"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="1374377.62"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 12000004 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204142"/>
     <Fonction V="9051"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="113467.85"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 POLITIQUE DE LA VILLE"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 51000994 2015/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204141"/>
     <Fonction V="9051"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="113467.85"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="113467.85"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 POLITIQUE DE LA VILLE"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 51000994 2015/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20422"/>
     <Fonction V="9012"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="901"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="791725.39"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 12000004 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="93312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="35000.00"/>
     <MtReal V="31448.47"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="35000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200021 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9012"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="901"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="949497.38"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 12000004 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20422"/>
     <Fonction V="9012"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="901"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="182396.20"/>
     <MtReal V="104432.65"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="182396.20"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 12000004 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65738"/>
     <Fonction V="9341"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="934"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="5183.95"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 41000002 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9355"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="935"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="19289.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 55000001 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9341"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="934"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="5235.75"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="5235.75"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 41000002 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="93312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="51500.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200020 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2045"/>
     <Fonction V="9062"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="192000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="192000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 IDP 09"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 62S00010 2015/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="62878"/>
     <Fonction V="9312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="2256.29"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2017 POLITIQUE REGIONALE DE L APPRENTISSAG"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 12000006 2017/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="93312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="111500.00"/>
     <MtReal V="74250.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="111500.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200003 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2045"/>
     <Fonction V="9062"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="1455574.70"/>
     <MtReal V="378408.97"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="1455574.70"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 IDP 09"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 62S00011 2015/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="90312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="98092.31"/>
     <MtReal V="8400.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="98092.31"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200020 2019/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="93312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="12000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200003 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65734"/>
     <Fonction V="93312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="15000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="15000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200020 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65733"/>
     <Fonction V="9362"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="250000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="250000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 FDP 09"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 62S00012 2015/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041722"/>
     <Fonction V="90812"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtRARPrec V="861000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="861000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="-861000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2010 VOLET FERROVIAIRE"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 81100993 2010/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="93312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="57000.00"/>
     <MtReal V="58686.50"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="57000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200003 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65736"/>
     <Fonction V="9362"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="46063.23"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 FDP 09"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 62S00012 2015/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="93312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="3051565.44"/>
     <MtReal V="3006565.44"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="3051565.44"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200020 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65734"/>
     <Fonction V="93312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="15000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200020 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204142"/>
     <Fonction V="9062"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="2358822.62"/>
     <MtReal V="2358822.61"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="2358822.62"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 IDP 09"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 62S00014 2015/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204141"/>
     <Fonction V="90312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <MtRAR3112 V="89692.31"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200020 2019/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65734"/>
     <Fonction V="93312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="10000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="10000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200003 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9092"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="909"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="102269.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 92000974 2015/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9093"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="909"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="17658.47"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="17658.47"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2017 PECHE"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000980 2017/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204141"/>
     <Fonction V="90811"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="96732.51"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="96732.51"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2010 VOLET FERROVIAIRE"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 81100993 2010/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9393"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="11519.03"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="11519.03"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2017 PECHE"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000980 2017/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9392"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="147702.13"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="147702.13"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 01"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 92000973 2015/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204181"/>
     <Fonction V="9092"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="909"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="191478.45"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="191478.45"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 92000974 2015/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6238"/>
     <Fonction V="9371"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="937"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="59981.97"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="59981.97"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 71000989 2016/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65738"/>
     <Fonction V="9392"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="143524.15"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 01"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 92000973 2015/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041722"/>
     <Fonction V="90812"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="18281.49"/>
     <MtReal V="17913.77"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="18281.49"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2009 VOLET FERROVIAIRE"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 81100993 2009/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65734"/>
     <Fonction V="9371"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="937"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="12041.80"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 71000989 2015/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9393"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="199680.97"/>
     <MtReal V="44332.40"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="199680.97"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2016 PECHE"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000982 2016/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="90811"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtRARPrec V="590000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="-1180000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2006 VOLET FERROVIAIRE"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 81100993 2008/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204142"/>
     <Fonction V="9093"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="909"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="13472.74"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="13472.74"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2017 TRAIT DE COTES PARCS NATURELS MARIN POLITITQUE DU LITTORAL"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000981 2017/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9392"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="250271.66"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 01"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 92000974 2015/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65738"/>
     <Fonction V="9392"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="388627.00"/>
     <MtReal V="84236.19"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="388627.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 01"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 92000974 2015/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65734"/>
     <Fonction V="93312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="15000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="15000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200021 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204181"/>
     <Fonction V="9012"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="901"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="52724.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 12000004 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="90312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="15000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="15000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200021 2019/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="93312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="92500.00"/>
     <MtReal V="38175.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="92500.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200021 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20422"/>
     <Fonction V="9012"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="901"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="241500.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="241500.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 12000004 2016/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041712"/>
     <Fonction V="90811"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="65000000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDP 02"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 81100006 2017/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6457"/>
     <Fonction V="930201"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="12500.00"/>
     <MtReal V="6591.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="12500.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041711"/>
     <Fonction V="90811"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="65000000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="65000000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDP 02"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 81100006 2017/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6456"/>
     <Fonction V="930201"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="674000.00"/>
     <MtReal V="498998.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="674000.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041711"/>
     <Fonction V="90811"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="157699.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="157699.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDP 3"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 81100005 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6455"/>
     <Fonction V="9380"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="938"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="65000.00"/>
     <MtReal V="53213.09"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="65000.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6455"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="2787757.62"/>
     <MtReal V="2787757.62"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="2787757.62"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6455"/>
     <Fonction V="930202"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="2216900.00"/>
     <MtReal V="1928526.25"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="2216900.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="93312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="5000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200022 2018/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9093"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="909"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="18000.00"/>
     <MtReal V="14324.58"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="18000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 PECHE"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000980 2015/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="93312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="81000.00"/>
     <MtReal V="88427.12"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="81000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200022 2019/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041712"/>
     <Fonction V="90811"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="26055164.92"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 81100005 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="93312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="190375.00"/>
     <MtReal V="175226.97"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="190375.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200022 2020/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041711"/>
     <Fonction V="90811"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="26993576.92"/>
     <MtReal V="1648681.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="26993576.92"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 81100005 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65738"/>
     <Fonction V="9393"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="450937.32"/>
     <MtReal V="450000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="450937.32"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 AGRICULTURE"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000979 2015/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041712"/>
     <Fonction V="90811"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="107160.78"/>
     <MtReal V="107160.78"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="107160.78"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 81100005 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204181"/>
     <Fonction V="9092"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="909"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="11601.49"/>
     <MtReal V="11600.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="11601.49"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 92000973 2015/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041711"/>
     <Fonction V="90811"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="32313.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="32313.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2016 VOLET FERROVIAIRE"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 81100005 2016/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6471"/>
     <Fonction V="93021"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="28099.95"/>
     <MtReal V="27069.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="28099.95"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6471"/>
     <Fonction V="930201"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="448530.00"/>
     <MtReal V="448179.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="448530.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6458"/>
     <Fonction V="930201"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="390597.64"/>
     <MtReal V="23971.09"/>
     <MtRAR3112 V="1549.81"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="390597.64"/>
     <MtSup Code="ProdChaRat" V="3123.03"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6457"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="6327.00"/>
     <MtReal V="6327.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="6327.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9394"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="188330.40"/>
     <MtReal V="111500.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="188330.40"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000016 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9094"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="909"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="21000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="21000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000016 2019/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204151"/>
     <Fonction V="9012"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="901"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="1649161.30"/>
     <MtReal V="132015.90"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="1649161.30"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 12000003 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204181"/>
     <Fonction V="9012"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="901"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="699230.36"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 12000003 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9012"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="901"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="1000000.00"/>
     <MtReal V="1875523.89"/>
     <MtRAR3112 V="53784.50"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="1000000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 12000003 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204141"/>
     <Fonction V="9012"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="901"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="3493.20"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 12000003 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="115674.96"/>
     <MtReal V="36603.22"/>
     <MtRAR3112 V="7935.60"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="115674.96"/>
     <MtSup Code="ProdChaRat" V="21594.54"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="93022"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="10000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="10000.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="93042"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="282000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="282000.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9394"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="229499.00"/>
     <MtReal V="167558.67"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="229499.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000016 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="930202"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="932339.35"/>
     <MtReal V="871477.02"/>
     <MtRAR3112 V="50000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="932339.35"/>
     <MtSup Code="ProdChaRat" V="124485.82"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9094"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="909"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="518.96"/>
     <MtReal V="14700.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="518.96"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000016 2018/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="93116"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="83578.93"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="83578.93"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 ACCOMPAGNEMENT DES POLITIQUES REGIONALES"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000976 2015/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9394"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="56945.30"/>
     <MtReal V="42100.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="56945.30"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000016 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65735"/>
     <Fonction V="9328"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="1272.02"/>
     <MtReal V="1272.02"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="1272.02"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204181"/>
     <Fonction V="9094"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="909"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="100000.00"/>
     <MtReal V="93240.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="100000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000015 2020/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65738"/>
     <Fonction V="930202"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtRARPrec V="29608.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="61719.05"/>
     <MtReal V="84743.14"/>
     <MtRAR3112 V="33801.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="2503.05"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9094"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="909"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="280000.00"/>
     <MtReal V="309025.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="280000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000015 2020/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2745"/>
     <Fonction V="9094"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="909"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="232200.00"/>
     <MtReal V="100000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="232200.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000015 2020/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65738"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="830600.00"/>
     <MtReal V="799602.36"/>
     <MtRAR3112 V="20804.63"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="830600.00"/>
     <MtSup Code="ProdChaRat" V="21056.68"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="4581"/>
     <LibCpte V="REC TRAVAUX CPTE DE TIERS IMPPLANTATION BIBLIOTHEQUE IEP DANS LOCAUX MEP"/>
     <Fonction V="9023"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="23"/>
     <ContOp V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <OpeCpteTiers V="6"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2012 CONSTRUCTIONS UNIVERSITAIRES"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 23000599 2012/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204181"/>
     <Fonction V="9023"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="1690494.00"/>
     <MtReal V="1690494.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="1690494.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 CONSTRUCTIONS UNIVERSITAIRES"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 23000598 2015/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="93116"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="2000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="2000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2013 ACCOMPAGNEMENT DES POLITIQUES REGIONALES"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000976 2013/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9394"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="1016732.48"/>
     <MtReal V="863552.99"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="1016732.48"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000015 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65738"/>
     <Fonction V="9394"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="100000.00"/>
     <MtReal V="218100.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="100000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000015 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65734"/>
     <Fonction V="9394"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="100000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="100000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000015 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2745"/>
     <Fonction V="9094"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="909"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="50000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000015 2019/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9094"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="909"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="505114.40"/>
     <MtReal V="168102.06"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="505114.40"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000015 2019/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6568"/>
     <Fonction V="930202"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="1100000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="1100000.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="4581"/>
     <LibCpte V="REC TRAVAUX CPTE DE TIERS IMPPLANTATION BIBLIOTHEQUE IEP DANS LOCAUX MEP"/>
     <Fonction V="9023"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="23"/>
     <ContOp V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="6677.00"/>
     <MtReal V="6674.38"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <OpeCpteTiers V="6"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="6677.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2013 IMPLANTATION BIBLIOTHEQUE IEP DANS LOCAUX MEP"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 23000597 2013/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="4581"/>
     <LibCpte V="REC TRAVAUX CPTE DE TIERS IMPPLANTATION BIBLIOTHEQUE IEP DANS LOCAUX MEP"/>
     <Fonction V="9023"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="23"/>
     <ContOp V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <OpeCpteTiers V="6"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 IMPLANTATION BIBLIOTHEQUE IEP DANS LOCAUX MEP"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 23000597 2015/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204181"/>
     <Fonction V="9094"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="909"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="100000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="100000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000015 2019/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9394"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="200000.00"/>
     <MtReal V="403360.63"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="200000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000015 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65734"/>
     <Fonction V="9394"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="129853.76"/>
     <MtReal V="20844.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="129853.76"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000015 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6534"/>
     <Fonction V="93021"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="1666097.82"/>
     <MtReal V="1656255.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="1666097.82"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65738"/>
     <Fonction V="9394"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="300000.00"/>
     <MtReal V="101799.89"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="300000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000015 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6535"/>
     <Fonction V="93021"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="510000.00"/>
     <MtReal V="93139.60"/>
     <MtRAR3112 V="120.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="510000.00"/>
     <MtSup Code="ProdChaRat" V="7620.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6541"/>
     <Fonction V="943"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="943"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="1000000.00"/>
     <MtReal V="32306.37"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="1000000.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6541"/>
     <Fonction V="9391"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="330.00"/>
     <MtReal V="328.43"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="330.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6542"/>
     <Fonction V="943"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="943"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="2970000.00"/>
     <MtReal V="2407717.26"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="2970000.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="4581"/>
     <LibCpte V="REC CPTE DE TIERS RELOGEMENT IEP LILLE"/>
     <Fonction V="9023"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="23"/>
     <ContOp V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="13129.00"/>
     <MtReal V="13128.96"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <OpeCpteTiers V="4"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="13129.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2016 RELOGEMENT IEP LILLE"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 23000594 2016/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="4581"/>
     <LibCpte V="REC CPTE DE TIERS RELOGEMENT IEP LILLE"/>
     <Fonction V="9023"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="23"/>
     <ContOp V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="346.00"/>
     <MtReal V="345.60"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <OpeCpteTiers V="4"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="346.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2010 RELOGEMENT IEP A LILLE"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 23000594 2010/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="4581"/>
     <LibCpte V="REC CPTE DE TIERS RELOGEMENT IEP LILLE"/>
     <Fonction V="9023"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="23"/>
     <ContOp V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <OpeCpteTiers V="4"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 RELOGEMENT IEP A LILLE"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 23000594 2015/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="4581"/>
     <LibCpte V="REC CPTE DE TIERS RELOGEMENT IEP LILLE"/>
     <Fonction V="9023"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="23"/>
     <ContOp V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <OpeCpteTiers V="4"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2009 RELOGEMENT DE L IEP A LILLE"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 23000594 2009/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65734"/>
     <Fonction V="9394"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="30233.02"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="30233.02"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000015 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9394"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="100341.60"/>
     <MtReal V="84484.63"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="100341.60"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000015 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204141"/>
     <Fonction V="9095"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="909"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="31723.94"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA01"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 95000001 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204181"/>
     <Fonction V="9094"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="909"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="63793.84"/>
     <MtReal V="64798.52"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="63793.84"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000015 2018/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6552"/>
     <Fonction V="9312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="12383390.00"/>
     <MtReal V="10237333.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="12383390.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 12000002 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9095"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="909"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="114634.78"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="114634.78"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA01"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 95000001 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65734"/>
     <Fonction V="9395"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="26975.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA01"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 95000001 2019/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6533"/>
     <Fonction V="93021"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="426927.45"/>
     <MtReal V="469598.39"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="426927.45"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6532"/>
     <Fonction V="93021"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="235000.00"/>
     <MtReal V="146026.02"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="235000.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2745"/>
     <Fonction V="9094"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="909"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtRARPrec V="4575000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="4575000.00"/>
     <MtReal V="5325000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="-4575000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000014 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9094"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="909"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="9301500.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="9301500.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000014 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2745"/>
     <Fonction V="9094"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="909"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="3270000.00"/>
     <MtReal V="9421500.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="3270000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000014 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6531"/>
     <Fonction V="93021"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="5778874.78"/>
     <MtReal V="5560017.56"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="5778874.78"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65211"/>
     <Fonction V="93022"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="1900000.00"/>
     <MtReal V="1833391.08"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="1900000.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65212"/>
     <Fonction V="93022"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="240000.00"/>
     <MtReal V="96161.20"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="240000.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65215"/>
     <Fonction V="93022"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="12000.00"/>
     <MtReal V="8550.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="12000.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9094"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="909"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="36382392.00"/>
     <MtReal V="35839500.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="36382392.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000013 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="93312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="400000.00"/>
     <MtReal V="355163.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="400000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200019 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2745"/>
     <Fonction V="9094"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="909"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtRARPrec V="200000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="200000.00"/>
     <MtReal V="700000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="-200000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000014 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2745"/>
     <Fonction V="9094"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="909"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="200000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000013 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6488"/>
     <Fonction V="9380"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="938"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="20000.00"/>
     <MtReal V="11810.07"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="20000.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6488"/>
     <Fonction V="930202"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="560393.67"/>
     <MtReal V="499786.70"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="560393.67"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6488"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="142257.11"/>
     <MtReal V="95578.46"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="142257.11"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="93312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="236061.27"/>
     <MtReal V="267017.07"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="236061.27"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200019 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="93312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="65132.05"/>
     <MtReal V="21760.57"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="65132.05"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200019 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9094"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="909"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="200000.00"/>
     <MtReal V="280000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="200000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000013 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2745"/>
     <Fonction V="9094"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="909"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtRARPrec V="400000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="1840000.00"/>
     <MtReal V="600000.00"/>
     <MtRAR3112 V="2000000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="1040000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000013 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204181"/>
     <Fonction V="9012"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="901"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="365092.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 12000003 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9094"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="909"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="2274038.60"/>
     <MtReal V="746461.59"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="2274038.60"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000013 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204151"/>
     <Fonction V="9012"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="901"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="512362.75"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="512362.75"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 12000003 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6475"/>
     <Fonction V="930202"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="243726.13"/>
     <MtReal V="270978.60"/>
     <MtRAR3112 V="3095.33"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="243726.13"/>
     <MtSup Code="ProdChaRat" V="38167.56"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6475"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="1062111.21"/>
     <MtReal V="1054358.01"/>
     <MtRAR3112 V="7753.20"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="1062111.21"/>
     <MtSup Code="ProdChaRat" V="103221.40"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6474"/>
     <Fonction V="930202"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="512712.00"/>
     <MtReal V="392076.10"/>
     <MtRAR3112 V="2166.50"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="512712.00"/>
     <MtSup Code="ProdChaRat" V="175097.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6228"/>
     <Fonction V="93111"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="-3601143.88"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000003 2018/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="93111"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="225600.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="225600.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2017 DROIT A LA FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000003 2017/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="60636"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="392925.56"/>
     <MtReal V="411232.82"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="392925.56"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200005 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2745"/>
     <Fonction V="9094"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="909"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="1100000.00"/>
     <MtReal V="2465692.00"/>
     <MtRAR3112 V="169126.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="1100000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000012 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6042"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="4599119.96"/>
     <MtReal V="36154.01"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="4599119.96"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200005 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6474"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="806656.22"/>
     <MtReal V="750014.72"/>
     <MtRAR3112 V="56641.50"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="806656.22"/>
     <MtSup Code="ProdChaRat" V="313056.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="60612"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="101065.99"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200005 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65734"/>
     <Fonction V="9395"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="20000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="20000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA01"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 95000002 2018/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="60613"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="12918.32"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200005 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2745"/>
     <Fonction V="9094"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="909"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtRARPrec V="478500.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="478500.00"/>
     <MtReal V="728500.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="-478500.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000012 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6262"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="579945.13"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200005 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="615221"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="58757.71"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200005 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9095"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="909"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="100000.00"/>
     <MtReal V="55942.58"/>
     <MtRAR3112 V="14760.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="100000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA01"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 95000002 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9395"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="113962.64"/>
     <MtReal V="88908.36"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="113962.64"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA01"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 95000002 2018/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="217312"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="112798.07"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2010 LYCEES PUBLICS"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200978 2010/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="60612"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="116812.36"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200005 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9094"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="909"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="2372418.00"/>
     <MtReal V="210000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="2372418.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000012 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6228"/>
     <Fonction V="93111"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="1470000.00"/>
     <MtReal V="585753.80"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="1470000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000002 2017/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6473"/>
     <Fonction V="9380"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="938"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="4489.94"/>
     <MtReal V="4489.94"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="4489.94"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204161"/>
     <Fonction V="9095"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="909"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="45000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA01"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 95000002 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6472"/>
     <Fonction V="9380"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="938"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="3472.52"/>
     <MtReal V="3472.52"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="3472.52"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6472"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="101800.00"/>
     <MtReal V="46354.66"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="101800.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6472"/>
     <Fonction V="930202"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="100000.00"/>
     <MtReal V="47775.07"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="100000.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6471"/>
     <Fonction V="9380"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="938"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="11706.00"/>
     <MtReal V="11706.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="11706.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6471"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="614500.00"/>
     <MtReal V="574582.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="614500.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204141"/>
     <Fonction V="9095"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="909"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="60177.00"/>
     <MtReal V="27445.64"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="60177.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA01"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 95000002 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="60612"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="65000.00"/>
     <MtReal V="12949.26"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="65000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200005 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6473"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="2313611.06"/>
     <MtReal V="2313611.06"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="2313611.06"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6473"/>
     <Fonction V="930201"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="599258.36"/>
     <MtReal V="599258.36"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="599258.36"/>
     <MtSup Code="ProdChaRat" V="7172.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6042"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="9045.34"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200005 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9094"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="909"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="1100000.00"/>
     <MtReal V="469598.97"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="1100000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000011 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6262"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="233906.08"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200005 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="217312"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="1276.96"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2009 LYCEES PUBLICS"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200978 2009/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6156"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="2538408.01"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200005 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="615221"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="346083.28"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200005 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="611"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="120126.24"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200005 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9094"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="909"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="4798213.00"/>
     <MtReal V="1650000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="4798213.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000011 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204132"/>
     <Fonction V="9095"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="909"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="100000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="100000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA01"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 95000002 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9395"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="21707.47"/>
     <MtReal V="51456.40"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="21707.47"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA01"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 95000001 2020/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="93111"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="1590452.58"/>
     <MtReal V="866182.41"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="1590452.58"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000001 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="93111"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="1605000.00"/>
     <MtReal V="1840579.03"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="1605000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000001 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="60636"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="300000.00"/>
     <MtReal V="13777.46"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="300000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200005 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65734"/>
     <Fonction V="9395"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="100000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="100000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA01"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 95000001 2020/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="611"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="141475.44"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200005 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20422"/>
     <Fonction V="9095"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="909"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="64067.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA01"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 95000001 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6262"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="92025.19"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="92025.19"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200005 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9095"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="909"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="60000.00"/>
     <MtReal V="39540.78"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="60000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA01"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 95000001 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="217312"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="64379.22"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2008 LYCEES PUBLICS"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200978 2008/4"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="93111"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="52921.63"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000001 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6228"/>
     <Fonction V="93111"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="52921.63"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="52921.63"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000001 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65738"/>
     <Fonction V="9395"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="4000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA01"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 95000001 2019/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9395"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="283001.67"/>
     <MtReal V="115313.81"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="283001.67"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA01"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 95000001 2019/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="217312"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="14146.72"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2007 LYCEES PUBLICS"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200978 2008/3"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6518"/>
     <Fonction V="93112"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="800000.00"/>
     <MtReal V="293521.20"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="800000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000005 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9395"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="3159000.00"/>
     <MtReal V="2729157.57"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="3159000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA01"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 95000003 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9395"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="5238275.00"/>
     <MtReal V="5238240.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="5238275.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA01"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 95000003 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6518"/>
     <Fonction V="93112"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="400000.00"/>
     <MtReal V="32175.70"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="400000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000005 2017/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9095"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="909"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="75000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="75000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA01"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 95000003 2020/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="611"/>
     <Fonction V="93112"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="200000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="200000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000005 2017/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9395"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="25000.00"/>
     <MtReal V="9310.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="25000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA01"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 95000002 2020/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="93112"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="20000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="20000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000005 2016/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6518"/>
     <Fonction V="93112"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="80000.00"/>
     <MtReal V="2834.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="80000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000005 2016/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="74778"/>
     <Fonction V="93044"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="450000.00"/>
     <MtReal V="130233.70"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="450000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FRA01"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="R 04400005 2020/3"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="74778"/>
     <Fonction V="93048"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="150000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="150000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FRA02"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="R 04400005 2019/4"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="611"/>
     <Fonction V="93111"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="170000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="170000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000004 2015/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204141"/>
     <Fonction V="9095"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="909"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="100000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="100000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA01"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 95000002 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65735"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="341202.54"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="341202.54"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200006 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65734"/>
     <Fonction V="9395"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="20000.00"/>
     <MtReal V="7475.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="20000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA01"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 95000002 2020/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20422"/>
     <Fonction V="9095"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="909"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="66008.01"/>
     <MtRAR3112 V="100000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA01"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 95000002 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65735"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="211292.00"/>
     <MtReal V="221145.90"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="211292.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200006 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9095"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="909"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="100000.00"/>
     <MtReal V="147870.10"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="100000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA01"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 95000002 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="93111"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="14831213.81"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="14831213.81"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000003 2019/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6228"/>
     <Fonction V="93111"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="25600000.00"/>
     <MtReal V="19550211.53"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="25600000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000003 2020/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204142"/>
     <Fonction V="9051"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="246787.67"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="246787.67"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2009 POLITIQUE DE LA VILLE ET RENOUVELLEMENT URBAIN"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 51000993 2009/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204141"/>
     <Fonction V="9095"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="909"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="50000.00"/>
     <MtReal V="51000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="50000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA01"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 95000002 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="93111"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="10000000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="10000000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000003 2018/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6228"/>
     <Fonction V="93111"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="13166767.54"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000003 2019/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65734"/>
     <Fonction V="9395"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="25000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA01"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 95000002 2019/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20422"/>
     <Fonction V="9095"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="909"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="60000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <MtRAR3112 V="70000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="60000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA01"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 95000002 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9395"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="130738.00"/>
     <MtReal V="42435.23"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="130738.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA01"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 95000002 2019/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204182"/>
     <Fonction V="9095"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="909"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="50000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="50000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA01"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 95000002 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9095"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="909"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="86351.82"/>
     <MtReal V="108298.22"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="86351.82"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA01"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 95000002 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65734"/>
     <Fonction V="93313"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="210000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="210000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31300002 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65738"/>
     <Fonction V="93313"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="90130.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31300002 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9071"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="907"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="77812.30"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 71000006 2019/3"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="93313"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="1241100.00"/>
     <MtReal V="882900.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="1241100.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31300002 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="93312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="273286.05"/>
     <MtReal V="66927.23"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="273286.05"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200006 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6568"/>
     <Fonction V="9371"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="937"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="100000.00"/>
     <MtReal V="100000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="100000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 71000006 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9351"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="935"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="191358.50"/>
     <MtReal V="843163.50"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="191358.50"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 51000002 2020/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65738"/>
     <Fonction V="9351"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="935"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="135679.25"/>
     <MtReal V="40546.85"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="135679.25"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 51000002 2020/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65736"/>
     <Fonction V="9351"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="935"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="5679.25"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="5679.25"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 51000002 2020/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="93313"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="512200.00"/>
     <MtReal V="653494.52"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="512200.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31300002 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9371"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="937"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="159563.20"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 71000006 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204162"/>
     <Fonction V="9071"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="907"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="48605.23"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="48605.23"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 71000006 2019/3"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="90312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="3673373.49"/>
     <MtReal V="2220513.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="3673373.49"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200006 2018/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65738"/>
     <Fonction V="9371"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="937"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="262343.08"/>
     <MtReal V="135600.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="262343.08"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 71000006 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204141"/>
     <Fonction V="90312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="30681.39"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="30681.39"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2017 ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200006 2017/3"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65734"/>
     <Fonction V="93313"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="240000.00"/>
     <MtReal V="300000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="240000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31300002 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6218"/>
     <Fonction V="9371"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="937"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="109847.76"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 71000006 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65734"/>
     <Fonction V="9351"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="935"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="195679.25"/>
     <MtReal V="30481.50"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="195679.25"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 51000002 2020/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="90312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="101802.14"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2017 ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200006 2017/3"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65735"/>
     <Fonction V="9351"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="935"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="195679.25"/>
     <MtReal V="23500.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="195679.25"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 51000002 2020/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9351"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="935"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="341454.46"/>
     <MtReal V="555215.78"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="341454.46"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 51000002 2019/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6568"/>
     <Fonction V="9351"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="935"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="200000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 51000002 2020/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65735"/>
     <Fonction V="9351"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="935"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="341454.43"/>
     <MtReal V="12535.93"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="341454.43"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 51000002 2019/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="217312"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="11897.18"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2017 ETUDES ET TRAVAUX LYCEES PUBLICS"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200502 2017/7"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="217312"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="95789.93"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2017 ETUDES ET TRAVAUX LYCEES PUBLICS"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200502 2017/6"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9371"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="937"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="19838.92"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="19838.92"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 71000006 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9071"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="907"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="7268.77"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="7268.77"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA3"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 71000006 2017/3"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9371"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="937"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="97260.81"/>
     <MtReal V="95081.84"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="97260.81"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 71000008 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65734"/>
     <Fonction V="9351"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="935"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="682908.86"/>
     <MtReal V="234729.05"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="682908.86"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 51000002 2019/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="90312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="2790000.00"/>
     <MtReal V="2750700.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="2790000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200006 2020/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20422"/>
     <Fonction V="9051"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="134431.40"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDP 3"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 51000002 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="93312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="4944000.00"/>
     <MtReal V="3771152.73"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="4944000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200006 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="217312"/>
     <Fonction V="90224"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="287.78"/>
     <MtReal V="287.78"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="287.78"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2017 ETUDES ET TRAVAUX LYCEES PUBLICS"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200502 2017/4"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204142"/>
     <Fonction V="9051"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="446994.19"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDP 3"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 51000002 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9051"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="511772.63"/>
     <MtReal V="181994.98"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="511772.63"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDP 3"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 51000002 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204151"/>
     <Fonction V="9051"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="22836.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDP 3"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 51000002 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204182"/>
     <Fonction V="9051"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="378000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="378000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDP 3"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 51000002 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2115"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="100000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="100000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2017 ETUDES ET TRAVAUX LYCEES PUBLICS"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200502 2017/3"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204182"/>
     <Fonction V="90883"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="173816.11"/>
     <MtReal V="161728.27"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="173816.11"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 VOLET FLUVIAL"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 88300999 2015/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="21312"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="151502.48"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2017 ETUDES ET TRAVAUX LYCEES PUBLICS"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200502 2017/3"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="217312"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="1695579.88"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2017 ETUDES ET TRAVAUX LYCEES PUBLICS"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200502 2017/3"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204181"/>
     <Fonction V="90883"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="99374.89"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="99374.89"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2013 VOLET FLUVIAL"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 88300999 2013/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65735"/>
     <Fonction V="9371"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="937"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="27654.00"/>
     <MtReal V="29285.75"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="27654.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 71000008 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65734"/>
     <Fonction V="9351"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="935"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="443321.68"/>
     <MtReal V="91910.71"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="443321.68"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 51000002 2018/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="90312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="937239.00"/>
     <MtReal V="2130560.85"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="937239.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200006 2019/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20422"/>
     <Fonction V="90313"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="13227.26"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2016 PATRIMOINE MATERIEL ET IMMATERIEL"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31300003 2016/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204142"/>
     <Fonction V="90313"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="155000.00"/>
     <MtReal V="85909.30"/>
     <MtRAR3112 V="125000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="155000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2016 PATRIMOINE MATERIEL ET IMMATERIEL"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31300003 2016/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65736"/>
     <Fonction V="93312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="50000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="50000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200006 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65738"/>
     <Fonction V="9328"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="6813.23"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2016 AUTRES SERVICES PERISCOLAIRES ET ANNEXE"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 28000015 2016/4"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9351"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="935"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="219633.33"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 51000002 2018/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204141"/>
     <Fonction V="9051"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="176180.39"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDP 3"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 51000002 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65738"/>
     <Fonction V="93312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="30000.00"/>
     <MtReal V="33477.57"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="30000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200006 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="93312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="2592754.58"/>
     <MtReal V="3035265.85"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="2592754.58"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200006 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65738"/>
     <Fonction V="9328"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="41000.00"/>
     <MtReal V="81797.78"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="41000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 28000015 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041711"/>
     <Fonction V="90811"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="746043.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="746043.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2013 VOLET FERROVIAIRE"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 81100993 2013/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="217312"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="239936.82"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200502 2017/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="21571"/>
     <Fonction V="90811"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtRARPrec V="276256.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="276256.00"/>
     <MtReal V="1112155.26"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="-276256.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2013 VOLET FERROVIAIRE"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 81100993 2013/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041711"/>
     <Fonction V="90811"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="2344038.75"/>
     <MtReal V="2350915.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="2344038.75"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 VOLET FERROVIAIRE"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 81100993 2015/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2031"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="7176.28"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200502 2017/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9051"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="5769.00"/>
     <MtReal V="5769.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="5769.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 51000002 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2317"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="177839.04"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200502 2017/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="217312"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="77.84"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2016 LYCEES PUBLICS"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200502 2016/3"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6561"/>
     <Fonction V="93885"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="938"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="700000.00"/>
     <MtReal V="700000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="700000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 88500001 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9371"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="937"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="179148.11"/>
     <MtReal V="18300.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="179148.11"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 71000006 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204183"/>
     <Fonction V="90885"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="910332.00"/>
     <MtReal V="874443.62"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="910332.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2016_TRP90806_1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 88500002 2016/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65738"/>
     <Fonction V="9371"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="937"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="150000.00"/>
     <MtReal V="187215.32"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="150000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 71000006 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204183"/>
     <Fonction V="90885"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtRARPrec V="500000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="1000000.00"/>
     <MtReal V="809719.84"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 88500002 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9071"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="907"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="21938.30"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="21938.30"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 71000006 2020/3"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65738"/>
     <Fonction V="93312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="20000.00"/>
     <MtReal V="62500.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="20000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200006 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9051"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="139212.34"/>
     <MtReal V="4074.40"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="139212.34"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2017 POLITIQUE DE LA VILLE"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 51000002 2017/5"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="21312"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="6360.60"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2016 LYCEES PUBLICS"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200502 2016/3"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65738"/>
     <Fonction V="9371"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="937"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="329262.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="329262.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 71000005 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9371"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="937"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="350000.00"/>
     <MtReal V="835430.79"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="350000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 71000005 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204142"/>
     <Fonction V="9051"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="204714.41"/>
     <MtReal V="379946.16"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="204714.41"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 51000002 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20422"/>
     <Fonction V="9071"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="907"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="858.94"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="858.94"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 71000005 2019/3"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65738"/>
     <Fonction V="93312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="2248.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200005 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204151"/>
     <Fonction V="90883"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="336070.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="336070.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 88300001 2015/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9071"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="907"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="103000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="103000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 71000005 2019/3"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204141"/>
     <Fonction V="9051"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="192811.13"/>
     <MtReal V="67569.08"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="192811.13"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 51000002 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9358"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="935"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="156800.80"/>
     <MtReal V="156800.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="156800.80"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 58000017 2020/3"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="617"/>
     <Fonction V="9371"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="937"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="60660.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 71000005 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9358"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="935"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="96443.22"/>
     <MtReal V="96443.22"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="96443.22"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 58000017 2019/3"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="611"/>
     <Fonction V="93112"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="300000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="300000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000005 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65734"/>
     <Fonction V="93312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="40000.00"/>
     <MtReal V="2000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="40000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200005 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="7788"/>
     <Fonction V="9328"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="5363.60"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6561"/>
     <Fonction V="93881"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="938"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="380401.00"/>
     <MtReal V="380400.18"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="380401.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 01"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 88100001 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65738"/>
     <Fonction V="93112"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="9121.80"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000005 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="7788"/>
     <Fonction V="9313"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="2500000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="2500000.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="93312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="159282.00"/>
     <MtReal V="67847.14"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="159282.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200005 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="7788"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="116523.45"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6518"/>
     <Fonction V="93112"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="1250000.00"/>
     <MtReal V="2552765.74"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="1250000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000005 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="7788"/>
     <Fonction V="9312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="401701.08"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="401701.08"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="611"/>
     <Fonction V="93112"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="500000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="500000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000005 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65738"/>
     <Fonction V="93312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="10000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="10000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200005 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2031"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="1800.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200502 2015/5"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="7788"/>
     <Fonction V="9351"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="935"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="10000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2031"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="7088.26"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200502 2014/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204141"/>
     <Fonction V="9051"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="139212.32"/>
     <MtReal V="19542.38"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="139212.32"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2017 POLITIQUE DE LA VILLE"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 51000002 2017/5"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9358"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="935"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="186060.00"/>
     <MtReal V="193538.63"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="186060.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 58000018 2019/3"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9358"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="935"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="315639.00"/>
     <MtReal V="308160.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="315639.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 58000018 2020/3"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204142"/>
     <Fonction V="9051"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="139212.32"/>
     <MtReal V="77305.69"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="139212.32"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2017 POLITIQUE DE LA VILLE"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 51000002 2017/5"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204182"/>
     <Fonction V="90883"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtRARPrec V="2500000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="65610.00"/>
     <MtReal V="1549145.89"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="-4934390.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2016 VOLET FLUVIAL"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 88300001 2016/3"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65734"/>
     <Fonction V="9351"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="935"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="110904.90"/>
     <MtReal V="14076.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="110904.90"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2017 POLITIQUE DE LA VILLE"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 51000002 2017/4"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="90883"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="14268.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="14268.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2017 VOLET FLUVIAL"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 88300001 2017/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9351"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="935"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="110904.91"/>
     <MtReal V="9844.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="110904.91"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2017 POLITIQUE DE LA VILLE"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 51000002 2017/4"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9393"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="238500.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="238500.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000012 2017/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204182"/>
     <Fonction V="90883"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="206190.06"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 01"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 88300001 2016/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="7788"/>
     <Fonction V="930202"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="249331.95"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65734"/>
     <Fonction V="93312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="5000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200005 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204181"/>
     <Fonction V="90883"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="110618.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="110618.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2016 VOLET FLUVIAL"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 88300001 2016/3"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="93312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="45900.00"/>
     <MtReal V="18900.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="45900.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200005 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204152"/>
     <Fonction V="90883"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="211000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="211000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 01"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 88300001 2016/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65734"/>
     <Fonction V="93312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="17000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200005 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65738"/>
     <Fonction V="9393"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="240000.00"/>
     <MtReal V="958120.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="240000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000012 2015/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204181"/>
     <Fonction V="9093"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="909"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="35168.50"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="35168.50"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000012 2015/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="7788"/>
     <Fonction V="93048"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="15955.92"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9393"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="240000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="240000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000012 2015/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="7788"/>
     <Fonction V="93111"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="864017.04"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9358"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="935"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="313589.74"/>
     <MtReal V="320049.83"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="313589.74"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 58000016 2019/4"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204182"/>
     <Fonction V="9051"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="27050.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="27050.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 01"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 51000002 2017/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20422"/>
     <Fonction V="9051"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="2455.74"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 01"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 51000002 2017/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9333"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="25932.24"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="25932.24"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 58000016 2017/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204152"/>
     <Fonction V="90883"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="114105.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="114105.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 01"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 88300001 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9051"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="27053.70"/>
     <MtReal V="9321.17"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="27053.70"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 01"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 51000002 2017/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204183"/>
     <Fonction V="90883"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtRARPrec V="7400000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="7400000.00"/>
     <MtReal V="20347939.08"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="-7400000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDP 4"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 88300001 2018/3"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9351"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="935"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="46090.75"/>
     <MtReal V="7139.16"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="46090.75"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 01"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 51000002 2017/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65734"/>
     <Fonction V="9351"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="935"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="46090.75"/>
     <MtReal V="14529.69"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="46090.75"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 01"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 51000002 2017/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="7788"/>
     <Fonction V="93886"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="938"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="413345.48"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="7788"/>
     <Fonction V="9391"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="82.56"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65734"/>
     <Fonction V="9393"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="240000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="240000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000012 2015/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204152"/>
     <Fonction V="90883"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="3449215.45"/>
     <MtReal V="372445.62"/>
     <MtRAR3112 V="382839.09"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="3449215.45"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 01"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 88300001 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204182"/>
     <Fonction V="90883"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="14506778.28"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="14506778.28"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDP 4"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 88300001 2018/3"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9393"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="351000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="351000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000011 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="7788"/>
     <Fonction V="9394"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="5850.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="7815"/>
     <Fonction V="945"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="945"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="1110000.00"/>
     <MtReal V="1113576.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="1110000.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204182"/>
     <Fonction V="90883"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtRARPrec V="1300000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="1300000.00"/>
     <MtReal V="3641287.41"/>
     <MtRAR3112 V="321659.01"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="-1300000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 01"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 88300001 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="7788"/>
     <Fonction V="9392"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="5244.68"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="90312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="374506.50"/>
     <MtReal V="82005.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="374506.50"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2016 ART ET CULTURE"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200006 2016/5"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9393"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="471000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="471000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000011 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9393"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="3500.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="3500.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000011 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65738"/>
     <Fonction V="9393"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="342880.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000011 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="7817"/>
     <Fonction V="945"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="945"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="1890000.00"/>
     <MtReal V="2675000.74"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="1890000.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="238"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="1262818.81"/>
     <MtReal V="209905.85"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="1262818.81"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 01"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200501 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2317"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="5607000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="5607000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 01"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200501 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2033"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="100000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="100000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 01"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200501 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204142"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="28200.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="28200.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 01"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200501 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="16818"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="20000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="20000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 01"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200501 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2031"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="14400000.00"/>
     <MtReal V="12067.27"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="14400000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 01"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200501 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="21312"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="36800.00"/>
     <MtReal V="9836.52"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="36800.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 01"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200501 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204182"/>
     <Fonction V="9092"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="909"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="250000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="250000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 OPERATIONS IMMOBILIERES"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 92000966 2015/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="217312"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="100000.00"/>
     <MtReal V="775657.62"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="100000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 01"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200501 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="93312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="199287.00"/>
     <MtReal V="140260.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="199287.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200005 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2313"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="43878.59"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 01"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200501 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204181"/>
     <Fonction V="9092"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="909"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="250000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 OPERATIONS IMMOBILIERES"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 92000966 2015/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65734"/>
     <Fonction V="9371"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="937"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="803.83"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 71000006 2017/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9358"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="935"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="1211291.50"/>
     <MtReal V="1204816.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="1211291.50"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 58000016 2020/4"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65738"/>
     <Fonction V="9393"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="432000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000011 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204182"/>
     <Fonction V="90883"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="71479.40"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 01"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 88300001 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="7788"/>
     <Fonction V="9356"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="935"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="179000.00"/>
     <MtReal V="140294.03"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="179000.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2031"/>
     <Fonction V="90883"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="145433.40"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 01"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 88300001 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65738"/>
     <Fonction V="9393"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="160000.00"/>
     <MtReal V="210000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="160000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2016 AGRICULTURE"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000011 2016/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9071"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="907"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="110000.00"/>
     <MtReal V="172657.50"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="110000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 71000005 2020/3"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204152"/>
     <Fonction V="90883"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="350750.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="350750.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 01"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 88300001 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="7788"/>
     <Fonction V="9372"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="937"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="3819.07"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20422"/>
     <Fonction V="9071"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="907"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="47000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="47000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 71000005 2020/3"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="7788"/>
     <Fonction V="9374"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="937"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="582.13"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="7788"/>
     <Fonction V="9375"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="937"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="13110.69"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="7788"/>
     <Fonction V="93815"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="938"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="507062.20"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="238"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="3250651.06"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 01"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200501 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65734"/>
     <Fonction V="9394"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="50000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="50000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000076 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9094"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="909"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="350000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="350000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000075 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9394"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="509273.00"/>
     <MtReal V="550412.70"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="509273.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000076 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65738"/>
     <Fonction V="9394"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="150000.00"/>
     <MtReal V="77873.10"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="150000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000076 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9341"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="934"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="2986.37"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="2986.37"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2014 PREVENTION SANTE ENVIRONNEMENT"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 41000991 2014/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="60632"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="134796.59"/>
     <MtReal V="108910.35"/>
     <MtRAR3112 V="63159.03"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="134796.59"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="60632"/>
     <Fonction V="9341"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="934"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="204906.31"/>
     <MtReal V="38631667.49"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="204906.31"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="60632"/>
     <Fonction V="93814"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="938"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="344404.73"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2317"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="8914885.04"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 01"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200501 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2313"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="2646989.15"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 01"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200501 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="60632"/>
     <Fonction V="93813"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="938"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="368092.29"/>
     <MtRAR3112 V="1229.72"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <MtSup Code="ProdChaRat" V="17941.75"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="217312"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="7023222.17"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 01"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200501 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="60632"/>
     <Fonction V="93818"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="938"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="7489.35"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="60632"/>
     <Fonction V="93815"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="938"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="654276.17"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="21312"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="9200000.00"/>
     <MtReal V="2894533.41"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="9200000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 01"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200501 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2031"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="297863.78"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 01"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200501 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="238"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="144415.93"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 01"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200501 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2317"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="499825.09"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 01"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200501 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="217312"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="2408115.34"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 01"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200501 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="21312"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="378456.86"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 01"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200501 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9394"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="577831.60"/>
     <MtReal V="577885.60"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="577831.60"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000073 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9394"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="46000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="46000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000074 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65734"/>
     <Fonction V="9393"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="64778.06"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="64778.06"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000010 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204181"/>
     <Fonction V="9093"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="909"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="5470.94"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="5470.94"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000010 2019/3"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65738"/>
     <Fonction V="9393"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="54712.30"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="54712.30"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000010 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9393"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="54712.30"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="54712.30"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000010 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9341"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="934"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="23175.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="23175.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 PREVENTION SANTE ENVIRONNEMENT"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 41000991 2015/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65733"/>
     <Fonction V="93312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="80000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200018 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9332"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="1000000.00"/>
     <MtReal V="709394.01"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="1000000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 32000001 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65734"/>
     <Fonction V="93312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="203378.39"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200018 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65738"/>
     <Fonction V="9341"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="934"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="13171.87"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 PREVENTION SANTE ENVIRONNEMENT"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 41000991 2015/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65738"/>
     <Fonction V="9332"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="100000.00"/>
     <MtReal V="327714.80"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="100000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 32000001 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2031"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="654924.30"/>
     <MtReal V="104964.77"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="654924.30"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 01"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200501 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65734"/>
     <Fonction V="9332"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="107000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="107000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 32000001 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9094"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="909"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="100000.00"/>
     <MtReal V="46874.47"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="100000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000075 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="93312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="33960.74"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200018 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="238"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="170039.17"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2017 ETUDES ET TRAVAUX LYCEES PUBLICS"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200501 2017/4"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6513"/>
     <Fonction V="93312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="50000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="50000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200018 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2745"/>
     <Fonction V="9094"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="909"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="250000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="250000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000071 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9094"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="909"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="1261024.97"/>
     <MtReal V="59846.64"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="1261024.97"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000071 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65738"/>
     <Fonction V="9393"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="239733.15"/>
     <MtReal V="658528.52"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="239733.15"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000010 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65734"/>
     <Fonction V="9393"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="136733.15"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="136733.15"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000010 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9393"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="25560.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000010 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65738"/>
     <Fonction V="9393"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="42630.24"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="42630.24"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000010 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="217312"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="276669.86"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2017 ETUDES ET TRAVAUX LYCEES PUBLICS"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200501 2017/4"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041722"/>
     <Fonction V="90812"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtRARPrec V="383044.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="83044.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="-683044.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 81200001 2012/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="21312"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="1273270.33"/>
     <MtReal V="2677057.19"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="1273270.33"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2017 ETUDES ET TRAVAUX LYCEES PUBLICS"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200501 2017/4"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9332"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="147491.14"/>
     <MtReal V="99853.49"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="147491.14"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 32000001 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65734"/>
     <Fonction V="9332"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="43441.68"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 32000001 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9393"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="340733.16"/>
     <MtReal V="468982.22"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="340733.16"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000010 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65734"/>
     <Fonction V="93312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="100000.00"/>
     <MtReal V="37485.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="100000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200018 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6513"/>
     <Fonction V="93312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="26000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="26000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200018 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="217312"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="571030.99"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 01"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200501 2017/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="21312"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="34582.31"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 01"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200501 2017/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="90312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="57967.68"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="57967.68"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200018 2019/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204141"/>
     <Fonction V="90312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="61110.40"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200018 2019/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9394"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="315702.00"/>
     <MtReal V="287752.16"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="315702.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000073 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2317"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="2652060.83"/>
     <MtReal V="1986868.06"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="2652060.83"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 01"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200501 2017/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65738"/>
     <Fonction V="93312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="3500.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200018 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2313"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="2060736.90"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 01"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200501 2017/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="93312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="327900.00"/>
     <MtReal V="344606.85"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="327900.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200018 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9094"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="909"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="250000.00"/>
     <MtReal V="359869.56"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="250000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000070 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="90312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="2970.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200018 2020/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9094"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="909"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="500000.00"/>
     <MtReal V="16408.36"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="500000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000070 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9393"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="21718.11"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="21718.11"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000010 2017/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65738"/>
     <Fonction V="9393"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="21718.10"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="21718.10"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000010 2017/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9392"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="277098.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="277098.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 SOUTIEN A LA STRUCTURATION ET A LA COMPETITIVITE"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 92000968 2015/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65738"/>
     <Fonction V="9392"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="304606.00"/>
     <MtReal V="581700.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="304606.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 SOUTIEN A LA STRUCTURATION ET A LA COMPETITIVITE"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 92000968 2015/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65738"/>
     <Fonction V="9393"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="127088.63"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2017 AGRICULTURE"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000010 2017/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041721"/>
     <Fonction V="90812"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtRARPrec V="165000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="165000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="-165000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 81200001 2011/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65734"/>
     <Fonction V="9393"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="14416.79"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="14416.79"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000010 2017/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204181"/>
     <Fonction V="90312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="14880.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="14880.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200018 2020/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9393"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="222455.62"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="222455.62"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2017 AGRICULTURE"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000010 2017/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204182"/>
     <Fonction V="9093"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="909"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="577776.27"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2017 AGRICULTURE"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000010 2017/3"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9093"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="909"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="577776.27"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="577776.27"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2017 AGRICULTURE"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000010 2017/3"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2745"/>
     <Fonction V="9094"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="909"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="100000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="100000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000071 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65738"/>
     <Fonction V="93312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="100000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="100000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200018 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="93312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="486000.00"/>
     <MtReal V="348964.43"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="486000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200018 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9094"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="909"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="88975.03"/>
     <MtReal V="148823.21"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="88975.03"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000071 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="21318"/>
     <Fonction V="90886"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="19000.00"/>
     <MtReal V="766.94"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="19000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2016 EXPLOITATION MAINTENANCE BOULOGNE SUR MER CALAIS"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 88600001 2016/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6552"/>
     <Fonction V="9312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="83710.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 12000002 2016/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="60611"/>
     <Fonction V="930202"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="49067.86"/>
     <MtRAR3112 V="6561.02"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="60611"/>
     <Fonction V="93312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="2089.28"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="60611"/>
     <Fonction V="93886"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="938"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="3510.77"/>
     <MtRAR3112 V="447.55"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="611"/>
     <Fonction V="9328"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="19440.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 28000015 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65738"/>
     <Fonction V="9328"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="100000.00"/>
     <MtReal V="100000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="100000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 28000015 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="60612"/>
     <Fonction V="930202"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="1497821.00"/>
     <MtReal V="1229626.93"/>
     <MtRAR3112 V="53407.23"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="1497821.00"/>
     <MtSup Code="ProdChaRat" V="156393.33"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="93312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="3545904.70"/>
     <MtReal V="3642553.45"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="3545904.70"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200017 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6552"/>
     <Fonction V="9312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="38000.00"/>
     <MtReal V="72380.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="38000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 12000002 2017/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="60612"/>
     <Fonction V="93312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="8300.00"/>
     <MtReal V="171521.64"/>
     <MtRAR3112 V="41810.56"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="8300.00"/>
     <MtSup Code="ProdChaRat" V="21505.96"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65738"/>
     <Fonction V="93312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="200000.00"/>
     <MtReal V="35786.84"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="200000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200017 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="60612"/>
     <Fonction V="93886"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="938"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="142553.16"/>
     <MtRAR3112 V="8432.15"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <MtSup Code="ProdChaRat" V="13370.67"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6552"/>
     <Fonction V="9312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="250000.00"/>
     <MtReal V="13750.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="250000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2017 ENTREPRISES"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 12000002 2017/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="60613"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="60000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="60000.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65738"/>
     <Fonction V="9328"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="68000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="68000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 28000015 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="617"/>
     <Fonction V="9392"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="51811.94"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="51811.94"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2014 TRANSFORMATION SOCIALE ET ECOLOGIQUE"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 92000969 2014/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204142"/>
     <Fonction V="90312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="1195180.00"/>
     <MtRAR3112 V="100000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200017 2019/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9393"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="65857.66"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="65857.66"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000010 2016/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204141"/>
     <Fonction V="90312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="61181.59"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200017 2019/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="90312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="1427950.00"/>
     <MtReal V="237536.90"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="1427950.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200017 2019/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6042"/>
     <Fonction V="9394"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="600.00"/>
     <MtReal V="600.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="600.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="93312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="12000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200007 2018/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9392"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="146314.06"/>
     <MtReal V="35900.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="146314.06"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 TRANSFORMATION SOCIALE ET ECOLOGIQUE"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 92000969 2015/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65738"/>
     <Fonction V="9392"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="112288.06"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 TRANSFORMATION SOCIALE ET ECOLOGIQUE"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 92000969 2015/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9341"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="934"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="51893.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="51893.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2014 PROGRAMME REGIONAL CANCERS"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 41000992 2014/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="91148.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 12000001 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9332"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="5000.00"/>
     <MtReal V="97500.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="5000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 32000005 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6236"/>
     <Fonction V="9351"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="935"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="11952.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 51000004 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="60622"/>
     <Fonction V="930202"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="621035.00"/>
     <MtReal V="581429.37"/>
     <MtRAR3112 V="42786.02"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="621035.00"/>
     <MtSup Code="ProdChaRat" V="37000.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9332"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="195000.00"/>
     <MtReal V="102500.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="195000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 32000005 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="611"/>
     <Fonction V="9351"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="935"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="50000.00"/>
     <MtReal V="1633.15"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="50000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 51000004 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="60621"/>
     <Fonction V="93886"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="938"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="184455.00"/>
     <MtReal V="9007.42"/>
     <MtRAR3112 V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="184455.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="60622"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="106000.00"/>
     <MtReal V="127763.02"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="106000.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65734"/>
     <Fonction V="93312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="100000.00"/>
     <MtReal V="176761.14"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="100000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200017 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65736"/>
     <Fonction V="93312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="175000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="175000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200017 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="60621"/>
     <Fonction V="930202"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="1134.31"/>
     <MtRAR3112 V="425.85"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="60621"/>
     <Fonction V="93312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="215160.00"/>
     <MtReal V="13594.73"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="215160.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65738"/>
     <Fonction V="93312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="120000.00"/>
     <MtReal V="359749.13"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="120000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200017 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="93312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="8051597.30"/>
     <MtReal V="7587907.41"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="8051597.30"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200017 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9094"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="909"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="99288.00"/>
     <MtReal V="17483.22"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="99288.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000078 2020/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9393"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="277219.18"/>
     <MtReal V="284805.64"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="277219.18"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000008 2020/4"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9394"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="80578.48"/>
     <MtReal V="10000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="80578.48"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000081 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="617"/>
     <Fonction V="9394"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="25600.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="25600.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000081 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="569473.56"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="569473.56"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 12000001 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9394"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="120000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="120000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000080 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9351"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="935"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="231928.80"/>
     <MtReal V="355296.97"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="231928.80"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 51000003 2020/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9332"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="2547125.00"/>
     <MtReal V="2578535.68"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="2547125.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 32000002 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="60628"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="400000.00"/>
     <MtReal V="296602.72"/>
     <MtRAR3112 V="14953.20"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="400000.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9351"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="935"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="9420.09"/>
     <MtReal V="1500.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="9420.09"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 51000003 2018/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204142"/>
     <Fonction V="90312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="600000.00"/>
     <MtReal V="649280.49"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="600000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200017 2020/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204141"/>
     <Fonction V="90312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="13300.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="13300.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200017 2020/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="21312"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="24217.29"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="24217.29"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2017 EQUIPEMENTS LYCEES PUBLICS"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 28000016 2017/4"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="188630.88"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 12000001 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65734"/>
     <Fonction V="9351"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="935"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="78747.60"/>
     <MtReal V="106985.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="78747.60"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 51000003 2019/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="21572"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="24217.29"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2017 EQUIPEMENTS LYCEES PUBLICS"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 28000016 2017/4"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9351"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="935"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="78747.00"/>
     <MtReal V="154414.27"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="78747.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 51000003 2019/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65734"/>
     <Fonction V="9332"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="5439393.83"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="5439393.83"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 32000002 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="60623"/>
     <Fonction V="93042"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="1240.00"/>
     <MtReal V="383.84"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="1240.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65735"/>
     <Fonction V="9351"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="935"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="78747.60"/>
     <MtReal V="13500.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="78747.60"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 51000003 2019/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="60628"/>
     <Fonction V="930202"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="10000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="10000.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6558"/>
     <Fonction V="9312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="7954831.38"/>
     <MtReal V="6226589.36"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="7954831.38"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 12000001 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65734"/>
     <Fonction V="9351"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="935"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="231926.00"/>
     <MtReal V="23600.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="231926.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 51000003 2020/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65735"/>
     <Fonction V="9351"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="935"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="231926.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="231926.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 51000003 2020/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9332"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="217859.00"/>
     <MtReal V="5565147.50"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="217859.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 32000002 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="60623"/>
     <Fonction V="930202"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="51535.00"/>
     <MtReal V="24370.27"/>
     <MtRAR3112 V="1961.32"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="51535.00"/>
     <MtSup Code="ProdChaRat" V="4022.14"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20422"/>
     <Fonction V="90312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="24600.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200017 2020/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="60623"/>
     <Fonction V="93021"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="32135.00"/>
     <MtReal V="15211.94"/>
     <MtRAR3112 V="2856.83"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="32135.00"/>
     <MtSup Code="ProdChaRat" V="4650.24"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9393"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="63.50"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="63.50"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000009 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="90312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="36000.00"/>
     <MtReal V="75000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="36000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200017 2020/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65738"/>
     <Fonction V="93313"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="160000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31300001 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9341"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="934"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="38305.80"/>
     <MtReal V="40144.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="38305.80"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 PROGRAMME REGIONAL CANCERS"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 41000992 2015/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6568"/>
     <Fonction V="93313"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="13353840.00"/>
     <MtReal V="13191840.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="13353840.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31300001 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65734"/>
     <Fonction V="9394"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="7178.90"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000078 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9394"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="342500.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="342500.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000078 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9394"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="14366.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="14366.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000077 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="60632"/>
     <Fonction V="93042"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="155.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65738"/>
     <Fonction V="9312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="600000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="600000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 12000001 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="60632"/>
     <Fonction V="930202"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="2382928.00"/>
     <MtReal V="2876994.42"/>
     <MtRAR3112 V="23753.65"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="2382928.00"/>
     <MtSup Code="ProdChaRat" V="5825.21"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6558"/>
     <Fonction V="9312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="1953291.88"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 12000001 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="60631"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="1500.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="1500.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9332"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="42100.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 32000002 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="60631"/>
     <Fonction V="930202"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="10000.00"/>
     <MtReal V="86438.50"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="10000.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9351"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="935"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="8556.91"/>
     <MtReal V="2500.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="8556.91"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2017 NOS QUARTIERS D ETE"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 51000003 2017/3"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6518"/>
     <Fonction V="93112"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="800000.00"/>
     <MtReal V="829608.51"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="800000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000005 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65738"/>
     <Fonction V="93112"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="400000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="400000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000005 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9394"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="175000.00"/>
     <MtReal V="175000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="175000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA5"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000084 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9394"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="167290.00"/>
     <MtReal V="165500.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="167290.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000083 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="611"/>
     <Fonction V="93113"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="4560.00"/>
     <MtReal V="3260.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="4560.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2016 DROIT A LA FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000993 2016/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="93114"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="17333.00"/>
     <MtReal V="17333.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="17333.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2017 ACCOMPAGNEMENT DES POLITIQUES REGIONALES"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000023 2017/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204142"/>
     <Fonction V="9095"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="909"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="32359.50"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDP2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 95000005 2019/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65734"/>
     <Fonction V="9395"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="9029.36"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 95000005 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9395"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="86000.00"/>
     <MtReal V="23942.59"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="86000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 95000005 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="93114"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="159667.00"/>
     <MtReal V="356197.74"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="159667.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000022 2017/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9093"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="909"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="1004.70"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="1004.70"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000012 2020/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2745"/>
     <Fonction V="9094"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="909"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="12416.20"/>
     <MtReal V="12062.11"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="12416.20"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2745"/>
     <Fonction V="9091"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="909"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="64900.00"/>
     <MtReal V="64882.97"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="64900.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="93112"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="75000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="75000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000021 2020/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9394"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="60000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="60000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000086 2020/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9094"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="909"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="26691.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="26691.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000086 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9394"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="50000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="50000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000085 2020/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="611"/>
     <Fonction V="93114"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="1400000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="1400000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000022 2017/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9094"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="909"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="1000000.00"/>
     <MtReal V="1000000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="1000000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000085 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6518"/>
     <Fonction V="93113"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="1287.50"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000993 2017/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="611"/>
     <Fonction V="93112"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="175000.00"/>
     <MtReal V="431785.14"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="175000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000021 2020/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="275"/>
     <Fonction V="90886"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="300000.00"/>
     <MtReal V="300000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="300000.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204181"/>
     <Fonction V="9092"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="909"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="14338.51"/>
     <MtReal V="4138.27"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="14338.51"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 TRANSFORMATION SOCIALE ET ECOLOGIQUE"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 92000964 2015/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9092"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="909"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="6650.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 TRANSFORMATION SOCIALE ET ECOLOGIQUE"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 92000964 2015/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="90312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="632247.30"/>
     <MtReal V="2155.38"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="632247.30"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200017 2018/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65736"/>
     <Fonction V="93312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="300000.00"/>
     <MtReal V="80574.59"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="300000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200017 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="93112"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="200000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="200000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000021 2019/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65734"/>
     <Fonction V="93312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="70000.00"/>
     <MtReal V="540609.75"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="70000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200017 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="93112"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="150000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="150000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000021 2018/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="611"/>
     <Fonction V="93112"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="400000.00"/>
     <MtReal V="487462.84"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="400000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000021 2019/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="611"/>
     <Fonction V="93112"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="500000.00"/>
     <MtReal V="357772.94"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="500000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000021 2018/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="93116"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="200000.00"/>
     <MtReal V="67806.47"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="200000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000989 2015/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6042"/>
     <Fonction V="930202"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="358.42"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204182"/>
     <Fonction V="9095"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="909"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <MtRAR3112 V="126800.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 95000005 2020/3"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9095"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="909"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="30000.00"/>
     <MtReal V="900.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="30000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 95000005 2020/3"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6228"/>
     <Fonction V="93113"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="274881.28"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000006 2017/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="611"/>
     <Fonction V="93113"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="480000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="480000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000006 2017/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204142"/>
     <Fonction V="9095"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="909"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="150000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="150000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 95000005 2020/3"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="611"/>
     <Fonction V="93112"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="4388.07"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000021 2017/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204132"/>
     <Fonction V="9095"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="909"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="120000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="120000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 95000005 2020/3"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="611"/>
     <Fonction V="93113"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="465000.00"/>
     <MtReal V="22619.28"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="465000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000020 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="4581"/>
     <LibCpte V="REC REHABILITATION ARENA STADE COUVERT DE LIEVIN"/>
     <Fonction V="90325"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="325"/>
     <ContOp V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <OpeCpteTiers V="9"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65738"/>
     <Fonction V="93113"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="196411.30"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000020 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="611"/>
     <Fonction V="93113"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="890000.00"/>
     <MtReal V="150547.21"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="890000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000020 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9095"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="909"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="30000.00"/>
     <MtReal V="16600.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="30000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDP2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 95000005 2019/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9395"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="95000.00"/>
     <MtReal V="116800.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="95000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 95000005 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6288"/>
     <Fonction V="9395"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="28903.80"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 95000005 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="611"/>
     <Fonction V="93113"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="295440.00"/>
     <MtReal V="55531.50"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="295440.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000020 2017/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9094"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="909"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="51257.47"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="51257.47"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2017 ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000980 2017/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="60632"/>
     <Fonction V="9328"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="67910.38"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 28000014 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6042"/>
     <Fonction V="9328"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="1260000.00"/>
     <MtReal V="183565.97"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="1260000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 28000014 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="611"/>
     <Fonction V="93113"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="200000.00"/>
     <MtReal V="265632.19"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="200000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000020 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6042"/>
     <Fonction V="9328"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="122132.78"/>
     <MtReal V="2808.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="122132.78"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 28000014 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="617"/>
     <Fonction V="9394"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="28012.00"/>
     <MtReal V="9936.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="28012.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2017 TROISIEME REVOLUTION INDUSTRIELLE"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000979 2017/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6042"/>
     <Fonction V="9328"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="261078.03"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 28000014 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="611"/>
     <Fonction V="93113"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="3980000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="3980000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000019 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="93113"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="475588.75"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000019 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="611"/>
     <Fonction V="93113"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="2050000.00"/>
     <MtReal V="173066.20"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="2050000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000019 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65738"/>
     <Fonction V="93113"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="262450.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000019 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="93113"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="247630.20"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000019 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65738"/>
     <Fonction V="93113"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="594796.80"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000019 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65738"/>
     <Fonction V="9394"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="60834.57"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="60834.57"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2017 ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000981 2017/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6156"/>
     <Fonction V="9328"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="59000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="59000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 28000013 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9394"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="76015.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="76015.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000088 2020/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65738"/>
     <Fonction V="93113"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="250000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="250000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2017 DROIT A LA FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000019 2017/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2745"/>
     <Fonction V="9094"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="909"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="400000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="400000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000087 2020/3"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2745"/>
     <Fonction V="9094"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="909"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="7424000.00"/>
     <MtReal V="6442760.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="7424000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA01"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000090 2020/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="238"/>
     <Fonction V="900202"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="900"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtRARPrec V="0.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="128787.00"/>
     <MtRAR3112 V="17653.15"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="238"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="246311.14"/>
     <MtRAR3112 V="32130.67"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="93113"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="1000000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000019 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="611"/>
     <Fonction V="93113"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="4258753.88"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="4258753.88"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000019 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65738"/>
     <Fonction V="93113"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="600000.00"/>
     <MtReal V="3386342.77"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="600000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000019 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2743"/>
     <Fonction V="900202"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="900"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="50000.00"/>
     <MtReal V="10000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="50000.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2743"/>
     <Fonction V="9080"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="2500.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="2500.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2743"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="40000.00"/>
     <MtReal V="10550.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="40000.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2745"/>
     <Fonction V="9094"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="909"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="3689000.00"/>
     <MtReal V="2527500.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="3689000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA01"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000091 2020/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204141"/>
     <Fonction V="90313"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="150000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="150000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2017 PATRIMOINE MATERIEL ET IMMATERIEL"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31300003 2017/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204142"/>
     <Fonction V="90313"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="750000.00"/>
     <MtReal V="527938.00"/>
     <MtRAR3112 V="129468.49"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="750000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2017 PATRIMOINE MATERIEL ET IMMATERIEL"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31300003 2017/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6228"/>
     <Fonction V="9328"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="140000.00"/>
     <MtReal V="96.86"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="140000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 28000014 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20422"/>
     <Fonction V="90313"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="100000.00"/>
     <MtReal V="29411.68"/>
     <MtRAR3112 V="339504.40"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="100000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2017 PATRIMOINE MATERIEL ET IMMATERIEL"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31300003 2017/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="605"/>
     <Fonction V="9328"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="1006673.54"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 28000014 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="21831"/>
     <Fonction V="9028"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="700000.00"/>
     <MtReal V="645714.67"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="700000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 28000014 2020/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="7718"/>
     <Fonction V="943"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="943"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="555422.01"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9358"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="935"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="386647.34"/>
     <MtReal V="339823.90"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="386647.34"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 58000024 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9358"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="935"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="400000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="400000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 58000025 2020/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65734"/>
     <Fonction V="9358"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="935"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="208151.24"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 58000025 2020/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204131"/>
     <Fonction V="9095"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="909"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="32500.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="32500.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 95000995 2015/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="773"/>
     <Fonction V="930201"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="295785.80"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="295785.80"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65734"/>
     <Fonction V="9358"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="935"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="103913.00"/>
     <MtReal V="26790.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="103913.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 58000024 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65734"/>
     <Fonction V="9358"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="935"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="172493.20"/>
     <MtReal V="184558.71"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="172493.20"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 58000024 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9358"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="935"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="200000.00"/>
     <MtReal V="258578.65"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="200000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 58000024 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="773"/>
     <Fonction V="930202"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="27616.49"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="773"/>
     <Fonction V="93312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="50452.50"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="773"/>
     <Fonction V="9328"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="10064.49"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="773"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="2472.91"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="773"/>
     <Fonction V="9313"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="449.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65734"/>
     <Fonction V="93312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="50000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="50000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200007 2019/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9358"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="935"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="134400.00"/>
     <MtReal V="134400.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="134400.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 58000021 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="93312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="190000.00"/>
     <MtReal V="206073.27"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="190000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200007 2019/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65738"/>
     <Fonction V="93312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="6000.00"/>
     <MtReal V="28000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="6000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200007 2019/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="21318"/>
     <Fonction V="90886"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="22387.67"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2017 PORT DE BOULOGNE SUR MER"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 88600001 2017/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9358"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="935"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="30314.53"/>
     <MtReal V="30314.12"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="30314.53"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 58000022 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="21578"/>
     <Fonction V="90886"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="19322.13"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2017 PORT DE BOULOGNE SUR MER"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 88600001 2017/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9358"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="935"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="0.71"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.71"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 58000022 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9358"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="935"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="791296.00"/>
     <MtReal V="791295.52"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="791296.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 58000022 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="777"/>
     <Fonction V="946"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="946"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="93400000.00"/>
     <MtReal V="93228233.99"/>
     <OpBudg V="1"/>
     <TypOpBudg V="2"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="93400000.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="7788"/>
     <Fonction V="943"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="943"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="119092.61"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="7761"/>
     <Fonction V="946"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="946"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="73994.60"/>
     <OpBudg V="1"/>
     <TypOpBudg V="2"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2317"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="5018.78"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2007 IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200599 2008/6"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="7768"/>
     <Fonction V="946"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="946"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="453078000.00"/>
     <MtReal V="452939468.54"/>
     <OpBudg V="1"/>
     <TypOpBudg V="2"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="453078000.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="773"/>
     <Fonction V="9394"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="50000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65738"/>
     <Fonction V="93312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="20000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="20000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200007 2020/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="611"/>
     <Fonction V="93112"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="400000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="400000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2016 DROIT A LA FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000013 2016/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="93312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="160000.00"/>
     <MtReal V="167547.50"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="160000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200007 2020/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="775"/>
     <Fonction V="930202"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="997041.14"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="611"/>
     <Fonction V="93113"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="20000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="20000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000012 2016/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="90312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="211630.12"/>
     <MtReal V="63024.90"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="211630.12"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200007 2020/3"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9358"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="935"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="269840.00"/>
     <MtReal V="259695.16"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="269840.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 58000019 2019/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9358"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="935"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="282048.00"/>
     <MtReal V="287000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="282048.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 58000019 2020/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="611"/>
     <Fonction V="93112"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="400000.00"/>
     <MtReal V="11118.15"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="400000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2017 DROIT A LA FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000013 2017/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="90312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="60169.88"/>
     <MtReal V="43799.88"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="60169.88"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200007 2019/3"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2317"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="339406.11"/>
     <MtReal V="134752.21"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="339406.11"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2008 IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200599 2008/7"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6718"/>
     <Fonction V="93112"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="100000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="100000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000009 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="217312"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="86.44"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200599 2012/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="93112"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="2160000.00"/>
     <MtReal V="1633563.29"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="2160000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000009 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="93112"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="2010000.00"/>
     <MtReal V="1384156.22"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="2010000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000009 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6718"/>
     <Fonction V="93112"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="1000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000009 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65113"/>
     <Fonction V="93115"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="30000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="30000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2016 FONDS EUROPEEN POUR L INITIATIVE ET L EMPLOI DES JEUNES"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000024 2016/3"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="611"/>
     <Fonction V="93115"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="200000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="200000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2016 FSE"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000024 2016/4"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="611"/>
     <Fonction V="93115"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="100000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="100000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2016 MESURES D ACCOMPAGNEMENT DES PUBLICS"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000024 2016/5"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2317"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="7041.12"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200599 2011/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65734"/>
     <Fonction V="9375"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="937"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="38284.71"/>
     <MtReal V="147383.82"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="38284.71"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 75000999 2016/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="93112"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="200000.00"/>
     <MtReal V="72504.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="200000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000009 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9375"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="937"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="856.80"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 75000999 2016/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65738"/>
     <Fonction V="9375"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="937"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="50000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="50000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 75000999 2015/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="611"/>
     <Fonction V="93113"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="470000.00"/>
     <MtReal V="68168.26"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="470000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2016 DROIT A LA FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000011 2016/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2313"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="3472.80"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 01"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200501 2016/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65112"/>
     <Fonction V="93115"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="30000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="30000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2016 FONDS EUROPEEN POUR L INITIATIVE ET L EMPLOI DES JEUNES"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000024 2016/3"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="217312"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="19995.36"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2016 LYCEES PUBLICS"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200501 2016/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2031"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="220325.31"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 01"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200501 2017/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9375"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="937"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="50000.00"/>
     <MtReal V="81844.02"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="50000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 75000999 2015/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="611"/>
     <Fonction V="93113"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="232000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="232000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2017 DROIT A LA FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000011 2017/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204132"/>
     <Fonction V="9075"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="907"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="16186.14"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="16186.14"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 75000999 2015/3"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2317"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="192507.56"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDP 5"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200599 2013/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65736"/>
     <Fonction V="9375"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="937"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="91799.93"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="91799.93"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 75000999 2015/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204141"/>
     <Fonction V="9050"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="768582.84"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="768582.84"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDP 3"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 50000004 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204142"/>
     <Fonction V="9050"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="2000000.00"/>
     <MtReal V="2768582.84"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="2000000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDP 3"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 50000004 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65734"/>
     <Fonction V="9350"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="935"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="49607.00"/>
     <MtReal V="22510.33"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="49607.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 50000005 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65734"/>
     <Fonction V="9350"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="935"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="33056.02"/>
     <MtReal V="30763.27"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="33056.02"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 50000005 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65736"/>
     <Fonction V="9350"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="935"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="18200.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 50000005 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="7711"/>
     <Fonction V="93886"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="938"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="19251.77"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="7711"/>
     <Fonction V="93815"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="938"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="15000.00"/>
     <MtReal V="408500.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="15000.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="7714"/>
     <Fonction V="9394"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="4747.46"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="7714"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="1562.14"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="7714"/>
     <Fonction V="9313"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="51.15"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="7714"/>
     <Fonction V="9312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="90.83"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9376"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="937"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="66789.09"/>
     <MtReal V="27615.86"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="66789.09"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 76000002 2017/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2031"/>
     <Fonction V="90313"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="10488.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2007 BATIMENT AMENAGEMENT FONCIER ET"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31300999 2008/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2313"/>
     <Fonction V="90313"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="10488.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="10488.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2007 BATIMENT AMENAGEMENT FONCIER ET"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31300999 2008/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204152"/>
     <Fonction V="9050"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="403557.61"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="403557.61"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDP 3"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 50000002 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204142"/>
     <Fonction V="9050"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="8900.00"/>
     <MtReal V="8900.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="8900.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 50000003 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204142"/>
     <Fonction V="9050"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="15610.00"/>
     <MtReal V="15610.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="15610.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 50000003 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041712"/>
     <Fonction V="90812"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtRARPrec V="146565.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="146565.00"/>
     <MtReal V="304375.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="-146565.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 81200001 2015/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65738"/>
     <Fonction V="93312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="10000.00"/>
     <MtReal V="2490.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="10000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200010 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="93312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="565391.00"/>
     <MtReal V="627427.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="565391.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200010 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204182"/>
     <Fonction V="9054"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="28500.00"/>
     <MtReal V="95000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="28500.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 54000995 2011/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="7711"/>
     <Fonction V="930202"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="4000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="7711"/>
     <Fonction V="93048"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="2635.95"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="7711"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="9216.40"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20422"/>
     <Fonction V="9093"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="909"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="303439.30"/>
     <MtReal V="321000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="303439.30"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000008 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="7711"/>
     <Fonction V="9312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="236478.97"/>
     <MtReal V="270455.98"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="236478.97"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9093"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="909"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="63439.29"/>
     <MtReal V="36000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="63439.29"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000008 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="7711"/>
     <Fonction V="93224"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="1700.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="7711"/>
     <Fonction V="9328"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="18000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="18000.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9393"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="79465.00"/>
     <MtReal V="82523.23"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="79465.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000008 2019/4"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20422"/>
     <Fonction V="9093"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="909"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="70029.21"/>
     <MtReal V="66000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="70029.21"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000008 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9093"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="909"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="48429.21"/>
     <MtReal V="120097.73"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="48429.21"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000008 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204182"/>
     <Fonction V="9051"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="440640.00"/>
     <MtReal V="519900.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="440640.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 51000001 2016/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65738"/>
     <Fonction V="9361"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="1143105.84"/>
     <MtReal V="1831133.48"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="1143105.84"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2014 FSE FONCTIONNEMENT REGION AUTORITE DE GESTION"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 61N00001 2014/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2745"/>
     <Fonction V="9050"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="2000000.00"/>
     <MtReal V="2000000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="2000000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 50000006 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2313"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="147082.45"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDP 5"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200501 2014/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204141"/>
     <Fonction V="90812"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="22157.25"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 81200001 2015/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2317"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="119100.34"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDP 5"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200501 2014/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65734"/>
     <Fonction V="93312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="3087.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200010 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20422"/>
     <Fonction V="9054"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="1614026.75"/>
     <MtReal V="2608000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="1614026.75"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 54000002 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65738"/>
     <Fonction V="9341"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="934"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="25488.73"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="25488.73"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 SANTE ET TERRITOIRES"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 41000990 2015/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="93312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="101503.88"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200010 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9376"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="937"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="39173.23"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 76000002 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204141"/>
     <Fonction V="9076"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="907"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="93481.59"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="93481.59"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 76000002 2018/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="93044"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="143450.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="143450.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 04400004 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="93312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="1280635.24"/>
     <MtReal V="500951.36"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="1280635.24"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200010 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204141"/>
     <Fonction V="9076"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="907"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="7500.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="7500.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 76000002 2017/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204142"/>
     <Fonction V="9051"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="4183.23"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 01"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 51000001 2016/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="93048"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="164000.00"/>
     <MtReal V="56967.50"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="164000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 04400004 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65735"/>
     <Fonction V="93312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="104609.00"/>
     <MtReal V="36122.40"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="104609.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200010 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65731"/>
     <Fonction V="93048"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="49536.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 04400004 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20422"/>
     <Fonction V="9054"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="220000.00"/>
     <MtReal V="220000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="220000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 51000001 2016/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65738"/>
     <Fonction V="93312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="10000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="10000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200010 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204182"/>
     <Fonction V="9076"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="907"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="7500.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="7500.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 76000002 2017/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="62878"/>
     <Fonction V="93048"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="60.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 04400004 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="7621"/>
     <Fonction V="9394"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="16749.21"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6245"/>
     <Fonction V="93048"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="15182.46"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 04400004 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="7621"/>
     <Fonction V="9391"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="58788.69"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="58788.69"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65735"/>
     <Fonction V="93312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="150000.00"/>
     <MtReal V="179303.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="150000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200010 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="7621"/>
     <Fonction V="9354"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="935"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="15.50"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="7621"/>
     <Fonction V="943"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="943"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="18293.70"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="761"/>
     <Fonction V="9391"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="700000.00"/>
     <MtReal V="1293801.16"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="700000.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20422"/>
     <Fonction V="9054"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="1004400.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="1004400.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 54000002 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2031"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="1477578.47"/>
     <MtReal V="140943.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="1477578.47"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDP 5"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200501 2013/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2317"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="44680.29"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDP 5"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200501 2013/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2031"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="1687090.37"/>
     <MtReal V="137160.84"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="1687090.37"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDP 5"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200501 2014/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2031"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="26530.64"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200501 2013/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="7688"/>
     <Fonction V="943"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="943"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="3765629.71"/>
     <MtReal V="4563352.90"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="3765629.71"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2313"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="43608.04"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200501 2013/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2317"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="135624.74"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200501 2013/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9361"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="474228.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="474228.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 FSE FONCTIONNEMENT"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 61N00002 2015/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20422"/>
     <Fonction V="9050"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="528833.71"/>
     <MtReal V="753662.72"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="528833.71"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 50000006 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204142"/>
     <Fonction V="9050"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="77800.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="77800.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 50000006 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9361"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="1779492.96"/>
     <MtReal V="1754111.60"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="1779492.96"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2014 FSE FONCTIONNEMENT REGION AUTORITE DE GESTION"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 61N00003 2014/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041722"/>
     <Fonction V="90812"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="492000.00"/>
     <MtReal V="544401.54"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="492000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 81200001 2013/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6234"/>
     <Fonction V="93048"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="18768.00"/>
     <MtReal V="12328.04"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="18768.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 04400004 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65734"/>
     <Fonction V="93312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="1701.11"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200010 2017/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6236"/>
     <Fonction V="93048"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="4012.80"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 04400004 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6238"/>
     <Fonction V="93048"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="4320.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 04400004 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="93312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="5670.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200010 2017/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="90048"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="900"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="108000.00"/>
     <MtReal V="66138.45"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="108000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 04400004 2018/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9361"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="1504060.14"/>
     <MtReal V="816032.50"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="1504060.14"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2014 FSE FONCTIONNEMENT REGION AUTORITE DE GESTION"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 61N00001 2014/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204152"/>
     <Fonction V="9050"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="379000.00"/>
     <MtReal V="231970.99"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="379000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 50000006 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="617"/>
     <Fonction V="93048"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="19322.49"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 04400004 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65734"/>
     <Fonction V="93313"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="125501.65"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31300005 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65738"/>
     <Fonction V="9361"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="474177.89"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 FSE FONCTIONNEMENT"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 61N00002 2015/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20422"/>
     <Fonction V="9076"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="907"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="108481.59"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 76000002 2018/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65735"/>
     <Fonction V="93312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="207667.76"/>
     <MtReal V="38875.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="207667.76"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200010 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="90044"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="900"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="108520.00"/>
     <MtReal V="47176.57"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="108520.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 04400004 2018/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6743"/>
     <Fonction V="9354"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="935"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="400000.00"/>
     <MtReal V="400000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="400000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 54000005 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2317"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="7732.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200501 2011/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="90312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="49050.00"/>
     <MtReal V="34208.68"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="49050.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200009 2019/4"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041712"/>
     <Fonction V="90812"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="684222.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="684222.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 81200001 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9361"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="1490081.98"/>
     <MtReal V="1754111.60"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="1490081.98"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2014 IEJ FONCTIONNEMENT REGION AUTORITE DE GESTION"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 61N00003 2014/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041711"/>
     <Fonction V="90812"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="47247.29"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 81200001 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="93312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="309668.93"/>
     <MtReal V="304824.11"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="309668.93"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200009 2019/3"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65738"/>
     <Fonction V="9361"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="289411.25"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="289411.25"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2014 IEJ FONCTIONNEMENT REGION AUTORITE DE GESTION"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 61N00003 2014/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="93312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="5744.21"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="5744.21"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200009 2018/3"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041721"/>
     <Fonction V="90812"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtRARPrec V="0.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="2000000.00"/>
     <MtReal V="646130.47"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="2000000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 81200001 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="21578"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="2403204.10"/>
     <MtReal V="2412217.53"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="2403204.10"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200013 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="611"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="3709.52"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200013 2019/4"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65735"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="109914.88"/>
     <MtReal V="96369.64"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="109914.88"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200013 2019/4"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9361"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="49139.00"/>
     <MtReal V="23528.27"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="49139.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 FDP 9"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 61S00001 2015/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9093"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="909"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="3577.67"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000008 2014/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="7588"/>
     <Fonction V="93814"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="938"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="282728.15"/>
     <MtReal V="2761.66"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="282728.15"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9093"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="909"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="14546.83"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="14546.83"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000008 2016/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="7588"/>
     <Fonction V="93886"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="938"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="343310.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204142"/>
     <Fonction V="90812"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtRARPrec V="122392.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="122392.00"/>
     <MtReal V="108692.42"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="-122392.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 81200001 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204141"/>
     <Fonction V="90812"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="4351.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 81200001 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9093"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="909"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="17784.48"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="17784.48"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000008 2015/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="7588"/>
     <Fonction V="9394"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="18729.55"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="93312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="1089076.78"/>
     <MtReal V="686150.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="1089076.78"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200009 2020/3"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041721"/>
     <Fonction V="90812"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtRARPrec V="397200.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="635839.00"/>
     <MtReal V="1216180.69"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="-158561.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2017 VOLET FERROVIAIRE"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 81200001 2017/3"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="7588"/>
     <Fonction V="9392"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="18797.92"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9361"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="161924.82"/>
     <MtReal V="161924.82"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="161924.82"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDP 9 - IEJ"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 61S00005 2015/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204141"/>
     <Fonction V="90812"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="27010.90"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2017 VOLET FERROVIAIRE"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 81200001 2017/3"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65735"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="24082.85"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="24082.85"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200013 2018/4"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041711"/>
     <Fonction V="90812"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="93163.10"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2017 VOLET FERROVIAIRE"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 81200001 2017/3"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041712"/>
     <Fonction V="90812"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="981820.20"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2017 VOLET FERROVIAIRE"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 81200001 2017/3"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9361"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="162265.40"/>
     <MtReal V="161924.82"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="162265.40"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDP 9 - FSE"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 61S00005 2015/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204162"/>
     <Fonction V="9054"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="175000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2016 HABITAT - LOGEMENT"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 54000001 2016/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65738"/>
     <Fonction V="9376"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="937"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="15265.44"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="15265.44"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 76000001 2017/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="21312"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="12459.74"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200013 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2031"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="813.54"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200013 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="217312"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="38623.59"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200013 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65738"/>
     <Fonction V="9362"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="2288240.09"/>
     <MtReal V="2288240.09"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="2288240.09"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 FEDER FONCTIONNEMENT"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 62N00001 2015/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="21572"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="344425.97"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="344425.97"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200013 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9376"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="937"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="15265.44"/>
     <MtReal V="40084.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="15265.44"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 76000001 2017/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9362"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="682586.61"/>
     <MtReal V="682586.61"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="682586.61"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 FEDER FONCTIONNEMENT"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 62N00001 2015/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="21578"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="627148.87"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200013 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="7588"/>
     <Fonction V="93813"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="938"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="733.98"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204142"/>
     <Fonction V="9054"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="242000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 54000001 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20422"/>
     <Fonction V="9054"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="194138.80"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="194138.80"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 54000001 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041722"/>
     <Fonction V="90812"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="3650000.00"/>
     <MtReal V="3358148.20"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="3650000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 81200001 2017/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="7588"/>
     <Fonction V="9358"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="935"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="10000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20422"/>
     <Fonction V="9054"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="165973.25"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="165973.25"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 54000001 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="7588"/>
     <Fonction V="9362"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="46702.28"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20422"/>
     <Fonction V="9054"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="109689.68"/>
     <MtReal V="3000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="109689.68"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 54000002 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="7588"/>
     <Fonction V="9371"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="937"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="22937.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9376"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="937"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="361334.91"/>
     <MtReal V="351781.79"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="361334.91"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 76000001 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204151"/>
     <Fonction V="9050"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="33144.06"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="33144.06"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDP 3"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 50000002 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041721"/>
     <Fonction V="90812"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="1000000.00"/>
     <MtReal V="11444.08"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="1000000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 81200001 2017/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65738"/>
     <Fonction V="9362"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="796829.00"/>
     <MtReal V="796829.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="796829.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 FEDER FONCTIONNEMENT"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 62N00001 2015/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041712"/>
     <Fonction V="90812"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="182583.00"/>
     <MtReal V="243263.63"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="182583.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 81200001 2017/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204141"/>
     <Fonction V="9076"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="907"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="20597.24"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="20597.24"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 76000001 2018/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204142"/>
     <Fonction V="9050"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="500000.00"/>
     <MtReal V="936701.67"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="500000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDP 3"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 50000002 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2045"/>
     <Fonction V="9062"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="150000.00"/>
     <MtReal V="2085420.02"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="150000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 FEDER INVESTISSEMENT"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 62N00001 2015/3"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9350"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="935"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="120355.49"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2017 INGENIERIE STRUCTURELLE - HORS PNR"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 50000001 2020/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204181"/>
     <Fonction V="9062"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="5062745.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="5062745.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 FEDER INVESTISSEMENT"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 62N00001 2015/3"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="93312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="26000.00"/>
     <MtReal V="3500.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="26000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200008 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65735"/>
     <Fonction V="9350"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="935"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="93636.04"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2017 INGENIERIE STRUCTURELLE - HORS PNR"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 50000001 2020/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65734"/>
     <Fonction V="9350"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="935"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="60000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="60000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2017 INGENIERIE STRUCTURELLE - HORS PNR"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 50000001 2020/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9062"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="396396.80"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="396396.80"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 FEDER INVESTISSEMENT"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 62N00001 2015/4"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="217838"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="200000.00"/>
     <MtReal V="8181.00"/>
     <MtRAR3112 V="191147.66"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="200000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200019 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9076"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="907"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="20597.24"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 76000001 2018/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="7588"/>
     <Fonction V="9351"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="935"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="16623.80"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6262"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="1347881.95"/>
     <MtReal V="1188254.49"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="1347881.95"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200017 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65738"/>
     <Fonction V="9393"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="10772.94"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="10772.94"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2017 AGRICULTURE"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000008 2017/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="7588"/>
     <Fonction V="93312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="5174.16"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="7588"/>
     <Fonction V="9323"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="40299.82"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9093"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="909"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="40536.42"/>
     <MtReal V="41352.52"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="40536.42"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000008 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20422"/>
     <Fonction V="90812"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="209712.00"/>
     <MtReal V="575961.41"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="209712.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2016 VOLET FERROVIAIRE"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 81200001 2016/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="7588"/>
     <Fonction V="9328"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="37307.17"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9071"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="907"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="1427765.46"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="1427765.46"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 71000011 2020/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20422"/>
     <Fonction V="9093"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="909"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="5737.90"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000008 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="7588"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="150000.00"/>
     <MtReal V="125503.25"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="150000.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20422"/>
     <Fonction V="9071"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="907"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="384926.91"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 71000011 2020/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="261"/>
     <Fonction V="9071"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="907"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="1000000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 71000011 2020/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204142"/>
     <Fonction V="9071"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="907"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="42784.43"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 71000011 2020/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65738"/>
     <Fonction V="9362"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="3883123.81"/>
     <MtReal V="378751.71"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="3883123.81"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 FEDER FONCTIONNEMENT"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 62N00002 2015/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2045"/>
     <Fonction V="9062"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="194039.78"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 FEDER INVESTISSEMENT"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 62N00001 2015/4"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041712"/>
     <Fonction V="90812"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="80818.85"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2016 VOLET FERROVIAIRE"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 81200001 2016/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9362"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="350782.67"/>
     <MtReal V="2860708.46"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="350782.67"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 FEDER FONCTIONNEMENT"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 62N00002 2015/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9371"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="937"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="121643.69"/>
     <MtReal V="93526.57"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="121643.69"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 71000011 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041721"/>
     <Fonction V="90812"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtRARPrec V="545580.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="545580.00"/>
     <MtReal V="394030.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="-545580.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2016 VOLET FERROVIAIRE"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 81200001 2016/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041722"/>
     <Fonction V="90812"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="302574.00"/>
     <MtReal V="471940.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="302574.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 81200001 2016/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65738"/>
     <Fonction V="9362"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="4525733.00"/>
     <MtReal V="1408730.44"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="4525733.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 FEDER FONCTIONNEMENT"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 62N00003 2015/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2045"/>
     <Fonction V="9062"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="5730330.42"/>
     <MtReal V="5730330.42"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="5730330.42"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 FEDER INVESTISSEMENT"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 62N00002 2015/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9362"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="200000.00"/>
     <MtReal V="3137081.13"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="200000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 FEDER FONCTIONNEMENT"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 62N00003 2015/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="611"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="412941.62"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200013 2020/4"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65735"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="749000.00"/>
     <MtReal V="140342.86"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="749000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200013 2020/4"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="21578"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="3359115.33"/>
     <MtReal V="2981446.20"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="3359115.33"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200013 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="7588"/>
     <Fonction V="9312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="1339909.32"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="7588"/>
     <Fonction V="9313"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="130433.99"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="7588"/>
     <Fonction V="93112"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="10626.29"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9071"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="907"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="24615.27"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 71000010 2020/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="7588"/>
     <Fonction V="930202"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="710000.00"/>
     <MtReal V="1143975.86"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="710000.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041721"/>
     <Fonction V="90812"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="64800.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 81200001 2016/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="7588"/>
     <Fonction V="93021"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="15961.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="93312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="40000.00"/>
     <MtReal V="30500.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="40000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200008 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65738"/>
     <Fonction V="93312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="10000.00"/>
     <MtReal V="25000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="10000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200008 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9093"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="909"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="127460.49"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="127460.49"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000008 2017/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20422"/>
     <Fonction V="9093"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="909"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="60000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000008 2017/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6226"/>
     <Fonction V="9392"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="18073.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="18073.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 92000961 2014/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204141"/>
     <Fonction V="90313"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="2315000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="2315000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31300003 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204151"/>
     <Fonction V="9071"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="907"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="4200.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 71000010 2019/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9393"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="185717.06"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000007 2017/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9041"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="904"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="16763.20"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="16763.20"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 41000019 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204142"/>
     <Fonction V="90313"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="1421500.00"/>
     <MtReal V="408209.94"/>
     <MtRAR3112 V="1102339.20"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="1421500.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31300003 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65738"/>
     <Fonction V="9393"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="250149.98"/>
     <MtReal V="57218.69"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="250149.98"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000007 2017/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204132"/>
     <Fonction V="90313"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="200000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="200000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31300003 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9094"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="909"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="100000.00"/>
     <MtReal V="272694.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="100000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2017 FONDS D INTERVENTION RAPIDE EN ENTREPRISE"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000983 2017/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204181"/>
     <Fonction V="9071"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="907"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="13750.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="13750.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 71000010 2020/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2745"/>
     <Fonction V="9094"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="909"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="400000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="400000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2017 FONDS D INTERVENTION RAPIDE EN ENTREPRISE"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000983 2017/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65735"/>
     <Fonction V="9371"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="937"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="223366.37"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="223366.37"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 71000010 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204181"/>
     <Fonction V="9092"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="909"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="927559.00"/>
     <MtReal V="927558.36"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="927559.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="15 IDA 01"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 92000962 2015/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="93313"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="25723.79"/>
     <MtReal V="23723.79"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="25723.79"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31300003 2019/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20422"/>
     <Fonction V="90313"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="455349.79"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31300003 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204181"/>
     <Fonction V="9071"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="907"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="13125.42"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="13125.42"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 71000010 2019/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9071"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="907"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="13125.42"/>
     <MtReal V="21696.64"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="13125.42"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 71000010 2019/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9393"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="26544.92"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000007 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="90313"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="700000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="700000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31300003 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65738"/>
     <Fonction V="9392"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="18072.80"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 92000961 2014/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204151"/>
     <Fonction V="9071"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="907"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="13750.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="13750.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 71000010 2020/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9371"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="937"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="223560.00"/>
     <MtReal V="438217.81"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="223560.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 71000010 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65738"/>
     <Fonction V="9393"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="354435.03"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="354435.03"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000007 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9041"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="904"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="13185.50"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 41000020 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65738"/>
     <Fonction V="9392"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="203888.00"/>
     <MtReal V="104086.85"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="203888.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="15 FDA 01"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 92000962 2015/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9041"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="904"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="14000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="14000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 41000020 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65738"/>
     <Fonction V="9393"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="20000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="20000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000007 2015/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204141"/>
     <Fonction V="90313"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="700000.00"/>
     <MtReal V="271269.26"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="700000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31300003 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204142"/>
     <Fonction V="90313"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="836750.00"/>
     <MtReal V="1345177.59"/>
     <MtRAR3112 V="737933.14"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="836750.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31300003 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2317"/>
     <Fonction V="90224"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="25000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="25000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22400502 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6042"/>
     <Fonction V="9328"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="682499.72"/>
     <MtReal V="398423.52"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="682499.72"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 28000013 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="217312"/>
     <Fonction V="90224"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="2923590.12"/>
     <MtReal V="702715.49"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="2923590.12"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22400502 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2031"/>
     <Fonction V="90224"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="25000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="25000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22400502 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204141"/>
     <Fonction V="9051"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="27050.00"/>
     <MtReal V="78960.78"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="27050.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 01"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 51000002 2017/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204162"/>
     <Fonction V="9051"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="57461.72"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2016 POLITIQUE DELA VILLE"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 51000002 2016/6"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6042"/>
     <Fonction V="9328"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="274592.54"/>
     <MtReal V="396821.32"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="274592.54"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 28000013 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204142"/>
     <Fonction V="9051"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="27050.00"/>
     <MtReal V="39934.13"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="27050.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 01"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 51000002 2017/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204131"/>
     <Fonction V="90313"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="49000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31300003 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9393"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="20000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="20000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000007 2015/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65738"/>
     <Fonction V="9393"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="4752.86"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="4752.86"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2016 AGRICULTURE"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000007 2016/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9392"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="99700.04"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="15 FDA 01"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 92000962 2015/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041721"/>
     <Fonction V="90812"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="27913025.61"/>
     <MtReal V="1740147.40"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="27913025.61"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 81200001 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20422"/>
     <Fonction V="90313"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="469834.86"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31300003 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204152"/>
     <Fonction V="90313"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="932500.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="932500.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31300003 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041722"/>
     <Fonction V="90812"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="16096564.56"/>
     <MtRAR3112 V="2001840.60"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 81200001 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041712"/>
     <Fonction V="90812"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtRARPrec V="363241.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="363241.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="-363241.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 81200001 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2031"/>
     <Fonction V="90224"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="3225.60"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22400502 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="217312"/>
     <Fonction V="90224"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="940000.00"/>
     <MtReal V="1998593.06"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="940000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22400502 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2317"/>
     <Fonction V="90224"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="86700.96"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22400502 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="236"/>
     <Fonction V="90224"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="15200.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22400502 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2031"/>
     <Fonction V="90224"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="220000.00"/>
     <MtReal V="15575.42"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="220000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22400502 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6518"/>
     <Fonction V="9328"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="250000.00"/>
     <MtReal V="249317.10"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="250000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 28000012 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="217312"/>
     <Fonction V="90224"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="2450000.00"/>
     <MtReal V="3686286.65"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="2450000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22400502 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65735"/>
     <Fonction V="9355"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="935"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="18469.27"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="18469.27"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 55000001 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="611"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="186837.94"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="186837.94"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2016 AUTRES SERVICES PERISCOLAIRES ET ANNEXE"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200013 2016/3"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="217312"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="214.02"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="214.02"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2016 LYCEES PUBLICS"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200013 2016/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20422"/>
     <Fonction V="90313"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="23215.12"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="23215.12"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2014 PATRIMOINE MATERIEL ET IMMATERIEL"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31300989 2014/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65735"/>
     <Fonction V="9355"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="935"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="221523.72"/>
     <MtReal V="41821.07"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="221523.72"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 55000001 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204142"/>
     <Fonction V="90313"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="1544702.52"/>
     <MtReal V="3349322.20"/>
     <MtRAR3112 V="475062.18"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="1544702.52"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31300003 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041711"/>
     <Fonction V="90812"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="39998.64"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 81200001 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9355"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="935"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="9122.69"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="9122.69"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 55000001 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204132"/>
     <Fonction V="90313"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="1121514.50"/>
     <MtReal V="22998.29"/>
     <MtRAR3112 V="488136.84"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="1121514.50"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31300003 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="21572"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="24422.18"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="24422.18"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2017 EQUIPEMENTS LYCEES PUBLICS"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200013 2017/3"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041712"/>
     <Fonction V="90812"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="604750.00"/>
     <MtReal V="465681.19"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="604750.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 81200001 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204141"/>
     <Fonction V="90812"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="34840.58"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 81200001 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65738"/>
     <Fonction V="9393"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="215054.00"/>
     <MtReal V="466357.70"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="215054.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000007 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204142"/>
     <Fonction V="90812"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="164120.99"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 81200001 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041722"/>
     <Fonction V="90812"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="28325000.00"/>
     <MtReal V="33265336.77"/>
     <MtRAR3112 V="3847574.20"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="28325000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 81200001 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9393"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="135055.25"/>
     <MtReal V="365124.34"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="135055.25"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000007 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65738"/>
     <Fonction V="9393"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="62030.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="62030.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000007 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9393"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="156280.73"/>
     <MtReal V="116793.33"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="156280.73"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000007 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65111"/>
     <Fonction V="93115"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="100000.00"/>
     <MtReal V="8798.49"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="100000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000024 2017/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9075"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="907"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="27906.66"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="27906.66"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 75000999 2016/3"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="611"/>
     <Fonction V="93115"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="800000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="800000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000024 2017/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204141"/>
     <Fonction V="9075"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="907"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="6512.50"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 75000999 2016/3"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="611"/>
     <Fonction V="93115"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="200000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="200000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2017 MESURES D ACCOMPAGNEMENT DES PUBLICS"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000024 2017/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041711"/>
     <Fonction V="90812"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="381144.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 81200001 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65112"/>
     <Fonction V="93115"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="100000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="100000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000024 2017/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204152"/>
     <Fonction V="90812"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="90840.77"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 81200001 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6156"/>
     <Fonction V="93224"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="31500.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="31500.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22400504 2020/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204141"/>
     <Fonction V="9051"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="16088.10"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDP 3"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 51000001 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6156"/>
     <Fonction V="93224"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="8423.50"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22400504 2019/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="21312"/>
     <Fonction V="90224"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="7934.88"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22400504 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="217312"/>
     <Fonction V="90224"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="180379.14"/>
     <MtReal V="142863.77"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="180379.14"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22400504 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9051"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="433077.68"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="433077.68"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 51000001 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204152"/>
     <Fonction V="90313"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="120949.07"/>
     <MtReal V="292205.49"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="120949.07"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31300993 2017/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2188"/>
     <Fonction V="90313"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="24020.92"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31300004 2020/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204141"/>
     <Fonction V="9051"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="122296.01"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 51000001 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="617"/>
     <Fonction V="930202"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtRARPrec V="18000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="1150929.90"/>
     <MtReal V="925499.08"/>
     <MtRAR3112 V="45871.68"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="1114929.90"/>
     <MtSup Code="ProdChaRat" V="50316.25"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204142"/>
     <Fonction V="9051"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="294408.89"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 51000001 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="617"/>
     <Fonction V="93042"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtRARPrec V="81000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="198440.00"/>
     <MtReal V="157560.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="36440.00"/>
     <MtSup Code="ProdChaRat" V="2160.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="617"/>
     <Fonction V="93312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="5090.00"/>
     <MtReal V="494.41"/>
     <MtRAR3112 V="4494.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="5090.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="217312"/>
     <Fonction V="90224"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="7779.24"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22400504 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204181"/>
     <Fonction V="9092"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="909"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="30100.00"/>
     <MtReal V="13181.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="30100.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 SOUTIEN A LA STRUCTURATION ET A LA COMPETITIVITE"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 92000963 2015/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="217312"/>
     <Fonction V="90224"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="20873.26"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2017 ETUDES ET TRAVAUX LYCEES PUBLICS"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22400504 2017/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="90313"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="25000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="25000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31300004 2020/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65735"/>
     <Fonction V="9355"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="935"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="2901.13"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="2901.13"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 55000001 2016/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204141"/>
     <Fonction V="9051"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="406773.22"/>
     <MtReal V="38377.50"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="406773.22"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2017 NOUVEAU PROGRAMME NATIONAL DE RENOVATION URBAINE"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 51000001 2017/3"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6288"/>
     <Fonction V="93313"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="24782.81"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31300004 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="93313"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="36000.00"/>
     <MtReal V="1750.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="36000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31300004 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204151"/>
     <Fonction V="90313"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="173000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="173000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31300993 2017/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204142"/>
     <Fonction V="9055"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="11877.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="11877.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 55000001 2017/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6518"/>
     <Fonction V="9328"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="20000.00"/>
     <MtReal V="6897.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="20000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 28000012 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65738"/>
     <Fonction V="9355"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="935"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="26983.19"/>
     <MtReal V="20992.22"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="26983.19"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 55000001 2016/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204182"/>
     <Fonction V="9051"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="221674.00"/>
     <MtReal V="30000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="221674.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 01"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 51000001 2016/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20422"/>
     <Fonction V="9051"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="240560.99"/>
     <MtReal V="718000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="240560.99"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 01"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 51000001 2016/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204142"/>
     <Fonction V="90313"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="42743.39"/>
     <MtReal V="12575.87"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="42743.39"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 PATRIMOINE MATERIEL ET IMMATERIEL"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31300989 2015/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2317"/>
     <Fonction V="90224"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="5000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="5000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22400503 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204141"/>
     <Fonction V="9051"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="43495.47"/>
     <MtReal V="31106.68"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="43495.47"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2016 POLITIQUE DELA VILLE"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 51000002 2016/6"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204142"/>
     <Fonction V="9051"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="106415.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2016 POLITIQUE DELA VILLE"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 51000002 2016/6"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9341"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="934"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="27000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="27000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 41000021 2017/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20432"/>
     <Fonction V="90224"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="20000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="20000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22400503 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="217312"/>
     <Fonction V="90224"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="70000.00"/>
     <MtReal V="57677.97"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="70000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22400503 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204182"/>
     <Fonction V="9054"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="39445.50"/>
     <MtReal V="10500.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="39445.50"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 54000995 2013/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204182"/>
     <Fonction V="9054"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="1163.15"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="1163.15"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 54000995 2014/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="93313"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="23676.21"/>
     <MtReal V="22750.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="23676.21"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31300003 2020/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204182"/>
     <Fonction V="9054"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="18250.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="18250.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 54000995 2012/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="61558"/>
     <Fonction V="930202"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="17024.00"/>
     <MtReal V="110562.51"/>
     <MtRAR3112 V="2110.08"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="17024.00"/>
     <MtSup Code="ProdChaRat" V="38550.79"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20422"/>
     <Fonction V="9054"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="18250.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="18250.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 54000995 2012/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="61558"/>
     <Fonction V="93042"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="311.60"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="61558"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="9500.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="9500.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="93116"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="180000.00"/>
     <MtReal V="27027.78"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="180000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000989 2014/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6156"/>
     <Fonction V="930202"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="1459464.00"/>
     <MtReal V="1235969.10"/>
     <MtRAR3112 V="63619.60"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="1459464.00"/>
     <MtSup Code="ProdChaRat" V="276057.71"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6156"/>
     <Fonction V="93312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="143500.00"/>
     <MtReal V="138687.57"/>
     <MtRAR3112 V="4014.87"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="143500.00"/>
     <MtSup Code="ProdChaRat" V="24008.61"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65734"/>
     <Fonction V="9351"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="935"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="19396.88"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="19396.88"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2016 POLITIQUE DE LA VILLE"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 51000002 2016/3"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6156"/>
     <Fonction V="9333"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="20000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="20000.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9351"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="935"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="19396.89"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="19396.89"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2016 POLITIQUE DE LA VILLE"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 51000002 2016/3"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20432"/>
     <Fonction V="90224"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="36625.94"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="36625.94"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22400503 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2031"/>
     <Fonction V="90224"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="5000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="5000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22400503 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="217312"/>
     <Fonction V="90224"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="68447.97"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22400503 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65738"/>
     <Fonction V="9341"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="934"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="100000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="100000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 41000021 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20432"/>
     <Fonction V="90224"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="10500.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22400503 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9341"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="934"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="100000.00"/>
     <MtReal V="320000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="100000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 41000021 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9341"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="934"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="80172.88"/>
     <MtReal V="81000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="80172.88"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 41000021 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6238"/>
     <Fonction V="9341"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="934"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="37500.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="37500.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 41000021 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65734"/>
     <Fonction V="9341"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="934"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="56328.10"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="56328.10"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 41000021 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="90313"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="200000.00"/>
     <MtReal V="81185.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="200000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31300003 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6156"/>
     <Fonction V="93886"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="938"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="82123.00"/>
     <MtReal V="83784.58"/>
     <MtRAR3112 V="262.67"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="82123.00"/>
     <MtSup Code="ProdChaRat" V="32194.10"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6156"/>
     <Fonction V="93815"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="938"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtRARPrec V="32540.47"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="77383.97"/>
     <MtReal V="44843.50"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="12303.03"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20422"/>
     <Fonction V="9054"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="25000.00"/>
     <MtReal V="25000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="25000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 54000995 2015/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20422"/>
     <Fonction V="90313"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="152597.98"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31300003 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20422"/>
     <Fonction V="9051"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="330674.53"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDP 3"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 51000001 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6161"/>
     <Fonction V="930202"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="486455.00"/>
     <MtReal V="426455.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="486455.00"/>
     <MtSup Code="ProdChaRat" V="75971.19"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="93111"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="250000.00"/>
     <MtReal V="13122.46"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="250000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000986 2014/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9051"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="214567.23"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="214567.23"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDP 3"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 51000001 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204182"/>
     <Fonction V="9051"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="214566.62"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="214566.62"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDP 3"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 51000001 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6161"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="573920.00"/>
     <MtReal V="573920.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="573920.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6518"/>
     <Fonction V="9328"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="10683615.64"/>
     <MtReal V="9744890.16"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="10683615.64"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 28000011 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="93111"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="157428.26"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="157428.26"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000986 2013/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6161"/>
     <Fonction V="93224"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="44680.00"/>
     <MtReal V="44679.86"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="44680.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204142"/>
     <Fonction V="9051"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="840221.55"/>
     <MtReal V="937544.70"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="840221.55"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDP 3"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 51000001 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="13172"/>
     <Fonction V="90886"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="2000000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="61551"/>
     <Fonction V="930202"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="304000.00"/>
     <MtReal V="458019.23"/>
     <MtRAR3112 V="75495.77"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="304000.00"/>
     <MtSup Code="ProdChaRat" V="43069.43"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="61551"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="100011.00"/>
     <MtReal V="92606.73"/>
     <MtRAR3112 V="1088.64"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="100011.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="611"/>
     <Fonction V="93111"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="400000.00"/>
     <MtReal V="114400.65"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="400000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000018 2017/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6245"/>
     <Fonction V="93048"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="18000.00"/>
     <MtReal V="17726.97"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="18000.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6228"/>
     <Fonction V="93111"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="100000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="100000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000018 2017/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6245"/>
     <Fonction V="93044"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="67250.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="67250.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6245"/>
     <Fonction V="93022"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="2000.00"/>
     <MtReal V="1842.86"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="2000.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="615221"/>
     <Fonction V="93886"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="938"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtRARPrec V="5002.91"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="120839.91"/>
     <MtReal V="102950.35"/>
     <MtRAR3112 V="14011.96"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="110834.09"/>
     <MtSup Code="ProdChaRat" V="30176.70"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6245"/>
     <Fonction V="930202"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="47441.60"/>
     <MtReal V="5755.09"/>
     <MtRAR3112 V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="47441.60"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6241"/>
     <Fonction V="9341"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="934"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="2282284.30"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6241"/>
     <Fonction V="930202"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="23670.40"/>
     <MtReal V="108117.09"/>
     <MtRAR3112 V="1909.20"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="23670.40"/>
     <MtSup Code="ProdChaRat" V="42039.74"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="93112"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="100000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="100000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000017 2020/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="1313"/>
     <Fonction V="9077"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="907"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="17739.11"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="611"/>
     <Fonction V="93113"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="205.02"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2013 DROIT A LA FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000977 2013/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="1314"/>
     <Fonction V="90886"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="2103408.81"/>
     <MtReal V="163507.24"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="2103408.81"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="13172"/>
     <Fonction V="9062"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="41748488.39"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="41748488.39"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="615221"/>
     <Fonction V="930202"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtRARPrec V="23084.93"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="657374.93"/>
     <MtReal V="553425.33"/>
     <MtRAR3112 V="87611.41"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="611205.07"/>
     <MtSup Code="ProdChaRat" V="115295.12"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9094"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="909"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="500000.00"/>
     <MtReal V="330192.99"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="500000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 INNOVATION COMPETITIVITE DES ENTREPRISES"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000984 2015/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="61521"/>
     <Fonction V="93312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="-225.08"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="615221"/>
     <Fonction V="93312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="138337.00"/>
     <MtReal V="107675.18"/>
     <MtRAR3112 V="27609.98"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="138337.00"/>
     <MtSup Code="ProdChaRat" V="39830.07"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="93116"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="745.60"/>
     <MtReal V="417.60"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="745.60"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000032 2016/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="615221"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="4320.13"/>
     <MtRAR3112 V="4985.50"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="611"/>
     <Fonction V="93112"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="3800000.00"/>
     <MtReal V="6812968.56"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="3800000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000017 2020/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="615221"/>
     <Fonction V="9312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="50000.00"/>
     <MtReal V="21852.08"/>
     <MtRAR3112 V="7441.60"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="50000.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9094"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="909"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="99000.00"/>
     <MtReal V="193511.50"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="99000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2016 INNOVATION COMPETITIVITE DES ENTREPRISES"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000984 2016/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="93112"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="450000.00"/>
     <MtReal V="144.77"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="450000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000017 2019/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6238"/>
     <Fonction V="9332"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtRARPrec V="76224.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="1425444.00"/>
     <MtReal V="681025.80"/>
     <MtRAR3112 V="93136.84"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="1272996.00"/>
     <MtSup Code="ProdChaRat" V="24200.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="611"/>
     <Fonction V="93112"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="6000000.00"/>
     <MtReal V="7642196.69"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="6000000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000017 2019/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6238"/>
     <Fonction V="930202"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtRARPrec V="96330.18"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="1941236.92"/>
     <MtReal V="1693747.65"/>
     <MtRAR3112 V="515852.54"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="1748576.56"/>
     <MtSup Code="ProdChaRat" V="83863.77"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="61521"/>
     <Fonction V="930202"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="54211.47"/>
     <MtRAR3112 V="25585.45"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <MtSup Code="ProdChaRat" V="8832.36"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="93112"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="5500000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="5500000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000017 2018/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6238"/>
     <Fonction V="93044"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="9464.77"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6238"/>
     <Fonction V="93048"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="10000.00"/>
     <MtReal V="10288.30"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="10000.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="611"/>
     <Fonction V="93112"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="968832.76"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000017 2018/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="10222"/>
     <Fonction V="922"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="922"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="32670000.00"/>
     <MtReal V="32741694.19"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="32670000.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="1311"/>
     <Fonction V="9012"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="901"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="22154200.00"/>
     <MtReal V="22154200.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="22154200.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="1068"/>
     <Fonction V="922"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="922"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="430112110.65"/>
     <MtReal V="430112110.65"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="430112110.65"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="61358"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="5256.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="611"/>
     <Fonction V="93113"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="300000.00"/>
     <MtReal V="11374.93"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="300000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 DROIT A LA FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000977 2015/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="93116"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="7000000.00"/>
     <MtReal V="5107644.63"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="7000000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000033 2020/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="002"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="002"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="69989893.34"/>
     <MtReal V="69989893.34"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="69989893.34"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="61358"/>
     <Fonction V="93021"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="38557.00"/>
     <MtReal V="96753.10"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="38557.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="021"/>
     <Fonction V="951"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="951"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="245720739.99"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="1"/>
     <TypOpBudg V="2"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="245720739.99"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="61358"/>
     <Fonction V="93042"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="10189.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="10189.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="024"/>
     <Fonction V="954"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="954"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="2536000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="2536000.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="611"/>
     <Fonction V="93113"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="14985000.00"/>
     <MtReal V="33847639.52"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="14985000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000016 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="93113"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="232220.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000016 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="611"/>
     <Fonction V="93112"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="1800000.00"/>
     <MtReal V="207820.92"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="1800000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000017 2017/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="217312"/>
     <Fonction V="90224"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="42936.32"/>
     <MtReal V="42936.32"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="42936.32"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22400506 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6228"/>
     <Fonction V="9392"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="122020.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="122020.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 92000011 2020/3"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="93116"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="1300000.00"/>
     <MtReal V="571773.89"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="1300000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000033 2019/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="614"/>
     <Fonction V="930202"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="1252375.00"/>
     <MtReal V="1291076.14"/>
     <MtRAR3112 V="120708.86"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="1252375.00"/>
     <MtSup Code="ProdChaRat" V="137629.02"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65738"/>
     <Fonction V="93116"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="420000.00"/>
     <MtReal V="219107.02"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="420000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000033 2020/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="93116"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="100000.00"/>
     <MtReal V="429395.12"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="100000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000033 2018/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="61351"/>
     <Fonction V="930202"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="49317.00"/>
     <MtReal V="39775.72"/>
     <MtRAR3112 V="210.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="49317.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65738"/>
     <Fonction V="93116"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="900000.00"/>
     <MtReal V="52392.51"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="900000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000033 2018/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="611"/>
     <Fonction V="93113"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="46993975.33"/>
     <MtReal V="50211046.44"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="46993975.33"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000016 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65738"/>
     <Fonction V="93116"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="320000.00"/>
     <MtReal V="43716.80"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="320000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000033 2019/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6518"/>
     <Fonction V="9328"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="2104867.22"/>
     <MtReal V="2061439.14"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="2104867.22"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 28000011 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65734"/>
     <Fonction V="93113"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="121161.60"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000016 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="93113"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="118212.25"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000016 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6156"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="1700.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="1700.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200598 2015/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="615221"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="1663.20"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200598 2015/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9392"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="7500.00"/>
     <MtReal V="1800.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="7500.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 01"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 92000010 2020/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="217312"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="1152.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200598 2015/3"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2317"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="940.80"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200598 2015/3"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="93116"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="1280000.00"/>
     <MtReal V="525297.38"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="1280000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 DROIT A LA FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000977 2015/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="61358"/>
     <Fonction V="930202"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="284367.00"/>
     <MtReal V="382164.35"/>
     <MtRAR3112 V="18485.25"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="284367.00"/>
     <MtSup Code="ProdChaRat" V="76437.80"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="61351"/>
     <Fonction V="93815"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="938"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="133716.90"/>
     <MtRAR3112 V="53283.10"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <MtSup Code="ProdChaRat" V="8451.85"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="611"/>
     <Fonction V="93113"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="1736227.15"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2017 DROIT A LA FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000016 2017/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65113"/>
     <Fonction V="93115"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="92725000.00"/>
     <MtReal V="68191021.05"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="92725000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000024 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6262"/>
     <Fonction V="930202"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="139.88"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6261"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="15800.00"/>
     <MtReal V="5311.76"/>
     <MtRAR3112 V="2688.24"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="15800.00"/>
     <MtSup Code="ProdChaRat" V="7325.08"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6261"/>
     <Fonction V="93042"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="94.00"/>
     <MtReal V="82.55"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="94.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6228"/>
     <Fonction V="9328"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="668000.00"/>
     <MtReal V="568367.66"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="668000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 28000010 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9094"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="909"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="167287.86"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="167287.86"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2014 CREATION D ACTIVITES ET DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000985 2014/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="611"/>
     <Fonction V="93115"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="2069370.57"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000024 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="611"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="1710067.80"/>
     <MtReal V="1710067.80"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="1710067.80"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="611"/>
     <Fonction V="93815"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="938"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="34177.20"/>
     <MtReal V="34177.20"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="34177.20"/>
     <MtSup Code="ProdChaRat" V="11955.60"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9094"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="909"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="473865.86"/>
     <MtReal V="15200.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="473865.86"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 CREATION D ACTIVITES ET DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000985 2015/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65113"/>
     <Fonction V="93115"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="20000000.00"/>
     <MtReal V="49599418.51"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="20000000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000024 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="611"/>
     <Fonction V="93113"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="33808279.07"/>
     <MtReal V="7453362.61"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="33808279.07"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000016 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6132"/>
     <Fonction V="93021"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="6000.00"/>
     <MtReal V="5862.00"/>
     <MtRAR3112 V="6528.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="6000.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6132"/>
     <Fonction V="930202"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="2554244.00"/>
     <MtReal V="2458741.40"/>
     <MtRAR3112 V="127042.84"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="2554244.00"/>
     <MtSup Code="ProdChaRat" V="56373.02"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6228"/>
     <Fonction V="9328"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="10000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="10000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 28000010 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6228"/>
     <Fonction V="9328"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="200000.00"/>
     <MtReal V="309253.96"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="200000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 28000010 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9094"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="909"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="188558.74"/>
     <MtReal V="12800.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="188558.74"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2013 CREATION D ACTIVITES ET DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000985 2013/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6261"/>
     <Fonction V="93022"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="7913.96"/>
     <MtRAR3112 V="859.24"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65738"/>
     <Fonction V="93313"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="45000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31300005 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6261"/>
     <Fonction V="930202"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="596365.82"/>
     <MtReal V="415757.91"/>
     <MtRAR3112 V="46446.29"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="596365.82"/>
     <MtSup Code="ProdChaRat" V="39513.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65734"/>
     <Fonction V="93313"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="35341.89"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31300005 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="93313"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="442500.00"/>
     <MtReal V="97800.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="442500.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31300005 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6251"/>
     <Fonction V="9380"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="938"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="15600.00"/>
     <MtReal V="13600.42"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="15600.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65111"/>
     <Fonction V="93115"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="4440000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="4440000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000024 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6251"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="102838.28"/>
     <MtReal V="102838.28"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="102838.28"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="611"/>
     <Fonction V="93115"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="1000000.00"/>
     <MtReal V="184453.84"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="1000000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000024 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2745"/>
     <Fonction V="9094"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="909"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="300000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="300000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2016 CREATION D ACTIVITES"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000985 2016/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="611"/>
     <Fonction V="93115"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="500000.00"/>
     <MtReal V="136829.09"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="500000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000024 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9094"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="909"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="368060.76"/>
     <MtReal V="15600.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="368060.76"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2017 CREATION D ACTIVITES ET DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000985 2017/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6068"/>
     <Fonction V="93312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="15813.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="15813.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9328"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="8500.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 28000007 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6068"/>
     <Fonction V="93886"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="938"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="2000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <MtRAR3112 V="5268.79"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="2000.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9094"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="909"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="15818.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2016 CREATION D ACTIVITES"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000985 2016/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="611"/>
     <Fonction V="930202"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="5304700.70"/>
     <MtReal V="4961553.12"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="5304700.70"/>
     <MtSup Code="ProdChaRat" V="436740.30"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6251"/>
     <Fonction V="930202"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="609848.33"/>
     <MtReal V="378445.18"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="609848.33"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2313"/>
     <Fonction V="90313"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="25000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="25000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31300501 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2313"/>
     <Fonction V="90313"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="748512.00"/>
     <MtReal V="683540.64"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="748512.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31300501 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="611"/>
     <Fonction V="93112"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="2000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="2000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2016 DROIT A LA FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000031 2016/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6247"/>
     <Fonction V="93042"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="2040.00"/>
     <MtReal V="224.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="2040.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="93116"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="612529.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000025 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="60636"/>
     <Fonction V="930202"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="49032.00"/>
     <MtReal V="37772.50"/>
     <MtRAR3112 V="3493.87"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="49032.00"/>
     <MtSup Code="ProdChaRat" V="7946.40"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="60636"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="2180.00"/>
     <MtReal V="12872.81"/>
     <MtRAR3112 V="1030.62"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="2180.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6064"/>
     <Fonction V="930202"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="191443.60"/>
     <MtReal V="225643.74"/>
     <MtRAR3112 V="3568.18"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="191443.60"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65735"/>
     <Fonction V="9328"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="20800.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="20800.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 28000007 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65738"/>
     <Fonction V="9328"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="145600.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="145600.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 28000007 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6228"/>
     <Fonction V="9328"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="20800.00"/>
     <MtReal V="30340.80"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="20800.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 28000007 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6068"/>
     <Fonction V="930202"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtRARPrec V="1154.54"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="270032.54"/>
     <MtReal V="121847.61"/>
     <MtRAR3112 V="5415.95"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="267723.46"/>
     <MtSup Code="ProdChaRat" V="40841.28"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6064"/>
     <Fonction V="93042"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="378.00"/>
     <MtReal V="571.33"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="378.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6226"/>
     <Fonction V="9328"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="10400.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="10400.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 28000007 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6247"/>
     <Fonction V="930202"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="571238.00"/>
     <MtReal V="433760.33"/>
     <MtRAR3112 V="1652.40"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="571238.00"/>
     <MtSup Code="ProdChaRat" V="14296.13"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6247"/>
     <Fonction V="93021"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="46715.00"/>
     <MtReal V="8765.07"/>
     <MtRAR3112 V="15899.14"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="46715.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6245"/>
     <Fonction V="93814"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="938"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="30587587.05"/>
     <MtReal V="28306179.66"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="30587587.05"/>
     <MtSup Code="ProdChaRat" V="2038703.30"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="93116"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="800000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000025 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6245"/>
     <Fonction V="93815"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="938"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="155521639.71"/>
     <MtReal V="152954325.93"/>
     <MtRAR3112 V="43488.96"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="155521639.71"/>
     <MtSup Code="ProdChaRat" V="2742337.94"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="611"/>
     <Fonction V="93116"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="650479.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="650479.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000025 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6245"/>
     <Fonction V="93818"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="938"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="3534064.08"/>
     <MtReal V="3214778.83"/>
     <MtRAR3112 V="204.43"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="3534064.08"/>
     <MtSup Code="ProdChaRat" V="24319.26"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="617"/>
     <Fonction V="9328"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="10400.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="10400.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 28000007 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65738"/>
     <Fonction V="9328"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="88000.00"/>
     <MtReal V="88000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="88000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 28000007 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="611"/>
     <Fonction V="93116"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="762050.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="762050.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000025 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9094"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="909"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="223590.27"/>
     <MtReal V="200476.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="223590.27"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 FINANCEMENT REGIONAL DES ENTREPRISES"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000986 2015/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9094"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="909"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="51435.73"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="51435.73"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2014 FINANCEMENT REGIONAL DES ENTREPRISES"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000986 2014/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6226"/>
     <Fonction V="9328"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="6485.50"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="6485.50"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 28000007 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="93313"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="235179.60"/>
     <MtReal V="30000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="235179.60"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31300005 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65734"/>
     <Fonction V="93313"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="370000.00"/>
     <MtReal V="367726.61"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="370000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31300005 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65733"/>
     <Fonction V="93313"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="41000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31300005 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65738"/>
     <Fonction V="93313"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="86140.40"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31300005 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6245"/>
     <Fonction V="93312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="1000.00"/>
     <MtReal V="74.20"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="1000.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6245"/>
     <Fonction V="93811"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="938"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="333501.53"/>
     <MtReal V="333155.04"/>
     <MtRAR3112 V="346.49"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="333501.53"/>
     <MtSup Code="ProdChaRat" V="77993.68"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6238"/>
     <Fonction V="93313"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="120000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31300005 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6245"/>
     <Fonction V="93813"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="938"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="76097320.77"/>
     <MtReal V="66332342.37"/>
     <MtRAR3112 V="79176.04"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="76097320.77"/>
     <MtSup Code="ProdChaRat" V="6917003.87"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6513"/>
     <Fonction V="93312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="20000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="20000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200011 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="93312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="359300.00"/>
     <MtReal V="403000.41"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="359300.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200011 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65738"/>
     <Fonction V="93312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="50000.00"/>
     <MtReal V="181149.41"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="50000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200011 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65738"/>
     <Fonction V="93312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="50000.00"/>
     <MtReal V="130198.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="50000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200011 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65738"/>
     <Fonction V="9362"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="1855559.87"/>
     <MtReal V="6014815.54"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="1855559.87"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 FEDER FONCTIONNEMENT"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 62N00007 2015/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65734"/>
     <Fonction V="93312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="5000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200011 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="752"/>
     <Fonction V="930202"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="1882614.00"/>
     <MtReal V="1020010.62"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="1882614.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="74888"/>
     <Fonction V="93813"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="938"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="332609.22"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="74881"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="12000000.00"/>
     <MtReal V="12932984.46"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="12000000.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2045"/>
     <Fonction V="9062"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="700000.00"/>
     <MtReal V="334211.82"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="700000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 FEDER INVESTISSEMENT"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 62N00007 2015/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9362"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="4985089.00"/>
     <MtReal V="768263.27"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="4985089.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 FEDER FONCTIONNEMENT"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 62N00007 2015/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65738"/>
     <Fonction V="9362"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="424645.92"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 FEDER FONCTIONNEMENT"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 62N00009 2015/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65734"/>
     <Fonction V="93312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="14000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200011 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9362"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="2697433.41"/>
     <MtReal V="2214787.49"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="2697433.41"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 FEDER FONCTIONNEMENT"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 62N00009 2015/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2045"/>
     <Fonction V="9062"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="3069801.86"/>
     <MtReal V="1959495.12"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="3069801.86"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 FEDER INVESTISSEMENT"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 62N00008 2015/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="752"/>
     <Fonction V="9332"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="346491.64"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="346491.64"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="757"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="17029.80"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="7588"/>
     <Fonction V="930201"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="60286.68"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2045"/>
     <Fonction V="9062"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="698484.75"/>
     <MtReal V="450000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="698484.75"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 FEDER INVESTISSEMENT"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 62N00003 2015/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9362"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="275715.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="275715.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDP"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 62N00005 2015/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9062"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="6450000.00"/>
     <MtReal V="5575000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="6450000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDP"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 62N00005 2015/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="93312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="920000.00"/>
     <MtReal V="491295.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="920000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200011 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2045"/>
     <Fonction V="9062"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="2464050.70"/>
     <MtReal V="641476.97"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="2464050.70"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 FEDER INVESTISSEMENT"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 62N00011 2015/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="93312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="7759.47"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2017 ENSEIGNEMENT ET ART ET CULTURE"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200011 2017/3"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6513"/>
     <Fonction V="93312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="5000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="5000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200011 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="62878"/>
     <Fonction V="93312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="20000.00"/>
     <MtReal V="1017.50"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="20000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200011 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2045"/>
     <Fonction V="9062"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="4313189.93"/>
     <MtReal V="3720894.46"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="4313189.93"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 FEDER INVESTISSEMENT"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 62N00014 2015/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2045"/>
     <Fonction V="9062"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="6009137.27"/>
     <MtReal V="6414358.23"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="6009137.27"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 FEDER INVESTISSEMENT"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 62N00014 2015/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2031"/>
     <Fonction V="925"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="925"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="500000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="1"/>
     <TypOpBudg V="1"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="500000.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="611"/>
     <Fonction V="93113"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="261330.99"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="261330.99"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2016 DROIT A LA FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000019 2016/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2045"/>
     <Fonction V="9062"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="4947958.42"/>
     <MtReal V="4947958.42"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="4947958.42"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 FEDER INVESTISSEMENT"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 62N00009 2015/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2033"/>
     <Fonction V="925"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="925"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="500000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="1"/>
     <TypOpBudg V="1"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="500000.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6238"/>
     <Fonction V="93312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="100000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="100000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200011 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65738"/>
     <Fonction V="93312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="20000.00"/>
     <MtReal V="55245.51"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="20000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200011 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="93312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="102686.35"/>
     <MtReal V="18399.45"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="102686.35"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200011 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="93113"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="100000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="100000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2016 DROIT A LA FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000019 2016/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="62878"/>
     <Fonction V="93312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="101677.50"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200011 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="611"/>
     <Fonction V="93113"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="149915.13"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="149915.13"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2017 DROIT A LA FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000019 2017/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2045"/>
     <Fonction V="9062"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="341468.53"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 FEDER INVESTISSEMENT"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 62N00010 2015/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65734"/>
     <Fonction V="93312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="12586.99"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200011 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2045"/>
     <Fonction V="9062"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="1353190.51"/>
     <MtReal V="506000.09"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="1353190.51"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 FEDER INVESTISSEMENT"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 62N00010 2015/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="21841"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="27458.62"/>
     <MtReal V="3040.47"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="27458.62"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200012 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="21831"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="50000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="50000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200012 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="236"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="148997.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="148997.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200012 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="16449"/>
     <Fonction V="923"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="923"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="117059894.58"/>
     <MtReal V="73948063.26"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="117059894.58"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="21572"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="359805.62"/>
     <MtReal V="60747.60"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="359805.62"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200012 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20431"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="20000.00"/>
     <MtReal V="14396.15"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="20000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200012 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="192"/>
     <Fonction V="926"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="926"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="87327.64"/>
     <OpBudg V="1"/>
     <TypOpBudg V="2"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9371"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="937"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="427319.60"/>
     <MtReal V="590182.57"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="427319.60"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 71000010 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65735"/>
     <Fonction V="9371"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="937"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="162654.45"/>
     <MtReal V="8500.04"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="162654.45"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 71000010 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="1641"/>
     <Fonction V="923"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="923"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="483555609.11"/>
     <MtReal V="102244000.08"/>
     <MtRAR3112 V="30000000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="483555609.11"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="200000.00"/>
     <MtReal V="88251.41"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="200000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200012 2020/4"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="13872"/>
     <Fonction V="9062"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="99755101.02"/>
     <MtReal V="97654180.86"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="99755101.02"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="13878"/>
     <Fonction V="90630"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="25555863.00"/>
     <MtReal V="40949235.31"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="25555863.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="13878"/>
     <Fonction V="90631"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="2746025.00"/>
     <MtReal V="2031697.49"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="2746025.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="16311"/>
     <Fonction V="923"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="923"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="175000000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2317"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="100000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="100000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200598 2013/3"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65734"/>
     <Fonction V="9376"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="937"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="3823.39"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="3823.39"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 76000003 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="1332"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="93565885.00"/>
     <MtReal V="93565885.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="93565885.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204141"/>
     <Fonction V="9076"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="907"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="24500.00"/>
     <MtReal V="24963.73"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="24500.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 76000004 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9076"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="907"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="6620.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="6620.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 76000004 2017/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204141"/>
     <Fonction V="9076"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="907"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="8820.17"/>
     <MtReal V="14976.44"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="8820.17"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 76000004 2017/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="9376"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="937"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="25027.61"/>
     <MtReal V="28851.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="25027.61"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 76000003 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="93116"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="105000.00"/>
     <MtReal V="42000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="105000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000034 2020/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="93044"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="39281.63"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 04400004 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="93116"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="28000.00"/>
     <MtReal V="28000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="28000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000034 2019/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="21572"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="58672.13"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200013 2015/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="13272"/>
     <Fonction V="9094"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="909"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="26000000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="26000000.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="1321"/>
     <Fonction V="90312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="1190002.00"/>
     <MtReal V="1190002.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="1190002.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204151"/>
     <Fonction V="9071"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="907"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="8065.86"/>
     <MtReal V="13003.51"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="8065.86"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 71000008 2018/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="1325"/>
     <Fonction V="90815"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="869120.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="869120.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9071"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="907"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="8065.87"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="8065.87"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 71000008 2018/2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="93111"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="50000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="50000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000018 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="611"/>
     <Fonction V="93111"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="250000.00"/>
     <MtReal V="46053.33"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="250000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000018 2020/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2031"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="120.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200598 2013/3"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="1318"/>
     <Fonction V="900202"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="900"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="31745.67"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="1318"/>
     <Fonction V="9094"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="909"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="1500000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="13178"/>
     <Fonction V="90630"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="9000000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="9000000.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="13178"/>
     <Fonction V="90886"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="224256.89"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="13172"/>
     <Fonction V="9094"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="909"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="4150000.00"/>
     <MtReal V="5000000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="4150000.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="611"/>
     <Fonction V="93111"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="1000000.00"/>
     <MtReal V="203434.69"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="1000000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000018 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="93111"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="200000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="200000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000018 2018/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="611"/>
     <Fonction V="93111"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="900000.00"/>
     <MtReal V="1499045.79"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="900000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000018 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6574"/>
     <Fonction V="93111"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="931"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="200000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="200000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000018 2019/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="1321"/>
     <Fonction V="90044"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="900"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="350000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="350000.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65734"/>
     <Fonction V="9356"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="935"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="27650.00"/>
     <MtReal V="27650.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="27650.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2016 USAGES ET SERVICES"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 56000994 2016/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="217312"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="7402.80"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2016 LYCEES PUBLICS"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200504 2016/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="21312"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="8398.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2016 LYCEES PUBLICS"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200504 2016/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204181"/>
     <Fonction V="9092"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="909"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="39830.02"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="39830.02"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 92000009 2020/6"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="217312"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="279427.83"/>
     <MtRAR3112 V="1412.46"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2017 ETUDES ET TRAVAUX LYCEES PUBLICS"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200504 2017/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="21312"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <MtReal V="2.03"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="0.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2017 ETUDES ET TRAVAUX LYCEES PUBLICS"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200504 2017/1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65738"/>
     <Fonction V="9392"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="939"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <CredOuv V="150000.00"/>
     <MtReal V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="BudgetHorsRAR" V="150000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 92000009 2020/5"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204182"/>
     <Fonction V="9074"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="907"/>
     <CodRD V="D"/>
     &