Onglets principaux

Budget Primitif (Budget Principal) Hauts-de-France 2024 en xml

Budget Principal 2024 (format xml) - document comptable

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<DocumentBudgetaire xmlns="http://www.minefi.gouv.fr/cp/demat/docbudgetaire">
  <VersionSchema V="108"/>
  <BlocEditeur>
   <CodeEditeur V="GFI Progiciels, ASTRE GF V9.05 extraction 20141209 procedures 20230126"/>
  </BlocEditeur>
  <VersionOutil outil="DSC_COMMON" version="31"/>
  <VersionOutil outil="REMAT" version="12_2023"/>
  <Scellement md5="2F47F307A821ED47E3EC60B9D67E4CDA" sha1="EA0D56EEB2FDA8C40275FC677826BC55487BF1BE" date="2023-12-18T14:52:00"/>
  <EnTeteDocBudgetaire>
   <DteStr V="2023-11-28"/>
   <LibellePoste V="PAIERIE REGIONALE DES HDF"/>
   <IdPost V="059080"/>
   <LibelleColl V="REGION HAUTS DE FRANCE"/>
   <IdColl V="20005374200017"/>
   <NatCEPL V="REGION"/>
  </EnTeteDocBudgetaire>
  <Budget>
   <EnTeteBudget>
     <LibelleEtab V="REGION HDF PRINCIPAL"/>
     <IdEtab V="20005374200017"/>
     <CodColl V="100"/>
     <CodBud V="00"/>
     <Nomenclature V="M57-M57_D"/>
   </EnTeteBudget>
   <BlocBudget>
     <NatDec V="01"/>
     <Exer V="2024"/>
     <ProjetBudget V="false"/>
     <DteDec V="2023-12-14"/>
     <NatVote V="FcIc"/>
     <OpeEquip V="false"/>
     <VoteFormelChap V="true"/>
     <TypProv V="1"/>
     <BudgPrec V="1"/>
     <ReprRes V="1"/>
     <NatFonc V="2"/>
     <PresentationSimplifiee V="false"/>
     <DepFoncN2 V="0.00"/>
     <RecFoncN2 V="0.00"/>
     <DepInvN2 V="0.00"/>
     <RecInvN2 V="0.00"/>
     <CodTypBud V="P"/>
   </BlocBudget>
   <InformationsGenerales>
     <Information Code="DtDelibAmort1An" V="09/12/2020"/>
     <Information Code="MtAmort1An" V="500 TTC"/>
     <Information Code="PopTot" V="6088410"/>
     <Information Code="ValDepRFonc" V="447,52€"/>
     <Information Code="ValRecRFonc" V="488,33€"/>
     <Information Code="ValDepEq" V="272,11€"/>
     <Information Code="ValEncDettePop" V="536,00€"/>
     <Information Code="ValDepPers" V="16,18%"/>
     <Information Code="ValDepFoncRemDette" V="98,01%"/>
     <Information Code="ValDepEqB" V="55,72%"/>
     <Information Code="ValEncDetteRecFonc" V="109,76%"/>
     <Information Code="ValDGFPop" V="0,00€"/>
     <Information Code="ValEncDetteEpar" V="13,29%"/>
     <Information Code="ValEparNetRFonc" V="1,88%"/>
     <Information Code="ValEparRFonc" V="8,26%"/>
     <Information Code="LimiteVirementCPFonc" V="7.5% des dpenses relles de la section"/>
     <Information Code="LimiteVirementCPInvest" V="7.5% des dpenses relles de la section"/>
   </InformationsGenerales>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6568"/>
     <Fonction V="93043"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="42629.31"/>
     <MtPropNouv V="42629.28"/>
     <MtPrev V="42629.28"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 04200002 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6234"/>
     <Fonction V="93043"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="5000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 04200002 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6188"/>
     <Fonction V="93043"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="72600.00"/>
     <MtPrev V="72600.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 04200002 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041721"/>
     <Fonction V="90852"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="0.00"/>
     <MtPropNouv V="80463.29"/>
     <MtPrev V="80463.29"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 81200001 2019/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2804112"/>
     <Fonction V="926"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="926"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="6535000.00"/>
     <MtPropNouv V="5000000.00"/>
     <MtPrev V="5000000.00"/>
     <OpBudg V="1"/>
     <TypOpBudg V="2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="74888"/>
     <Fonction V="9381"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="938"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="0.00"/>
     <MtPropNouv V="983270.00"/>
     <MtPrev V="983270.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="28033"/>
     <Fonction V="926"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="926"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="15000.00"/>
     <MtPropNouv V="15000.00"/>
     <MtPrev V="15000.00"/>
     <OpBudg V="1"/>
     <TypOpBudg V="2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="28031"/>
     <Fonction V="926"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="926"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="10000.00"/>
     <MtPropNouv V="10000.00"/>
     <MtPrev V="10000.00"/>
     <OpBudg V="1"/>
     <TypOpBudg V="2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2804121"/>
     <Fonction V="926"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="926"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="1717000.00"/>
     <MtPropNouv V="2200000.00"/>
     <MtPrev V="2200000.00"/>
     <OpBudg V="1"/>
     <TypOpBudg V="2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2804115"/>
     <Fonction V="926"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="926"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="25000.00"/>
     <MtPropNouv V="145000.00"/>
     <MtPrev V="145000.00"/>
     <OpBudg V="1"/>
     <TypOpBudg V="2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2804113"/>
     <Fonction V="926"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="926"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="2009000.00"/>
     <MtPropNouv V="23030000.00"/>
     <MtPrev V="23030000.00"/>
     <OpBudg V="1"/>
     <TypOpBudg V="2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="74788"/>
     <Fonction V="9381"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="938"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="983270.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041482"/>
     <Fonction V="90852"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="34407.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 81200001 2019/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041581"/>
     <Fonction V="90852"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="14000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 81200001 2019/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6234"/>
     <Fonction V="93043"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="5000.00"/>
     <MtPrev V="5000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 04200002 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93043"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="270000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6228"/>
     <Fonction V="9367"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="2340.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 92000011 2022/3"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041722"/>
     <Fonction V="90852"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="2211247.00"/>
     <MtPropNouv V="1684679.72"/>
     <MtPrev V="1684679.72"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 81200001 2018/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6228"/>
     <Fonction V="9367"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="5904.27"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 92000011 2023/3"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041721"/>
     <Fonction V="90852"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="60000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 81200001 2018/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="9367"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="30000.00"/>
     <MtPrev V="30000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 92000010 2023/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657382"/>
     <Fonction V="9367"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="20000.00"/>
     <MtPrev V="20000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 92000010 2024/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657382"/>
     <Fonction V="9367"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="100000.00"/>
     <MtPrev V="100000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 92000010 2022/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="9367"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="0.00"/>
     <MtPropNouv V="55675.42"/>
     <MtPrev V="55675.42"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 92000010 2022/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657382"/>
     <Fonction V="9367"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="0.00"/>
     <MtPropNouv V="100000.00"/>
     <MtPrev V="100000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 92000010 2023/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="9367"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="0.00"/>
     <MtPropNouv V="70000.00"/>
     <MtPrev V="70000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 92000010 2023/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041711"/>
     <Fonction V="90852"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="66500.00"/>
     <MtPropNouv V="66500.00"/>
     <MtPrev V="66500.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 81200001 2018/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6228"/>
     <Fonction V="9367"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="50000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 92000010 2023/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93043"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="2400.00"/>
     <MtPrev V="2400.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 04200002 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6234"/>
     <Fonction V="93043"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="1460.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 04200002 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6188"/>
     <Fonction V="93043"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="70500.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 04200002 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6568"/>
     <Fonction V="93043"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="55546.81"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 04200002 2020/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6188"/>
     <Fonction V="93043"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="10000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 04200002 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93326"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="30000.00"/>
     <MtPrev V="30000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 32000011 2024/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93326"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="30000.00"/>
     <MtPropNouv V="30000.00"/>
     <MtPrev V="30000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 32000011 2023/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="28041483"/>
     <Fonction V="926"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="926"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="41000.00"/>
     <MtPropNouv V="50000.00"/>
     <MtPrev V="50000.00"/>
     <OpBudg V="1"/>
     <TypOpBudg V="2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="28041482"/>
     <Fonction V="926"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="926"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="87500000.00"/>
     <MtPropNouv V="77350000.00"/>
     <MtPrev V="77350000.00"/>
     <OpBudg V="1"/>
     <TypOpBudg V="2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="28041481"/>
     <Fonction V="926"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="926"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="2845000.00"/>
     <MtPropNouv V="2780000.00"/>
     <MtPrev V="2780000.00"/>
     <OpBudg V="1"/>
     <TypOpBudg V="2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041482"/>
     <Fonction V="90852"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="15124.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 81200001 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDP 2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="75888"/>
     <Fonction V="93821"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="938"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="3049269.00"/>
     <MtPropNouv V="3441807.00"/>
     <MtPrev V="3441807.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="28041512"/>
     <Fonction V="926"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="926"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="25000.00"/>
     <MtPropNouv V="40000.00"/>
     <MtPrev V="40000.00"/>
     <OpBudg V="1"/>
     <TypOpBudg V="2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041582"/>
     <Fonction V="90852"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="1012852.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 81200001 2021/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041482"/>
     <Fonction V="90852"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="3723.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 81200001 2021/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041721"/>
     <Fonction V="90852"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="4183991.00"/>
     <MtPropNouv V="982038.55"/>
     <MtPrev V="982038.55"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 81200001 2021/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041722"/>
     <Fonction V="90852"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="7020907.00"/>
     <MtPropNouv V="1263071.24"/>
     <MtPrev V="1263071.24"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 81200001 2021/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041711"/>
     <Fonction V="90852"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="573782.00"/>
     <MtPropNouv V="372925.00"/>
     <MtPrev V="372925.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 81200001 2021/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041712"/>
     <Fonction V="90852"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="1593225.00"/>
     <MtPropNouv V="629400.50"/>
     <MtPrev V="629400.50"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 81200001 2021/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="90325"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="430000.00"/>
     <MtPrev V="430000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 32000009 2024/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6238"/>
     <Fonction V="93326"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="1625000.00"/>
     <MtPropNouv V="2730000.00"/>
     <MtPrev V="2730000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6234"/>
     <Fonction V="93326"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="25000.00"/>
     <MtPropNouv V="210000.00"/>
     <MtPrev V="210000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93326"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="30000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 32000011 2022/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6234"/>
     <Fonction V="93043"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="5000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 04200003 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="617"/>
     <Fonction V="93043"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="69000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 04200003 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93325"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="759500.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 32000009 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6234"/>
     <Fonction V="93043"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="5000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 04200003 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="617"/>
     <Fonction V="93043"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="160000.00"/>
     <MtPropNouv V="119500.00"/>
     <MtPrev V="119500.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 04200003 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93325"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="790500.00"/>
     <MtPropNouv V="768750.00"/>
     <MtPrev V="768750.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 32000009 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="90325"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="449700.60"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 32000009 2022/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93325"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="753595.00"/>
     <MtPrev V="753595.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 32000009 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="90325"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="100000.00"/>
     <MtPropNouv V="410000.00"/>
     <MtPrev V="410000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 32000009 2023/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2804132"/>
     <Fonction V="926"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="926"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="12415000.00"/>
     <MtPropNouv V="11445000.00"/>
     <MtPrev V="11445000.00"/>
     <OpBudg V="1"/>
     <TypOpBudg V="2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041721"/>
     <Fonction V="90852"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="693100.00"/>
     <MtPropNouv V="331320.25"/>
     <MtPrev V="331320.25"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 81200001 2020/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2804131"/>
     <Fonction V="926"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="926"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="2380000.00"/>
     <MtPropNouv V="2403000.00"/>
     <MtPrev V="2403000.00"/>
     <OpBudg V="1"/>
     <TypOpBudg V="2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="28041412"/>
     <Fonction V="926"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="926"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="1000.00"/>
     <MtPropNouv V="1000.00"/>
     <MtPrev V="1000.00"/>
     <OpBudg V="1"/>
     <TypOpBudg V="2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2804133"/>
     <Fonction V="926"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="926"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="105000.00"/>
     <MtPropNouv V="150000.00"/>
     <MtPrev V="150000.00"/>
     <OpBudg V="1"/>
     <TypOpBudg V="2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041582"/>
     <Fonction V="90852"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="397538.00"/>
     <MtPropNouv V="132844.98"/>
     <MtPrev V="132844.98"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 81200001 2020/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041722"/>
     <Fonction V="90852"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="4131111.00"/>
     <MtPropNouv V="1398520.30"/>
     <MtPrev V="1398520.30"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 81200001 2019/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041712"/>
     <Fonction V="90852"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="2533622.00"/>
     <MtPropNouv V="639375.00"/>
     <MtPrev V="639375.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 81200001 2020/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2804122"/>
     <Fonction V="926"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="926"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="1000000.00"/>
     <MtPropNouv V="1000000.00"/>
     <MtPrev V="1000000.00"/>
     <OpBudg V="1"/>
     <TypOpBudg V="2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041711"/>
     <Fonction V="90852"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="219098.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 81200001 2020/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="611"/>
     <Fonction V="93043"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="27500.00"/>
     <MtPrev V="27500.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 04200004 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6234"/>
     <Fonction V="93043"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="5000.00"/>
     <MtPrev V="5000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 04200003 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="617"/>
     <Fonction V="93043"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="93500.00"/>
     <MtPrev V="93500.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 04200003 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93043"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="24000.00"/>
     <MtPropNouv V="20000.00"/>
     <MtPrev V="20000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 04200004 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93043"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="4941.25"/>
     <MtPrev V="4941.25"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 04200004 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65134"/>
     <Fonction V="93288"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="10000000.00"/>
     <MtPrev V="10000000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 28000011 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204182"/>
     <Fonction V="90325"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="290000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 32000012 2023/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041482"/>
     <Fonction V="90325"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="1453075.80"/>
     <MtPropNouv V="1708249.73"/>
     <MtPrev V="1708249.73"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 32000012 2023/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20422"/>
     <Fonction V="90325"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="73000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 32000012 2023/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65134"/>
     <Fonction V="93288"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="50000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 28000012 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="28041712"/>
     <Fonction V="926"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="926"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="42010000.00"/>
     <MtPropNouv V="44870000.00"/>
     <MtPrev V="44870000.00"/>
     <OpBudg V="1"/>
     <TypOpBudg V="2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="28041711"/>
     <Fonction V="926"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="926"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="38820000.00"/>
     <MtPropNouv V="86500000.00"/>
     <MtPrev V="86500000.00"/>
     <OpBudg V="1"/>
     <TypOpBudg V="2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="73214"/>
     <Fonction V="93821"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="938"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="30828059.00"/>
     <MtPropNouv V="30848059.00"/>
     <MtPrev V="30848059.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="28041713"/>
     <Fonction V="926"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="926"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="1150000.00"/>
     <MtPropNouv V="1200000.00"/>
     <MtPrev V="1200000.00"/>
     <OpBudg V="1"/>
     <TypOpBudg V="2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="28041583"/>
     <Fonction V="926"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="926"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="1220000.00"/>
     <MtPropNouv V="1300000.00"/>
     <MtPrev V="1300000.00"/>
     <OpBudg V="1"/>
     <TypOpBudg V="2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6228"/>
     <Fonction V="93288"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="3000000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 28000011 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65134"/>
     <Fonction V="93288"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="2000000.00"/>
     <MtPrev V="2000000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 28000011 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6156"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="5000.00"/>
     <MtPrev V="5000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200503 2020/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041482"/>
     <Fonction V="90325"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="4911575.63"/>
     <MtPropNouv V="2464826.99"/>
     <MtPrev V="2464826.99"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 32000012 2022/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="615221"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="50000.00"/>
     <MtPropNouv V="15000.00"/>
     <MtPrev V="15000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200503 2020/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6228"/>
     <Fonction V="93288"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="72500.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 28000011 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65862"/>
     <Fonction V="944"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="944"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="163200.00"/>
     <MtPropNouv V="122400.00"/>
     <MtPrev V="122400.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041482"/>
     <Fonction V="90325"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="235712.35"/>
     <MtPropNouv V="180616.54"/>
     <MtPrev V="180616.54"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 32000012 2020/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6811"/>
     <Fonction V="946"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="946"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="647500000.00"/>
     <MtPropNouv V="741205000.00"/>
     <MtPrev V="741205000.00"/>
     <OpBudg V="1"/>
     <TypOpBudg V="2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20422"/>
     <Fonction V="90325"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="178000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 32000012 2020/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6042"/>
     <Fonction V="93288"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="4000000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 28000011 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204182"/>
     <Fonction V="90325"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="37992.00"/>
     <MtPropNouv V="46306.74"/>
     <MtPrev V="46306.74"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 32000012 2021/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041482"/>
     <Fonction V="90325"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="234000.00"/>
     <MtPropNouv V="600000.00"/>
     <MtPrev V="600000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 32000012 2021/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6067"/>
     <Fonction V="93288"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="4000000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 28000011 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="280415342"/>
     <Fonction V="926"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="926"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="1780000.00"/>
     <MtPropNouv V="1800000.00"/>
     <MtPrev V="1800000.00"/>
     <OpBudg V="1"/>
     <TypOpBudg V="2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="280415341"/>
     <Fonction V="926"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="926"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="553000.00"/>
     <MtPropNouv V="700000.00"/>
     <MtPrev V="700000.00"/>
     <OpBudg V="1"/>
     <TypOpBudg V="2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="280415331"/>
     <Fonction V="926"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="926"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="5000.00"/>
     <MtPropNouv V="2000.00"/>
     <MtPrev V="2000.00"/>
     <OpBudg V="1"/>
     <TypOpBudg V="2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="280415321"/>
     <Fonction V="926"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="926"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPropNouv V="16000.00"/>
     <MtPrev V="16000.00"/>
     <OpBudg V="1"/>
     <TypOpBudg V="2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="28041582"/>
     <Fonction V="926"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="926"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="13401000.00"/>
     <MtPropNouv V="15510000.00"/>
     <MtPrev V="15510000.00"/>
     <OpBudg V="1"/>
     <TypOpBudg V="2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="28041581"/>
     <Fonction V="926"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="926"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="841000.00"/>
     <MtPropNouv V="870000.00"/>
     <MtPrev V="870000.00"/>
     <OpBudg V="1"/>
     <TypOpBudg V="2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="74758"/>
     <Fonction V="93821"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="938"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="2486933.00"/>
     <MtPropNouv V="5000701.00"/>
     <MtPrev V="5000701.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="28041513"/>
     <Fonction V="926"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="926"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPropNouv V="45000.00"/>
     <MtPrev V="45000.00"/>
     <OpBudg V="1"/>
     <TypOpBudg V="2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="21312"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="14000.00"/>
     <MtPropNouv V="47000.00"/>
     <MtPrev V="47000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200503 2019/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93324"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="602250.00"/>
     <MtPropNouv V="148000.00"/>
     <MtPrev V="148000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 32000015 2023/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93324"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="78250.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 32000015 2022/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="90324"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="50000.00"/>
     <MtPrev V="50000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 32000015 2024/3"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="615221"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="20000.00"/>
     <MtPrev V="20000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200503 2021/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657382"/>
     <Fonction V="93288"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="877534.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 28000013 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6156"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="100000.00"/>
     <MtPropNouv V="10000.00"/>
     <MtPrev V="10000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200503 2021/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93324"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="592000.00"/>
     <MtPrev V="592000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 32000015 2024/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93324"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="51500.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 32000016 2022/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657382"/>
     <Fonction V="93288"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="404790.00"/>
     <MtPropNouv V="820000.00"/>
     <MtPrev V="820000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 28000013 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93324"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="10000.00"/>
     <MtPrev V="10000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 32000016 2024/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657382"/>
     <Fonction V="93288"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="640000.00"/>
     <MtPrev V="640000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 28000013 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93324"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="28500.00"/>
     <MtPropNouv V="51500.00"/>
     <MtPrev V="51500.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 32000016 2023/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="280431"/>
     <Fonction V="926"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="926"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="335000.00"/>
     <MtPropNouv V="850000.00"/>
     <MtPrev V="850000.00"/>
     <OpBudg V="1"/>
     <TypOpBudg V="2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="280421"/>
     <Fonction V="926"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="926"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="61540000.00"/>
     <MtPropNouv V="72500000.00"/>
     <MtPrev V="72500000.00"/>
     <OpBudg V="1"/>
     <TypOpBudg V="2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2804183"/>
     <Fonction V="926"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="926"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="1340000.00"/>
     <MtPropNouv V="1416000.00"/>
     <MtPrev V="1416000.00"/>
     <OpBudg V="1"/>
     <TypOpBudg V="2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="280423"/>
     <Fonction V="926"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="926"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="7270000.00"/>
     <MtPropNouv V="7560000.00"/>
     <MtPrev V="7560000.00"/>
     <OpBudg V="1"/>
     <TypOpBudg V="2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="747888"/>
     <Fonction V="93821"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="938"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPropNouv V="560000.00"/>
     <MtPrev V="560000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="280422"/>
     <Fonction V="926"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="926"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="19450000.00"/>
     <MtPropNouv V="22650000.00"/>
     <MtPrev V="22650000.00"/>
     <OpBudg V="1"/>
     <TypOpBudg V="2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="21312"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="700000.00"/>
     <MtPropNouv V="110000.00"/>
     <MtPrev V="110000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200503 2021/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2031"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="87530.00"/>
     <MtPropNouv V="30000.00"/>
     <MtPrev V="30000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200503 2021/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65134"/>
     <Fonction V="93288"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="475000.00"/>
     <MtPrev V="475000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 28000012 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2031"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="50000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200503 2020/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="611"/>
     <Fonction V="93253"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="32169000.00"/>
     <MtPropNouv V="7800000.00"/>
     <MtPrev V="7800000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000016 2021/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65131"/>
     <Fonction V="93324"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="350000.00"/>
     <MtPropNouv V="49600.00"/>
     <MtPrev V="49600.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 32000013 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65131"/>
     <Fonction V="93324"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="383400.00"/>
     <MtPrev V="383400.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 32000013 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2804182"/>
     <Fonction V="926"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="926"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="24400000.00"/>
     <MtPropNouv V="24600000.00"/>
     <MtPrev V="24600000.00"/>
     <OpBudg V="1"/>
     <TypOpBudg V="2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2804181"/>
     <Fonction V="926"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="926"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="30505000.00"/>
     <MtPropNouv V="26350000.00"/>
     <MtPrev V="26350000.00"/>
     <OpBudg V="1"/>
     <TypOpBudg V="2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="28041721"/>
     <Fonction V="926"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="926"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="10635000.00"/>
     <MtPropNouv V="12300000.00"/>
     <MtPrev V="12300000.00"/>
     <OpBudg V="1"/>
     <TypOpBudg V="2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="28041723"/>
     <Fonction V="926"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="926"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="55000.00"/>
     <MtPropNouv V="55000.00"/>
     <MtPrev V="55000.00"/>
     <OpBudg V="1"/>
     <TypOpBudg V="2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="28041722"/>
     <Fonction V="926"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="926"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="14745000.00"/>
     <MtPropNouv V="15520000.00"/>
     <MtPrev V="15520000.00"/>
     <OpBudg V="1"/>
     <TypOpBudg V="2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65134"/>
     <Fonction V="93288"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="408900.00"/>
     <MtPropNouv V="25000.00"/>
     <MtPrev V="25000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 28000012 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657358"/>
     <Fonction V="93253"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="23150000.00"/>
     <MtPrev V="23150000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000016 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041482"/>
     <Fonction V="90325"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="1800000.00"/>
     <MtPrev V="1800000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 32000012 2024/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="611"/>
     <Fonction V="93253"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="45083000.00"/>
     <MtPropNouv V="51900000.00"/>
     <MtPrev V="51900000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000016 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="61358"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="80000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200503 2021/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="611"/>
     <Fonction V="93253"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="47477000.00"/>
     <MtPropNouv V="23700000.00"/>
     <MtPrev V="23700000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000016 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="21312"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="300000.00"/>
     <MtPropNouv V="50000.00"/>
     <MtPrev V="50000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200503 2020/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204181"/>
     <Fonction V="9067"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="100000.00"/>
     <MtPrev V="100000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 92000006 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657382"/>
     <Fonction V="9367"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="670000.00"/>
     <MtPropNouv V="365000.00"/>
     <MtPrev V="365000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 92000006 2023/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93632"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="50000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000094 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="9367"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="0.00"/>
     <MtPropNouv V="206054.00"/>
     <MtPrev V="206054.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 92000006 2023/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657382"/>
     <Fonction V="9367"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="564518.00"/>
     <MtPropNouv V="291354.00"/>
     <MtPrev V="291354.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 92000006 2022/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="9352"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="935"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="711867.00"/>
     <MtPropNouv V="39538.17"/>
     <MtPrev V="39538.17"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 51000002 2021/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="90632"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="150000.00"/>
     <MtPrev V="150000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000089 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204181"/>
     <Fonction V="9067"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="130000.00"/>
     <MtPropNouv V="294869.00"/>
     <MtPrev V="294869.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 92000006 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="93632"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="19000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000093 2021/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="9367"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="100000.00"/>
     <MtPrev V="100000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 92000006 2022/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65741"/>
     <Fonction V="93632"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="31000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000093 2020/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6182"/>
     <Fonction V="93032"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="15000.00"/>
     <MtPropNouv V="20000.00"/>
     <MtPrev V="20000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65322"/>
     <Fonction V="93032"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="160000.00"/>
     <MtPropNouv V="130000.00"/>
     <MtPrev V="130000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6245"/>
     <Fonction V="93032"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="2000.00"/>
     <MtPropNouv V="4000.00"/>
     <MtPrev V="4000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65321"/>
     <Fonction V="93032"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="2100000.00"/>
     <MtPropNouv V="2100000.00"/>
     <MtPrev V="2100000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65325"/>
     <Fonction V="93032"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="30000.00"/>
     <MtPropNouv V="25000.00"/>
     <MtPrev V="25000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204181"/>
     <Fonction V="9067"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="9828.00"/>
     <MtPropNouv V="321709.00"/>
     <MtPrev V="321709.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 92000006 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="90632"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="210000.00"/>
     <MtPropNouv V="150000.00"/>
     <MtPrev V="150000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000089 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="9367"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="0.00"/>
     <MtPropNouv V="300000.00"/>
     <MtPrev V="300000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 92000006 2021/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="93632"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="0.00"/>
     <MtPropNouv V="60780.00"/>
     <MtPrev V="60780.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000088 2021/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="13158"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="3800000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="R 22200501 2022/3"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IRA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="93632"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="0.00"/>
     <MtPropNouv V="103200.00"/>
     <MtPrev V="103200.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000088 2020/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="1311"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPropNouv V="750000.00"/>
     <MtPrev V="750000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="R 22200501 2022/3"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IRA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="9352"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="935"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="0.00"/>
     <MtPropNouv V="206585.20"/>
     <MtPrev V="206585.20"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 51000002 2020/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="90632"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="0.00"/>
     <MtPropNouv V="50000.00"/>
     <MtPrev V="50000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000089 2021/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="93632"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="200000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000088 2023/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657382"/>
     <Fonction V="9367"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="185614.00"/>
     <MtPropNouv V="385932.00"/>
     <MtPrev V="385932.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 92000006 2021/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="70323"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPropNouv V="9000.00"/>
     <MtPrev V="9000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204181"/>
     <Fonction V="9067"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="18274.00"/>
     <MtPropNouv V="323673.96"/>
     <MtPrev V="323673.96"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 92000006 2021/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="93632"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="100000.00"/>
     <MtPropNouv V="143420.00"/>
     <MtPrev V="143420.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000088 2022/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041581"/>
     <Fonction V="90852"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="28810.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 81200001 2016/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="9367"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="8036.00"/>
     <MtPrev V="8036.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 92000009 2019/5"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204181"/>
     <Fonction V="9067"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="793.00"/>
     <MtPrev V="793.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 92000009 2019/6"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2745"/>
     <Fonction V="90632"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="100000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000983 2017/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2017 FONDS D INTERVENTION RAPIDE EN ENTREPRISE"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657382"/>
     <Fonction V="9367"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="67025.00"/>
     <MtPropNouv V="20000.00"/>
     <MtPrev V="20000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 92000009 2019/5"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="90632"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="100000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000983 2017/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2017 FONDS D INTERVENTION RAPIDE EN ENTREPRISE"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6288"/>
     <Fonction V="93032"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="60000.00"/>
     <MtPropNouv V="67380.00"/>
     <MtPrev V="67380.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6281"/>
     <Fonction V="93032"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="9820.00"/>
     <MtPropNouv V="9820.00"/>
     <MtPrev V="9820.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6236"/>
     <Fonction V="93032"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="30000.00"/>
     <MtPropNouv V="30000.00"/>
     <MtPrev V="30000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="9367"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="174000.00"/>
     <MtPrev V="174000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 92000006 2024/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="9365"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="85460.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000095 2021/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657382"/>
     <Fonction V="9367"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="315000.00"/>
     <MtPrev V="315000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 92000006 2024/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93632"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="135000.00"/>
     <MtPrev V="135000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000095 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="93632"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="135000.00"/>
     <MtPropNouv V="74000.00"/>
     <MtPrev V="74000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000095 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="93632"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="50000.00"/>
     <MtPropNouv V="35000.00"/>
     <MtPrev V="35000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000095 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6232"/>
     <Fonction V="93032"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="1000.00"/>
     <MtPropNouv V="1000.00"/>
     <MtPrev V="1000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93632"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="30000.00"/>
     <MtPrev V="30000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000094 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6185"/>
     <Fonction V="93032"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="19380.00"/>
     <MtPropNouv V="20000.00"/>
     <MtPrev V="20000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="21838"/>
     <Fonction V="90032"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="900"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="20000.00"/>
     <MtPropNouv V="20000.00"/>
     <MtPrev V="20000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="9367"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="82861.43"/>
     <MtPropNouv V="1000.00"/>
     <MtPrev V="1000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 92000009 2022/5"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="9367"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="0.00"/>
     <MtPropNouv V="2257.00"/>
     <MtPrev V="2257.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 92000009 2022/5"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041712"/>
     <Fonction V="90852"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="30315.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 81200001 2016/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2016 VOLET FERROVIAIRE"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65732"/>
     <Fonction V="9367"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="228750.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 92000009 2022/5"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657382"/>
     <Fonction V="9367"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="0.00"/>
     <MtPropNouv V="1000.00"/>
     <MtPrev V="1000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 92000009 2022/5"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20422"/>
     <Fonction V="90852"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="400000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 81200001 2016/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2016 VOLET FERROVIAIRE"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204181"/>
     <Fonction V="9067"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="9000.00"/>
     <MtPropNouv V="175900.00"/>
     <MtPrev V="175900.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 92000009 2022/6"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="9367"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="0.00"/>
     <MtPropNouv V="13574.00"/>
     <MtPrev V="13574.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 92000009 2021/5"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="9367"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="258462.57"/>
     <MtPropNouv V="60000.00"/>
     <MtPrev V="60000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 92000009 2021/5"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6261"/>
     <Fonction V="93032"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="20000.00"/>
     <MtPropNouv V="15000.00"/>
     <MtPrev V="15000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657382"/>
     <Fonction V="9367"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="200727.00"/>
     <MtPropNouv V="55000.00"/>
     <MtPrev V="55000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 92000009 2020/5"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041711"/>
     <Fonction V="90852"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="10000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 81200001 2016/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="9367"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="0.00"/>
     <MtPropNouv V="55271.00"/>
     <MtPrev V="55271.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 92000009 2020/5"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657382"/>
     <Fonction V="9367"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="300000.00"/>
     <MtPropNouv V="60000.00"/>
     <MtPrev V="60000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 92000009 2021/5"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204182"/>
     <Fonction V="9067"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="16823.41"/>
     <MtPrev V="16823.41"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 92000009 2020/6"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6234"/>
     <Fonction V="93032"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="60000.00"/>
     <MtPropNouv V="80000.00"/>
     <MtPrev V="80000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6234"/>
     <Fonction V="93043"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="2500.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 04200001 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="9367"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="0.00"/>
     <MtPropNouv V="20836.00"/>
     <MtPrev V="20836.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 92000010 2021/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="9367"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="2747.58"/>
     <MtPrev V="2747.58"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 92000010 2021/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657382"/>
     <Fonction V="9367"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="32949.93"/>
     <MtPropNouv V="30000.00"/>
     <MtPrev V="30000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 92000010 2021/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="1381"/>
     <Fonction V="90822"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPropNouv V="6300000.00"/>
     <MtPrev V="6300000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="R 81100006 2018/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IRA01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6228"/>
     <Fonction V="9367"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="81217.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 92000010 2022/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204111"/>
     <Fonction V="90822"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="50000000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="R 81100006 2018/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IRA01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041711"/>
     <Fonction V="90852"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="10000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 81200001 2017/3"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2017 VOLET FERROVIAIRE"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657382"/>
     <Fonction V="9367"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="21529.00"/>
     <MtPropNouv V="12650.00"/>
     <MtPrev V="12650.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 92000010 2020/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93043"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="320000.00"/>
     <MtPrev V="320000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 04200001 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93043"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="150000.00"/>
     <MtPropNouv V="102500.00"/>
     <MtPrev V="102500.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 04200001 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6568"/>
     <Fonction V="93043"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="236000.00"/>
     <MtPrev V="236000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93043"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="94000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 04200001 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6568"/>
     <Fonction V="93043"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="165000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 04200001 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6234"/>
     <Fonction V="93043"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="5000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 04200001 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657382"/>
     <Fonction V="9367"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="100000.00"/>
     <MtPrev V="100000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 92000009 2024/5"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041722"/>
     <Fonction V="90852"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="0.00"/>
     <MtPropNouv V="104606.00"/>
     <MtPrev V="104606.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 81200001 2017/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041711"/>
     <Fonction V="90822"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="8357498.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="9367"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="100000.00"/>
     <MtPrev V="100000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 92000009 2024/5"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204181"/>
     <Fonction V="9067"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="60000.00"/>
     <MtPropNouv V="120000.00"/>
     <MtPrev V="120000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 92000009 2023/6"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041721"/>
     <Fonction V="90852"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="113022.00"/>
     <MtPropNouv V="53255.69"/>
     <MtPrev V="53255.69"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 81200001 2017/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="9367"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="20000.00"/>
     <MtPrev V="20000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 92000009 2024/5"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204181"/>
     <Fonction V="9067"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="120000.00"/>
     <MtPrev V="120000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 92000009 2024/6"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="9367"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="30000.00"/>
     <MtPrev V="30000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 92000009 2023/5"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="9367"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="0.00"/>
     <MtPropNouv V="7109.00"/>
     <MtPrev V="7109.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 92000009 2023/5"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041712"/>
     <Fonction V="90852"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="2304255.00"/>
     <MtPropNouv V="2089552.20"/>
     <MtPrev V="2089552.20"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 81200001 2017/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65732"/>
     <Fonction V="9367"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="120000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 92000009 2023/5"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657382"/>
     <Fonction V="9367"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="30000.00"/>
     <MtPrev V="30000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 92000009 2023/5"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041711"/>
     <Fonction V="90852"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="60000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 81200001 2017/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="93041"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="180000.00"/>
     <MtPropNouv V="200000.00"/>
     <MtPrev V="200000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 04100003 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDP6"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6232"/>
     <Fonction V="93023"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="45000.00"/>
     <MtPrev V="45000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="90041"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="900"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="600000.00"/>
     <MtPropNouv V="2000000.00"/>
     <MtPrev V="2000000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 04100003 2023/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDP6"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6232"/>
     <Fonction V="93022"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="50000.00"/>
     <MtPropNouv V="12500.00"/>
     <MtPrev V="12500.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041481"/>
     <Fonction V="9076"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="907"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="393638.00"/>
     <MtPropNouv V="154928.79"/>
     <MtPrev V="154928.79"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 76000005 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="21318"/>
     <Fonction V="90854"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="15500.00"/>
     <MtPropNouv V="681500.00"/>
     <MtPrev V="681500.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 88600984 2015/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 PORT DE BOULOGNE"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041581"/>
     <Fonction V="9076"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="907"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="0.00"/>
     <MtPropNouv V="15000.00"/>
     <MtPrev V="15000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 76000005 2021/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041582"/>
     <Fonction V="9076"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="907"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="10000.00"/>
     <MtPrev V="10000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 76000005 2021/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9076"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="907"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="0.00"/>
     <MtPropNouv V="21000.00"/>
     <MtPrev V="21000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 76000005 2021/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20422"/>
     <Fonction V="9076"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="907"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="145551.06"/>
     <MtPrev V="145551.06"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 76000005 2021/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204182"/>
     <Fonction V="9076"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="907"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="20000.00"/>
     <MtPrev V="20000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 76000005 2021/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204132"/>
     <Fonction V="9076"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="907"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="10000.00"/>
     <MtPrev V="10000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 76000005 2021/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041482"/>
     <Fonction V="9076"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="907"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="227907.54"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 76000005 2021/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041582"/>
     <Fonction V="9076"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="907"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="150121.67"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 76000005 2020/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657348"/>
     <Fonction V="93518"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="935"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="8000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 51000004 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="715525.00"/>
     <MtPropNouv V="550117.41"/>
     <MtPrev V="550117.41"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200010 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="611"/>
     <Fonction V="93518"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="935"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="15000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 51000004 2021/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657382"/>
     <Fonction V="93311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="34475.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200010 2021/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041482"/>
     <Fonction V="9076"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="907"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="242062.50"/>
     <MtPropNouv V="290475.00"/>
     <MtPrev V="290475.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 76000005 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="611"/>
     <Fonction V="93518"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="935"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="39550.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 51000004 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657358"/>
     <Fonction V="9376"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="937"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="800000.00"/>
     <MtPropNouv V="316819.96"/>
     <MtPrev V="316819.96"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 76000005 2023/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="9376"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="937"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="328000.00"/>
     <MtPropNouv V="888358.50"/>
     <MtPrev V="888358.50"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 76000005 2023/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="611"/>
     <Fonction V="93518"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="935"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="2486.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 51000004 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20422"/>
     <Fonction V="9076"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="907"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="107486.61"/>
     <MtPrev V="107486.61"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 76000005 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="9352"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="935"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="250000.00"/>
     <MtPropNouv V="300000.00"/>
     <MtPrev V="300000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 51000003 2023/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="9376"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="937"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="428000.00"/>
     <MtPropNouv V="394237.58"/>
     <MtPrev V="394237.58"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 76000005 2022/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204131"/>
     <Fonction V="9076"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="907"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="242062.50"/>
     <MtPropNouv V="75640.99"/>
     <MtPrev V="75640.99"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 76000005 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041582"/>
     <Fonction V="9076"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="907"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="100000.00"/>
     <MtPrev V="100000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 76000005 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204181"/>
     <Fonction V="9076"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="907"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="25000.00"/>
     <MtPrev V="25000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 76000005 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657348"/>
     <Fonction V="9352"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="935"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="400000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 51000003 2022/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041482"/>
     <Fonction V="9076"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="907"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="393638.30"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 76000005 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20422"/>
     <Fonction V="9076"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="907"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="275000.00"/>
     <MtPrev V="275000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 76000005 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657358"/>
     <Fonction V="9376"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="937"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="428000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 76000005 2022/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204182"/>
     <Fonction V="9076"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="907"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="50000.00"/>
     <MtPrev V="50000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 76000005 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657358"/>
     <Fonction V="9352"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="935"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="100000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 51000003 2023/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9076"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="907"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="50000.00"/>
     <MtPrev V="50000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 76000005 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657348"/>
     <Fonction V="9352"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="935"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="200000.00"/>
     <MtPropNouv V="150000.00"/>
     <MtPrev V="150000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 51000003 2023/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="62878"/>
     <Fonction V="93311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="170000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200011 2021/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041412"/>
     <Fonction V="90633"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="11809.95"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 95000001 2020/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204181"/>
     <Fonction V="9067"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="30000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 92000963 2015/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 SOUTIEN A LA STRUCTURATION ET A LA COMPETITIVITE"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041482"/>
     <Fonction V="9052"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="242812.59"/>
     <MtPropNouv V="209636.00"/>
     <MtPrev V="209636.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 51000993 2013/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2013 RENOUVELLEMENT URBAIN"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041481"/>
     <Fonction V="9052"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="557387.60"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 51000993 2015/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 RENOUVELLEMENT URBAIN"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65821"/>
     <Fonction V="9367"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="483000.00"/>
     <MtPropNouv V="483000.00"/>
     <MtPrev V="483000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204182"/>
     <Fonction V="9067"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="400000.00"/>
     <MtPropNouv V="200000.00"/>
     <MtPrev V="200000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="9376"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="937"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="400000.00"/>
     <MtPrev V="400000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 76000005 2024/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041582"/>
     <Fonction V="9076"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="907"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="20000.00"/>
     <MtPrev V="20000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 76000005 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204181"/>
     <Fonction V="9076"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="907"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="60000.00"/>
     <MtPrev V="60000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 76000005 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041482"/>
     <Fonction V="9076"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="907"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="27761.95"/>
     <MtPrev V="27761.95"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 76000005 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041481"/>
     <Fonction V="9052"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="206324.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 51000993 2011/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2011 RENOUVELLEMENT URBAIN"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041581"/>
     <Fonction V="9076"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="907"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="20000.00"/>
     <MtPrev V="20000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 76000005 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="600000.00"/>
     <MtPropNouv V="1209390.93"/>
     <MtPrev V="1209390.93"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200010 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20422"/>
     <Fonction V="9076"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="907"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="40000.00"/>
     <MtPrev V="40000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 76000005 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657358"/>
     <Fonction V="9376"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="937"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="100000.00"/>
     <MtPrev V="100000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 76000005 2024/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204182"/>
     <Fonction V="9076"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="907"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="60000.00"/>
     <MtPrev V="60000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 76000005 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9076"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="907"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="40000.00"/>
     <MtPrev V="40000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 76000005 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041481"/>
     <Fonction V="9076"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="907"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="20000.00"/>
     <MtPrev V="20000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 76000005 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="226000.00"/>
     <MtPropNouv V="254828.71"/>
     <MtPrev V="254828.71"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200011 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20422"/>
     <Fonction V="90633"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="374807.51"/>
     <MtPropNouv V="86121.00"/>
     <MtPrev V="86121.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 95000001 2021/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="93311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="15000.00"/>
     <MtPropNouv V="15000.00"/>
     <MtPrev V="15000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200011 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657382"/>
     <Fonction V="93311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="70000.00"/>
     <MtPropNouv V="70000.00"/>
     <MtPrev V="70000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200011 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6238"/>
     <Fonction V="93043"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="100000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 04200006 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6234"/>
     <Fonction V="93043"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="165000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 04200006 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="93311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="30000.00"/>
     <MtPropNouv V="35000.00"/>
     <MtPrev V="35000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200011 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657382"/>
     <Fonction V="93311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="24000.00"/>
     <MtPropNouv V="28000.00"/>
     <MtPrev V="28000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200011 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93043"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="16500.00"/>
     <MtPrev V="16500.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 04200004 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9067"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="20000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 92000989 2014/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20422"/>
     <Fonction V="90633"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="50000.00"/>
     <MtPropNouv V="26775.00"/>
     <MtPrev V="26775.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 95000001 2020/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041582"/>
     <Fonction V="9052"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="62378.80"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 51000993 2018/3"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2313"/>
     <Fonction V="90324"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="836000.00"/>
     <MtPropNouv V="71778.47"/>
     <MtPrev V="71778.47"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 32000019 2018/3"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="21312"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="2000000.00"/>
     <MtPropNouv V="240000.00"/>
     <MtPrev V="240000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200503 2022/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="605"/>
     <Fonction V="93288"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="50000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 28000014 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93252"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="5280000.00"/>
     <MtPrev V="5280000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000017 2024/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="21831"/>
     <Fonction V="90288"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="50000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 28000014 2022/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2031"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="385000.00"/>
     <MtPropNouv V="100000.00"/>
     <MtPrev V="100000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200503 2022/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="21838"/>
     <Fonction V="90288"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="50000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 28000014 2022/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93252"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="8372000.00"/>
     <MtPropNouv V="7500000.00"/>
     <MtPrev V="7500000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000017 2023/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="21314"/>
     <Fonction V="90324"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="22995.38"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 32000019 2019/3"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="615221"/>
     <Fonction V="93854"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="938"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="110000.00"/>
     <MtPropNouv V="150000.00"/>
     <MtPrev V="150000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="605"/>
     <Fonction V="93288"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="1000000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 28000014 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93252"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="7618000.00"/>
     <MtPropNouv V="2500000.00"/>
     <MtPrev V="2500000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000017 2022/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6228"/>
     <Fonction V="93288"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="500000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 28000014 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="281318"/>
     <Fonction V="926"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="926"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="4460000.00"/>
     <MtPropNouv V="4515000.00"/>
     <MtPrev V="4515000.00"/>
     <OpBudg V="1"/>
     <TypOpBudg V="2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2313"/>
     <Fonction V="90324"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="554.73"/>
     <MtPrev V="554.73"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 32000019 2017/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2017 CREPS"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2031"/>
     <Fonction V="90324"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="1300090.00"/>
     <MtPrev V="1300090.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 32000019 2018/3"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6042"/>
     <Fonction V="93288"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="50000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 28000014 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="281311"/>
     <Fonction V="926"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="926"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="1020000.00"/>
     <MtPropNouv V="8217000.00"/>
     <MtPrev V="8217000.00"/>
     <OpBudg V="1"/>
     <TypOpBudg V="2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="28121"/>
     <Fonction V="926"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="926"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="7000.00"/>
     <MtPropNouv V="60000.00"/>
     <MtPrev V="60000.00"/>
     <OpBudg V="1"/>
     <TypOpBudg V="2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="281314"/>
     <Fonction V="926"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="926"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="2970000.00"/>
     <MtPropNouv V="6540000.00"/>
     <MtPrev V="6540000.00"/>
     <OpBudg V="1"/>
     <TypOpBudg V="2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="281312"/>
     <Fonction V="926"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="926"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="28560000.00"/>
     <MtPropNouv V="10520000.00"/>
     <MtPrev V="10520000.00"/>
     <OpBudg V="1"/>
     <TypOpBudg V="2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="611"/>
     <Fonction V="93251"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="697000.00"/>
     <MtPropNouv V="400000.00"/>
     <MtPrev V="400000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000018 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="611"/>
     <Fonction V="93251"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="33000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000018 2020/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="611"/>
     <Fonction V="93251"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="664000.00"/>
     <MtPropNouv V="20000.00"/>
     <MtPrev V="20000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000018 2021/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65131"/>
     <Fonction V="93324"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="300000.00"/>
     <MtPrev V="300000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 32000018 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6156"/>
     <Fonction V="93854"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="938"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="123300.00"/>
     <MtPropNouv V="119889.00"/>
     <MtPrev V="119889.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="21314"/>
     <Fonction V="90324"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="12000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 32000019 2017/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2017 CREPS"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65131"/>
     <Fonction V="93324"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="300000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 32000018 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2804412"/>
     <Fonction V="926"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="926"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="1290000.00"/>
     <MtPropNouv V="2400000.00"/>
     <MtPrev V="2400000.00"/>
     <OpBudg V="1"/>
     <TypOpBudg V="2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="280432"/>
     <Fonction V="926"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="926"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="3590000.00"/>
     <MtPropNouv V="2601000.00"/>
     <MtPrev V="2601000.00"/>
     <OpBudg V="1"/>
     <TypOpBudg V="2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2805"/>
     <Fonction V="926"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="926"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="7250000.00"/>
     <MtPropNouv V="5620000.00"/>
     <MtPrev V="5620000.00"/>
     <OpBudg V="1"/>
     <TypOpBudg V="2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="28045"/>
     <Fonction V="926"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="926"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="95500000.00"/>
     <MtPropNouv V="107300000.00"/>
     <MtPrev V="107300000.00"/>
     <OpBudg V="1"/>
     <TypOpBudg V="2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="611"/>
     <Fonction V="93252"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="429000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000017 2020/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="611"/>
     <Fonction V="93252"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="4414000.00"/>
     <MtPropNouv V="750000.00"/>
     <MtPrev V="750000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000017 2021/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="615221"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="1200000.00"/>
     <MtPropNouv V="70000.00"/>
     <MtPrev V="70000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200503 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6156"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="30000.00"/>
     <MtPrev V="30000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200503 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6156"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="900000.00"/>
     <MtPrev V="900000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200503 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2313"/>
     <Fonction V="90854"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="2446428.86"/>
     <MtPropNouv V="1636160.68"/>
     <MtPrev V="1636160.68"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 88600506 2020/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2031"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="300000.00"/>
     <MtPrev V="300000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200503 2024/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2313"/>
     <Fonction V="90854"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="60000.00"/>
     <MtPropNouv V="163839.32"/>
     <MtPrev V="163839.32"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 88600506 2019/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657382"/>
     <Fonction V="93253"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="200000.00"/>
     <MtPrev V="200000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000019 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="611"/>
     <Fonction V="93288"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="75253.95"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 28000015 2021/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="61558"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="100000.00"/>
     <MtPrev V="100000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200503 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657382"/>
     <Fonction V="93253"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="680000.00"/>
     <MtPropNouv V="4800000.00"/>
     <MtPrev V="4800000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000019 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657382"/>
     <Fonction V="93253"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="165000.00"/>
     <MtPropNouv V="600000.00"/>
     <MtPrev V="600000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000019 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2313"/>
     <Fonction V="90854"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="200000.00"/>
     <MtPrev V="200000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 88600506 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="21312"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="1200000.00"/>
     <MtPropNouv V="2000000.00"/>
     <MtPrev V="2000000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200503 2023/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2313"/>
     <Fonction V="90854"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="373571.14"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 88600506 2021/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6042"/>
     <Fonction V="93288"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="2532.01"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 28000015 2020/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="21312"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="1200000.00"/>
     <MtPrev V="1200000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200503 2024/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2313"/>
     <Fonction V="90324"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="107496.36"/>
     <MtPrev V="107496.36"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 32000019 2021/3"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="605"/>
     <Fonction V="93288"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="1090000.00"/>
     <MtPrev V="1090000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 28000014 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="21314"/>
     <Fonction V="90324"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="317826.23"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 32000019 2021/3"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="21831"/>
     <Fonction V="90288"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="450000.00"/>
     <MtPrev V="450000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 28000014 2024/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2185"/>
     <Fonction V="90288"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="450000.00"/>
     <MtPrev V="450000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 28000014 2024/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="611"/>
     <Fonction V="93253"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="1032000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000019 2020/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6156"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="300000.00"/>
     <MtPropNouv V="1140000.00"/>
     <MtPrev V="1140000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200503 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93251"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="806000.00"/>
     <MtPropNouv V="1700000.00"/>
     <MtPrev V="1700000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000018 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93251"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="450000.00"/>
     <MtPrev V="450000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000018 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="21314"/>
     <Fonction V="90324"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="143398.25"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 32000019 2022/3"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="60621"/>
     <Fonction V="93854"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="938"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="533800.00"/>
     <MtPropNouv V="323909.00"/>
     <MtPrev V="323909.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="61358"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="68000.00"/>
     <MtPropNouv V="130000.00"/>
     <MtPrev V="130000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200503 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2313"/>
     <Fonction V="90324"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="17390.18"/>
     <MtPrev V="17390.18"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 32000019 2019/3"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="21314"/>
     <Fonction V="90324"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="37780.14"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 32000019 2020/3"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="21831"/>
     <Fonction V="90288"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="300000.00"/>
     <MtPropNouv V="50000.00"/>
     <MtPrev V="50000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 28000014 2023/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="21838"/>
     <Fonction V="90288"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="300000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 28000014 2023/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2185"/>
     <Fonction V="90288"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="50000.00"/>
     <MtPrev V="50000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 28000014 2023/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2313"/>
     <Fonction V="90324"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="14140.58"/>
     <MtPrev V="14140.58"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 32000019 2020/3"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6042"/>
     <Fonction V="93288"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="1000000.00"/>
     <MtPrev V="1000000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 28000014 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="281351"/>
     <Fonction V="926"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="926"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="500000.00"/>
     <MtPropNouv V="400000.00"/>
     <MtPrev V="400000.00"/>
     <OpBudg V="1"/>
     <TypOpBudg V="2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="281328"/>
     <Fonction V="926"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="926"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="25000.00"/>
     <MtPropNouv V="250000.00"/>
     <MtPrev V="250000.00"/>
     <OpBudg V="1"/>
     <TypOpBudg V="2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="281571"/>
     <Fonction V="926"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="926"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="150000.00"/>
     <MtPropNouv V="122000.00"/>
     <MtPrev V="122000.00"/>
     <OpBudg V="1"/>
     <TypOpBudg V="2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="28152"/>
     <Fonction V="926"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="926"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="5000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="1"/>
     <TypOpBudg V="2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="611"/>
     <Fonction V="93253"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="5203000.00"/>
     <MtPropNouv V="100000.00"/>
     <MtPrev V="100000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000019 2021/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2031"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="202970.00"/>
     <MtPropNouv V="900000.00"/>
     <MtPrev V="900000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200503 2023/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93252"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="450000.00"/>
     <MtPropNouv V="800000.00"/>
     <MtPrev V="800000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000021 2023/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="9376"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="937"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="0.00"/>
     <MtPropNouv V="61679.70"/>
     <MtPrev V="61679.70"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 76000002 2017/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93252"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="160000.00"/>
     <MtPrev V="160000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000021 2024/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20422"/>
     <Fonction V="90758"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="907"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="1200000.00"/>
     <MtPrev V="1200000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 75800001 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="611"/>
     <Fonction V="93252"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="787000.00"/>
     <MtPropNouv V="260000.00"/>
     <MtPrev V="260000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000021 2022/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="611"/>
     <Fonction V="93252"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="661000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000021 2021/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041481"/>
     <Fonction V="9076"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="907"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="70782.67"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 76000002 2017/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="611"/>
     <Fonction V="93252"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="82000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000021 2020/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93288"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="10000.00"/>
     <MtPrev V="10000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 28000015 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93288"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="10000.00"/>
     <MtPrev V="10000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 28000015 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2313"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="179371.86"/>
     <MtPrev V="179371.86"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200504 2017/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2017 ETUDES ET TRAVAUX LYCEES PUBLICS"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="611"/>
     <Fonction V="93288"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="10000.00"/>
     <MtPrev V="10000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 28000015 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="611"/>
     <Fonction V="93253"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="384000.00"/>
     <MtPropNouv V="210000.00"/>
     <MtPrev V="210000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000020 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657381"/>
     <Fonction V="93288"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="150000.00"/>
     <MtPrev V="150000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 28000015 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657382"/>
     <Fonction V="93288"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="10000.00"/>
     <MtPrev V="10000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 28000015 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="611"/>
     <Fonction V="93253"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="72000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000020 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="611"/>
     <Fonction V="93253"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="13000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000020 2020/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="611"/>
     <Fonction V="93288"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="118742.74"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 28000015 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657381"/>
     <Fonction V="93288"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="100000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 28000015 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="611"/>
     <Fonction V="93288"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="120000.00"/>
     <MtPropNouv V="10000.00"/>
     <MtPrev V="10000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 28000015 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657381"/>
     <Fonction V="93288"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="127500.00"/>
     <MtPropNouv V="245000.00"/>
     <MtPrev V="245000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 28000015 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657382"/>
     <Fonction V="93288"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="10000.00"/>
     <MtPrev V="10000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 28000015 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="611"/>
     <Fonction V="93253"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="475000.00"/>
     <MtPrev V="475000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000020 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="9352"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="935"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="400000.00"/>
     <MtPropNouv V="770000.00"/>
     <MtPrev V="770000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 51000002 2023/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041482"/>
     <Fonction V="9076"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="907"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="150120.00"/>
     <MtPropNouv V="19741.97"/>
     <MtPrev V="19741.97"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 76000005 2020/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657358"/>
     <Fonction V="9352"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="935"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="187333.00"/>
     <MtPropNouv V="160800.00"/>
     <MtPrev V="160800.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 51000002 2023/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657362"/>
     <Fonction V="9352"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="935"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="100000.00"/>
     <MtPropNouv V="70000.00"/>
     <MtPrev V="70000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 51000002 2023/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="9352"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="935"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="1300800.00"/>
     <MtPropNouv V="264053.05"/>
     <MtPrev V="264053.05"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 51000002 2022/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204182"/>
     <Fonction V="9052"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="500000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 51000002 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20422"/>
     <Fonction V="9052"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="372918.84"/>
     <MtPrev V="372918.84"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 51000002 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9052"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="100000.00"/>
     <MtPropNouv V="600000.00"/>
     <MtPrev V="600000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 51000002 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657348"/>
     <Fonction V="9352"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="935"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="0.00"/>
     <MtPropNouv V="100000.00"/>
     <MtPrev V="100000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 51000002 2023/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6568"/>
     <Fonction V="9352"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="935"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="200000.00"/>
     <MtPropNouv V="200000.00"/>
     <MtPrev V="200000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 51000002 2023/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9076"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="907"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="143971.35"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 76000005 2019/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6281"/>
     <Fonction V="9376"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="937"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="8000.00"/>
     <MtPropNouv V="8000.00"/>
     <MtPrev V="8000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="21831"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="760000.00"/>
     <MtPropNouv V="100000.00"/>
     <MtPrev V="100000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200010 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="21841"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="1000000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200010 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="21831"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="500000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200010 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6132"/>
     <Fonction V="93031"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="5000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="21841"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="544000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200010 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="74778"/>
     <Fonction V="9371"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="937"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPropNouv V="30660.00"/>
     <MtPrev V="30660.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9067"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="339263.04"/>
     <MtPrev V="339263.04"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 92000005 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657382"/>
     <Fonction V="9367"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="183750.00"/>
     <MtPropNouv V="25440.00"/>
     <MtPrev V="25440.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 92000005 2023/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204181"/>
     <Fonction V="9067"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="800000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 92000005 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9067"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="0.00"/>
     <MtPropNouv V="308400.00"/>
     <MtPrev V="308400.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 92000005 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="9367"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="52457.42"/>
     <MtPropNouv V="5575.00"/>
     <MtPrev V="5575.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 92000005 2022/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20415341"/>
     <Fonction V="9067"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="200000.00"/>
     <MtPrev V="200000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 92000005 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657382"/>
     <Fonction V="9367"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="265792.60"/>
     <MtPropNouv V="30000.00"/>
     <MtPrev V="30000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 92000005 2022/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="21831"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="6020000.00"/>
     <MtPrev V="6020000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200010 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6247"/>
     <Fonction V="93031"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="20000.00"/>
     <MtPropNouv V="20000.00"/>
     <MtPrev V="20000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65315"/>
     <Fonction V="93031"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="340000.00"/>
     <MtPropNouv V="240000.00"/>
     <MtPrev V="240000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="74778"/>
     <Fonction V="930581"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="9305"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="24556.02"/>
     <MtPropNouv V="700000.00"/>
     <MtPrev V="700000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="9367"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="0.00"/>
     <MtPropNouv V="91388.00"/>
     <MtPrev V="91388.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 92000005 2021/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657382"/>
     <Fonction V="9367"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="0.00"/>
     <MtPropNouv V="200000.00"/>
     <MtPrev V="200000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 92000005 2021/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="13178"/>
     <Fonction V="900581"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="9005"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="119820.55"/>
     <MtPropNouv V="1760289.48"/>
     <MtPrev V="1760289.48"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20415341"/>
     <Fonction V="9067"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="200000.00"/>
     <MtPrev V="200000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 92000005 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657382"/>
     <Fonction V="9367"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="0.00"/>
     <MtPropNouv V="11889.00"/>
     <MtPrev V="11889.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 92000005 2020/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9067"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="0.00"/>
     <MtPropNouv V="34111.27"/>
     <MtPrev V="34111.27"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 92000005 2021/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20415341"/>
     <Fonction V="9067"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="20000.00"/>
     <MtPrev V="20000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 92000005 2021/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65312"/>
     <Fonction V="93031"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="200000.00"/>
     <MtPropNouv V="200000.00"/>
     <MtPrev V="200000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="21841"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="2316000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200010 2021/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6185"/>
     <Fonction V="93031"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="30000.00"/>
     <MtPropNouv V="10000.00"/>
     <MtPrev V="10000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="21831"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="2000000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200010 2021/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="139158"/>
     <Fonction V="926"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="926"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="3000.00"/>
     <MtPropNouv V="500000.00"/>
     <MtPrev V="500000.00"/>
     <OpBudg V="1"/>
     <TypOpBudg V="2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="139148"/>
     <Fonction V="926"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="926"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="700000.00"/>
     <MtPropNouv V="800000.00"/>
     <MtPrev V="800000.00"/>
     <OpBudg V="1"/>
     <TypOpBudg V="2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="139172"/>
     <Fonction V="926"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="926"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="12785000.00"/>
     <MtPropNouv V="30000000.00"/>
     <MtPrev V="30000000.00"/>
     <OpBudg V="1"/>
     <TypOpBudg V="2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="24500.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31300005 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="61358"/>
     <Fonction V="93031"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="45000.00"/>
     <MtPropNouv V="45000.00"/>
     <MtPrev V="45000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="13916"/>
     <Fonction V="926"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="926"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="5000.00"/>
     <MtPropNouv V="5000.00"/>
     <MtPrev V="5000.00"/>
     <OpBudg V="1"/>
     <TypOpBudg V="2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657348"/>
     <Fonction V="93311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="15000.00"/>
     <MtPropNouv V="40000.00"/>
     <MtPrev V="40000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31300005 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="024"/>
     <Fonction V="954"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="954"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="3363200.00"/>
     <MtPropNouv V="3227650.00"/>
     <MtPrev V="3227650.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="021"/>
     <Fonction V="951"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="951"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="259900750.29"/>
     <MtPropNouv V="293920112.25"/>
     <MtPrev V="293920112.25"/>
     <OpBudg V="1"/>
     <TypOpBudg V="2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="139178"/>
     <Fonction V="926"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="926"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="5700000.00"/>
     <MtPropNouv V="9000000.00"/>
     <MtPrev V="9000000.00"/>
     <OpBudg V="1"/>
     <TypOpBudg V="2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="139173"/>
     <Fonction V="926"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="926"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="2550000.00"/>
     <MtPropNouv V="9000000.00"/>
     <MtPrev V="9000000.00"/>
     <OpBudg V="1"/>
     <TypOpBudg V="2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="1393122"/>
     <Fonction V="926"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="926"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="137908000.00"/>
     <MtPropNouv V="132311000.00"/>
     <MtPrev V="132311000.00"/>
     <OpBudg V="1"/>
     <TypOpBudg V="2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="13918"/>
     <Fonction V="926"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="926"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="1100000.00"/>
     <MtPropNouv V="1100000.00"/>
     <MtPrev V="1100000.00"/>
     <OpBudg V="1"/>
     <TypOpBudg V="2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6234"/>
     <Fonction V="93031"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="175000.00"/>
     <MtPropNouv V="116500.00"/>
     <MtPrev V="116500.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6182"/>
     <Fonction V="93031"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="100000.00"/>
     <MtPropNouv V="100000.00"/>
     <MtPrev V="100000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657382"/>
     <Fonction V="9367"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="130130.44"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 92000006 2017/4"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2017 APPELS A PROJETS THEMATIQUES"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657382"/>
     <Fonction V="9367"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="100000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 92000006 2017/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20415341"/>
     <Fonction V="9067"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="200000.00"/>
     <MtPrev V="200000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 92000005 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9067"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="280000.00"/>
     <MtPrev V="280000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 92000005 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="9367"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="0.00"/>
     <MtPropNouv V="20000.00"/>
     <MtPrev V="20000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 92000005 2023/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="9367"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="87500.00"/>
     <MtPrev V="87500.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 92000005 2024/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657382"/>
     <Fonction V="9367"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="100000.00"/>
     <MtPrev V="100000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 92000005 2024/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="60623"/>
     <Fonction V="93031"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="25000.00"/>
     <MtPropNouv V="20000.00"/>
     <MtPrev V="20000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="13913"/>
     <Fonction V="926"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="926"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="700000.00"/>
     <MtPropNouv V="600000.00"/>
     <MtPrev V="600000.00"/>
     <OpBudg V="1"/>
     <TypOpBudg V="2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="13912"/>
     <Fonction V="926"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="926"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="2000.00"/>
     <MtPropNouv V="15000.00"/>
     <MtPrev V="15000.00"/>
     <OpBudg V="1"/>
     <TypOpBudg V="2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="13911"/>
     <Fonction V="926"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="926"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="7325000.00"/>
     <MtPropNouv V="13000000.00"/>
     <MtPrev V="13000000.00"/>
     <OpBudg V="1"/>
     <TypOpBudg V="2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="023"/>
     <Fonction V="953"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="953"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="259900750.29"/>
     <MtPropNouv V="293920112.25"/>
     <MtPrev V="293920112.25"/>
     <OpBudg V="1"/>
     <TypOpBudg V="2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="21312"/>
     <Fonction V="926"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="926"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="3000000.00"/>
     <MtPropNouv V="3000000.00"/>
     <MtPrev V="3000000.00"/>
     <OpBudg V="1"/>
     <TypOpBudg V="2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65131"/>
     <Fonction V="93326"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="0.00"/>
     <MtPropNouv V="80000.00"/>
     <MtPrev V="80000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 32000001 2020/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2031"/>
     <Fonction V="925"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="925"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="5000000.00"/>
     <MtPropNouv V="5000000.00"/>
     <MtPrev V="5000000.00"/>
     <OpBudg V="1"/>
     <TypOpBudg V="1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2033"/>
     <Fonction V="925"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="925"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="5000000.00"/>
     <MtPropNouv V="5000000.00"/>
     <MtPrev V="5000000.00"/>
     <OpBudg V="1"/>
     <TypOpBudg V="1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2031"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="208795.52"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200502 2019/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="4581"/>
     <LibCpte V="REC CENTRE DE CONSERVATION ET RESTAURATION PATRIMOINE"/>
     <Fonction V="90313"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="313"/>
     <ContOp V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <OpeCpteTiers V="8"/>
     <MtSup Code="MtOpeCumul" V="55482739.70"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31300984 2015/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 POLE DE CONSERVATION DU LOUVRE"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="4582"/>
     <LibCpte V="REC CENTRE DE CONSERVATION ET RESTAURATION PATRIMOINE"/>
     <Fonction V="90314"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="314"/>
     <ContOp V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <OpeCpteTiers V="8"/>
     <MtSup Code="MtOpeCumul" V="360000.00"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31300984 2015/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 POLE DE CONSERVATION DU LOUVRE"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="4581"/>
     <LibCpte V="REC CENTRE DE CONSERVATION ET RESTAURATION PATRIMOINE"/>
     <Fonction V="90315"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="315"/>
     <ContOp V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="200000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <OpeCpteTiers V="8"/>
     <MtSup Code="MtOpeCumul" V="1670136.38"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31300984 2015/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 POLE DE CONSERVATION DU LOUVRE"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="217312"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="857206.37"/>
     <MtPropNouv V="200000.00"/>
     <MtPrev V="200000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200502 2018/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="21312"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="0.00"/>
     <MtPropNouv V="110727.68"/>
     <MtPrev V="110727.68"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200502 2018/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="217312"/>
     <Fonction V="925"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="925"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="5000000.00"/>
     <MtPropNouv V="5000000.00"/>
     <MtPrev V="5000000.00"/>
     <OpBudg V="1"/>
     <TypOpBudg V="1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="198"/>
     <Fonction V="926"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="926"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="491558000.00"/>
     <MtPropNouv V="590330000.00"/>
     <MtPrev V="590330000.00"/>
     <OpBudg V="1"/>
     <TypOpBudg V="2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2313"/>
     <Fonction V="90314"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="150000.00"/>
     <MtPropNouv V="50000.00"/>
     <MtPrev V="50000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31300501 2020/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="4581"/>
     <LibCpte V="REC CENTRE DE CONSERVATION ET RESTAURATION PATRIMOINE"/>
     <Fonction V="90313"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="313"/>
     <ContOp V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <OpeCpteTiers V="8"/>
     <MtSup Code="MtOpeCumul" V="1826470.20"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31300984 2014/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2014 RESERVES DU LOUVRE"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2313"/>
     <Fonction V="90314"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="1100000.00"/>
     <MtPropNouv V="500000.00"/>
     <MtPrev V="500000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31300501 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="4581"/>
     <LibCpte V="REC CENTRE DE CONSERVATION ET RESTAURATION PATRIMOINE"/>
     <Fonction V="90315"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="315"/>
     <ContOp V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <OpeCpteTiers V="8"/>
     <MtSup Code="MtOpeCumul" V="84365.15"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31300984 2014/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2014 RESERVES DU LOUVRE"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6288"/>
     <Fonction V="93031"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="110000.00"/>
     <MtPropNouv V="80000.00"/>
     <MtPrev V="80000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="7018"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPropNouv V="300000.00"/>
     <MtPrev V="300000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="40000.00"/>
     <MtPropNouv V="53419.47"/>
     <MtPrev V="53419.47"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31300005 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="21312"/>
     <Fonction V="925"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="925"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="5000000.00"/>
     <MtPropNouv V="5000000.00"/>
     <MtPrev V="5000000.00"/>
     <OpBudg V="1"/>
     <TypOpBudg V="1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657382"/>
     <Fonction V="93311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="25000.00"/>
     <MtPropNouv V="65000.00"/>
     <MtPrev V="65000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31300005 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2313"/>
     <Fonction V="90314"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="150000.00"/>
     <MtPropNouv V="150000.00"/>
     <MtPrev V="150000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31300501 2019/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="21312"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="1500000.00"/>
     <MtPropNouv V="132467.34"/>
     <MtPrev V="132467.34"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200502 2020/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93326"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="236500.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 32000001 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657348"/>
     <Fonction V="93326"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="192628.00"/>
     <MtPropNouv V="129750.00"/>
     <MtPrev V="129750.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 32000001 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93326"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="790000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 32000001 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="1323"/>
     <Fonction V="9077"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="907"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="70006.00"/>
     <MtPropNouv V="17889.00"/>
     <MtPrev V="17889.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657348"/>
     <Fonction V="93326"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="60000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 32000001 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2317"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="0.00"/>
     <MtPropNouv V="156000.00"/>
     <MtPrev V="156000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200502 2020/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="217312"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="0.00"/>
     <MtPropNouv V="220000.00"/>
     <MtPrev V="220000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200502 2020/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2313"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="90000.00"/>
     <MtPrev V="90000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200502 2020/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="4581"/>
     <LibCpte V="PLATEAU TECHNIQUE SANTE"/>
     <Fonction V="925"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="01"/>
     <ContOp V="925"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="1"/>
     <TypOpBudg V="1"/>
     <OpeCpteTiers V="21"/>
     <MtSup Code="MtOpeCumul" V="16524.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2313"/>
     <Fonction V="925"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="925"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="10000000.00"/>
     <MtPropNouv V="10000000.00"/>
     <MtPrev V="10000000.00"/>
     <OpBudg V="1"/>
     <TypOpBudg V="1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2317"/>
     <Fonction V="925"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="925"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="10000000.00"/>
     <MtPropNouv V="10000000.00"/>
     <MtPrev V="10000000.00"/>
     <OpBudg V="1"/>
     <TypOpBudg V="1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="74888"/>
     <Fonction V="9376"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="937"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="8000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657381"/>
     <Fonction V="93326"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="80000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 32000001 2020/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2031"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="290559.42"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200502 2020/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="21312"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="2000000.00"/>
     <MtPropNouv V="29600.00"/>
     <MtPrev V="29600.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200502 2019/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="217312"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="300000.00"/>
     <MtPrev V="300000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200502 2019/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="9367"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="0.00"/>
     <MtPropNouv V="212129.00"/>
     <MtPrev V="212129.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 92000002 2023/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9067"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="146000.00"/>
     <MtPrev V="146000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 92000002 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="93632"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="25000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000074 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657382"/>
     <Fonction V="9367"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="174727.00"/>
     <MtPropNouv V="100000.00"/>
     <MtPrev V="100000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 92000002 2023/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204181"/>
     <Fonction V="9067"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="75000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 92000002 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9067"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="0.00"/>
     <MtPropNouv V="286533.03"/>
     <MtPrev V="286533.03"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 92000002 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204181"/>
     <Fonction V="9067"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="365000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 92000002 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="93632"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="418493.74"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000073 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9067"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="358539.00"/>
     <MtPrev V="358539.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 92000002 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657382"/>
     <Fonction V="9367"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="0.00"/>
     <MtPropNouv V="28940.00"/>
     <MtPrev V="28940.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 92000002 2022/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="93632"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="144479.20"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000073 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="9367"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="0.00"/>
     <MtPropNouv V="100000.00"/>
     <MtPrev V="100000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 92000002 2022/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93632"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="43371.06"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000073 2021/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93501"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="935"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="57719.56"/>
     <MtPrev V="57719.56"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 50000007 2021/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDP6"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6262"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="500000.00"/>
     <MtPrev V="500000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200005 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="615221"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="200000.00"/>
     <MtPrev V="200000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200005 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2745"/>
     <Fonction V="90632"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="1000000.00"/>
     <MtPrev V="1000000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000071 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="90632"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="1400000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000071 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2745"/>
     <Fonction V="90632"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="1300000.00"/>
     <MtPropNouv V="800000.00"/>
     <MtPrev V="800000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000071 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="75888"/>
     <Fonction V="9326"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="10000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657358"/>
     <Fonction V="9371"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="937"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="160706.82"/>
     <MtPropNouv V="34984.87"/>
     <MtPrev V="34984.87"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 71000010 2021/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="9371"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="937"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="159000.00"/>
     <MtPropNouv V="60000.00"/>
     <MtPrev V="60000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 71000010 2021/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2051"/>
     <Fonction V="90501"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="127398.45"/>
     <MtPrev V="127398.45"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 50000006 2021/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041581"/>
     <Fonction V="9071"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="907"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="25027.58"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 71000010 2020/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="90632"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="1059000.00"/>
     <MtPropNouv V="100000.00"/>
     <MtPrev V="100000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000071 2021/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041482"/>
     <Fonction V="90501"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="0.00"/>
     <MtPropNouv V="20000.00"/>
     <MtPrev V="20000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 50000006 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041581"/>
     <Fonction V="9071"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="907"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="150347.27"/>
     <MtPropNouv V="58745.08"/>
     <MtPrev V="58745.08"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 71000010 2021/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657348"/>
     <Fonction V="93501"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="935"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="672917.00"/>
     <MtPropNouv V="450000.00"/>
     <MtPrev V="450000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 50000007 2021/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDP6"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041582"/>
     <Fonction V="90501"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="1000000.00"/>
     <MtPrev V="1000000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 50000006 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="60636"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="170000.00"/>
     <MtPrev V="170000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200005 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6262"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="100000.00"/>
     <MtPrev V="100000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200005 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="60612"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="500000.00"/>
     <MtPrev V="500000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200005 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="615221"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="100000.00"/>
     <MtPrev V="100000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200005 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="9371"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="937"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="17000.00"/>
     <MtPropNouv V="12000.00"/>
     <MtPrev V="12000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 71000010 2020/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041482"/>
     <Fonction V="90501"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="624661.49"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 50000006 2021/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="60636"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="400000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200005 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657358"/>
     <Fonction V="9371"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="937"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="17349.76"/>
     <MtPropNouv V="13127.00"/>
     <MtPrev V="13127.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 71000010 2020/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="611"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="467500.00"/>
     <MtPropNouv V="100000.00"/>
     <MtPrev V="100000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200005 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="60612"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="50000.00"/>
     <MtPrev V="50000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200005 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6262"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="50000.00"/>
     <MtPrev V="50000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200005 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="74718"/>
     <Fonction V="9327"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="3685600.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657382"/>
     <Fonction V="9367"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="79267.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 92000003 2017/3"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2017 ATTRACTIVITE FORMATION ET ACCUEIL DES CHERCHEURS"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20422"/>
     <Fonction V="9052"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="300000.00"/>
     <MtPrev V="300000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 51000001 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDP 3"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6233"/>
     <Fonction V="93022"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="2200000.00"/>
     <MtPropNouv V="1750000.00"/>
     <MtPrev V="1750000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657382"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="20000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200007 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204182"/>
     <Fonction V="9052"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="0.00"/>
     <MtPropNouv V="500000.00"/>
     <MtPrev V="500000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 51000001 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDP 3"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="100000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200007 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6234"/>
     <Fonction V="93022"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="30000.00"/>
     <MtPropNouv V="35000.00"/>
     <MtPrev V="35000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657348"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="26250.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200007 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2324"/>
     <Fonction V="9052"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="1392081.06"/>
     <MtPrev V="1392081.06"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 51000001 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDP 3"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6228"/>
     <Fonction V="93022"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="77700.00"/>
     <MtPropNouv V="17000.00"/>
     <MtPrev V="17000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6231"/>
     <Fonction V="93022"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="1200000.00"/>
     <MtPropNouv V="1000000.00"/>
     <MtPrev V="1000000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="90632"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="1000000.00"/>
     <MtPrev V="1000000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000075 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9052"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="300000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 51000001 2019/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDP 3"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657382"/>
     <Fonction V="9367"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="200000.00"/>
     <MtPrev V="200000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 92000002 2024/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="90632"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="0.00"/>
     <MtPropNouv V="20000.00"/>
     <MtPrev V="20000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000075 2019/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="9367"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="190000.00"/>
     <MtPrev V="190000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 92000002 2024/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041482"/>
     <Fonction V="9052"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="10000000.00"/>
     <MtPropNouv V="3000000.00"/>
     <MtPrev V="3000000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 51000001 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDP 3"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="93632"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="20000.00"/>
     <MtPrev V="20000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000074 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="93632"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="50000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000074 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041582"/>
     <Fonction V="9052"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="6703210.16"/>
     <MtPropNouv V="2000000.00"/>
     <MtPrev V="2000000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 51000001 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDP 3"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="90632"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="1000000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000075 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="90632"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="900000.00"/>
     <MtPropNouv V="600000.00"/>
     <MtPrev V="600000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000075 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="90632"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="1143000.00"/>
     <MtPropNouv V="60000.00"/>
     <MtPrev V="60000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000075 2021/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="90632"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="0.00"/>
     <MtPropNouv V="75000.00"/>
     <MtPrev V="75000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000075 2020/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="74718"/>
     <Fonction V="9326"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="12305100.00"/>
     <MtPropNouv V="12305100.00"/>
     <MtPrev V="12305100.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657381"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="2359000.00"/>
     <MtPrev V="2359000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200006 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657381"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="1080000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200006 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657381"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="2520000.00"/>
     <MtPropNouv V="1011000.00"/>
     <MtPrev V="1011000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200006 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="93632"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="167990.00"/>
     <MtPropNouv V="52000.00"/>
     <MtPrev V="52000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000078 2020/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657382"/>
     <Fonction V="9367"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="0.00"/>
     <MtPropNouv V="2672121.00"/>
     <MtPrev V="2672121.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 92000003 2022/3"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="9367"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="0.00"/>
     <MtPropNouv V="2000000.00"/>
     <MtPrev V="2000000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 92000003 2022/3"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="4581"/>
     <LibCpte V="PLATEAU TECHNIQUE SANTE"/>
     <Fonction V="9067"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="67"/>
     <ContOp V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="6835000.00"/>
     <MtPropNouv V="1200000.00"/>
     <MtPrev V="1200000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <OpeCpteTiers V="21"/>
     <MtSup Code="MtOpeCumul" V="7160572.66"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 92000004 2018/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="9367"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="616121.35"/>
     <MtPropNouv V="421628.00"/>
     <MtPrev V="421628.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 92000003 2021/3"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93022"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="250000.00"/>
     <MtPropNouv V="200000.00"/>
     <MtPrev V="200000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6288"/>
     <Fonction V="93022"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="28000.00"/>
     <MtPrev V="28000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657382"/>
     <Fonction V="9367"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="1200000.00"/>
     <MtPropNouv V="1000000.00"/>
     <MtPrev V="1000000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 92000003 2021/3"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="93632"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="530800.00"/>
     <MtPrev V="530800.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000076 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93632"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="621850.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000076 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="93632"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="0.00"/>
     <MtPropNouv V="932776.00"/>
     <MtPrev V="932776.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000076 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657382"/>
     <Fonction V="9367"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="0.00"/>
     <MtPropNouv V="67949.00"/>
     <MtPrev V="67949.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 92000003 2018/3"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93632"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="604762.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000076 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="93632"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="407898.00"/>
     <MtPrev V="407898.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000077 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657382"/>
     <Fonction V="9367"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="1400000.00"/>
     <MtPropNouv V="800000.00"/>
     <MtPrev V="800000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 92000003 2020/3"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="9367"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="212235.91"/>
     <MtPropNouv V="500268.00"/>
     <MtPrev V="500268.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 92000003 2020/3"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657382"/>
     <Fonction V="9367"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="823006.00"/>
     <MtPropNouv V="200000.00"/>
     <MtPrev V="200000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 92000003 2019/3"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="93632"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="101564.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000077 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="1311"/>
     <Fonction V="9027"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="4680914.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="9367"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="0.00"/>
     <MtPropNouv V="44514.00"/>
     <MtPrev V="44514.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 92000003 2019/3"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="75888"/>
     <Fonction V="9327"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="3675000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6281"/>
     <Fonction V="93022"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="2300.00"/>
     <MtPropNouv V="2800.00"/>
     <MtPrev V="2800.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="748388"/>
     <Fonction V="9327"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="12315619.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657382"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="17000.00"/>
     <MtPrev V="17000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200007 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6238"/>
     <Fonction V="93022"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="1150000.00"/>
     <MtPropNouv V="1184700.00"/>
     <MtPrev V="1184700.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="80000.00"/>
     <MtPrev V="80000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200007 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657358"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="18830.00"/>
     <MtPrev V="18830.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200007 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657382"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="17000.00"/>
     <MtPrev V="17000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200007 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="150000.00"/>
     <MtPropNouv V="80000.00"/>
     <MtPrev V="80000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200007 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657358"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="18830.00"/>
     <MtPrev V="18830.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200007 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6236"/>
     <Fonction V="93022"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="120000.00"/>
     <MtPropNouv V="100000.00"/>
     <MtPrev V="100000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204181"/>
     <Fonction V="9067"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="34984.93"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 92000005 2020/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9067"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="0.00"/>
     <MtPropNouv V="100000.00"/>
     <MtPrev V="100000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 92000005 2020/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="9367"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="104271.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 92000005 2019/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="617"/>
     <Fonction V="93632"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="50000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000081 2020/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20415341"/>
     <Fonction V="9067"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="75933.73"/>
     <MtPrev V="75933.73"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 92000005 2020/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="9365"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="15000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000080 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9067"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="8550.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 92000005 2019/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="9365"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="15000.00"/>
     <MtPropNouv V="15000.00"/>
     <MtPrev V="15000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000080 2020/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="21312"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="40000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200010 2020/4"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65313"/>
     <Fonction V="93031"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="437172.00"/>
     <MtPropNouv V="486462.00"/>
     <MtPrev V="486462.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65311"/>
     <Fonction V="93031"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="5818161.00"/>
     <MtPropNouv V="5905418.00"/>
     <MtPrev V="5905418.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65314"/>
     <Fonction V="93031"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="1568028.00"/>
     <MtPropNouv V="1690405.00"/>
     <MtPrev V="1690405.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657382"/>
     <Fonction V="93632"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="127925.00"/>
     <MtPropNouv V="100000.00"/>
     <MtPrev V="100000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000078 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9067"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="18682.07"/>
     <MtPropNouv V="7700.00"/>
     <MtPrev V="7700.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 92000005 2018/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="9367"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="59206.58"/>
     <MtPropNouv V="25000.00"/>
     <MtPrev V="25000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 92000005 2018/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657382"/>
     <Fonction V="93632"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="150000.00"/>
     <MtPrev V="150000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000078 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93632"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="150000.00"/>
     <MtPropNouv V="80000.00"/>
     <MtPrev V="80000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000078 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6471"/>
     <Fonction V="93031"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="28000.00"/>
     <MtPropNouv V="28000.00"/>
     <MtPrev V="28000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="4581"/>
     <LibCpte V="PLATEAU TECHNIQUE SANTE"/>
     <Fonction V="9067"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="67"/>
     <ContOp V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <OpeCpteTiers V="21"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 92000004 2020/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657382"/>
     <Fonction V="93632"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="54085.00"/>
     <MtPropNouv V="100000.00"/>
     <MtPrev V="100000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000078 2021/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657381"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="1000000.00"/>
     <MtPrev V="1000000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200009 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204181"/>
     <Fonction V="9067"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="2500.00"/>
     <MtPropNouv V="239667.97"/>
     <MtPrev V="239667.97"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 92000004 2020/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657381"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="897500.00"/>
     <MtPropNouv V="1030345.00"/>
     <MtPrev V="1030345.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200009 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657381"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="567500.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200009 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="9371"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="937"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="88610.49"/>
     <MtPrev V="88610.49"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 71000011 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041481"/>
     <Fonction V="9071"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="907"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="300000.00"/>
     <MtPropNouv V="300000.00"/>
     <MtPrev V="300000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 71000011 2022/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657382"/>
     <Fonction V="9371"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="937"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="450000.00"/>
     <MtPropNouv V="161389.51"/>
     <MtPrev V="161389.51"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 71000011 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="611"/>
     <Fonction V="93253"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="3801000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000016 2020/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="21318"/>
     <Fonction V="90854"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="1940000.00"/>
     <MtPropNouv V="4360000.00"/>
     <MtPrev V="4360000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 88600003 2023/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2313"/>
     <Fonction V="90854"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="150000.00"/>
     <MtPrev V="150000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 88600003 2022/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657358"/>
     <Fonction V="9371"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="937"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="51983.31"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 71000011 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2031"/>
     <Fonction V="90854"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="75000.00"/>
     <MtPrev V="75000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 88600003 2023/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="617"/>
     <Fonction V="93854"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="938"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="60000.00"/>
     <MtPropNouv V="20000.00"/>
     <MtPrev V="20000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 88600003 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2031"/>
     <Fonction V="90854"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="150000.00"/>
     <MtPrev V="150000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 88600003 2022/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9071"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="907"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="470000.00"/>
     <MtPropNouv V="300000.00"/>
     <MtPrev V="300000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 71000011 2021/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20422"/>
     <Fonction V="9071"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="907"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="200000.00"/>
     <MtPrev V="200000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 71000011 2021/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="21318"/>
     <Fonction V="90854"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="3210000.00"/>
     <MtPropNouv V="1214000.00"/>
     <MtPrev V="1214000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 88600003 2022/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2313"/>
     <Fonction V="90854"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="0.00"/>
     <MtPropNouv V="230000.00"/>
     <MtPrev V="230000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 88600003 2021/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="617"/>
     <Fonction V="93854"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="938"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="21300.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 88600003 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="21318"/>
     <Fonction V="90854"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="50000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 88600003 2021/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6231"/>
     <Fonction V="9371"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="937"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="30000.00"/>
     <MtPropNouv V="30000.00"/>
     <MtPrev V="30000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="74881"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="12000000.00"/>
     <MtPropNouv V="14000000.00"/>
     <MtPrev V="14000000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2313"/>
     <Fonction V="90854"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="632000.00"/>
     <MtPropNouv V="570000.00"/>
     <MtPrev V="570000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20422"/>
     <Fonction V="9071"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="907"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="600000.00"/>
     <MtPrev V="600000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 71000011 2024/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="9371"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="937"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="397735.00"/>
     <MtPrev V="397735.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 71000011 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041482"/>
     <Fonction V="9071"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="907"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="209000.00"/>
     <MtPrev V="209000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 71000011 2024/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="617"/>
     <Fonction V="93854"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="938"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="15000.00"/>
     <MtPropNouv V="30000.00"/>
     <MtPrev V="30000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041481"/>
     <Fonction V="9052"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="100724.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 51000002 2018/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="75888"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="280000.00"/>
     <MtPropNouv V="890000.00"/>
     <MtPrev V="890000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041482"/>
     <Fonction V="9071"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="907"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="595000.00"/>
     <MtPropNouv V="376000.00"/>
     <MtPrev V="376000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 71000011 2023/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="75813"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPropNouv V="16950.00"/>
     <MtPrev V="16950.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="9371"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="937"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="432200.00"/>
     <MtPropNouv V="487090.00"/>
     <MtPrev V="487090.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 71000011 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="74748"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPropNouv V="60000.00"/>
     <MtPrev V="60000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="773"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="5000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2031"/>
     <Fonction V="90854"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="600000.00"/>
     <MtPrev V="600000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 88600003 2024/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="617"/>
     <Fonction V="93854"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="938"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="80000.00"/>
     <MtPrev V="80000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 88600003 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="7473"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPropNouv V="60000.00"/>
     <MtPrev V="60000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="21578"/>
     <Fonction V="90854"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="100000.00"/>
     <MtPrev V="100000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 88600003 2024/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="21318"/>
     <Fonction V="90854"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="700000.00"/>
     <MtPrev V="700000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 88600003 2024/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204182"/>
     <Fonction V="9052"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="1000000.00"/>
     <MtPropNouv V="400000.00"/>
     <MtPrev V="400000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 51000002 2019/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDP 4"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657382"/>
     <Fonction V="93632"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="200000.00"/>
     <MtPrev V="200000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000081 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6479"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="500000.00"/>
     <MtPropNouv V="510000.00"/>
     <MtPrev V="510000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="617"/>
     <Fonction V="93632"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="59490.00"/>
     <MtPrev V="59490.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000081 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041482"/>
     <Fonction V="9052"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="0.00"/>
     <MtPropNouv V="400000.00"/>
     <MtPrev V="400000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 51000002 2019/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDP 4"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041481"/>
     <Fonction V="9052"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="252886.88"/>
     <MtPrev V="252886.88"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 51000002 2019/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDP 4"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041582"/>
     <Fonction V="90758"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="907"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="11000.00"/>
     <MtPrev V="11000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 71000982 2015/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 PLAN 100 000 LOGEMENTS"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6459"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="40000.00"/>
     <MtPropNouv V="20000.00"/>
     <MtPrev V="20000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="93632"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="220000.00"/>
     <MtPropNouv V="80000.00"/>
     <MtPrev V="80000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000081 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20415341"/>
     <Fonction V="9052"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="50000.00"/>
     <MtPrev V="50000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 51000002 2019/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDP 4"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6419"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="167000.00"/>
     <MtPropNouv V="180000.00"/>
     <MtPrev V="180000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041581"/>
     <Fonction V="9052"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="50000.00"/>
     <MtPrev V="50000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 51000002 2019/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDP 4"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041581"/>
     <Fonction V="90758"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="907"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="30000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 71000982 2015/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 PLAN 100 000 LOGEMENTS"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="1318"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="1700000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="R 22200012 2021/5"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IRA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="1311"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPropNouv V="470000.00"/>
     <MtPrev V="470000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="R 22200012 2021/5"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IRA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="617"/>
     <Fonction V="93632"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="212040.00"/>
     <MtPropNouv V="232669.10"/>
     <MtPrev V="232669.10"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000081 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="617"/>
     <Fonction V="93632"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="85260.00"/>
     <MtPropNouv V="6990.90"/>
     <MtPrev V="6990.90"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000081 2021/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041582"/>
     <Fonction V="90758"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="907"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="30000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 71000982 2013/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2013 PLAN 100 000 LOGEMENTS"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93632"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="100000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000086 2021/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204181"/>
     <Fonction V="9067"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="100000.00"/>
     <MtPropNouv V="50000.00"/>
     <MtPrev V="50000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 92000006 2020/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657382"/>
     <Fonction V="9367"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="300000.00"/>
     <MtPropNouv V="66687.00"/>
     <MtPrev V="66687.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 92000006 2020/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="90632"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="750000.00"/>
     <MtPropNouv V="750000.00"/>
     <MtPrev V="750000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000085 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="13172"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPropNouv V="175572.50"/>
     <MtPrev V="175572.50"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="9352"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="935"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="113000.00"/>
     <MtPrev V="113000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 51000002 2019/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="93632"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="30000.00"/>
     <MtPrev V="30000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000085 2024/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657382"/>
     <Fonction V="9367"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="250000.00"/>
     <MtPropNouv V="26903.00"/>
     <MtPrev V="26903.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 92000006 2019/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="217312"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="2303000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="90632"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="750000.00"/>
     <MtPrev V="750000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000085 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="93632"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="25000.00"/>
     <MtPropNouv V="37500.00"/>
     <MtPrev V="37500.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000085 2023/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="90632"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="1000000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000085 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="93632"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="60000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000084 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="93632"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="50000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000085 2022/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9052"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="1033775.00"/>
     <MtPropNouv V="300000.00"/>
     <MtPrev V="300000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 51000002 2019/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDP 4"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20422"/>
     <Fonction V="9052"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="300000.00"/>
     <MtPrev V="300000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 51000002 2019/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDP 4"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="93632"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="200000.00"/>
     <MtPropNouv V="50525.19"/>
     <MtPrev V="50525.19"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000083 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2743"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="30000.00"/>
     <MtPropNouv V="30000.00"/>
     <MtPrev V="30000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="217312"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="400000.00"/>
     <MtPrev V="400000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200502 2021/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6238"/>
     <Fonction V="93288"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="50000.00"/>
     <MtPrev V="50000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 28000004 2023/4"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="21312"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="10000000.00"/>
     <MtPropNouv V="272000.00"/>
     <MtPrev V="272000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200502 2021/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657363"/>
     <Fonction V="93288"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="25000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 28000004 2023/4"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657381"/>
     <Fonction V="93288"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="0.00"/>
     <MtPropNouv V="200000.00"/>
     <MtPrev V="200000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 28000004 2023/4"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93288"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="100000.00"/>
     <MtPropNouv V="66720.00"/>
     <MtPrev V="66720.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 28000004 2023/4"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657381"/>
     <Fonction V="93288"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="20000.00"/>
     <MtPrev V="20000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 28000004 2024/4"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93288"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="400000.00"/>
     <MtPropNouv V="50000.00"/>
     <MtPrev V="50000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 28000004 2022/4"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="74788"/>
     <Fonction V="93822"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="938"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="15000000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="747888"/>
     <Fonction V="93822"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="938"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPropNouv V="22000000.00"/>
     <MtPrev V="22000000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="75888"/>
     <Fonction V="93822"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="938"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="894217.00"/>
     <MtPropNouv V="894217.00"/>
     <MtPrev V="894217.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657381"/>
     <Fonction V="93288"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="180000.00"/>
     <MtPrev V="180000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 28000004 2022/4"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="60632"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="54000.00"/>
     <MtPrev V="54000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200502 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="238"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="42174.92"/>
     <MtPrev V="42174.92"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200502 2021/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2313"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="0.00"/>
     <MtPropNouv V="451000.00"/>
     <MtPrev V="451000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200502 2021/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2317"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="900000.00"/>
     <MtPrev V="900000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200502 2021/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93251"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="22276000.00"/>
     <MtPropNouv V="14400000.00"/>
     <MtPrev V="14400000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000003 2023/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93251"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="13750000.00"/>
     <MtPrev V="13750000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000003 2024/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="615221"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="115779.31"/>
     <MtPropNouv V="5000.00"/>
     <MtPrev V="5000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200502 2021/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6238"/>
     <Fonction V="93288"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="20000.00"/>
     <MtPrev V="20000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 28000004 2022/4"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657363"/>
     <Fonction V="93288"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="143617.30"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 28000004 2022/4"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657348"/>
     <Fonction V="93326"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="1146500.00"/>
     <MtPrev V="1146500.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 32000001 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="1316"/>
     <Fonction V="90822"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPropNouv V="505882082.73"/>
     <MtPrev V="505882082.73"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2031"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="1013315.26"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200502 2021/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041482"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="50000.00"/>
     <MtPrev V="50000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200502 2021/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2313"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="1800000.00"/>
     <MtPrev V="1800000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200502 2022/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6518"/>
     <Fonction V="93252"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="997500.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000005 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="217312"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="1800000.00"/>
     <MtPrev V="1800000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200502 2022/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="21312"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="28600000.00"/>
     <MtPropNouv V="1500104.06"/>
     <MtPrev V="1500104.06"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200502 2022/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93288"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="60000.00"/>
     <MtPropNouv V="15000.00"/>
     <MtPrev V="15000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 28000007 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657348"/>
     <Fonction V="93324"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="310000.00"/>
     <MtPrev V="310000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 32000002 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93324"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="3969097.00"/>
     <MtPrev V="3969097.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 32000002 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="93324"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="310000.00"/>
     <MtPrev V="310000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 32000002 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6042"/>
     <Fonction V="93288"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="161400.00"/>
     <MtPropNouv V="15000.00"/>
     <MtPrev V="15000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 28000007 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="238"/>
     <Fonction V="925"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="925"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="20000000.00"/>
     <MtPropNouv V="20000000.00"/>
     <MtPrev V="20000000.00"/>
     <OpBudg V="1"/>
     <TypOpBudg V="1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="60632"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="0.00"/>
     <MtPropNouv V="260000.00"/>
     <MtPrev V="260000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200502 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657382"/>
     <Fonction V="93252"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="5320000.00"/>
     <MtPropNouv V="1480000.00"/>
     <MtPrev V="1480000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000005 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="238"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="6941000.00"/>
     <MtPrev V="6941000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200502 2022/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657382"/>
     <Fonction V="93252"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="1250000.00"/>
     <MtPrev V="1250000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000005 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65131"/>
     <Fonction V="93324"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="460000.00"/>
     <MtPropNouv V="280000.00"/>
     <MtPrev V="280000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 32000002 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93324"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="2266250.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 32000002 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="615221"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="216000.00"/>
     <MtPrev V="216000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200502 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="93324"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="765000.00"/>
     <MtPropNouv V="180000.00"/>
     <MtPrev V="180000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 32000002 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657348"/>
     <Fonction V="93324"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="0.00"/>
     <MtPropNouv V="180000.00"/>
     <MtPrev V="180000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 32000002 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6288"/>
     <Fonction V="93854"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="938"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="130000.00"/>
     <MtPrev V="130000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 88600002 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65131"/>
     <Fonction V="93324"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="480000.00"/>
     <MtPrev V="480000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 32000002 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6042"/>
     <Fonction V="93288"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="100000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 28000007 2021/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="60636"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="2144892.11"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200502 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="63512"/>
     <Fonction V="93854"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="938"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="3512397.28"/>
     <MtPrev V="3512397.28"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 88600002 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93324"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="3859278.00"/>
     <MtPropNouv V="2365000.00"/>
     <MtPrev V="2365000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 32000002 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="21318"/>
     <Fonction V="90854"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="350000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 88600002 2023/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="21578"/>
     <Fonction V="90854"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="350000.00"/>
     <MtPrev V="350000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 88600002 2023/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65131"/>
     <Fonction V="93324"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="270000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 32000002 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93288"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="20000.00"/>
     <MtPrev V="20000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 28000004 2024/4"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="93324"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="450000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 32000002 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6518"/>
     <Fonction V="93252"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="8500.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000005 2020/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2031"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="2050000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200502 2022/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2313"/>
     <Fonction V="90854"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="40400.00"/>
     <MtPrev V="40400.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 88600003 2018/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041581"/>
     <Fonction V="9071"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="907"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="56473.70"/>
     <MtPropNouv V="23872.80"/>
     <MtPrev V="23872.80"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 71000010 2022/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657358"/>
     <Fonction V="9371"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="937"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="290000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 71000010 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="9371"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="937"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="290000.00"/>
     <MtPropNouv V="296241.58"/>
     <MtPrev V="296241.58"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 71000010 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="21312"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="12400000.00"/>
     <MtPropNouv V="24600000.00"/>
     <MtPrev V="24600000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200502 2023/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="9371"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="937"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="157850.00"/>
     <MtPropNouv V="469023.69"/>
     <MtPrev V="469023.69"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 71000010 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2031"/>
     <Fonction V="90854"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="85390.00"/>
     <MtPropNouv V="23000.00"/>
     <MtPrev V="23000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 88600003 2019/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204181"/>
     <Fonction V="9071"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="907"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="50000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 71000010 2023/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9071"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="907"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="66296.31"/>
     <MtPrev V="66296.31"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 71000010 2022/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657358"/>
     <Fonction V="9371"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="937"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="300000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 71000010 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2031"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="1061040.00"/>
     <MtPropNouv V="2700000.00"/>
     <MtPrev V="2700000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200502 2023/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2031"/>
     <Fonction V="90854"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="1400.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 88600003 2018/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93288"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="26500.00"/>
     <MtPrev V="26500.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 28000007 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93252"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="47000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000009 2021/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93288"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="115000.00"/>
     <MtPropNouv V="64500.00"/>
     <MtPrev V="64500.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 28000007 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2051"/>
     <Fonction V="90288"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="300000.00"/>
     <MtPrev V="300000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 28000007 2023/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="21828"/>
     <Fonction V="90288"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="216000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 28000007 2023/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="615221"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="1100000.00"/>
     <MtPrev V="1100000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200502 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6042"/>
     <Fonction V="93288"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="400000.00"/>
     <MtPrev V="400000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 28000007 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="60636"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="2295328.58"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200502 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93324"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="93800.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 32000005 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="93324"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="46200.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 32000005 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6042"/>
     <Fonction V="93288"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="716583.00"/>
     <MtPropNouv V="300000.00"/>
     <MtPrev V="300000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 28000007 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93324"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="93800.00"/>
     <MtPropNouv V="93800.00"/>
     <MtPrev V="93800.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 32000005 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="93324"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="46200.00"/>
     <MtPropNouv V="46200.00"/>
     <MtPrev V="46200.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 32000005 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2031"/>
     <Fonction V="90854"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="152000.00"/>
     <MtPropNouv V="964.00"/>
     <MtPrev V="964.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 88600003 2017/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2017 DEPENSES COMMUNES BOULOGNE SUR MER CALAIS"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93324"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="93800.00"/>
     <MtPrev V="93800.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 32000005 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="93324"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="46200.00"/>
     <MtPrev V="46200.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 32000005 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9071"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="907"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="270000.00"/>
     <MtPropNouv V="150000.00"/>
     <MtPrev V="150000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 71000011 2020/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6042"/>
     <Fonction V="93288"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="200000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 28000011 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6067"/>
     <Fonction V="93288"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="200000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 28000011 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2313"/>
     <Fonction V="90854"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="0.00"/>
     <MtPropNouv V="13500.00"/>
     <MtPrev V="13500.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 88600003 2020/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="673"/>
     <Fonction V="93252"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="300000.00"/>
     <MtPropNouv V="300000.00"/>
     <MtPrev V="300000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657358"/>
     <Fonction V="9371"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="937"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="198016.69"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 71000011 2021/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="611"/>
     <Fonction V="93288"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="580000.00"/>
     <MtPrev V="580000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 28000010 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6228"/>
     <Fonction V="93288"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="0.00"/>
     <MtPropNouv V="40000.00"/>
     <MtPrev V="40000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 28000010 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2031"/>
     <Fonction V="90854"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="0.00"/>
     <MtPropNouv V="345629.00"/>
     <MtPrev V="345629.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 88600003 2020/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="21318"/>
     <Fonction V="90854"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="3022000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 88600003 2020/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="9371"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="937"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="150000.00"/>
     <MtPropNouv V="100000.00"/>
     <MtPrev V="100000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 71000011 2020/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9071"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="907"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="50000.00"/>
     <MtPrev V="50000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 71000010 2024/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93252"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="185000.00"/>
     <MtPrev V="185000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000009 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204181"/>
     <Fonction V="9071"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="907"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="150000.00"/>
     <MtPrev V="150000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 71000010 2024/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93252"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="470000.00"/>
     <MtPropNouv V="400000.00"/>
     <MtPrev V="400000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000009 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2031"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="500000.00"/>
     <MtPrev V="500000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200502 2024/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="21312"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="5300000.00"/>
     <MtPrev V="5300000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200502 2024/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="60632"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="500000.00"/>
     <MtPrev V="500000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200502 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="615221"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="2000000.00"/>
     <MtPrev V="2000000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200502 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93252"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="583000.00"/>
     <MtPropNouv V="140000.00"/>
     <MtPrev V="140000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000009 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6067"/>
     <Fonction V="93288"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="600000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 28000010 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="611"/>
     <Fonction V="93288"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="90000.00"/>
     <MtPrev V="90000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 28000010 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="9371"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="937"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="200000.00"/>
     <MtPrev V="200000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 71000010 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6228"/>
     <Fonction V="93288"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="88350.00"/>
     <MtPropNouv V="20000.00"/>
     <MtPrev V="20000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 28000010 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="21318"/>
     <Fonction V="90854"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="30000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 88600003 2019/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9071"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="907"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="29250.00"/>
     <MtPropNouv V="13439.66"/>
     <MtPrev V="13439.66"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 71000010 2023/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6577"/>
     <Fonction V="93021"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="5000.00"/>
     <MtPropNouv V="5000.00"/>
     <MtPrev V="5000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="500000.00"/>
     <MtPrev V="500000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31100204 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="90311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="188250.00"/>
     <MtPrev V="188250.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31100204 2024/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20422"/>
     <Fonction V="90311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="188250.00"/>
     <MtPrev V="188250.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31100204 2024/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657348"/>
     <Fonction V="93311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="67500.00"/>
     <MtPrev V="67500.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31100205 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="270000.00"/>
     <MtPrev V="270000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31100205 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="90632"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="1400000.00"/>
     <MtPropNouv V="7150000.00"/>
     <MtPrev V="7150000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000011 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="90632"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="1400000.00"/>
     <MtPropNouv V="2000000.00"/>
     <MtPrev V="2000000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000011 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="93632"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="100000.00"/>
     <MtPropNouv V="25000.00"/>
     <MtPrev V="25000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000011 2021/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2324"/>
     <Fonction V="90632"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="1400000.00"/>
     <MtPrev V="1400000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000011 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2745"/>
     <Fonction V="906312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPropNouv V="74761.89"/>
     <MtPrev V="74761.89"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="R 93000024 2022/3"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IRA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="90632"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="1677000.00"/>
     <MtPropNouv V="1118000.00"/>
     <MtPrev V="1118000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000011 2021/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="93311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="16699.00"/>
     <MtPrev V="16699.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31100203 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6228"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="5600.00"/>
     <MtPrev V="5600.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200505 2019/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="200398.00"/>
     <MtPrev V="200398.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31100203 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657348"/>
     <Fonction V="93311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="150000.00"/>
     <MtPrev V="150000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31100204 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="617"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="166680.00"/>
     <MtPropNouv V="5600.00"/>
     <MtPrev V="5600.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200505 2019/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657358"/>
     <Fonction V="93311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="84592.00"/>
     <MtPrev V="84592.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31100204 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="615221"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="500000.00"/>
     <MtPropNouv V="26000.00"/>
     <MtPrev V="26000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200505 2019/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="93311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="1200000.00"/>
     <MtPrev V="1200000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31100204 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="61558"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="5600.00"/>
     <MtPrev V="5600.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200505 2019/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="60632"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="5600.00"/>
     <MtPrev V="5600.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200505 2019/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="61358"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="27000.00"/>
     <MtPrev V="27000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200505 2019/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6456"/>
     <Fonction V="93021"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="679000.00"/>
     <MtPropNouv V="679000.00"/>
     <MtPrev V="679000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6457"/>
     <Fonction V="93021"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="11370.00"/>
     <MtPropNouv V="11395.00"/>
     <MtPrev V="11395.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="90632"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="1674000.00"/>
     <MtPropNouv V="450000.00"/>
     <MtPrev V="450000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000011 2020/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657348"/>
     <Fonction V="93311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="50099.00"/>
     <MtPrev V="50099.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31100203 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657358"/>
     <Fonction V="93311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="33399.00"/>
     <MtPrev V="33399.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31100203 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657381"/>
     <Fonction V="93311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="16704.00"/>
     <MtPrev V="16704.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31100203 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657382"/>
     <Fonction V="93311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="16699.00"/>
     <MtPrev V="16699.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31100203 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2745"/>
     <Fonction V="90632"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="750000.00"/>
     <MtPrev V="750000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000010 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2745"/>
     <Fonction V="90632"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="750000.00"/>
     <MtPropNouv V="370000.00"/>
     <MtPrev V="370000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000010 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2745"/>
     <Fonction V="906312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="35046.52"/>
     <MtPropNouv V="133777.78"/>
     <MtPrev V="133777.78"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="R 93000024 2020/3"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IRA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2745"/>
     <Fonction V="906312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="10056.52"/>
     <MtPropNouv V="97527.76"/>
     <MtPrev V="97527.76"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="R 93000024 2021/3"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IRA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2745"/>
     <Fonction V="90632"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="750000.00"/>
     <MtPropNouv V="140000.00"/>
     <MtPrev V="140000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000010 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="90632"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="300000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000011 2019/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="64731"/>
     <Fonction V="93021"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="780000.00"/>
     <MtPropNouv V="600000.00"/>
     <MtPrev V="600000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="615221"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="71800.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200505 2018/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6458"/>
     <Fonction V="93021"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="21000.00"/>
     <MtPropNouv V="25000.00"/>
     <MtPrev V="25000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="61521"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="4000.00"/>
     <MtPrev V="4000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200505 2018/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6471"/>
     <Fonction V="93021"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="509810.00"/>
     <MtPropNouv V="529390.00"/>
     <MtPrev V="529390.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6156"/>
     <Fonction V="93256"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="27300.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000048 2023/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2745"/>
     <Fonction V="90632"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="1668250.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000012 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2745"/>
     <Fonction V="90632"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="532500.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000012 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2745"/>
     <Fonction V="906312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="20000.00"/>
     <MtPropNouv V="5000.00"/>
     <MtPrev V="5000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="R 93000998 2017/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IRA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2745"/>
     <Fonction V="90632"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="0.00"/>
     <MtPropNouv V="340000.00"/>
     <MtPrev V="340000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000012 2021/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6156"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="10410.00"/>
     <MtPrev V="10410.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200505 2020/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="617"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="7500.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200505 2020/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="615221"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="80000.00"/>
     <MtPropNouv V="32000.00"/>
     <MtPrev V="32000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200505 2020/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2051"/>
     <Fonction V="90256"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="946000.00"/>
     <MtPrev V="946000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000048 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="60632"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="0.00"/>
     <MtPropNouv V="11000.00"/>
     <MtPrev V="11000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200505 2020/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6156"/>
     <Fonction V="93256"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="20000.00"/>
     <MtPrev V="20000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000048 2024/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2745"/>
     <Fonction V="906312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="30000.00"/>
     <MtPropNouv V="7500.00"/>
     <MtPrev V="7500.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="R 93000998 2015/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IRA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2051"/>
     <Fonction V="90256"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="974400.00"/>
     <MtPropNouv V="230000.00"/>
     <MtPrev V="230000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000048 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2051"/>
     <Fonction V="90256"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="80000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000048 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="217312"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="1632094.05"/>
     <MtPropNouv V="1600000.00"/>
     <MtPrev V="1600000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200505 2019/3"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="21312"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="1000000.00"/>
     <MtPropNouv V="1039207.00"/>
     <MtPrev V="1039207.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200505 2019/3"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93256"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="1500000.00"/>
     <MtPropNouv V="3400000.00"/>
     <MtPrev V="3400000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000047 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93256"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="560000.00"/>
     <MtPrev V="560000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000046 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657348"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="16000.00"/>
     <MtPrev V="16000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200505 2019/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657382"/>
     <Fonction V="93256"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="772000.00"/>
     <MtPropNouv V="611346.18"/>
     <MtPrev V="611346.18"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000046 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65888"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="5600.00"/>
     <MtPrev V="5600.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200505 2019/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20422"/>
     <Fonction V="90311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="45000.00"/>
     <MtPropNouv V="123441.44"/>
     <MtPrev V="123441.44"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200001 2023/3"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6358"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="20000.00"/>
     <MtPrev V="20000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200505 2021/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="90311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="45000.00"/>
     <MtPropNouv V="30860.36"/>
     <MtPrev V="30860.36"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200001 2023/3"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="90632"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="600000.00"/>
     <MtPrev V="600000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000013 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="93632"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="25000.00"/>
     <MtPrev V="25000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000013 2022/4"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6577"/>
     <Fonction V="93632"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="369000.00"/>
     <MtPrev V="369000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2745"/>
     <Fonction V="90632"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="2500000.00"/>
     <MtPrev V="2500000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000013 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2745"/>
     <Fonction V="90632"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="2500000.00"/>
     <MtPropNouv V="13000000.00"/>
     <MtPrev V="13000000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000013 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="93311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="1364742.00"/>
     <MtPropNouv V="2001993.39"/>
     <MtPrev V="2001993.39"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200001 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="2000000.00"/>
     <MtPropNouv V="857997.16"/>
     <MtPrev V="857997.16"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200001 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="617"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="100000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200505 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6188"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="45000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200505 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="615221"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="283000.00"/>
     <MtPrev V="283000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200505 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6156"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="400000.00"/>
     <MtPropNouv V="122000.00"/>
     <MtPrev V="122000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200505 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="93311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="1188000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200001 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="2774035.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200001 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="90311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="50000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200001 2022/3"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20422"/>
     <Fonction V="90311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="50000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200001 2022/3"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="90632"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="1596000.00"/>
     <MtPropNouv V="1500000.00"/>
     <MtPrev V="1500000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000013 2021/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2745"/>
     <Fonction V="90632"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="2500000.00"/>
     <MtPropNouv V="1500000.00"/>
     <MtPrev V="1500000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000013 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="90632"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="10000000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000013 2020/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="50000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200001 2021/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041481"/>
     <Fonction V="90311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="19000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200001 2021/3"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6156"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="0.00"/>
     <MtPropNouv V="20000.00"/>
     <MtPrev V="20000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200505 2021/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="617"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="7020.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200505 2021/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="615221"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="60000.00"/>
     <MtPropNouv V="140000.00"/>
     <MtPrev V="140000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200505 2021/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657358"/>
     <Fonction V="9380"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="938"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="20000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 80000001 2018/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6238"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="40000.00"/>
     <MtPrev V="40000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200505 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6282"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="34000.00"/>
     <MtPrev V="34000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200505 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6234"/>
     <Fonction V="93311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="150000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200002 2021/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="617"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="55000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200505 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="617"/>
     <Fonction V="9380"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="938"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="417013.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 80000001 2021/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6188"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="40000.00"/>
     <MtPrev V="40000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200505 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="617"/>
     <Fonction V="9380"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="938"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="39817.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 80000001 2020/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9065"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="27453.68"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000015 2018/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657348"/>
     <Fonction V="9365"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="30420.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000015 2019/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6132"/>
     <Fonction V="93020"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="2477200.00"/>
     <MtPropNouv V="1856867.00"/>
     <MtPrev V="1856867.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2031"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="974442.99"/>
     <MtPropNouv V="1300000.00"/>
     <MtPrev V="1300000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200505 2023/3"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="21312"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="4000000.00"/>
     <MtPropNouv V="4700000.00"/>
     <MtPrev V="4700000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200505 2023/3"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6283"/>
     <Fonction V="93020"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="2120000.00"/>
     <MtPropNouv V="2045000.00"/>
     <MtPrev V="2045000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="217312"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="0.00"/>
     <MtPropNouv V="500000.00"/>
     <MtPrev V="500000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200505 2022/3"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="21312"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="4338000.00"/>
     <MtPropNouv V="580000.00"/>
     <MtPrev V="580000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200505 2022/3"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="9365"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="29651.80"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000015 2018/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="90632"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="3000000.00"/>
     <MtPrev V="3000000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000014 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2745"/>
     <Fonction V="90632"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="3000000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000014 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6475"/>
     <Fonction V="93020"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="267000.00"/>
     <MtPropNouv V="262000.00"/>
     <MtPrev V="262000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="615221"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="400000.00"/>
     <MtPropNouv V="456000.00"/>
     <MtPrev V="456000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200505 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2317"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="400000.00"/>
     <MtPrev V="400000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200505 2022/3"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="238"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="220000.00"/>
     <MtPrev V="220000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200505 2022/3"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657348"/>
     <Fonction V="936312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="1200000.00"/>
     <MtPropNouv V="400000.00"/>
     <MtPrev V="400000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000010 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657382"/>
     <Fonction V="936312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="85386.40"/>
     <MtPrev V="85386.40"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000010 2021/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2181"/>
     <Fonction V="90847"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="1600000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 81500005 2023/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657348"/>
     <Fonction V="9364"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="212500.00"/>
     <MtPrev V="212500.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 95000004 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041481"/>
     <Fonction V="90847"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="200000.00"/>
     <MtPrev V="200000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 81500005 2024/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6561"/>
     <Fonction V="9364"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="200000.00"/>
     <MtPrev V="200000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 95000004 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="936312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="600000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000010 2021/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9064"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="50000.00"/>
     <MtPropNouv V="40002.00"/>
     <MtPrev V="40002.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 95000004 2023/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204181"/>
     <Fonction V="9064"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="100000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 95000004 2023/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="611"/>
     <Fonction V="93820"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="938"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="270000.00"/>
     <MtPropNouv V="290000.00"/>
     <MtPrev V="290000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9064"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="200000.00"/>
     <MtPrev V="200000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 95000004 2024/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204181"/>
     <Fonction V="9064"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="150000.00"/>
     <MtPrev V="150000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 95000004 2024/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2181"/>
     <Fonction V="90847"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="400000.00"/>
     <MtPrev V="400000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 81500005 2024/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="9364"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="500000.00"/>
     <MtPrev V="500000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 95000004 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="9364"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="142451.90"/>
     <MtPrev V="142451.90"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 95000004 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6156"/>
     <Fonction V="93847"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="938"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="155000.00"/>
     <MtPropNouv V="145000.00"/>
     <MtPrev V="145000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657382"/>
     <Fonction V="9364"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="200000.00"/>
     <MtPropNouv V="50000.00"/>
     <MtPrev V="50000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 95000004 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9064"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="54848.00"/>
     <MtPropNouv V="30000.00"/>
     <MtPrev V="30000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 95000004 2022/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657381"/>
     <Fonction V="93311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="300000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200017 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="9364"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="312649.75"/>
     <MtPropNouv V="58393.75"/>
     <MtPrev V="58393.75"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 95000004 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6573642"/>
     <Fonction V="93311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="30000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200017 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="9364"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="312649.75"/>
     <MtPropNouv V="58393.75"/>
     <MtPrev V="58393.75"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 95000004 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6228"/>
     <Fonction V="93820"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="938"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="70000.00"/>
     <MtPropNouv V="96600.00"/>
     <MtPrev V="96600.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="93311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="1150000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200017 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657348"/>
     <Fonction V="9364"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="273000.00"/>
     <MtPropNouv V="273000.00"/>
     <MtPrev V="273000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 95000004 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="611"/>
     <Fonction V="9364"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="200000.00"/>
     <MtPropNouv V="241690.00"/>
     <MtPrev V="241690.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 95000004 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041482"/>
     <Fonction V="90311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="460952.32"/>
     <MtPropNouv V="343105.04"/>
     <MtPrev V="343105.04"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200017 2021/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657348"/>
     <Fonction V="93311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="300000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200017 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="936312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="60000.00"/>
     <MtPrev V="60000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000010 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20422"/>
     <Fonction V="906312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="5000.00"/>
     <MtPrev V="5000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000010 2024/3"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="90821"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="100000.00"/>
     <MtPrev V="100000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 81500011 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657382"/>
     <Fonction V="936312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="140800.00"/>
     <MtPrev V="140800.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000010 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="936312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="20000.00"/>
     <MtPrev V="20000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000010 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="21838"/>
     <Fonction V="90820"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="239504.12"/>
     <MtPropNouv V="93553.07"/>
     <MtPrev V="93553.07"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 81500012 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="21838"/>
     <Fonction V="90820"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="72283.19"/>
     <MtPrev V="72283.19"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 81500012 2021/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657382"/>
     <Fonction V="936312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="123056.90"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000011 2014/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657348"/>
     <Fonction V="936312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="109000.00"/>
     <MtPrev V="109000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000010 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657382"/>
     <Fonction V="93048"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="340000.00"/>
     <MtPropNouv V="166168.98"/>
     <MtPrev V="166168.98"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 04400005 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657358"/>
     <Fonction V="936312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="20000.00"/>
     <MtPrev V="20000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000010 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="906312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="0.00"/>
     <MtPropNouv V="4876.15"/>
     <MtPrev V="4876.15"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000010 2023/3"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6234"/>
     <Fonction V="93048"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="40000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 04400005 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6228"/>
     <Fonction V="93048"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="5000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 04400005 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6245"/>
     <Fonction V="93048"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="5000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 04400005 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93048"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="48371.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 04400005 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657382"/>
     <Fonction V="93048"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="100000.00"/>
     <MtPropNouv V="19954.72"/>
     <MtPrev V="19954.72"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 04400005 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="761"/>
     <Fonction V="9361"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="600000.00"/>
     <MtPropNouv V="600000.00"/>
     <MtPrev V="600000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="906312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="4876.15"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000010 2022/3"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657348"/>
     <Fonction V="936312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="236000.00"/>
     <MtPropNouv V="140000.00"/>
     <MtPrev V="140000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000010 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6281"/>
     <Fonction V="93820"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="938"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="20800.00"/>
     <MtPropNouv V="20800.00"/>
     <MtPrev V="20800.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="7688"/>
     <Fonction V="9361"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPropNouv V="783.00"/>
     <MtPrev V="783.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="R 91000991 2017/3"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FRA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="936312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="20000.00"/>
     <MtPrev V="20000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000010 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="936312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="200000.00"/>
     <MtPropNouv V="100000.00"/>
     <MtPrev V="100000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000010 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657358"/>
     <Fonction V="936312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="20000.00"/>
     <MtPrev V="20000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000010 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2745"/>
     <Fonction V="9061"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="56140.00"/>
     <MtPropNouv V="60000.00"/>
     <MtPrev V="60000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="R 91000991 2017/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IRA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657382"/>
     <Fonction V="936312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="200000.00"/>
     <MtPropNouv V="259000.00"/>
     <MtPrev V="259000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000010 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="739214"/>
     <Fonction V="93821"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="938"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="75575797.00"/>
     <MtPropNouv V="75575797.00"/>
     <MtPrev V="75575797.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6236"/>
     <Fonction V="93820"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="938"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="810809.00"/>
     <MtPropNouv V="661500.00"/>
     <MtPrev V="661500.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6238"/>
     <Fonction V="93048"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="8500.00"/>
     <MtPropNouv V="9000.00"/>
     <MtPrev V="9000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="64112"/>
     <Fonction V="93021"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="1471450.00"/>
     <MtPropNouv V="2102555.00"/>
     <MtPrev V="2102555.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="64118"/>
     <Fonction V="93021"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="30954200.00"/>
     <MtPropNouv V="32884635.00"/>
     <MtPrev V="32884635.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6234"/>
     <Fonction V="93048"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="10000.00"/>
     <MtPropNouv V="9000.00"/>
     <MtPrev V="9000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 04400006 2019/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6245"/>
     <Fonction V="93048"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="24000.00"/>
     <MtPropNouv V="22000.00"/>
     <MtPrev V="22000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6336"/>
     <Fonction V="93021"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="965700.00"/>
     <MtPropNouv V="1046300.00"/>
     <MtPrev V="1046300.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="64111"/>
     <Fonction V="93021"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="81216630.00"/>
     <MtPropNouv V="84345585.00"/>
     <MtPrev V="84345585.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="62878"/>
     <Fonction V="93048"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="2000.00"/>
     <MtPrev V="2000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93048"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="170000.00"/>
     <MtPropNouv V="146578.00"/>
     <MtPrev V="146578.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 04400005 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2745"/>
     <Fonction V="9061"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="21428.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="R 91000999 2017/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IRA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="936312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="133636.00"/>
     <MtPropNouv V="179500.00"/>
     <MtPrev V="179500.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000011 2021/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="936312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="250000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000011 2020/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2745"/>
     <Fonction V="9061"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="16762.00"/>
     <MtPropNouv V="16071.50"/>
     <MtPrev V="16071.50"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="R 91000999 2016/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IRA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="936312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="145864.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000011 2019/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="21838"/>
     <Fonction V="90820"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="320000.00"/>
     <MtPrev V="320000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 81500012 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657382"/>
     <Fonction V="936312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="330028.32"/>
     <MtPrev V="330028.32"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000011 2020/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6218"/>
     <Fonction V="93021"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="271000.00"/>
     <MtPropNouv V="272000.00"/>
     <MtPrev V="272000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657382"/>
     <Fonction V="936312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="150000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000011 2019/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="21838"/>
     <Fonction V="90820"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="215496.00"/>
     <MtPropNouv V="20451.84"/>
     <MtPrev V="20451.84"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 81500012 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6817"/>
     <Fonction V="945"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="945"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="5200000.00"/>
     <MtPropNouv V="3147000.00"/>
     <MtPrev V="3147000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6234"/>
     <Fonction V="93048"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="30000.00"/>
     <MtPropNouv V="12125.00"/>
     <MtPrev V="12125.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657382"/>
     <Fonction V="93048"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="610000.00"/>
     <MtPrev V="610000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 04400005 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6815"/>
     <Fonction V="945"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="945"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="500000.00"/>
     <MtPropNouv V="500000.00"/>
     <MtPrev V="500000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="64171"/>
     <Fonction V="93021"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="1080540.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6417"/>
     <Fonction V="93021"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="996830.00"/>
     <MtPrev V="996830.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041582"/>
     <Fonction V="90828"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="1817193.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 81800997 2014/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2014 VOLET FERROVIAIRE"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041582"/>
     <Fonction V="90828"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="0.00"/>
     <MtPropNouv V="4853357.00"/>
     <MtPrev V="4853357.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 81800003 2018/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6453"/>
     <Fonction V="93021"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="27437950.00"/>
     <MtPropNouv V="29646590.00"/>
     <MtPrev V="29646590.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6451"/>
     <Fonction V="93021"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="20265770.00"/>
     <MtPropNouv V="20914870.00"/>
     <MtPrev V="20914870.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6238"/>
     <Fonction V="93048"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="5000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 04400006 2019/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="64131"/>
     <Fonction V="93021"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="18159040.00"/>
     <MtPropNouv V="18250580.00"/>
     <MtPrev V="18250580.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65648"/>
     <Fonction V="93822"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="938"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="450000.00"/>
     <MtPrev V="450000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 81800002 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65648"/>
     <Fonction V="93822"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="938"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="450000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 81800002 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="64138"/>
     <Fonction V="93021"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="4068880.00"/>
     <MtPropNouv V="4826730.00"/>
     <MtPrev V="4826730.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="64132"/>
     <Fonction V="93021"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="212500.00"/>
     <MtPropNouv V="228870.00"/>
     <MtPrev V="228870.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041581"/>
     <Fonction V="9053"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="500000.00"/>
     <MtPrev V="500000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 53000007 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9064"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="26000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 95000005 2023/3"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041482"/>
     <Fonction V="9064"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="100000.00"/>
     <MtPropNouv V="100000.00"/>
     <MtPrev V="100000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 95000005 2023/3"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041482"/>
     <Fonction V="9053"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="1000000.00"/>
     <MtPrev V="1000000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 53000007 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204132"/>
     <Fonction V="9064"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="80000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 95000005 2023/3"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="470000.00"/>
     <MtPropNouv V="201571.14"/>
     <MtPrev V="201571.14"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200018 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041582"/>
     <Fonction V="9053"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="500000.00"/>
     <MtPrev V="500000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 53000007 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="9364"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="500.00"/>
     <MtPrev V="500.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 95000005 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657382"/>
     <Fonction V="936312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="0.00"/>
     <MtPropNouv V="20000.00"/>
     <MtPrev V="20000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000013 2022/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041482"/>
     <Fonction V="9064"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="167988.00"/>
     <MtPrev V="167988.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 95000005 2024/3"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="936312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="42733.00"/>
     <MtPrev V="42733.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000013 2022/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="936312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="146500.70"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000013 2021/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="9364"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="100000.00"/>
     <MtPrev V="100000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 95000005 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041481"/>
     <Fonction V="9053"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="500000.00"/>
     <MtPropNouv V="1000000.00"/>
     <MtPrev V="1000000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 53000007 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041482"/>
     <Fonction V="9053"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="20000000.00"/>
     <MtPropNouv V="8101322.22"/>
     <MtPrev V="8101322.22"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 53000006 2021/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041581"/>
     <Fonction V="9053"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="500000.00"/>
     <MtPropNouv V="500000.00"/>
     <MtPrev V="500000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 53000007 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="9364"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="75000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 95000005 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657382"/>
     <Fonction V="936312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="35655.60"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000013 2020/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041482"/>
     <Fonction V="9053"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="1000000.00"/>
     <MtPropNouv V="1875000.00"/>
     <MtPrev V="1875000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 53000007 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041482"/>
     <Fonction V="90311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="126813.54"/>
     <MtPrev V="126813.54"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200018 2021/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041481"/>
     <Fonction V="9053"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="500000.00"/>
     <MtPrev V="500000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 53000007 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9064"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="310000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 95000005 2022/3"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041582"/>
     <Fonction V="9053"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="500000.00"/>
     <MtPropNouv V="500000.00"/>
     <MtPrev V="500000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 53000007 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041481"/>
     <Fonction V="9054"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="516465.04"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 53000005 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041712"/>
     <Fonction V="90822"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="2410000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 81100001 2023/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041482"/>
     <Fonction V="9054"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="2000000.00"/>
     <MtPropNouv V="1086780.63"/>
     <MtPrev V="1086780.63"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 53000005 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="617"/>
     <Fonction V="93822"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="938"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="800000.00"/>
     <MtPrev V="800000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 81100001 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041482"/>
     <Fonction V="9064"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="0.00"/>
     <MtPropNouv V="6012.00"/>
     <MtPrev V="6012.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 95000005 2022/3"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="9364"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="18000.00"/>
     <MtPropNouv V="500.00"/>
     <MtPrev V="500.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 95000005 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65641"/>
     <Fonction V="93822"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="938"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="525306000.00"/>
     <MtPropNouv V="12664292.00"/>
     <MtPrev V="12664292.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 81100001 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6561"/>
     <Fonction V="9376"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="937"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="7058094.00"/>
     <MtPrev V="7058094.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 53000004 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657358"/>
     <Fonction V="9376"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="937"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="71906.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 53000004 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041482"/>
     <Fonction V="9064"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="35000.00"/>
     <MtPropNouv V="1000.00"/>
     <MtPrev V="1000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 95000005 2021/3"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2031"/>
     <Fonction V="90822"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="750000.00"/>
     <MtPrev V="750000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 81100001 2023/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657358"/>
     <Fonction V="9376"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="937"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="41906.00"/>
     <MtPrev V="41906.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 53000004 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204121"/>
     <Fonction V="90822"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="17181098.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 81100001 2023/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041482"/>
     <Fonction V="90311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="183086.33"/>
     <MtPrev V="183086.33"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200018 2020/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041482"/>
     <Fonction V="9054"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="344437.85"/>
     <MtPropNouv V="94802.92"/>
     <MtPrev V="94802.92"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 53000005 2019/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDP 3"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6568"/>
     <Fonction V="93822"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="938"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="107100.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 81100001 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="9364"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="0.00"/>
     <MtPropNouv V="1200.00"/>
     <MtPrev V="1200.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 95000005 2021/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="906312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="65586.69"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000016 2022/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041581"/>
     <Fonction V="9054"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="611253.12"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 53000990 2015/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20422"/>
     <Fonction V="906312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="71275.54"/>
     <MtPropNouv V="136862.23"/>
     <MtPrev V="136862.23"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000016 2022/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="936312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="498000.00"/>
     <MtPropNouv V="183000.00"/>
     <MtPrev V="183000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000016 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657358"/>
     <Fonction V="936312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="33150.00"/>
     <MtPropNouv V="99450.00"/>
     <MtPrev V="99450.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000016 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="936312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="200000.00"/>
     <MtPropNouv V="50000.00"/>
     <MtPrev V="50000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000016 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="300000.00"/>
     <MtPropNouv V="416393.92"/>
     <MtPrev V="416393.92"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200018 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657382"/>
     <Fonction V="93311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="50000.00"/>
     <MtPropNouv V="50000.00"/>
     <MtPrev V="50000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200018 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041482"/>
     <Fonction V="90311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="123200.00"/>
     <MtPropNouv V="94644.13"/>
     <MtPrev V="94644.13"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200018 2023/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041481"/>
     <Fonction V="90311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="16800.00"/>
     <MtPropNouv V="12906.00"/>
     <MtPrev V="12906.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200018 2023/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657358"/>
     <Fonction V="936312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="40000.00"/>
     <MtPrev V="40000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000016 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="936312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="25000.00"/>
     <MtPrev V="25000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000016 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20422"/>
     <Fonction V="90311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="134400.00"/>
     <MtPropNouv V="103248.00"/>
     <MtPrev V="103248.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200018 2023/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20422"/>
     <Fonction V="906312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="70962.65"/>
     <MtPropNouv V="50795.11"/>
     <MtPrev V="50795.11"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000016 2021/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="90311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="5600.00"/>
     <MtPropNouv V="4302.00"/>
     <MtPrev V="4302.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200018 2023/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657348"/>
     <Fonction V="93311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="50000.00"/>
     <MtPropNouv V="50000.00"/>
     <MtPrev V="50000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200018 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="936312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="0.00"/>
     <MtPropNouv V="175510.49"/>
     <MtPrev V="175510.49"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000013 2023/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="936312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="304500.00"/>
     <MtPrev V="304500.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000013 2024/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="936312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="15000.00"/>
     <MtPrev V="15000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000016 2021/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657358"/>
     <Fonction V="936312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="10000.00"/>
     <MtPrev V="10000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000016 2021/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="936312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="140000.00"/>
     <MtPropNouv V="17212.12"/>
     <MtPrev V="17212.12"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000016 2021/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041481"/>
     <Fonction V="90311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="7200.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200018 2022/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2324"/>
     <Fonction V="9053"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="752474.40"/>
     <MtPrev V="752474.40"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 53000008 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041482"/>
     <Fonction V="90311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="52800.00"/>
     <MtPropNouv V="75000.00"/>
     <MtPrev V="75000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200018 2022/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2324"/>
     <Fonction V="9053"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="1250000.00"/>
     <MtPrev V="1250000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 53000008 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657382"/>
     <Fonction V="936312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="100000.00"/>
     <MtPropNouv V="113832.00"/>
     <MtPrev V="113832.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000013 2023/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="90311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="2400.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200018 2022/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="936312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="104610.00"/>
     <MtPropNouv V="124489.51"/>
     <MtPrev V="124489.51"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000013 2023/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20422"/>
     <Fonction V="90311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="57600.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200018 2022/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="936312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="42733.00"/>
     <MtPropNouv V="20000.00"/>
     <MtPrev V="20000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000013 2022/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657382"/>
     <Fonction V="936312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="8847.74"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000017 2020/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2324"/>
     <Fonction V="90841"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="300000.00"/>
     <MtPrev V="300000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 82100001 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204113"/>
     <Fonction V="90841"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="75000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 82100001 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="906312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="148306.39"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000017 2019/3"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="906312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="59605.73"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000017 2018/3"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657382"/>
     <Fonction V="936312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="16492.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000017 2019/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2324"/>
     <Fonction V="90841"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="1650000.00"/>
     <MtPrev V="1650000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 82100001 2021/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20415333"/>
     <Fonction V="90841"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="200000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 82100001 2021/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="5129608.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200020 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204183"/>
     <Fonction V="90841"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="50000.00"/>
     <MtPropNouv V="50000.00"/>
     <MtPrev V="50000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 82100001 2021/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="906312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="50000.00"/>
     <MtPrev V="50000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000016 2024/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20422"/>
     <Fonction V="906312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="88000.00"/>
     <MtPrev V="88000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000016 2024/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204113"/>
     <Fonction V="90841"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="2000000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 82100001 2021/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204133"/>
     <Fonction V="90841"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="601014.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 82100001 2018/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="936312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="200000.00"/>
     <MtPrev V="200000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000016 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="936312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="100000.00"/>
     <MtPrev V="100000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000016 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204113"/>
     <Fonction V="90841"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="8837450.00"/>
     <MtPropNouv V="10579690.00"/>
     <MtPrev V="10579690.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 82100001 2020/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204114"/>
     <Fonction V="90841"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="1633591.20"/>
     <MtPrev V="1633591.20"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 82100001 2021/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204133"/>
     <Fonction V="90841"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="855000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 82100001 2021/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="936312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="250000.00"/>
     <MtPrev V="250000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000016 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20422"/>
     <Fonction V="906312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="50000.00"/>
     <MtPropNouv V="100000.00"/>
     <MtPrev V="100000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000016 2023/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657358"/>
     <Fonction V="936312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="40800.00"/>
     <MtPrev V="40800.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000016 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="247300.00"/>
     <MtPropNouv V="73840.87"/>
     <MtPrev V="73840.87"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200019 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="220000.00"/>
     <MtPropNouv V="384198.89"/>
     <MtPrev V="384198.89"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200019 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="906312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="42000.00"/>
     <MtPropNouv V="176000.00"/>
     <MtPrev V="176000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000016 2023/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657348"/>
     <Fonction V="93311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="90000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200019 2021/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93051"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="9305"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="2423195.61"/>
     <MtPropNouv V="1502941.33"/>
     <MtPrev V="1502941.33"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 61S00006 2015/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDP 9"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657382"/>
     <Fonction V="93051"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="9305"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="956238.45"/>
     <MtPrev V="956238.45"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 61S00006 2015/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDP 9"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="936312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="70000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000017 2023/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041582"/>
     <Fonction V="9087"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="110699.00"/>
     <MtPropNouv V="335699.43"/>
     <MtPrev V="335699.43"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 82800001 2017/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2017 EQUIPEMENT ROUTIER"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="936312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="245329.64"/>
     <MtPrev V="245329.64"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000017 2023/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="9361"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="250000.00"/>
     <MtPrev V="250000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 61000001 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="936312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="100000.00"/>
     <MtPrev V="100000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000017 2022/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="906312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="419000.00"/>
     <MtPropNouv V="125663.03"/>
     <MtPrev V="125663.03"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000017 2021/3"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657358"/>
     <Fonction V="936312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="200000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000017 2022/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6281"/>
     <Fonction V="9387"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="938"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="10000.00"/>
     <MtPropNouv V="10000.00"/>
     <MtPrev V="10000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93051"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="9305"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="1533790.85"/>
     <MtPropNouv V="1412458.55"/>
     <MtPrev V="1412458.55"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 61S00005 2015/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDP 9 - FSE"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657382"/>
     <Fonction V="936312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="73800.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000017 2023/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204181"/>
     <Fonction V="906312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="420000.00"/>
     <MtPropNouv V="35000.00"/>
     <MtPrev V="35000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000017 2022/3"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93051"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="9305"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="1173177.63"/>
     <MtPropNouv V="1412458.55"/>
     <MtPrev V="1412458.55"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 61S00005 2015/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDP 9 - IEJ"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="906312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="123000.38"/>
     <MtPrev V="123000.38"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000017 2022/3"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6161"/>
     <Fonction V="93020"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="495310.00"/>
     <MtPropNouv V="564000.00"/>
     <MtPrev V="564000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6227"/>
     <Fonction V="93020"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="205000.00"/>
     <MtPropNouv V="203000.00"/>
     <MtPrev V="203000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204181"/>
     <Fonction V="906312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="0.00"/>
     <MtPropNouv V="20000.00"/>
     <MtPrev V="20000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000017 2021/3"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="936312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="400000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000017 2021/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="6343750.00"/>
     <MtPropNouv V="4662418.86"/>
     <MtPrev V="4662418.86"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200020 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="90311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="80000.00"/>
     <MtPropNouv V="200300.00"/>
     <MtPrev V="200300.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200020 2023/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041481"/>
     <Fonction V="90311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="30000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200021 2019/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2031"/>
     <Fonction V="90822"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="200000.00"/>
     <MtPrev V="200000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 82200001 2023/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20422"/>
     <Fonction V="90311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="40000.00"/>
     <MtPropNouv V="90000.00"/>
     <MtPrev V="90000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200020 2023/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2324"/>
     <Fonction V="90841"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="1000000.00"/>
     <MtPrev V="1000000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 82100001 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="906312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="70211.01"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000017 2020/3"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="90311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="140000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200020 2022/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20422"/>
     <Fonction V="90311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="60000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200020 2022/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65131"/>
     <Fonction V="93311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="60000.00"/>
     <MtPropNouv V="12000.00"/>
     <MtPrev V="12000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200002 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="445350.00"/>
     <MtPropNouv V="280970.00"/>
     <MtPrev V="280970.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200002 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="215000.00"/>
     <MtPropNouv V="172023.91"/>
     <MtPrev V="172023.91"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200002 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2745"/>
     <Fonction V="9065"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="255136.11"/>
     <MtPropNouv V="140000.00"/>
     <MtPrev V="140000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000015 2020/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="9365"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="192478.20"/>
     <MtPropNouv V="20000.00"/>
     <MtPrev V="20000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000015 2021/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657382"/>
     <Fonction V="9380"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="938"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="10000.00"/>
     <MtPrev V="10000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 80000001 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="617"/>
     <Fonction V="9380"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="938"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="250000.00"/>
     <MtPropNouv V="130000.00"/>
     <MtPrev V="130000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="9365"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="124265.00"/>
     <MtPropNouv V="75000.00"/>
     <MtPrev V="75000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000015 2020/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2031"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="300000.00"/>
     <MtPrev V="300000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200505 2024/3"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6238"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="20000.00"/>
     <MtPrev V="20000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200505 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65131"/>
     <Fonction V="93311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="45000.00"/>
     <MtPropNouv V="10000.00"/>
     <MtPrev V="10000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200002 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6282"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="23000.00"/>
     <MtPrev V="23000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200505 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657358"/>
     <Fonction V="9380"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="938"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="5000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 80000001 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="615221"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="500000.00"/>
     <MtPrev V="500000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200505 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6188"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="20000.00"/>
     <MtPrev V="20000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200505 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657358"/>
     <Fonction V="9380"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="938"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="22500.00"/>
     <MtPrev V="22500.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 80000001 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657382"/>
     <Fonction V="9380"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="938"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="10000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 80000001 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9065"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="36000.00"/>
     <MtPropNouv V="50000.00"/>
     <MtPrev V="50000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000015 2019/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="617"/>
     <Fonction V="9380"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="938"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="117000.00"/>
     <MtPropNouv V="190000.00"/>
     <MtPrev V="190000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 80000001 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2051"/>
     <Fonction V="9080"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="1507766.00"/>
     <MtPropNouv V="376941.61"/>
     <MtPrev V="376941.61"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 80000001 2021/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 2021"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="21312"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="700000.00"/>
     <MtPrev V="700000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200505 2024/3"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204132"/>
     <Fonction V="9053"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="1196633.67"/>
     <MtPropNouv V="965334.14"/>
     <MtPrev V="965334.14"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 52000997 2015/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 IDA 01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="611"/>
     <Fonction V="93020"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="5584300.00"/>
     <MtPropNouv V="6297065.00"/>
     <MtPrev V="6297065.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20422"/>
     <Fonction V="90311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="100000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200017 2022/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041482"/>
     <Fonction V="9054"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="1094619.02"/>
     <MtPropNouv V="338749.84"/>
     <MtPrev V="338749.84"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 53000002 2018/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="90311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="15000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200017 2022/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041712"/>
     <Fonction V="90822"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="419000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 81100001 2020/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041482"/>
     <Fonction V="9054"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="5247823.71"/>
     <MtPropNouv V="873849.26"/>
     <MtPrev V="873849.26"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 53000002 2019/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDP 3"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657348"/>
     <Fonction V="93311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="80000.00"/>
     <MtPropNouv V="80000.00"/>
     <MtPrev V="80000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200017 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6573642"/>
     <Fonction V="93311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="15000.00"/>
     <MtPropNouv V="15000.00"/>
     <MtPrev V="15000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200017 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041582"/>
     <Fonction V="9054"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="0.00"/>
     <MtPropNouv V="600000.00"/>
     <MtPrev V="600000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 53000002 2019/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDP 3"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6228"/>
     <Fonction V="93822"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="938"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="230000.00"/>
     <MtPropNouv V="230000.00"/>
     <MtPrev V="230000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 81100001 2021/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="93311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="700000.00"/>
     <MtPropNouv V="700000.00"/>
     <MtPrev V="700000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200017 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657381"/>
     <Fonction V="93311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="80000.00"/>
     <MtPropNouv V="80000.00"/>
     <MtPrev V="80000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200017 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6228"/>
     <Fonction V="93822"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="938"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="41900.00"/>
     <MtPropNouv V="48206.00"/>
     <MtPrev V="48206.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 81100001 2019/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041482"/>
     <Fonction V="90311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="350000.00"/>
     <MtPropNouv V="210000.00"/>
     <MtPrev V="210000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200017 2022/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="5005620.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200017 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="617"/>
     <Fonction V="93822"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="938"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="100000.00"/>
     <MtPrev V="100000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041582"/>
     <Fonction V="9054"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="1500000.00"/>
     <MtPrev V="1500000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 53000001 2019/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDP 3"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6228"/>
     <Fonction V="93822"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="938"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="1500.00"/>
     <MtPropNouv V="133100.00"/>
     <MtPrev V="133100.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 81100001 2018/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041482"/>
     <Fonction V="9054"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="3300000.00"/>
     <MtPropNouv V="1950940.16"/>
     <MtPrev V="1950940.16"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 53000001 2019/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDP 3"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20422"/>
     <Fonction V="9054"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="3357349.67"/>
     <MtPropNouv V="500000.00"/>
     <MtPrev V="500000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 53000001 2019/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDP 3"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6132"/>
     <Fonction V="93822"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="938"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="35759.00"/>
     <MtPrev V="35759.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 81100001 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="617"/>
     <Fonction V="93822"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="938"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="500000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 81100001 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6561"/>
     <Fonction V="9376"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="937"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="7128094.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 53000004 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="611"/>
     <Fonction V="93822"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="938"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="525000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 81100001 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6568"/>
     <Fonction V="93822"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="938"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="6300000.00"/>
     <MtPropNouv V="6300000.00"/>
     <MtPrev V="6300000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 81100001 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657358"/>
     <Fonction V="9376"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="937"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="600000.00"/>
     <MtPropNouv V="800000.00"/>
     <MtPrev V="800000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 53000003 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041582"/>
     <Fonction V="9076"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="907"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="100000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 53000003 2023/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204122"/>
     <Fonction V="90822"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="278140.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 81100001 2022/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041711"/>
     <Fonction V="90822"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="259873.00"/>
     <MtPrev V="259873.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 81100001 2022/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041581"/>
     <Fonction V="9076"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="907"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="40000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 53000003 2023/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041581"/>
     <Fonction V="9076"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="907"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="210000.00"/>
     <MtPrev V="210000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 53000003 2024/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204121"/>
     <Fonction V="90822"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="2100000.00"/>
     <MtPropNouv V="2100000.00"/>
     <MtPrev V="2100000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 81100001 2022/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657358"/>
     <Fonction V="9376"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="937"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="590000.00"/>
     <MtPrev V="590000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 53000003 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6281"/>
     <Fonction V="9376"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="937"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="320000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 53000003 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6228"/>
     <Fonction V="93822"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="938"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="486630.00"/>
     <MtPropNouv V="730000.00"/>
     <MtPrev V="730000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 81100001 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20422"/>
     <Fonction V="90311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="12500.00"/>
     <MtPropNouv V="26042.00"/>
     <MtPrev V="26042.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200017 2023/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041581"/>
     <Fonction V="9076"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="907"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="74000.00"/>
     <MtPropNouv V="26933.45"/>
     <MtPrev V="26933.45"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 53000003 2022/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="611"/>
     <Fonction V="93822"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="938"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="500000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 81100001 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657358"/>
     <Fonction V="9376"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="937"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="503121.00"/>
     <MtPropNouv V="274494.56"/>
     <MtPrev V="274494.56"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 53000003 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6231"/>
     <Fonction V="9376"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="937"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="200000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 53000003 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041482"/>
     <Fonction V="90312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="3950.91"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 95000005 2019/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDP2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="5160952.00"/>
     <MtPropNouv V="5760248.54"/>
     <MtPrev V="5760248.54"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200017 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="90311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="45000.00"/>
     <MtPropNouv V="93750.00"/>
     <MtPrev V="93750.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200017 2023/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041482"/>
     <Fonction V="90311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="192500.00"/>
     <MtPropNouv V="380208.00"/>
     <MtPrev V="380208.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200017 2023/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657358"/>
     <Fonction V="9376"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="937"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="282293.37"/>
     <MtPropNouv V="140706.11"/>
     <MtPrev V="140706.11"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 53000003 2021/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65861"/>
     <Fonction V="944"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="944"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="1629297.00"/>
     <MtPropNouv V="1653736.45"/>
     <MtPrev V="1653736.45"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6568"/>
     <Fonction V="93321"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="0.00"/>
     <MtPropNouv V="75000.00"/>
     <MtPrev V="75000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 32000021 2023/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93321"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="24260.00"/>
     <MtPropNouv V="7940.00"/>
     <MtPrev V="7940.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 32000021 2023/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6561"/>
     <Fonction V="93321"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="439480.00"/>
     <MtPrev V="439480.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 32000021 2024/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="281831"/>
     <Fonction V="926"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="926"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="15090000.00"/>
     <MtPropNouv V="10550000.00"/>
     <MtPrev V="10550000.00"/>
     <OpBudg V="1"/>
     <TypOpBudg V="2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="281828"/>
     <Fonction V="926"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="926"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="750000.00"/>
     <MtPropNouv V="850000.00"/>
     <MtPrev V="850000.00"/>
     <OpBudg V="1"/>
     <TypOpBudg V="2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6561"/>
     <Fonction V="9381"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="938"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="4153283.36"/>
     <MtPrev V="4153283.36"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 81300010 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6568"/>
     <Fonction V="9381"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="938"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="1546716.64"/>
     <MtPrev V="1546716.64"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 81300010 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="281841"/>
     <Fonction V="926"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="926"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="4540000.00"/>
     <MtPropNouv V="55160000.00"/>
     <MtPrev V="55160000.00"/>
     <OpBudg V="1"/>
     <TypOpBudg V="2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="281838"/>
     <Fonction V="926"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="926"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="3590000.00"/>
     <MtPropNouv V="3040000.00"/>
     <MtPrev V="3040000.00"/>
     <OpBudg V="1"/>
     <TypOpBudg V="2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="28181"/>
     <Fonction V="926"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="926"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="123000.00"/>
     <MtPropNouv V="155000.00"/>
     <MtPrev V="155000.00"/>
     <OpBudg V="1"/>
     <TypOpBudg V="2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6568"/>
     <Fonction V="9381"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="938"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="3034730.04"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 81300010 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6561"/>
     <Fonction V="9381"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="938"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="2614647.96"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 81300010 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6561"/>
     <Fonction V="93321"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="74700.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 32000021 2022/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="617"/>
     <Fonction V="93321"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="32300.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 32000021 2022/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93321"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="7940.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 32000021 2022/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6561"/>
     <Fonction V="93321"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="340000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 32000021 2023/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="923"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="923"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="1000000.00"/>
     <MtPropNouv V="1000000.00"/>
     <MtPrev V="1000000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2817838"/>
     <Fonction V="926"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="926"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="5000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="1"/>
     <TypOpBudg V="2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93048"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="1772.50"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 04400004 2019/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2817318"/>
     <Fonction V="926"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="926"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="500000.00"/>
     <MtPropNouv V="500000.00"/>
     <MtPrev V="500000.00"/>
     <OpBudg V="1"/>
     <TypOpBudg V="2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2817314"/>
     <Fonction V="926"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="926"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="5000.00"/>
     <MtPropNouv V="20000.00"/>
     <MtPrev V="20000.00"/>
     <OpBudg V="1"/>
     <TypOpBudg V="2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2817828"/>
     <Fonction V="926"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="926"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="45000.00"/>
     <MtPropNouv V="70000.00"/>
     <MtPrev V="70000.00"/>
     <OpBudg V="1"/>
     <TypOpBudg V="2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2817578"/>
     <Fonction V="926"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="926"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="25000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="1"/>
     <TypOpBudg V="2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2817572"/>
     <Fonction V="926"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="926"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="500000.00"/>
     <MtPropNouv V="400000.00"/>
     <MtPrev V="400000.00"/>
     <OpBudg V="1"/>
     <TypOpBudg V="2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="13158"/>
     <Fonction V="90854"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="60000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6542"/>
     <Fonction V="943"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="943"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="2000000.00"/>
     <MtPropNouv V="2000000.00"/>
     <MtPrev V="2000000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6561"/>
     <Fonction V="93321"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="1545644.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 32000020 2023/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6541"/>
     <Fonction V="943"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="943"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="600000.00"/>
     <MtPropNouv V="300000.00"/>
     <MtPrev V="300000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6561"/>
     <Fonction V="93321"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="1545644.00"/>
     <MtPrev V="1545644.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 32000020 2024/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93048"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="3907.51"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 04400004 2020/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="90048"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="900"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="38000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 04400004 2020/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041482"/>
     <Fonction V="90323"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="1910000.00"/>
     <MtPrev V="1910000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 32000022 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDP 3"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041482"/>
     <Fonction V="90321"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="4952222.00"/>
     <MtPropNouv V="4710367.75"/>
     <MtPrev V="4710367.75"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 32000025 2020/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDP4"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041482"/>
     <Fonction V="90321"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="2500000.00"/>
     <MtPrev V="2500000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 32000025 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2745"/>
     <Fonction V="9061"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="5710.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="R 91000988 2008/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2004 IRA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="238"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="50000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200504 2020/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93288"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="0.00"/>
     <MtPropNouv V="80000.00"/>
     <MtPrev V="80000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 28800001 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2313"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="1300000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200504 2020/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2317"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="750000.00"/>
     <MtPropNouv V="575598.07"/>
     <MtPrev V="575598.07"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200504 2020/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041482"/>
     <Fonction V="90323"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="1560000.00"/>
     <MtPropNouv V="550000.00"/>
     <MtPrev V="550000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 32000022 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDP 3"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93288"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="150000.00"/>
     <MtPrev V="150000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 28800001 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="217312"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="100000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200504 2020/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="21312"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="100000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200504 2020/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657381"/>
     <Fonction V="93288"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="100000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 28800001 2021/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041482"/>
     <Fonction V="90323"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="1340000.00"/>
     <MtPropNouv V="2368119.39"/>
     <MtPrev V="2368119.39"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 32000022 2020/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDP 3"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93288"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="60000.00"/>
     <MtPrev V="60000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 28800001 2021/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657381"/>
     <Fonction V="93288"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="46508.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 28800001 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657381"/>
     <Fonction V="93288"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="416400.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 28800001 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="28188"/>
     <Fonction V="926"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="926"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="1503000.00"/>
     <MtPropNouv V="900000.00"/>
     <MtPrev V="900000.00"/>
     <OpBudg V="1"/>
     <TypOpBudg V="2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="28185"/>
     <Fonction V="926"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="926"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="30000.00"/>
     <MtPropNouv V="78000.00"/>
     <MtPrev V="78000.00"/>
     <OpBudg V="1"/>
     <TypOpBudg V="2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="75813"/>
     <Fonction V="93852"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="938"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="3000.00"/>
     <MtPropNouv V="3000.00"/>
     <MtPrev V="3000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="R 88800001 2019/3"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FRA"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="75813"/>
     <Fonction V="93852"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="938"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="3000.00"/>
     <MtPropNouv V="3000.00"/>
     <MtPrev V="3000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="R 88800001 2020/3"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FRA"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="74718"/>
     <Fonction V="93828"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="938"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="27000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="R 88800002 2023/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FRA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="281848"/>
     <Fonction V="926"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="926"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="273000.00"/>
     <MtPropNouv V="2002000.00"/>
     <MtPrev V="2002000.00"/>
     <OpBudg V="1"/>
     <TypOpBudg V="2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93321"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="32500.00"/>
     <MtPrev V="32500.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 32000021 2024/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041582"/>
     <Fonction V="90323"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="2466875.22"/>
     <MtPropNouv V="571880.61"/>
     <MtPrev V="571880.61"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 32000022 2019/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDP 3"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2313"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="0.00"/>
     <MtPropNouv V="171289.74"/>
     <MtPrev V="171289.74"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200504 2018/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="611"/>
     <Fonction V="93255"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="59700000.00"/>
     <MtPrev V="59700000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000024 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="238"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="100000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200504 2021/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204181"/>
     <Fonction V="90311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="80000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31100001 2021/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6156"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="390000.00"/>
     <MtPropNouv V="60000.00"/>
     <MtPrev V="60000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200504 2021/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2317"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="1200000.00"/>
     <MtPropNouv V="962387.06"/>
     <MtPrev V="962387.06"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200504 2021/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="615221"/>
     <Fonction V="93325"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="80000.00"/>
     <MtPropNouv V="80000.00"/>
     <MtPrev V="80000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2745"/>
     <Fonction V="9061"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="30000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="R 91000991 2016/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IRA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2745"/>
     <Fonction V="9061"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="20000.00"/>
     <MtPropNouv V="70000.00"/>
     <MtPrev V="70000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="R 91000991 2015/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IRA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="611"/>
     <Fonction V="93256"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="1215000.00"/>
     <MtPropNouv V="700000.00"/>
     <MtPrev V="700000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000025 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65733"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="240000.00"/>
     <MtPrev V="240000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200504 2021/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="611"/>
     <Fonction V="93256"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="300000.00"/>
     <MtPrev V="300000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000025 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6156"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="300000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200504 2020/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2313"/>
     <Fonction V="90324"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="150000.00"/>
     <MtPrev V="150000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 32000501 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="617"/>
     <Fonction V="93325"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="5000.00"/>
     <MtPropNouv V="30000.00"/>
     <MtPrev V="30000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6156"/>
     <Fonction V="93325"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="2244.00"/>
     <MtPrev V="2244.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2745"/>
     <Fonction V="9061"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="12000.00"/>
     <MtPropNouv V="6000.00"/>
     <MtPrev V="6000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="R 91000988 2011/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IRP 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2313"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="2200000.00"/>
     <MtPropNouv V="139417.92"/>
     <MtPrev V="139417.92"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200504 2021/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="611"/>
     <Fonction V="93255"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="77700000.00"/>
     <MtPropNouv V="60000000.00"/>
     <MtPrev V="60000000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000024 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="217312"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="100000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200504 2021/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65121"/>
     <Fonction V="93255"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="63964000.00"/>
     <MtPropNouv V="2400000.00"/>
     <MtPrev V="2400000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000024 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2313"/>
     <Fonction V="90325"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="205000.00"/>
     <MtPropNouv V="280000.00"/>
     <MtPrev V="280000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="21312"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="100000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200504 2021/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65123"/>
     <Fonction V="93255"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="90000.00"/>
     <MtPropNouv V="4000000.00"/>
     <MtPrev V="4000000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000024 2021/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657358"/>
     <Fonction V="93311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="463538.00"/>
     <MtPropNouv V="976406.00"/>
     <MtPrev V="976406.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31100001 2023/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657382"/>
     <Fonction V="93256"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="3500000.00"/>
     <MtPropNouv V="3800000.00"/>
     <MtPrev V="3800000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000033 2022/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2313"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="0.00"/>
     <MtPropNouv V="508603.70"/>
     <MtPrev V="508603.70"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200504 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65741"/>
     <Fonction V="93338"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="1576000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 33800001 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="AIDE INDIVUELLE PERMIS DE COND PR INSERTION PROF"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657382"/>
     <Fonction V="93256"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="3800000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000033 2021/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6068"/>
     <Fonction V="93020"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="139800.00"/>
     <MtPropNouv V="128400.00"/>
     <MtPrev V="128400.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657382"/>
     <Fonction V="93311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="292581.00"/>
     <MtPropNouv V="292581.00"/>
     <MtPrev V="292581.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31100001 2023/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65741"/>
     <Fonction V="93338"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="762000.00"/>
     <MtPrev V="762000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 33800001 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="AIDE INDIVUELLE PERMIS DE COND PR INSERTION PROF"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65741"/>
     <Fonction V="93338"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="3070000.00"/>
     <MtPrev V="3070000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 33800001 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="AIDE INDIVUELLE PERMIS DE COND PR INSERTION PROF"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="1167228.00"/>
     <MtPropNouv V="1626569.00"/>
     <MtPrev V="1626569.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31100001 2023/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204181"/>
     <Fonction V="90311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="3000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31100002 2022/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93338"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="36000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 33800003 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6568"/>
     <Fonction V="93311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="512868.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31100001 2023/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="90311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="75000.00"/>
     <MtPropNouv V="75000.00"/>
     <MtPrev V="75000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31100001 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="61551"/>
     <Fonction V="93020"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="473000.00"/>
     <MtPropNouv V="372000.00"/>
     <MtPrev V="372000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93256"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="48000.00"/>
     <MtPropNouv V="80000.00"/>
     <MtPrev V="80000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000034 2023/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65733"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="260000.00"/>
     <MtPrev V="260000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200504 2023/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93256"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="50000.00"/>
     <MtPrev V="50000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000034 2024/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657382"/>
     <Fonction V="93256"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="3540000.00"/>
     <MtPrev V="3540000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000033 2024/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="61351"/>
     <Fonction V="93020"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="50000.00"/>
     <MtPropNouv V="15000.00"/>
     <MtPrev V="15000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6156"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="187500.00"/>
     <MtPropNouv V="52500.00"/>
     <MtPrev V="52500.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200504 2023/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93256"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="60000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000034 2022/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2317"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="0.00"/>
     <MtPropNouv V="1200000.00"/>
     <MtPrev V="1200000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200504 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="61358"/>
     <Fonction V="93020"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="388000.00"/>
     <MtPropNouv V="306200.00"/>
     <MtPrev V="306200.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657382"/>
     <Fonction V="93256"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="217500.00"/>
     <MtPropNouv V="1000000.00"/>
     <MtPrev V="1000000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000033 2023/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="90311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="66500.00"/>
     <MtPropNouv V="70000.00"/>
     <MtPrev V="70000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31100001 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2317"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="0.00"/>
     <MtPropNouv V="1700000.00"/>
     <MtPrev V="1700000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200504 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6568"/>
     <Fonction V="93311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="603000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31100001 2022/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="21578"/>
     <Fonction V="90348"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="20000.00"/>
     <MtPrev V="20000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6156"/>
     <Fonction V="93348"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="10000.00"/>
     <MtPropNouv V="10000.00"/>
     <MtPrev V="10000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2313"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="0.00"/>
     <MtPropNouv V="1063331.65"/>
     <MtPrev V="1063331.65"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200504 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657358"/>
     <Fonction V="93311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="545000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31100001 2022/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657382"/>
     <Fonction V="93311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="344000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31100001 2022/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="1372357.50"/>
     <MtPropNouv V="642781.96"/>
     <MtPrev V="642781.96"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31100001 2022/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204181"/>
     <Fonction V="90311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="28500.00"/>
     <MtPropNouv V="30000.00"/>
     <MtPrev V="30000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31100001 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="4582"/>
     <LibCpte V="TRAVAUX CPTE DE TIERS BOLLAERT"/>
     <Fonction V="9032"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="32"/>
     <ContOp V="903"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <OpeCpteTiers V="1"/>
     <MtSup Code="MtOpeCumul" V="19427867.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="4582"/>
     <LibCpte V="REC CENTRE DE CONSERVATION ET RESTAURATION PATRIMOINE"/>
     <Fonction V="90313"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="313"/>
     <ContOp V="903"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <OpeCpteTiers V="8"/>
     <MtSup Code="MtOpeCumul" V="58400000.00"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65733"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="240000.00"/>
     <MtPrev V="240000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200504 2022/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6156"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="401250.00"/>
     <MtPropNouv V="60000.00"/>
     <MtPrev V="60000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200504 2022/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041721"/>
     <Fonction V="90852"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="200000.00"/>
     <MtPrev V="200000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 81200001 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041711"/>
     <Fonction V="90852"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="286750.00"/>
     <MtPrev V="286750.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 81200001 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204181"/>
     <Fonction V="906312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="297493.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000002 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041712"/>
     <Fonction V="90852"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="790000.00"/>
     <MtPrev V="790000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 81200001 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041581"/>
     <Fonction V="90633"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="300000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 95000001 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041721"/>
     <Fonction V="90852"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="3546200.00"/>
     <MtPropNouv V="405000.00"/>
     <MtPrev V="405000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 81200001 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="60735.51"/>
     <MtPropNouv V="37335.76"/>
     <MtPrev V="37335.76"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200013 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041481"/>
     <Fonction V="90633"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="250000.00"/>
     <MtPropNouv V="150000.00"/>
     <MtPrev V="150000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 95000001 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041722"/>
     <Fonction V="90852"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="1474000.00"/>
     <MtPropNouv V="435176.02"/>
     <MtPrev V="435176.02"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 81200001 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93633"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="340886.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 95000001 2022/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041712"/>
     <Fonction V="90852"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="370000.00"/>
     <MtPrev V="370000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 81200001 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="93633"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="41423.50"/>
     <MtPropNouv V="32000.00"/>
     <MtPrev V="32000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 95000001 2022/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657348"/>
     <Fonction V="93311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="50000.00"/>
     <MtPropNouv V="3198.00"/>
     <MtPrev V="3198.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200013 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041581"/>
     <Fonction V="90852"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="184839.20"/>
     <MtPrev V="184839.20"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 81200001 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657358"/>
     <Fonction V="93633"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="100000.00"/>
     <MtPropNouv V="80000.00"/>
     <MtPrev V="80000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 95000001 2023/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657348"/>
     <Fonction V="93633"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="151500.00"/>
     <MtPropNouv V="55201.00"/>
     <MtPrev V="55201.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 95000001 2023/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="936312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="114394.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000002 2021/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20422"/>
     <Fonction V="90633"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="100000.00"/>
     <MtPropNouv V="200000.00"/>
     <MtPrev V="200000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 95000001 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2324"/>
     <Fonction V="90852"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="9801989.90"/>
     <MtPrev V="9801989.90"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 81200001 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="90633"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="100000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 95000001 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657381"/>
     <Fonction V="93633"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="8557.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 95000001 2022/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657348"/>
     <Fonction V="93311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="45000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200013 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6182"/>
     <Fonction V="93043"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="2900.00"/>
     <MtPrev V="2900.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6064"/>
     <Fonction V="93043"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="850.00"/>
     <MtPropNouv V="300.00"/>
     <MtPrev V="300.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="61358"/>
     <Fonction V="93043"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="10160.00"/>
     <MtPropNouv V="4500.00"/>
     <MtPrev V="4500.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="60632"/>
     <Fonction V="93043"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="50.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041582"/>
     <Fonction V="90852"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="60000.00"/>
     <MtPropNouv V="55171.18"/>
     <MtPrev V="55171.18"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 81200001 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041711"/>
     <Fonction V="90852"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="712000.00"/>
     <MtPropNouv V="659250.00"/>
     <MtPrev V="659250.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 81200001 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2324"/>
     <Fonction V="90852"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="39195181.02"/>
     <MtPrev V="39195181.02"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 81200001 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDP 2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657358"/>
     <Fonction V="93633"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="30000.00"/>
     <MtPropNouv V="32000.00"/>
     <MtPrev V="32000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 95000001 2022/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="936312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="190000.00"/>
     <MtPrev V="190000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000001 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657348"/>
     <Fonction V="93633"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="35000.00"/>
     <MtPropNouv V="14000.00"/>
     <MtPrev V="14000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 95000001 2022/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041482"/>
     <Fonction V="90633"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="200000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 95000001 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041581"/>
     <Fonction V="90852"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="11978.75"/>
     <MtPrev V="11978.75"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 81200001 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDP 2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041481"/>
     <Fonction V="90633"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="200000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 95000001 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041582"/>
     <Fonction V="90852"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="104581.00"/>
     <MtPropNouv V="101359.50"/>
     <MtPrev V="101359.50"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 81200001 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDP 2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93633"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="210612.50"/>
     <MtPropNouv V="20000.00"/>
     <MtPrev V="20000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 95000001 2021/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041721"/>
     <Fonction V="90852"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="1884750.00"/>
     <MtPropNouv V="8012.50"/>
     <MtPrev V="8012.50"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 81200001 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDP 2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20422"/>
     <Fonction V="90633"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="100000.00"/>
     <MtPropNouv V="104171.00"/>
     <MtPrev V="104171.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 95000001 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6132"/>
     <Fonction V="93311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="34264.49"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200013 2021/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041722"/>
     <Fonction V="90852"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="9660737.00"/>
     <MtPropNouv V="1130179.85"/>
     <MtPrev V="1130179.85"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 81200001 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDP 2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="936312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="120000.00"/>
     <MtPropNouv V="180000.00"/>
     <MtPrev V="180000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000001 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="936312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="46792.55"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000001 2021/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041582"/>
     <Fonction V="90633"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="208101.06"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 95000001 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041711"/>
     <Fonction V="90852"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="889193.00"/>
     <MtPropNouv V="642535.10"/>
     <MtPrev V="642535.10"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 81200001 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDP 2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041712"/>
     <Fonction V="90852"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="4681213.00"/>
     <MtPropNouv V="1259702.95"/>
     <MtPrev V="1259702.95"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 81200001 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDP 2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="936312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="243881.45"/>
     <MtPropNouv V="28619.00"/>
     <MtPrev V="28619.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000001 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041581"/>
     <Fonction V="90633"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="100000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 95000001 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="295000.00"/>
     <MtPropNouv V="566373.64"/>
     <MtPrev V="566373.64"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200011 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6238"/>
     <Fonction V="93043"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="75000.00"/>
     <MtPrev V="75000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 04200006 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="60623"/>
     <Fonction V="93043"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="1000.00"/>
     <MtPropNouv V="1350.00"/>
     <MtPrev V="1350.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6234"/>
     <Fonction V="93043"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="160000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 04200006 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6234"/>
     <Fonction V="93043"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="225000.00"/>
     <MtPrev V="225000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 04200006 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6238"/>
     <Fonction V="93043"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="75000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 04200006 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="936312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="10000.00"/>
     <MtPropNouv V="6763.74"/>
     <MtPrev V="6763.74"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000005 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041721"/>
     <Fonction V="90852"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="324000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 81200998 2015/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 VOLET FERROVIAIRE"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="906312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="250000.00"/>
     <MtPrev V="250000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000004 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041712"/>
     <Fonction V="90852"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="324000.00"/>
     <MtPrev V="324000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 81200998 2015/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 VOLET FERROVIAIRE"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="936312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="5000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000005 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="936312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="16500.00"/>
     <MtPropNouv V="26165.26"/>
     <MtPrev V="26165.26"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000006 2020/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="936312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="10000.00"/>
     <MtPrev V="10000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000005 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="906312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="25000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000004 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204132"/>
     <Fonction V="90633"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="20018.87"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 95000002 2018/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="906312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="275000.00"/>
     <MtPropNouv V="100000.00"/>
     <MtPrev V="100000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000004 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="93633"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="180000.00"/>
     <MtPrev V="180000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 95000001 2024/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6281"/>
     <Fonction V="93020"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="1206100.00"/>
     <MtPropNouv V="1057340.00"/>
     <MtPrev V="1057340.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6281"/>
     <Fonction V="93043"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="400.00"/>
     <MtPropNouv V="4000.00"/>
     <MtPrev V="4000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6288"/>
     <Fonction V="93020"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="917750.00"/>
     <MtPropNouv V="727200.00"/>
     <MtPrev V="727200.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6288"/>
     <Fonction V="93043"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="4000.00"/>
     <MtPrev V="4000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6262"/>
     <Fonction V="93043"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="7460.00"/>
     <MtPropNouv V="6400.00"/>
     <MtPrev V="6400.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="627"/>
     <Fonction V="93043"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="100.00"/>
     <MtPrev V="100.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="906312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="100000.00"/>
     <MtPrev V="100000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000003 2024/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="936312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="212832.00"/>
     <MtPropNouv V="150000.00"/>
     <MtPrev V="150000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000002 2023/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20422"/>
     <Fonction V="90633"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="1200000.00"/>
     <MtPrev V="1200000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 95000001 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041482"/>
     <Fonction V="90633"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="150000.00"/>
     <MtPrev V="150000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 95000001 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204181"/>
     <Fonction V="906312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="1551876.00"/>
     <MtPrev V="1551876.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000002 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041481"/>
     <Fonction V="90633"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="150000.00"/>
     <MtPrev V="150000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 95000001 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="936312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="0.00"/>
     <MtPropNouv V="170534.00"/>
     <MtPrev V="170534.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000002 2022/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041722"/>
     <Fonction V="90852"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="62500.00"/>
     <MtPrev V="62500.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 81200001 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204181"/>
     <Fonction V="906312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="1435035.00"/>
     <MtPropNouv V="180652.00"/>
     <MtPrev V="180652.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000002 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2324"/>
     <Fonction V="90852"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="5951500.00"/>
     <MtPrev V="5951500.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 81200001 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657382"/>
     <Fonction V="93633"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="80000.00"/>
     <MtPrev V="80000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 95000001 2024/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="906312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="25000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000003 2022/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="906312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="150000.00"/>
     <MtPropNouv V="25000.00"/>
     <MtPrev V="25000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000003 2023/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657358"/>
     <Fonction V="93633"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="100000.00"/>
     <MtPrev V="100000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 95000001 2024/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657348"/>
     <Fonction V="93633"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="80000.00"/>
     <MtPrev V="80000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 95000001 2024/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="936312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="87000.00"/>
     <MtPrev V="87000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000002 2024/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="93633"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="80000.00"/>
     <MtPrev V="80000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 95000001 2023/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="65590.00"/>
     <MtPropNouv V="143880.00"/>
     <MtPrev V="143880.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200013 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657382"/>
     <Fonction V="93633"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="100000.00"/>
     <MtPropNouv V="40000.00"/>
     <MtPrev V="40000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 95000001 2023/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="936312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="113962.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000002 2022/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6261"/>
     <Fonction V="93043"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="80.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6234"/>
     <Fonction V="93043"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="3000.00"/>
     <MtPropNouv V="5000.00"/>
     <MtPrev V="5000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6247"/>
     <Fonction V="93043"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="2000.00"/>
     <MtPropNouv V="700.00"/>
     <MtPrev V="700.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6218"/>
     <Fonction V="93043"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="30000.00"/>
     <MtPropNouv V="35667.00"/>
     <MtPrev V="35667.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="74788"/>
     <Fonction V="93854"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="938"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="200000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="747888"/>
     <Fonction V="93854"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="938"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPropNouv V="200000.00"/>
     <MtPrev V="200000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="739218"/>
     <Fonction V="941"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="941"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="800000.00"/>
     <MtPropNouv V="2200000.00"/>
     <MtPrev V="2200000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657382"/>
     <Fonction V="936312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="74968.03"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000007 2018/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="13158"/>
     <Fonction V="90853"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="485000.00"/>
     <MtPropNouv V="500000.00"/>
     <MtPrev V="500000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="R 88300001 2021/4"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IRA"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="936312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="10000.00"/>
     <MtPrev V="10000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000006 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6245"/>
     <Fonction V="9381"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="938"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="38699210.00"/>
     <MtPropNouv V="39126880.00"/>
     <MtPrev V="39126880.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="936312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="40000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000006 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="906312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="80000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000006 2023/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="906312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="50000.00"/>
     <MtPrev V="50000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000006 2024/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041722"/>
     <Fonction V="90852"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="0.00"/>
     <MtPropNouv V="53303.00"/>
     <MtPrev V="53303.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 81200998 2017/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2017 VOLET FERROVIAIRE"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="936312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="0.00"/>
     <MtPropNouv V="21280.00"/>
     <MtPrev V="21280.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000006 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2817312"/>
     <Fonction V="926"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="926"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="69150000.00"/>
     <MtPropNouv V="40330000.00"/>
     <MtPrev V="40330000.00"/>
     <OpBudg V="1"/>
     <TypOpBudg V="2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="90048"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="900"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="89002.77"/>
     <MtPropNouv V="15720.55"/>
     <MtPrev V="15720.55"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 04400004 2018/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6288"/>
     <Fonction V="943"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="943"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="80000.00"/>
     <MtPropNouv V="80000.00"/>
     <MtPrev V="80000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2313"/>
     <Fonction V="90324"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="0.00"/>
     <MtPropNouv V="362492.58"/>
     <MtPrev V="362492.58"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 32000019 2022/3"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2313"/>
     <Fonction V="90324"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="128164.13"/>
     <MtPrev V="128164.13"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 32000019 2023/3"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="21314"/>
     <Fonction V="90324"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="50000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 32000019 2023/3"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="281578"/>
     <Fonction V="926"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="926"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="4080000.00"/>
     <MtPropNouv V="4800000.00"/>
     <MtPrev V="4800000.00"/>
     <OpBudg V="1"/>
     <TypOpBudg V="2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2815731"/>
     <Fonction V="926"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="926"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="90000.00"/>
     <MtPropNouv V="90000.00"/>
     <MtPrev V="90000.00"/>
     <OpBudg V="1"/>
     <TypOpBudg V="2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="281572"/>
     <Fonction V="926"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="926"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="15140000.00"/>
     <MtPropNouv V="11400000.00"/>
     <MtPrev V="11400000.00"/>
     <OpBudg V="1"/>
     <TypOpBudg V="2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2817311"/>
     <Fonction V="926"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="926"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="5500.00"/>
     <MtPropNouv V="7000.00"/>
     <MtPrev V="7000.00"/>
     <OpBudg V="1"/>
     <TypOpBudg V="2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="281721"/>
     <Fonction V="926"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="926"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="10500.00"/>
     <MtPropNouv V="10000.00"/>
     <MtPrev V="10000.00"/>
     <OpBudg V="1"/>
     <TypOpBudg V="2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="28158"/>
     <Fonction V="926"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="926"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="40000.00"/>
     <MtPropNouv V="65000.00"/>
     <MtPrev V="65000.00"/>
     <OpBudg V="1"/>
     <TypOpBudg V="2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6156"/>
     <Fonction V="9381"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="938"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="100000.00"/>
     <MtPrev V="100000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 81300002 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6228"/>
     <Fonction V="9381"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="938"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="19807.00"/>
     <MtPrev V="19807.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 81300002 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2051"/>
     <Fonction V="9081"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="745365.00"/>
     <MtPrev V="745365.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 81300002 2024/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6688"/>
     <Fonction V="943"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="943"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="3442110.54"/>
     <MtPropNouv V="3091470.98"/>
     <MtPrev V="3091470.98"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6618"/>
     <Fonction V="943"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="943"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="6250000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="66111"/>
     <Fonction V="943"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="943"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="83707666.56"/>
     <MtPropNouv V="104022082.77"/>
     <MtPrev V="104022082.77"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6615"/>
     <Fonction V="943"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="943"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="2682375.98"/>
     <MtPropNouv V="19876016.26"/>
     <MtPrev V="19876016.26"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="66112"/>
     <Fonction V="943"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="943"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="969451.96"/>
     <MtPropNouv V="66993.76"/>
     <MtPrev V="66993.76"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <MtSup Code="ICNEPrec" V="19408521.44"/>
     <MtSup Code="ICNE" V="19475515.20"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657382"/>
     <Fonction V="936312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="532974.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000007 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6156"/>
     <Fonction V="9381"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="938"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="44482.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 81300002 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="936312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="0.00"/>
     <MtPropNouv V="70000.00"/>
     <MtPrev V="70000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000007 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="936312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="0.00"/>
     <MtPropNouv V="34345.50"/>
     <MtPrev V="34345.50"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000007 2021/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="936312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="100000.00"/>
     <MtPrev V="100000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000007 2021/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="70323"/>
     <Fonction V="93854"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="938"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="299720.00"/>
     <MtPropNouv V="481213.80"/>
     <MtPrev V="481213.80"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="1311"/>
     <Fonction V="90854"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPropNouv V="1200000.00"/>
     <MtPrev V="1200000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="13178"/>
     <Fonction V="90854"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="6255700.00"/>
     <MtPropNouv V="1000000.00"/>
     <MtPrev V="1000000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="936312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="0.00"/>
     <MtPropNouv V="130000.00"/>
     <MtPrev V="130000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000007 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6228"/>
     <Fonction V="9381"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="938"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="40000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 81300002 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2051"/>
     <Fonction V="9081"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="146000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 81300002 2023/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="90854"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="13500000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657382"/>
     <Fonction V="936312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="12018.22"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000007 2020/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657382"/>
     <Fonction V="936312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="155669.20"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000007 2021/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="16441"/>
     <Fonction V="923"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="923"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="7503140.35"/>
     <MtPropNouv V="7631286.39"/>
     <MtPrev V="7631286.39"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="1641"/>
     <Fonction V="923"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="923"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="169463813.87"/>
     <MtPropNouv V="101540592.33"/>
     <MtPrev V="101540592.33"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="627"/>
     <Fonction V="943"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="943"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="750000.00"/>
     <MtPropNouv V="750000.00"/>
     <MtPrev V="750000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93048"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="15860.67"/>
     <MtPrev V="15860.67"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 04400004 2018/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="16449"/>
     <Fonction V="923"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="923"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="95251262.80"/>
     <MtPropNouv V="172696481.74"/>
     <MtPrev V="172696481.74"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="73928"/>
     <Fonction V="941"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="941"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="2000000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="16318"/>
     <Fonction V="923"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="923"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="4050000.00"/>
     <MtPropNouv V="250000.00"/>
     <MtPrev V="250000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="16311"/>
     <Fonction V="923"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="923"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="80000000.00"/>
     <MtPrev V="80000000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20422"/>
     <Fonction V="9053"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="500000.00"/>
     <MtPrev V="500000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 52000001 2019/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDP 3"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041581"/>
     <Fonction V="90735"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="907"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="100000.00"/>
     <MtPropNouv V="178260.87"/>
     <MtPrev V="178260.87"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 78000004 2023/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041481"/>
     <Fonction V="9053"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="4026250.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 52000001 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93735"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="937"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="27500.00"/>
     <MtPropNouv V="30000.00"/>
     <MtPrev V="30000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 78000004 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="72742.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200016 2021/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041482"/>
     <Fonction V="90735"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="907"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="100000.00"/>
     <MtPropNouv V="150000.00"/>
     <MtPrev V="150000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 78000004 2023/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20422"/>
     <Fonction V="90633"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="87231.47"/>
     <MtPropNouv V="79898.58"/>
     <MtPrev V="79898.58"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 95000002 2020/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657348"/>
     <Fonction V="93311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="44758.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200016 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041482"/>
     <Fonction V="90735"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="907"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="107737.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 78000004 2022/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041482"/>
     <Fonction V="9053"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="0.00"/>
     <MtPropNouv V="1276650.16"/>
     <MtPrev V="1276650.16"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 52000001 2019/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDP 3"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657358"/>
     <Fonction V="93735"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="937"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="50000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 78000004 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041481"/>
     <Fonction V="9053"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="3000000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 52000001 2019/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDP 3"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041582"/>
     <Fonction V="9053"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="3183541.70"/>
     <MtPropNouv V="1500000.00"/>
     <MtPrev V="1500000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 52000001 2019/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDP 3"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657358"/>
     <Fonction V="93735"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="937"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="60000.00"/>
     <MtPropNouv V="19991.67"/>
     <MtPrev V="19991.67"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 78000004 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041582"/>
     <Fonction V="90735"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="907"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="0.00"/>
     <MtPropNouv V="101565.20"/>
     <MtPrev V="101565.20"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 78000004 2022/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041482"/>
     <Fonction V="9053"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="590000.00"/>
     <MtPropNouv V="50000.00"/>
     <MtPrev V="50000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 52000001 2018/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041582"/>
     <Fonction V="9053"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="840478.49"/>
     <MtPropNouv V="285677.25"/>
     <MtPrev V="285677.25"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 52000001 2018/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20422"/>
     <Fonction V="90633"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="157716.91"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 95000002 2019/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657358"/>
     <Fonction V="93735"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="937"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="61616.50"/>
     <MtPropNouv V="73091.50"/>
     <MtPrev V="73091.50"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 78000004 2021/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="40500.00"/>
     <MtPropNouv V="93114.48"/>
     <MtPrev V="93114.48"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200014 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="51800.00"/>
     <MtPropNouv V="119306.66"/>
     <MtPrev V="119306.66"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200014 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="936312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="100000.00"/>
     <MtPropNouv V="155321.00"/>
     <MtPrev V="155321.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000007 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="93633"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="32600.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 95000002 2021/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204182"/>
     <Fonction V="906312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="100000.00"/>
     <MtPropNouv V="230000.00"/>
     <MtPrev V="230000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000007 2023/3"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657382"/>
     <Fonction V="936312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="353118.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000007 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="936312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="80000.00"/>
     <MtPrev V="80000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000007 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="936312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="63000.00"/>
     <MtPrev V="63000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000007 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="906312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="40000.00"/>
     <MtPropNouv V="190000.00"/>
     <MtPrev V="190000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000007 2023/3"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="100000.00"/>
     <MtPropNouv V="165000.00"/>
     <MtPrev V="165000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200016 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041482"/>
     <Fonction V="9053"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="47092.88"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 52000003 2017/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2017 AMENAGEMENT REGIONALE"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="906312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="70000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000007 2022/3"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20422"/>
     <Fonction V="906312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="70000.00"/>
     <MtPropNouv V="28000.00"/>
     <MtPrev V="28000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000007 2022/3"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20422"/>
     <Fonction V="90633"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="100000.00"/>
     <MtPropNouv V="75000.00"/>
     <MtPrev V="75000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 95000002 2021/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041482"/>
     <Fonction V="9053"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="200000.00"/>
     <MtPrev V="200000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 52000003 2018/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="90633"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="100000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 95000002 2021/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204182"/>
     <Fonction V="906312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="70000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000007 2022/3"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041481"/>
     <Fonction V="9053"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="780636.71"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 52000003 2018/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041582"/>
     <Fonction V="90633"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="44740.69"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 95000002 2021/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="617"/>
     <Fonction V="9380"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="938"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="78638.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 80000001 2018/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="93311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="60000.00"/>
     <MtPropNouv V="90000.00"/>
     <MtPrev V="90000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200016 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041482"/>
     <Fonction V="9053"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="16990.51"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 52000003 2017/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041482"/>
     <Fonction V="90633"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="44000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 95000002 2021/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93735"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="937"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="40000.00"/>
     <MtPrev V="40000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 78000004 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041482"/>
     <Fonction V="9053"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="0.00"/>
     <MtPropNouv V="1100000.00"/>
     <MtPrev V="1100000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 52000001 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041482"/>
     <Fonction V="90735"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="907"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="215000.00"/>
     <MtPrev V="215000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 78000004 2024/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041582"/>
     <Fonction V="90735"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="907"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="94834.01"/>
     <MtPrev V="94834.01"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 78000004 2023/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20422"/>
     <Fonction V="9053"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="1000000.00"/>
     <MtPropNouv V="502272.42"/>
     <MtPrev V="502272.42"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 52000001 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041582"/>
     <Fonction V="9053"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="2000000.00"/>
     <MtPrev V="2000000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 52000001 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657358"/>
     <Fonction V="93735"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="937"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="13645.95"/>
     <MtPrev V="13645.95"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 78000004 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041481"/>
     <Fonction V="9053"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="1321137.42"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 52000002 2019/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDP 3"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6238"/>
     <Fonction V="9380"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="938"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="20000.00"/>
     <MtPrev V="20000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="93311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="40000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200016 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041581"/>
     <Fonction V="90735"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="907"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="224734.80"/>
     <MtPrev V="224734.80"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 78000004 2024/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657348"/>
     <Fonction V="93311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="20000.00"/>
     <MtPropNouv V="34505.60"/>
     <MtPrev V="34505.60"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200016 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="95000.00"/>
     <MtPropNouv V="187096.23"/>
     <MtPrev V="187096.23"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200016 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041482"/>
     <Fonction V="9053"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="0.00"/>
     <MtPropNouv V="360000.00"/>
     <MtPrev V="360000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 52000002 2019/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDP 3"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="9364"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="2686540.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 95000003 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9064"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="150000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 95000003 2022/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="9364"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="3018775.00"/>
     <MtPropNouv V="146237.95"/>
     <MtPrev V="146237.95"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 95000003 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20422"/>
     <Fonction V="90633"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="200000.00"/>
     <MtPrev V="200000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 95000002 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041482"/>
     <Fonction V="90311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="300000.00"/>
     <MtPropNouv V="82195.50"/>
     <MtPrev V="82195.50"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200017 2019/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041482"/>
     <Fonction V="9053"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="247500.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 52000995 2011/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDP 4"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93048"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="15000.00"/>
     <MtPropNouv V="18639.60"/>
     <MtPrev V="18639.60"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 04400004 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="93048"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="50781.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 04400004 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="90048"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="900"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="190000.00"/>
     <MtPropNouv V="51023.00"/>
     <MtPrev V="51023.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 04400004 2021/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="9352"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="935"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="445600.00"/>
     <MtPrev V="445600.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 52000006 2024/3"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657348"/>
     <Fonction V="9352"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="935"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="100000.00"/>
     <MtPrev V="100000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 52000006 2024/3"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93048"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="6386.20"/>
     <MtPropNouv V="16069.00"/>
     <MtPrev V="16069.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 04400004 2021/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="93048"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="20000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 04400004 2021/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20422"/>
     <Fonction V="90633"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="0.00"/>
     <MtPropNouv V="144004.37"/>
     <MtPrev V="144004.37"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 95000002 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041581"/>
     <Fonction V="90633"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="0.00"/>
     <MtPropNouv V="20000.00"/>
     <MtPrev V="20000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 95000002 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="906312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="9927.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000008 2018/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657348"/>
     <Fonction V="93633"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="50000.00"/>
     <MtPropNouv V="10229.50"/>
     <MtPrev V="10229.50"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 95000002 2023/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041482"/>
     <Fonction V="9053"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="9297579.59"/>
     <MtPropNouv V="5692059.34"/>
     <MtPrev V="5692059.34"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 52000003 2019/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDP 3"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041582"/>
     <Fonction V="90633"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="8000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 95000002 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20422"/>
     <Fonction V="9053"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="0.00"/>
     <MtPropNouv V="500000.00"/>
     <MtPrev V="500000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 52000003 2019/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDP 3"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041582"/>
     <Fonction V="9053"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="0.00"/>
     <MtPropNouv V="1500000.00"/>
     <MtPrev V="1500000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 52000003 2019/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDP 3"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041481"/>
     <Fonction V="90633"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="132000.00"/>
     <MtPropNouv V="175995.63"/>
     <MtPrev V="175995.63"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 95000002 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="906312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="1073.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000008 2015/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20422"/>
     <Fonction V="90633"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="200000.00"/>
     <MtPropNouv V="148032.42"/>
     <MtPrev V="148032.42"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 95000002 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041481"/>
     <Fonction V="9052"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="3223000.00"/>
     <MtPrev V="3223000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 52000005 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDP6"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="90633"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="148869.53"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 95000002 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="936312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="133000.00"/>
     <MtPrev V="133000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000007 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20422"/>
     <Fonction V="906312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="210000.00"/>
     <MtPrev V="210000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000007 2024/3"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041582"/>
     <Fonction V="9052"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="5000000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 52000005 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDP6"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657382"/>
     <Fonction V="936312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="0.00"/>
     <MtPropNouv V="131911.37"/>
     <MtPrev V="131911.37"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000010 2017/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2017 AGRICULTURE"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="9364"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="126464.16"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 95000004 2021/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="936312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="0.00"/>
     <MtPropNouv V="100000.00"/>
     <MtPrev V="100000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000009 2018/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657382"/>
     <Fonction V="936312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="300000.00"/>
     <MtPrev V="300000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000009 2018/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="936312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="20000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000009 2019/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204181"/>
     <Fonction V="9064"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="84000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 95000004 2021/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="936312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="77471.68"/>
     <MtPrev V="77471.68"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000009 2018/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="9364"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="0.00"/>
     <MtPropNouv V="18218.60"/>
     <MtPrev V="18218.60"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 95000004 2021/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="936312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="30800.00"/>
     <MtPrev V="30800.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000008 2024/4"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="936312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="60000.00"/>
     <MtPrev V="60000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000008 2024/4"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="936312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="100000.00"/>
     <MtPropNouv V="140000.00"/>
     <MtPrev V="140000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000008 2023/4"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6245"/>
     <Fonction V="93821"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="938"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="271912684.00"/>
     <MtPropNouv V="280670270.00"/>
     <MtPrev V="280670270.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="936312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="30000.00"/>
     <MtPropNouv V="90000.00"/>
     <MtPrev V="90000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000008 2023/4"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9064"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="0.00"/>
     <MtPropNouv V="50000.00"/>
     <MtPrev V="50000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 95000003 2023/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041581"/>
     <Fonction V="9064"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="0.00"/>
     <MtPropNouv V="100000.00"/>
     <MtPrev V="100000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 95000003 2023/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20422"/>
     <Fonction V="906312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="21000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000008 2021/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="9364"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="2030000.00"/>
     <MtPropNouv V="1900000.00"/>
     <MtPrev V="1900000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 95000003 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="936312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="60000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000008 2022/4"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="936312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="60000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000008 2022/4"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="936312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="50000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000008 2021/4"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="9364"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="5525683.55"/>
     <MtPrev V="5525683.55"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 95000003 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041582"/>
     <Fonction V="90311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="450000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200017 2020/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="93048"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="76000.00"/>
     <MtPrev V="76000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 04400004 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="90048"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="900"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="102000.00"/>
     <MtPropNouv V="149764.20"/>
     <MtPrev V="149764.20"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 04400004 2023/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="90048"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="900"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="102000.00"/>
     <MtPrev V="102000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 04400004 2024/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="93048"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="60000.00"/>
     <MtPropNouv V="78357.90"/>
     <MtPrev V="78357.90"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 04400004 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93048"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="28125.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 04400004 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="90048"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="900"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="100000.00"/>
     <MtPropNouv V="50382.50"/>
     <MtPrev V="50382.50"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 04400004 2022/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20422"/>
     <Fonction V="90048"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="900"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="30000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 04400004 2022/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="576568.00"/>
     <MtPrev V="576568.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31100102 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="93311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="67028.00"/>
     <MtPrev V="67028.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31100103 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="268112.80"/>
     <MtPrev V="268112.80"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31100103 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9076"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="907"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="22263.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 76000006 2022/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="93311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="42325.00"/>
     <MtPrev V="42325.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31100104 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="169303.00"/>
     <MtPrev V="169303.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31100104 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="9376"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="937"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="425100.00"/>
     <MtPropNouv V="461300.00"/>
     <MtPrev V="461300.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 76000006 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6241"/>
     <Fonction V="93020"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="71000.00"/>
     <MtPropNouv V="191000.00"/>
     <MtPrev V="191000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="9376"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="937"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="238000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 76000006 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204182"/>
     <Fonction V="90311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="24000.00"/>
     <MtPrev V="24000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31100101 2024/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="90311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="48000.00"/>
     <MtPrev V="48000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31100101 2024/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20422"/>
     <Fonction V="90311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="48000.00"/>
     <MtPrev V="48000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31100101 2024/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6234"/>
     <Fonction V="93311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="10000.00"/>
     <MtPropNouv V="10000.00"/>
     <MtPrev V="10000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93256"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="894000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000038 2020/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657348"/>
     <Fonction V="93348"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="198167.00"/>
     <MtPrev V="198167.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 34800001 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204182"/>
     <Fonction V="90311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="15000.00"/>
     <MtPropNouv V="25000.00"/>
     <MtPrev V="25000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31100002 2023/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93348"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="190000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 34800001 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6568"/>
     <Fonction V="93256"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="1615000.00"/>
     <MtPrev V="1615000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000035 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="90348"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="200000.00"/>
     <MtPrev V="200000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 34800001 2024/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657348"/>
     <Fonction V="93311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="219843.75"/>
     <MtPrev V="219843.75"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31100101 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6156"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="20000.00"/>
     <MtPrev V="20000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200504 2024/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93348"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="465000.00"/>
     <MtPrev V="465000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 34800002 2023/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="SOUTIEN D URGENCE AU MONDE ASSOCIATIF"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="93311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="841969.40"/>
     <MtPrev V="841969.40"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31100101 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65733"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="88750.00"/>
     <MtPrev V="88750.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200504 2024/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="90348"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="250000.00"/>
     <MtPropNouv V="198000.00"/>
     <MtPrev V="198000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 34800002 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6568"/>
     <Fonction V="93256"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="2100000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000035 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="15926646.93"/>
     <MtPrev V="15926646.93"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31100101 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657348"/>
     <Fonction V="93348"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="2900.00"/>
     <MtPropNouv V="13027.00"/>
     <MtPrev V="13027.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 34800001 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204182"/>
     <Fonction V="90311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="2000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31100002 2022/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93338"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="124000.00"/>
     <MtPrev V="124000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 33800003 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657348"/>
     <Fonction V="93348"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="8000.00"/>
     <MtPropNouv V="144806.00"/>
     <MtPrev V="144806.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 34800001 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6568"/>
     <Fonction V="93311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="524000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31100002 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93348"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="114600.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 34800001 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="722"/>
     <Fonction V="946"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="946"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="3000000.00"/>
     <MtPropNouv V="3000000.00"/>
     <MtPrev V="3000000.00"/>
     <OpBudg V="1"/>
     <TypOpBudg V="2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657381"/>
     <Fonction V="93311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="95115.00"/>
     <MtPrev V="95115.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31100202 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93256"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="50000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000042 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657382"/>
     <Fonction V="93311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="95112.00"/>
     <MtPrev V="95112.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31100202 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="93311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="95112.00"/>
     <MtPrev V="95112.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31100202 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="21578"/>
     <Fonction V="90020"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="900"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="190000.00"/>
     <MtPropNouv V="970000.00"/>
     <MtPrev V="970000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6238"/>
     <Fonction V="9376"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="937"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="55000.00"/>
     <MtPrev V="55000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 76000008 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="1141347.00"/>
     <MtPrev V="1141347.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31100202 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9076"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="907"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="50000.00"/>
     <MtPrev V="50000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 76000008 2024/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041481"/>
     <Fonction V="90311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="50000.00"/>
     <MtPrev V="50000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31100201 2024/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204182"/>
     <Fonction V="90311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="50000.00"/>
     <MtPrev V="50000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31100201 2024/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="90311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="50000.00"/>
     <MtPrev V="50000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31100201 2024/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20422"/>
     <Fonction V="90311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="53010.00"/>
     <MtPrev V="53010.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31100201 2024/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="617"/>
     <Fonction V="9376"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="937"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="55000.00"/>
     <MtPrev V="55000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 76000008 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657348"/>
     <Fonction V="93311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="285336.00"/>
     <MtPrev V="285336.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31100202 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657358"/>
     <Fonction V="93311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="190224.00"/>
     <MtPrev V="190224.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31100202 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657358"/>
     <Fonction V="9376"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="937"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="148936.00"/>
     <MtPropNouv V="100000.00"/>
     <MtPrev V="100000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 76000008 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9076"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="907"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="61460.00"/>
     <MtPropNouv V="35640.00"/>
     <MtPrev V="35640.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 76000008 2023/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="21848"/>
     <Fonction V="90020"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="900"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="152000.00"/>
     <MtPropNouv V="502000.00"/>
     <MtPrev V="502000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="90256"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="50000.00"/>
     <MtPropNouv V="50000.00"/>
     <MtPrev V="50000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000042 2023/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041581"/>
     <Fonction V="9076"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="907"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="0.00"/>
     <MtPropNouv V="300000.00"/>
     <MtPrev V="300000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 76000007 2020/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDP 5"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93256"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="1258000.00"/>
     <MtPropNouv V="2100000.00"/>
     <MtPrev V="2100000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000038 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6355"/>
     <Fonction V="93020"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="9000.00"/>
     <MtPropNouv V="6000.00"/>
     <MtPrev V="6000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6568"/>
     <Fonction V="93311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="17332840.00"/>
     <MtPrev V="17332840.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31100201 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93256"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="290000.00"/>
     <MtPrev V="290000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000038 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204131"/>
     <Fonction V="9076"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="907"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="19074.90"/>
     <MtPrev V="19074.90"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 76000007 2020/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDP 5"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93256"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="1486000.00"/>
     <MtPropNouv V="1280000.00"/>
     <MtPrev V="1280000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000038 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041481"/>
     <Fonction V="9076"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="907"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="390000.00"/>
     <MtPropNouv V="300000.00"/>
     <MtPrev V="300000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 76000007 2020/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDP 5"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93256"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="591000.00"/>
     <MtPropNouv V="200000.00"/>
     <MtPrev V="200000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000038 2021/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="6967582.80"/>
     <MtPrev V="6967582.80"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31100201 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6238"/>
     <Fonction V="9376"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="937"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="100000.00"/>
     <MtPropNouv V="50000.00"/>
     <MtPrev V="50000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 76000008 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9076"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="907"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="390000.00"/>
     <MtPropNouv V="150000.00"/>
     <MtPrev V="150000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 76000007 2020/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDP 5"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20431"/>
     <Fonction V="9076"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="907"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="384711.72"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 76000007 2020/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDP 5"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="90311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="4233735.00"/>
     <MtPrev V="4233735.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31100104 2024/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657381"/>
     <Fonction V="93311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="28500.00"/>
     <MtPrev V="28500.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31100105 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657382"/>
     <Fonction V="93311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="14000.00"/>
     <MtPrev V="14000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31100105 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="100000.00"/>
     <MtPrev V="100000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31100105 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9076"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="907"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="60000.00"/>
     <MtPrev V="60000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 76000006 2024/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9076"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="907"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="23000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 76000006 2023/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="9376"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="937"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="130000.00"/>
     <MtPrev V="130000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 76000006 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20422"/>
     <Fonction V="9052"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="522772.52"/>
     <MtPrev V="522772.52"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 51000996 2020/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657382"/>
     <Fonction V="93256"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="8653.82"/>
     <MtPrev V="8653.82"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000046 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9077"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="907"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="50000.00"/>
     <MtPropNouv V="50000.00"/>
     <MtPrev V="50000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 77000001 2020/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="60636"/>
     <Fonction V="93020"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="30000.00"/>
     <MtPropNouv V="31000.00"/>
     <MtPrev V="31000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041482"/>
     <Fonction V="9052"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="80000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 51000996 2021/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6228"/>
     <Fonction V="93256"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="867000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000046 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="9377"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="937"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="30000.00"/>
     <MtPropNouv V="29487.00"/>
     <MtPrev V="29487.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 77000001 2020/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6064"/>
     <Fonction V="93020"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="195000.00"/>
     <MtPropNouv V="140000.00"/>
     <MtPrev V="140000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041481"/>
     <Fonction V="9052"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="80000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 51000996 2021/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6238"/>
     <Fonction V="93256"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="0.00"/>
     <MtPropNouv V="100000.00"/>
     <MtPrev V="100000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000046 2021/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9052"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="80000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 51000996 2021/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="60631"/>
     <Fonction V="93020"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="20000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20422"/>
     <Fonction V="9052"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="71271.55"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 51000996 2021/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="9377"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="937"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="70000.00"/>
     <MtPropNouv V="33513.00"/>
     <MtPrev V="33513.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 77000001 2021/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="238"/>
     <Fonction V="90256"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="960000.00"/>
     <MtPrev V="960000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000045 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041482"/>
     <Fonction V="9052"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="50000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 51000996 2015/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 QUARTIERS ANCIENS DEGRADES"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="90256"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="617000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000045 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2188"/>
     <Fonction V="90020"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="900"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="20000.00"/>
     <MtPropNouv V="20000.00"/>
     <MtPrev V="20000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="90256"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="50000.00"/>
     <MtPrev V="50000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000042 2024/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041481"/>
     <Fonction V="9052"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="21425.04"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 51000996 2019/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="90256"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="0.00"/>
     <MtPropNouv V="530000.00"/>
     <MtPrev V="530000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000045 2021/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93256"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="50000.00"/>
     <MtPrev V="50000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000042 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="60623"/>
     <Fonction V="93020"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="26000.00"/>
     <MtPropNouv V="23000.00"/>
     <MtPrev V="23000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20422"/>
     <Fonction V="90256"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="2171000.00"/>
     <MtPropNouv V="300000.00"/>
     <MtPrev V="300000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 11000045 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93735"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="937"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="15000.00"/>
     <MtPrev V="15000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 78000004 2019/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657358"/>
     <Fonction V="93735"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="937"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="17904.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 78000004 2019/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="60000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200014 2021/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657358"/>
     <Fonction V="93735"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="937"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="13151.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 78000004 2020/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="61558"/>
     <Fonction V="93020"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="50000.00"/>
     <MtPropNouv V="50000.00"/>
     <MtPrev V="50000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041482"/>
     <Fonction V="9052"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="40000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 51000996 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9076"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="907"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="50000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 78000001 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041481"/>
     <Fonction V="9052"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="45000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 51000996 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20422"/>
     <Fonction V="9052"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="40000.00"/>
     <MtPropNouv V="84578.10"/>
     <MtPrev V="84578.10"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 51000996 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9052"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="40000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 51000996 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20422"/>
     <Fonction V="9052"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="56000.00"/>
     <MtPrev V="56000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 51000996 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20415342"/>
     <Fonction V="9076"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="907"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="50000.00"/>
     <MtPrev V="50000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 78000001 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9077"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="907"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="400000.00"/>
     <MtPrev V="400000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 77000002 2024/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9077"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="907"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="900000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 77000002 2023/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9026"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="1000000.00"/>
     <MtPrev V="1000000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 12000019 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65188"/>
     <Fonction V="93632"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="498880.00"/>
     <MtPrev V="498880.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000033 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="75888"/>
     <Fonction V="93020"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="533000.00"/>
     <MtPropNouv V="755000.00"/>
     <MtPrev V="755000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6518"/>
     <Fonction V="93632"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="450000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000033 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65188"/>
     <Fonction V="93632"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="151120.00"/>
     <MtPrev V="151120.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000033 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6518"/>
     <Fonction V="93632"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="650000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000033 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65188"/>
     <Fonction V="93632"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="200000.00"/>
     <MtPrev V="200000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000033 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20422"/>
     <Fonction V="9026"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="350000.00"/>
     <MtPrev V="350000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 12000019 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="74718"/>
     <Fonction V="93021"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="28000.00"/>
     <MtPropNouv V="24500.00"/>
     <MtPrev V="24500.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204181"/>
     <Fonction V="9026"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="40000.00"/>
     <MtPrev V="40000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 12000019 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9026"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="127778.71"/>
     <MtPrev V="127778.71"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 12000019 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6218"/>
     <Fonction V="93020"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="70000.00"/>
     <MtPropNouv V="135000.00"/>
     <MtPrev V="135000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="9326"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="2000000.00"/>
     <MtPrev V="2000000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 12000019 2023/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657382"/>
     <Fonction V="9326"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="2096836.97"/>
     <MtPropNouv V="1791101.44"/>
     <MtPrev V="1791101.44"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 12000019 2023/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20422"/>
     <Fonction V="9026"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="0.00"/>
     <MtPropNouv V="7000000.00"/>
     <MtPrev V="7000000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 12000019 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2324"/>
     <Fonction V="9026"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="1000000.00"/>
     <MtPrev V="1000000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 12000019 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="93311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="900000.00"/>
     <MtPropNouv V="900000.00"/>
     <MtPrev V="900000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200006 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="1830000.00"/>
     <MtPropNouv V="1158064.18"/>
     <MtPrev V="1158064.18"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200006 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="90311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="4510000.00"/>
     <MtPropNouv V="1165000.00"/>
     <MtPrev V="1165000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200006 2023/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65188"/>
     <Fonction V="9361"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="4822624.00"/>
     <MtPrev V="4822624.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000032 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6479"/>
     <Fonction V="93021"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="1900000.00"/>
     <MtPropNouv V="1950000.00"/>
     <MtPrev V="1950000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65188"/>
     <Fonction V="9361"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="6467376.00"/>
     <MtPrev V="6467376.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000032 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6518"/>
     <Fonction V="9361"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="7400000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000032 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6459"/>
     <Fonction V="93021"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="375000.00"/>
     <MtPropNouv V="375000.00"/>
     <MtPrev V="375000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6518"/>
     <Fonction V="9361"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="4600000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000032 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="9326"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="2000000.00"/>
     <MtPrev V="2000000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 12000019 2022/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6419"/>
     <Fonction V="93021"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="685000.00"/>
     <MtPropNouv V="700000.00"/>
     <MtPrev V="700000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204181"/>
     <Fonction V="9026"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="1614960.00"/>
     <MtPropNouv V="370297.03"/>
     <MtPrev V="370297.03"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 12000019 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="90311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="565000.00"/>
     <MtPropNouv V="1150000.00"/>
     <MtPrev V="1150000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200006 2022/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657382"/>
     <Fonction V="9326"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="5127349.12"/>
     <MtPropNouv V="857275.97"/>
     <MtPrev V="857275.97"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 12000019 2022/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6573641"/>
     <Fonction V="93311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="268638.00"/>
     <MtPropNouv V="309439.00"/>
     <MtPrev V="309439.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200006 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20422"/>
     <Fonction V="9026"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="0.00"/>
     <MtPropNouv V="7000000.00"/>
     <MtPrev V="7000000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 12000019 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2324"/>
     <Fonction V="9026"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="1000000.00"/>
     <MtPrev V="1000000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 12000019 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204181"/>
     <Fonction V="9026"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="11713311.05"/>
     <MtPropNouv V="601812.24"/>
     <MtPrev V="601812.24"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 12000019 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9026"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="1000000.00"/>
     <MtPrev V="1000000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 12000019 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657382"/>
     <Fonction V="9326"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="100000.00"/>
     <MtPrev V="100000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 12000019 2021/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="9326"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="1080913.91"/>
     <MtPropNouv V="111050.50"/>
     <MtPrev V="111050.50"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 12000019 2021/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6228"/>
     <Fonction V="9326"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="2929989.00"/>
     <MtPrev V="2929989.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 12000020 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDP5"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="93311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="29500.00"/>
     <MtPropNouv V="36500.00"/>
     <MtPrev V="36500.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200007 2023/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="100000.00"/>
     <MtPropNouv V="120240.00"/>
     <MtPrev V="120240.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200007 2023/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65188"/>
     <Fonction V="9326"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="14000000.00"/>
     <MtPrev V="14000000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 12000020 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDP5"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="90311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="70000.00"/>
     <MtPropNouv V="70000.00"/>
     <MtPrev V="70000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200007 2023/3"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20422"/>
     <Fonction V="90311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="30000.00"/>
     <MtPropNouv V="30000.00"/>
     <MtPrev V="30000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200007 2023/3"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="93632"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="33000.00"/>
     <MtPrev V="33000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000034 2024/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="90632"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="3000000.00"/>
     <MtPrev V="3000000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000034 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="93632"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="50000.00"/>
     <MtPropNouv V="25000.00"/>
     <MtPrev V="25000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000034 2023/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="90632"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="2000000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000034 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20422"/>
     <Fonction V="90311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="35000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200007 2022/3"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657382"/>
     <Fonction V="9326"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="75000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 12000022 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6233"/>
     <Fonction V="9326"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="51960.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 12000022 2021/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="9326"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="191214.58"/>
     <MtPropNouv V="20947.91"/>
     <MtPrev V="20947.91"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 12000021 2021/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDP5"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2324"/>
     <Fonction V="9026"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="100000.00"/>
     <MtPrev V="100000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 12000019 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="93311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="23600.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200007 2022/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="86400.00"/>
     <MtPropNouv V="15116.32"/>
     <MtPrev V="15116.32"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200007 2022/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="90311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="65000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200007 2022/3"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="617"/>
     <Fonction V="93632"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="25000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000034 2022/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="13172"/>
     <Fonction V="90020"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="900"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="900000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6228"/>
     <Fonction V="9326"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="15896205.52"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 12000020 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDP5"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6451"/>
     <Fonction V="93020"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="70000.00"/>
     <MtPropNouv V="50000.00"/>
     <MtPrev V="50000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657348"/>
     <Fonction V="93311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="30000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200007 2021/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657382"/>
     <Fonction V="9326"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="645672.09"/>
     <MtPrev V="645672.09"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 12000019 2024/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="9326"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="800000.00"/>
     <MtPrev V="800000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 12000019 2024/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6338"/>
     <Fonction V="93020"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="7500.00"/>
     <MtPrev V="7500.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2031"/>
     <Fonction V="9026"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="200000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 12000501 2018/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="693051.50"/>
     <MtPropNouv V="635934.39"/>
     <MtPrev V="635934.39"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200009 2023/3"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2313"/>
     <Fonction V="9026"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="288000.00"/>
     <MtPropNouv V="455000.00"/>
     <MtPrev V="455000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="90632"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="5000000.00"/>
     <MtPrev V="5000000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000036 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="261"/>
     <Fonction V="90632"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="6000000.00"/>
     <MtPrev V="6000000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000036 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="775200.00"/>
     <MtPropNouv V="50000.00"/>
     <MtPrev V="50000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200009 2022/3"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="90632"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="1832000.00"/>
     <MtPropNouv V="1765000.00"/>
     <MtPrev V="1765000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000036 2021/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204181"/>
     <Fonction V="90632"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="3000000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000036 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="261"/>
     <Fonction V="90632"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="2000000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000036 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6184"/>
     <Fonction V="93020"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="1205500.00"/>
     <MtPropNouv V="1320750.00"/>
     <MtPrev V="1320750.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2313"/>
     <Fonction V="9026"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="63112.03"/>
     <MtPrev V="63112.03"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 12000501 2018/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2313"/>
     <Fonction V="9026"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="458040.00"/>
     <MtPropNouv V="600000.00"/>
     <MtPrev V="600000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 12000501 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6251"/>
     <Fonction V="93020"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="660300.00"/>
     <MtPropNouv V="709300.00"/>
     <MtPrev V="709300.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6233"/>
     <Fonction V="9326"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="21130.50"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 12000023 2021/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="4021375.00"/>
     <MtPropNouv V="376376.00"/>
     <MtPrev V="376376.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200008 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6233"/>
     <Fonction V="9326"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="32067.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 12000023 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657382"/>
     <Fonction V="9326"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="50000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 12000022 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="9326"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="117500.00"/>
     <MtPrev V="117500.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 12000022 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657348"/>
     <Fonction V="93311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="40000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200009 2021/3"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="90632"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="1466000.00"/>
     <MtPropNouv V="1407000.00"/>
     <MtPrev V="1407000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000036 2020/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657381"/>
     <Fonction V="93311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="0.00"/>
     <MtPropNouv V="226018.00"/>
     <MtPrev V="226018.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200008 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="90632"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="1000000.00"/>
     <MtPropNouv V="1000000.00"/>
     <MtPrev V="1000000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000036 2019/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="90632"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="3500000.00"/>
     <MtPrev V="3500000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000035 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="90632"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="5000000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000035 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="33500.00"/>
     <MtPropNouv V="16500.00"/>
     <MtPrev V="16500.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200008 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6238"/>
     <Fonction V="9326"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="100000.00"/>
     <MtPrev V="100000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 12000023 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6233"/>
     <Fonction V="9326"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="50000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 12000023 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2743"/>
     <Fonction V="90020"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="900"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="40000.00"/>
     <MtPropNouv V="40000.00"/>
     <MtPrev V="40000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041582"/>
     <Fonction V="9056"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="22500.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 55000001 2021/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041581"/>
     <Fonction V="9056"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="0.00"/>
     <MtPropNouv V="27927.09"/>
     <MtPrev V="27927.09"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 55000001 2021/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657358"/>
     <Fonction V="9356"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="935"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="3000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 55000001 2021/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="238"/>
     <Fonction V="9026"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="50000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 12000997 2015/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 INVESTISSEMENT CFA"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="615221"/>
     <Fonction V="9326"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="130000.00"/>
     <MtPropNouv V="130000.00"/>
     <MtPrev V="130000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041582"/>
     <Fonction V="9056"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="118679.40"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 55000001 2020/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041581"/>
     <Fonction V="9056"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="50851.51"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 55000001 2020/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="7621"/>
     <Fonction V="93632"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="2354.49"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="R 94000056 2021/3"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FRA 01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="7688"/>
     <Fonction V="93632"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPropNouv V="911.62"/>
     <MtPrev V="911.62"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="R 94000056 2021/3"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FRA 01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2745"/>
     <Fonction V="90632"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="278768.95"/>
     <MtPropNouv V="440317.16"/>
     <MtPrev V="440317.16"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="R 94000056 2022/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IRA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="7621"/>
     <Fonction V="93632"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="8059.01"/>
     <MtPropNouv V="8705.60"/>
     <MtPrev V="8705.60"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="R 94000056 2022/3"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FRA 01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="7621"/>
     <Fonction V="93632"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="4605.67"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="R 94000056 2020/3"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FRA 01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657382"/>
     <Fonction V="93052"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="9305"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="1500000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 62S00005 2015/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 FDP 09"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="7688"/>
     <Fonction V="93632"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPropNouv V="1021.43"/>
     <MtPrev V="1021.43"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="R 94000056 2020/3"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FRA 01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2745"/>
     <Fonction V="90632"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="95636.55"/>
     <MtPropNouv V="97079.42"/>
     <MtPrev V="97079.42"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="R 94000056 2021/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IRA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2745"/>
     <Fonction V="90632"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="438695.37"/>
     <MtPropNouv V="37249.97"/>
     <MtPrev V="37249.97"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="R 94000056 2020/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IRA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93052"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="9305"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="434523.56"/>
     <MtPropNouv V="1261421.11"/>
     <MtPrev V="1261421.11"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 62S00005 2015/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 FDP 09"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2045"/>
     <Fonction V="90052"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="9005"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="925000.00"/>
     <MtPropNouv V="1500000.00"/>
     <MtPrev V="1500000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 62S00005 2015/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 IDP 09"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2745"/>
     <Fonction V="90632"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="215973.91"/>
     <MtPropNouv V="16835.66"/>
     <MtPrev V="16835.66"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="R 94000056 2019/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IRA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="7621"/>
     <Fonction V="93632"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="2205.06"/>
     <MtPropNouv V="587.82"/>
     <MtPrev V="587.82"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="R 94000056 2019/3"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FRA 01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2745"/>
     <Fonction V="90632"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="199888.56"/>
     <MtPropNouv V="17951.22"/>
     <MtPrev V="17951.22"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="R 94000056 2018/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IRA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="936312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="20000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000025 2021/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93052"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="9305"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="500000.00"/>
     <MtPropNouv V="1580022.16"/>
     <MtPrev V="1580022.16"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 62S00003 2015/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 FDP 09"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="7621"/>
     <Fonction V="93632"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="1092.72"/>
     <MtPropNouv V="594.82"/>
     <MtPrev V="594.82"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="R 94000056 2018/3"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FRA 01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2045"/>
     <Fonction V="90052"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="9005"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="392536.00"/>
     <MtPropNouv V="604841.13"/>
     <MtPrev V="604841.13"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 62S00004 2015/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 IDP 09"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="936312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="30000.00"/>
     <MtPropNouv V="30000.00"/>
     <MtPrev V="30000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000025 2022/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="936312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="50459.10"/>
     <MtPropNouv V="10000.00"/>
     <MtPrev V="10000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000025 2022/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93052"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="9305"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="2000000.00"/>
     <MtPropNouv V="2440415.95"/>
     <MtPrev V="2440415.95"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 62S00004 2015/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 FDP 09"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657382"/>
     <Fonction V="93052"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="9305"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="700728.04"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 62S00004 2015/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 FDP 09"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657382"/>
     <Fonction V="936312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="10000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000025 2022/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6281"/>
     <Fonction V="936312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="14926.85"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000025 2021/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="731774"/>
     <Fonction V="941"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="941"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="56818019.64"/>
     <MtPropNouv V="56818019.64"/>
     <MtPrev V="56818019.64"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="731422"/>
     <Fonction V="941"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="941"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="51796534.00"/>
     <MtPropNouv V="50546534.00"/>
     <MtPrev V="50546534.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="731773"/>
     <Fonction V="941"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="941"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="30278403.21"/>
     <MtPropNouv V="30917443.37"/>
     <MtPrev V="30917443.37"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2745"/>
     <Fonction V="90632"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="258191.08"/>
     <MtPropNouv V="224191.07"/>
     <MtPrev V="224191.07"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="R 94000090 2021/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="21IRA01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2745"/>
     <Fonction V="90632"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="530130.00"/>
     <MtPropNouv V="497638.88"/>
     <MtPrev V="497638.88"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="R 94000091 2020/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="20IRA01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2745"/>
     <Fonction V="90632"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="483100.00"/>
     <MtPropNouv V="443100.00"/>
     <MtPrev V="443100.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="R 94000091 2021/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="20IRA01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2745"/>
     <Fonction V="90632"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPropNouv V="428000.00"/>
     <MtPrev V="428000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="R 94000097 2023/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IRA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="731421"/>
     <Fonction V="941"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="941"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="410845307.00"/>
     <MtPropNouv V="407575824.00"/>
     <MtPrev V="407575824.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2745"/>
     <Fonction V="90632"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="980708.92"/>
     <MtPropNouv V="852079.86"/>
     <MtPrev V="852079.86"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="R 94000090 2020/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="20IRA01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657358"/>
     <Fonction V="93052"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="9305"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="2113067.99"/>
     <MtPropNouv V="1785939.11"/>
     <MtPrev V="1785939.11"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 62S00007 2015/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 FDP 09"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6156"/>
     <Fonction V="93020"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="1174136.48"/>
     <MtPrev V="1174136.48"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 02020009 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="21838"/>
     <Fonction V="90020"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="900"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="3892500.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 02020009 2023/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6156"/>
     <Fonction V="93020"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="1491346.73"/>
     <MtPropNouv V="305163.26"/>
     <MtPrev V="305163.26"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 02020009 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6228"/>
     <Fonction V="93020"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="218990.01"/>
     <MtPrev V="218990.01"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 02020009 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="73114"/>
     <Fonction V="940"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="940"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="57894285.38"/>
     <MtPropNouv V="56017460.00"/>
     <MtPrev V="56017460.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="7352"/>
     <Fonction V="941"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="941"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="971013611.59"/>
     <MtPropNouv V="989443376.52"/>
     <MtPrev V="989443376.52"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="7817"/>
     <Fonction V="945"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="945"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="2466109.06"/>
     <MtPropNouv V="2500000.00"/>
     <MtPrev V="2500000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2745"/>
     <Fonction V="90632"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="74000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2745"/>
     <Fonction V="90632"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPropNouv V="218651.81"/>
     <MtPrev V="218651.81"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="R 94000056 2023/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IRA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2045"/>
     <Fonction V="90052"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="9005"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="3126429.94"/>
     <MtPropNouv V="1375740.73"/>
     <MtPrev V="1375740.73"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 62S00007 2015/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 IDP 09"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="7621"/>
     <Fonction V="93632"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPropNouv V="14992.19"/>
     <MtPrev V="14992.19"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="R 94000056 2023/3"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FRA 01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2045"/>
     <Fonction V="90052"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="9005"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="720000.00"/>
     <MtPropNouv V="744000.00"/>
     <MtPrev V="744000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 62S00006 2015/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 IDP 09"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6228"/>
     <Fonction V="93020"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="373750.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 02020009 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6156"/>
     <Fonction V="93020"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="150403.27"/>
     <MtPropNouv V="115960.25"/>
     <MtPrev V="115960.25"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 02020009 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="93632"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="140000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000026 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="93632"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="602000.00"/>
     <MtPropNouv V="781539.00"/>
     <MtPrev V="781539.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000025 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6573642"/>
     <Fonction V="93052"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="9305"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="814517.76"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 62S00012 2015/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 FDP 09"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="74835"/>
     <Fonction V="942"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="942"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPropNouv V="3240948.00"/>
     <MtPrev V="3240948.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65733"/>
     <Fonction V="93052"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="9305"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="9505.69"/>
     <MtPrev V="9505.69"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 62S00013 2015/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 FDP 09"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="7621"/>
     <Fonction V="93632"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="15720.00"/>
     <MtPropNouv V="4166.63"/>
     <MtPrev V="4166.63"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="R 94000986 2018/4"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FRA 01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65733"/>
     <Fonction V="93052"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="9305"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="702267.68"/>
     <MtPrev V="702267.68"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 62S00012 2015/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 FDP 09"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="748312"/>
     <Fonction V="942"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="942"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="89886476.00"/>
     <MtPropNouv V="91536476.00"/>
     <MtPrev V="91536476.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="74631"/>
     <Fonction V="942"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="942"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="91534147.00"/>
     <MtPropNouv V="93384147.00"/>
     <MtPrev V="93384147.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="133122"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="93565885.00"/>
     <MtPropNouv V="93565885.00"/>
     <MtPrev V="93565885.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2745"/>
     <Fonction V="90632"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="401135.78"/>
     <MtPropNouv V="74277.66"/>
     <MtPrev V="74277.66"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="R 94000986 2018/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IRA 01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="744"/>
     <Fonction V="942"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="942"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="300000.00"/>
     <MtPropNouv V="300000.00"/>
     <MtPrev V="300000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2745"/>
     <Fonction V="90632"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="550744.22"/>
     <MtPropNouv V="105101.03"/>
     <MtPrev V="105101.03"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="R 94000986 2018/3"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IRA 02"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="10222"/>
     <Fonction V="922"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="922"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="34806100.00"/>
     <MtPropNouv V="32506700.00"/>
     <MtPrev V="32506700.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2045"/>
     <Fonction V="90052"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="9005"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="542763.28"/>
     <MtPropNouv V="1563856.36"/>
     <MtPrev V="1563856.36"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 62S00010 2015/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 IDP 09"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2045"/>
     <Fonction V="90052"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="9005"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="0.00"/>
     <MtPropNouv V="988703.94"/>
     <MtPrev V="988703.94"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 62S00012 2015/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 IDP 09"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2045"/>
     <Fonction V="90052"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="9005"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="4751634.43"/>
     <MtPropNouv V="7541502.04"/>
     <MtPrev V="7541502.04"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 62S00011 2015/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 IDP 09"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="90311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="0.00"/>
     <MtPropNouv V="280400.00"/>
     <MtPrev V="280400.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200006 2019/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65741"/>
     <Fonction V="93632"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="590955.24"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000025 2021/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="21838"/>
     <Fonction V="90020"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="900"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="3938000.00"/>
     <MtPrev V="3938000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 02020009 2024/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="7358"/>
     <Fonction V="941"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="941"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="565882720.28"/>
     <MtPropNouv V="576670855.80"/>
     <MtPrev V="576670855.80"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2045"/>
     <Fonction V="90052"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="9005"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="359785.16"/>
     <MtPropNouv V="1181625.94"/>
     <MtPrev V="1181625.94"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 62S00009 2015/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 IDP 09"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65733"/>
     <Fonction V="93052"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="9305"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="35152.00"/>
     <MtPrev V="35152.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 62S00008 2015/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 FDP 09"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65741"/>
     <Fonction V="93632"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="11044.76"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000025 2020/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2045"/>
     <Fonction V="90052"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="9005"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="5378808.06"/>
     <MtPropNouv V="5779697.47"/>
     <MtPrev V="5779697.47"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 62S00008 2015/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 IDP 09"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65811"/>
     <Fonction V="93020"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="1000.00"/>
     <MtPropNouv V="127581.00"/>
     <MtPrev V="127581.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6573641"/>
     <Fonction V="93311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="286624.50"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200006 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="93311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="928000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200006 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="1556000.00"/>
     <MtPropNouv V="187040.73"/>
     <MtPrev V="187040.73"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200006 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="93632"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="46000.00"/>
     <MtPropNouv V="61719.00"/>
     <MtPrev V="61719.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000029 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="93632"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="52297.00"/>
     <MtPropNouv V="30578.00"/>
     <MtPrev V="30578.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000029 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="748388"/>
     <Fonction V="942"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="942"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="11839939.00"/>
     <MtPropNouv V="25801346.00"/>
     <MtPrev V="25801346.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="93632"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="50000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000029 2021/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="74718"/>
     <Fonction V="942"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="942"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPropNouv V="4078061.00"/>
     <MtPrev V="4078061.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="93632"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="6000.00"/>
     <MtPrev V="6000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000029 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="748382"/>
     <Fonction V="942"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="942"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="38076186.00"/>
     <MtPropNouv V="38076186.00"/>
     <MtPrev V="38076186.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="1311"/>
     <Fonction V="9087"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="521861.95"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="21312"/>
     <Fonction V="9026"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="0.00"/>
     <MtPropNouv V="20000.00"/>
     <MtPrev V="20000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 12000019 2021/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2313"/>
     <Fonction V="9026"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="50000.00"/>
     <MtPrev V="50000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 12000019 2021/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9026"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="1600000.00"/>
     <MtPrev V="1600000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 12000019 2021/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20422"/>
     <Fonction V="9026"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="2230548.20"/>
     <MtPrev V="2230548.20"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 12000019 2021/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20422"/>
     <Fonction V="9026"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="500000.00"/>
     <MtPrev V="500000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 12000019 2020/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204181"/>
     <Fonction V="9026"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="8210420.54"/>
     <MtPropNouv V="500000.00"/>
     <MtPrev V="500000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 12000019 2021/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="90311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="1286000.00"/>
     <MtPropNouv V="1472982.40"/>
     <MtPrev V="1472982.40"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200006 2021/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9026"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="131651.79"/>
     <MtPrev V="131651.79"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 12000019 2020/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204182"/>
     <Fonction V="9026"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="500000.00"/>
     <MtPrev V="500000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 12000019 2020/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6573642"/>
     <Fonction V="93632"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="900000.00"/>
     <MtPrev V="900000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000028 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657348"/>
     <Fonction V="93311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="509906.50"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200006 2021/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2045"/>
     <Fonction V="90052"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="9005"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="533337.58"/>
     <MtPropNouv V="1232266.37"/>
     <MtPrev V="1232266.37"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 62S00018 2015/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 IDP 09"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="1311"/>
     <Fonction V="90020"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="900"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="27887.34"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="7454"/>
     <Fonction V="942"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="942"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="4064636.00"/>
     <MtPropNouv V="4064636.00"/>
     <MtPrev V="4064636.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="93632"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="302675.00"/>
     <MtPrev V="302675.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000026 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="93632"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="200000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000026 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="731771"/>
     <Fonction V="941"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="941"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="2820443.00"/>
     <MtPropNouv V="2820443.00"/>
     <MtPrev V="2820443.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="93632"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="1000000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000028 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="1311"/>
     <Fonction V="90852"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="1811841.60"/>
     <MtPropNouv V="2565998.80"/>
     <MtPrev V="2565998.80"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="1311"/>
     <Fonction V="90312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="3208.60"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="1311"/>
     <Fonction V="9026"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="22554200.00"/>
     <MtPropNouv V="22154200.00"/>
     <MtPrev V="22154200.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="1311"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="3680857.26"/>
     <MtPropNouv V="3848606.30"/>
     <MtPrev V="3848606.30"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2045"/>
     <Fonction V="90052"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="9005"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="12848.00"/>
     <MtPropNouv V="1020298.44"/>
     <MtPrev V="1020298.44"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 62S00014 2015/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 IDP 09"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657358"/>
     <Fonction V="93052"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="9305"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="0.00"/>
     <MtPropNouv V="83164.67"/>
     <MtPrev V="83164.67"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 62S00014 2015/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 FDP 09"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93632"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="150000.00"/>
     <MtPrev V="150000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000026 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204181"/>
     <Fonction V="9026"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="2802468.41"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 12000019 2020/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="73153"/>
     <Fonction V="941"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="941"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="147777568.00"/>
     <MtPropNouv V="150200000.00"/>
     <MtPrev V="150200000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="9326"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="175000.00"/>
     <MtPrev V="175000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 12000017 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="611"/>
     <Fonction V="9326"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="50000.00"/>
     <MtPrev V="50000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 12000017 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65123"/>
     <Fonction V="9326"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="700000.00"/>
     <MtPrev V="700000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 12000017 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="9326"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="625000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 12000017 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="90311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="1726801.90"/>
     <MtPropNouv V="1250000.00"/>
     <MtPrev V="1250000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200006 2020/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="21831"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="540000.00"/>
     <MtPrev V="540000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200022 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="936312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="20000.00"/>
     <MtPrev V="20000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000033 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041482"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="448443.00"/>
     <MtPropNouv V="250000.00"/>
     <MtPrev V="250000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200021 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041482"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="0.00"/>
     <MtPropNouv V="76779.42"/>
     <MtPrev V="76779.42"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200021 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6568"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="1200000.00"/>
     <MtPropNouv V="1200000.00"/>
     <MtPrev V="1200000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041581"/>
     <Fonction V="90312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="100000.00"/>
     <MtPrev V="100000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200205 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="90312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="18750.00"/>
     <MtPrev V="18750.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200205 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204181"/>
     <Fonction V="90312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="50000.00"/>
     <MtPrev V="50000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200205 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="936312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="20000.00"/>
     <MtPrev V="20000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000033 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2031"/>
     <Fonction V="90312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="30000.00"/>
     <MtPropNouv V="40000.00"/>
     <MtPrev V="40000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657382"/>
     <Fonction V="936312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="70000.00"/>
     <MtPrev V="70000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000033 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20422"/>
     <Fonction V="90312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="100000.00"/>
     <MtPrev V="100000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200205 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2313"/>
     <Fonction V="90312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="938500.00"/>
     <MtPropNouv V="840000.00"/>
     <MtPrev V="840000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6156"/>
     <Fonction V="9324"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="3400.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22400504 2019/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="936312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="25000.00"/>
     <MtPrev V="25000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000033 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="936312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="60000.00"/>
     <MtPropNouv V="25000.00"/>
     <MtPrev V="25000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000033 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041481"/>
     <Fonction V="90312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="100000.00"/>
     <MtPrev V="100000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200205 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657382"/>
     <Fonction V="936312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="90789.86"/>
     <MtPropNouv V="50000.00"/>
     <MtPrev V="50000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000033 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204132"/>
     <Fonction V="90312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="50000.00"/>
     <MtPrev V="50000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200205 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="936312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="25000.00"/>
     <MtPrev V="25000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000033 2021/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="936312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="150000.00"/>
     <MtPropNouv V="25000.00"/>
     <MtPrev V="25000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000033 2021/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041482"/>
     <Fonction V="90312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="200000.00"/>
     <MtPrev V="200000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200205 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657382"/>
     <Fonction V="936312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="150000.00"/>
     <MtPropNouv V="50000.00"/>
     <MtPrev V="50000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000033 2021/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657382"/>
     <Fonction V="936312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="68000.00"/>
     <MtPropNouv V="184000.00"/>
     <MtPrev V="184000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000033 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="936312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="25000.00"/>
     <MtPrev V="25000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000033 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="936312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="90789.87"/>
     <MtPropNouv V="25000.00"/>
     <MtPrev V="25000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000033 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2188"/>
     <Fonction V="90312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="15000.00"/>
     <MtPrev V="15000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2031"/>
     <Fonction V="9024"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="7030.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22400503 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6288"/>
     <Fonction V="93312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="44100.00"/>
     <MtPrev V="44100.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200202 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="217312"/>
     <Fonction V="9024"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="40000.00"/>
     <MtPropNouv V="160000.00"/>
     <MtPrev V="160000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22400503 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="60611"/>
     <Fonction V="93312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="15000.00"/>
     <MtPropNouv V="15000.00"/>
     <MtPrev V="15000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="217312"/>
     <Fonction V="9024"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="100000.00"/>
     <MtPrev V="100000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22400503 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041482"/>
     <Fonction V="90312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="200000.00"/>
     <MtPrev V="200000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200204 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20422"/>
     <Fonction V="90312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="56250.00"/>
     <MtPrev V="56250.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200204 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041582"/>
     <Fonction V="90312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="100000.00"/>
     <MtPrev V="100000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200204 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="617"/>
     <Fonction V="936312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="150000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000979 2015/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 AGRICULTURE"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6156"/>
     <Fonction V="9324"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="45000.00"/>
     <MtPropNouv V="40000.00"/>
     <MtPrev V="40000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22400504 2022/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93052"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="9305"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="213239.66"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 62S00018 2015/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 FDP 09"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6453"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="33461950.00"/>
     <MtPropNouv V="37439590.00"/>
     <MtPrev V="37439590.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6451"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="24265150.00"/>
     <MtPropNouv V="26572890.00"/>
     <MtPrev V="26572890.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6417"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="1871990.00"/>
     <MtPrev V="1871990.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="64171"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="1957350.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="64138"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="1867050.00"/>
     <MtPropNouv V="2550775.00"/>
     <MtPrev V="2550775.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="21312"/>
     <Fonction V="9024"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="10000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22400504 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="217312"/>
     <Fonction V="9024"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="10000.00"/>
     <MtPropNouv V="300000.00"/>
     <MtPrev V="300000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22400504 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2313"/>
     <Fonction V="9024"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="200000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22400504 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2317"/>
     <Fonction V="9024"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="100000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22400504 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65733"/>
     <Fonction V="93052"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="9305"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="415102.17"/>
     <MtPrev V="415102.17"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 62S00018 2015/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 FDP 09"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="238"/>
     <Fonction V="9024"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="10000.00"/>
     <MtPropNouv V="410000.00"/>
     <MtPrev V="410000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22400504 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6156"/>
     <Fonction V="93020"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="768263.67"/>
     <MtPrev V="768263.67"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 02020010 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2051"/>
     <Fonction V="90020"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="900"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="2414863.91"/>
     <MtPrev V="2414863.91"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 02020010 2024/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6156"/>
     <Fonction V="9324"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="33600.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22400504 2021/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2051"/>
     <Fonction V="90020"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="900"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="2023560.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 02020010 2023/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6156"/>
     <Fonction V="93020"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="528023.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 02020010 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="64132"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="580200.00"/>
     <MtPropNouv V="614920.00"/>
     <MtPrev V="614920.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2317"/>
     <Fonction V="9024"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="220000.00"/>
     <MtPropNouv V="70000.00"/>
     <MtPrev V="70000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22400504 2021/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="238"/>
     <Fonction V="9024"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="10000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22400504 2021/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="64118"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="21200250.00"/>
     <MtPropNouv V="24099515.00"/>
     <MtPrev V="24099515.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="64131"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="21748700.00"/>
     <MtPropNouv V="23957875.00"/>
     <MtPrev V="23957875.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="64112"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="1420700.00"/>
     <MtPropNouv V="2301110.00"/>
     <MtPrev V="2301110.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6336"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="1287850.00"/>
     <MtPropNouv V="1455995.00"/>
     <MtPrev V="1455995.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="64111"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="101132450.00"/>
     <MtPropNouv V="108497560.00"/>
     <MtPrev V="108497560.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204181"/>
     <Fonction V="906312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="25000.00"/>
     <MtPropNouv V="15000.00"/>
     <MtPrev V="15000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000034 2023/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="21312"/>
     <Fonction V="9024"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="10000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22400504 2021/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2313"/>
     <Fonction V="90314"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="150000.00"/>
     <MtPropNouv V="323424.70"/>
     <MtPrev V="323424.70"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200501 2018/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="217312"/>
     <Fonction V="9024"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="10000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22400504 2021/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="906312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="40000.00"/>
     <MtPrev V="40000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000034 2024/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204181"/>
     <Fonction V="906312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="10000.00"/>
     <MtPrev V="10000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000034 2024/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2313"/>
     <Fonction V="9024"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="420000.00"/>
     <MtPropNouv V="20000.00"/>
     <MtPrev V="20000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22400504 2021/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2051"/>
     <Fonction V="90020"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="900"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="45357.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 02020010 2022/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2051"/>
     <Fonction V="90020"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="900"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="150000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 02020010 2021/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="617"/>
     <Fonction V="93312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="17000.00"/>
     <MtPropNouv V="15000.00"/>
     <MtPrev V="15000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2313"/>
     <Fonction V="90854"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="908"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="20000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 88600001 2019/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657358"/>
     <Fonction V="93052"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="9305"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="12000.00"/>
     <MtPropNouv V="278251.10"/>
     <MtPrev V="278251.10"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 62S00025 2017/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDP"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2045"/>
     <Fonction V="90052"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="9005"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="1308000.00"/>
     <MtPropNouv V="1979815.76"/>
     <MtPrev V="1979815.76"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 62S00023 2015/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 IDP 09"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93052"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="9305"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="2222560.56"/>
     <MtPropNouv V="2046826.98"/>
     <MtPrev V="2046826.98"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 62S00019 2015/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 FDP 09"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2045"/>
     <Fonction V="90052"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="9005"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="386627.70"/>
     <MtPropNouv V="1283309.28"/>
     <MtPrev V="1283309.28"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 62S00020 2015/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 IDP 09"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="217312"/>
     <Fonction V="9024"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="150000.00"/>
     <MtPropNouv V="500000.00"/>
     <MtPrev V="500000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22400505 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="217312"/>
     <Fonction V="9024"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="700000.00"/>
     <MtPrev V="700000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22400505 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="21312"/>
     <Fonction V="9024"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="6500.00"/>
     <MtPrev V="6500.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22400506 2020/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2045"/>
     <Fonction V="90052"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="9005"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="1803673.22"/>
     <MtPropNouv V="3430585.35"/>
     <MtPrev V="3430585.35"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 62S00022 2015/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 IDP 09"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6182"/>
     <Fonction V="93020"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="305040.00"/>
     <MtPropNouv V="290393.00"/>
     <MtPrev V="290393.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6156"/>
     <Fonction V="93020"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="1582400.00"/>
     <MtPropNouv V="1600744.00"/>
     <MtPrev V="1600744.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6156"/>
     <Fonction V="9324"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="0.00"/>
     <MtPropNouv V="42000.00"/>
     <MtPrev V="42000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22400504 2023/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6156"/>
     <Fonction V="9324"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="10000.00"/>
     <MtPrev V="10000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22400504 2024/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="217312"/>
     <Fonction V="9024"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="500000.00"/>
     <MtPropNouv V="220000.00"/>
     <MtPrev V="220000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22400505 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="936312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="145329.64"/>
     <MtPrev V="145329.64"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000979 2015/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 AGRICULTURE"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6577"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="12500.00"/>
     <MtPropNouv V="12500.00"/>
     <MtPrev V="12500.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="217312"/>
     <Fonction V="9024"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="0.00"/>
     <MtPropNouv V="100000.00"/>
     <MtPrev V="100000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22400504 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="64731"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="2472000.00"/>
     <MtPropNouv V="2600000.00"/>
     <MtPrev V="2600000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6471"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="614900.00"/>
     <MtPropNouv V="668835.00"/>
     <MtPrev V="668835.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657382"/>
     <Fonction V="936312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="100000.00"/>
     <MtPrev V="100000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000979 2015/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 AGRICULTURE"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6457"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="20600.00"/>
     <MtPropNouv V="21400.00"/>
     <MtPrev V="21400.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2317"/>
     <Fonction V="9024"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="0.00"/>
     <MtPropNouv V="100000.00"/>
     <MtPrev V="100000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22400504 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="<Inconnue>"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2045"/>
     <Fonction V="90052"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="9005"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="1767646.72"/>
     <MtPropNouv V="767385.45"/>
     <MtPrev V="767385.45"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 62S00019 2015/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 IDP 09"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="930581"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="9305"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="24556.02"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657382"/>
     <Fonction V="930581"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="9305"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="0.00"/>
     <MtPropNouv V="700000.00"/>
     <MtPrev V="700000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2045"/>
     <Fonction V="900581"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="9005"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="119820.55"/>
     <MtPropNouv V="1760289.48"/>
     <MtPrev V="1760289.48"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93020"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="1054402.00"/>
     <MtPropNouv V="886464.00"/>
     <MtPrev V="886464.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2045"/>
     <Fonction V="900580"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="9005"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="49368000.00"/>
     <MtPropNouv V="60000000.00"/>
     <MtPrev V="60000000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657382"/>
     <Fonction V="93632"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="5000.00"/>
     <MtPropNouv V="3000.00"/>
     <MtPrev V="3000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000001 2019/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657382"/>
     <Fonction V="930580"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="9305"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="7432000.00"/>
     <MtPropNouv V="8750000.00"/>
     <MtPrev V="8750000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6568"/>
     <Fonction V="9356"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="935"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="160000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 55000001 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6288"/>
     <Fonction V="9356"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="935"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="289800.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 55000001 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657382"/>
     <Fonction V="9356"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="935"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="0.00"/>
     <MtPropNouv V="57120.80"/>
     <MtPrev V="57120.80"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 55000001 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657358"/>
     <Fonction V="9356"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="935"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="20000.00"/>
     <MtPropNouv V="10000.00"/>
     <MtPrev V="10000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 55000001 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041581"/>
     <Fonction V="9056"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="200000.00"/>
     <MtPropNouv V="61655.50"/>
     <MtPrev V="61655.50"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 55000001 2023/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6488"/>
     <Fonction V="93020"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="653580.00"/>
     <MtPropNouv V="764220.00"/>
     <MtPrev V="764220.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65138"/>
     <Fonction V="93020"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="24850.00"/>
     <MtPropNouv V="29475.00"/>
     <MtPrev V="29475.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9056"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="203125.00"/>
     <MtPropNouv V="177692.60"/>
     <MtPrev V="177692.60"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 55000001 2023/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041582"/>
     <Fonction V="9056"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="2561277.50"/>
     <MtPropNouv V="438447.50"/>
     <MtPrev V="438447.50"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 55000001 2023/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6281"/>
     <Fonction V="9356"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="935"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="10200.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 55000001 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6455"/>
     <Fonction V="93020"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="2118750.00"/>
     <MtPropNouv V="2832390.00"/>
     <MtPrev V="2832390.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657358"/>
     <Fonction V="9356"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="935"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="30126.05"/>
     <MtPropNouv V="30126.05"/>
     <MtPrev V="30126.05"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 55000001 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6472"/>
     <Fonction V="93020"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="97600.00"/>
     <MtPropNouv V="99470.00"/>
     <MtPrev V="99470.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041582"/>
     <Fonction V="9056"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="38080.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 55000001 2022/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041581"/>
     <Fonction V="9056"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="48924.40"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 55000001 2022/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9056"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="0.00"/>
     <MtPropNouv V="15597.40"/>
     <MtPrev V="15597.40"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 55000001 2022/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="1313"/>
     <Fonction V="9024"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPropNouv V="5829349.97"/>
     <MtPrev V="5829349.97"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2745"/>
     <Fonction V="90223"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPropNouv V="287941.80"/>
     <MtPrev V="287941.80"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="R 22300003 2023/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IRA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6474"/>
     <Fonction V="93020"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="294000.00"/>
     <MtPropNouv V="333335.00"/>
     <MtPrev V="333335.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="9357"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="935"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="54162.44"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 56000004 2019/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="21578"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="2000000.00"/>
     <MtPropNouv V="510000.00"/>
     <MtPrev V="510000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200013 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="217312"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="650000.00"/>
     <MtPropNouv V="130000.00"/>
     <MtPrev V="130000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200013 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041581"/>
     <Fonction V="9057"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="21000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 56000009 2021/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657381"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="300000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200013 2021/4"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="21312"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="1000000.00"/>
     <MtPropNouv V="210000.00"/>
     <MtPrev V="210000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200013 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657358"/>
     <Fonction V="93551"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="935"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="1500000.00"/>
     <MtPropNouv V="800000.00"/>
     <MtPrev V="800000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 55100001 2021/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDP4"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93551"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="935"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="0.00"/>
     <MtPropNouv V="1530429.00"/>
     <MtPrev V="1530429.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 55100001 2021/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDP4"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6573641"/>
     <Fonction V="93551"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="935"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="0.00"/>
     <MtPropNouv V="1300000.00"/>
     <MtPrev V="1300000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 55100001 2021/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDP4"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657381"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="50612.01"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200013 2022/4"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="21312"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="1000000.00"/>
     <MtPropNouv V="1550000.00"/>
     <MtPrev V="1550000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200013 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="62878"/>
     <Fonction V="9356"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="935"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="2000.00"/>
     <MtPrev V="2000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 55000001 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65132"/>
     <Fonction V="9356"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="935"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="3000.00"/>
     <MtPrev V="3000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 55000001 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6288"/>
     <Fonction V="9356"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="935"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="212000.00"/>
     <MtPrev V="212000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 55000001 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6336"/>
     <Fonction V="93020"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="97300.00"/>
     <MtPropNouv V="97300.00"/>
     <MtPrev V="97300.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6568"/>
     <Fonction V="9356"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="935"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="160000.00"/>
     <MtPrev V="160000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 55000001 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041582"/>
     <Fonction V="9056"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="1000000.00"/>
     <MtPrev V="1000000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 55000001 2024/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041581"/>
     <Fonction V="9056"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="30000.00"/>
     <MtPrev V="30000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 55000001 2024/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6185"/>
     <Fonction V="9356"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="935"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="45000.00"/>
     <MtPrev V="45000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 55000001 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="4582"/>
     <LibCpte V="PLATEAU TECHNIQUE SANTE"/>
     <Fonction V="9023"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="23"/>
     <ContOp V="902"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <OpeCpteTiers V="21"/>
     <MtSup Code="MtOpeCumul" V="4980471.04"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="R 23000005 2015/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IRP "/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="4582"/>
     <LibCpte V="PLATEAU TECHNIQUE SANTE"/>
     <Fonction V="9023"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="23"/>
     <ContOp V="902"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="5700000.00"/>
     <MtPropNouv V="7140000.00"/>
     <MtPrev V="7140000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <OpeCpteTiers V="21"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="936312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="20000.00"/>
     <MtPrev V="20000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000025 2024/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="217312"/>
     <Fonction V="9024"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="1150000.00"/>
     <MtPrev V="1150000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22400502 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="21828"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="144990.00"/>
     <MtPropNouv V="300000.00"/>
     <MtPrev V="300000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="936312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="44000.00"/>
     <MtPrev V="44000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000025 2023/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="93311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="144000.00"/>
     <MtPropNouv V="27000.00"/>
     <MtPrev V="27000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200025 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="936312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="20000.00"/>
     <MtPropNouv V="22300.00"/>
     <MtPrev V="22300.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000025 2023/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657382"/>
     <Fonction V="93311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="160000.00"/>
     <MtPropNouv V="30000.00"/>
     <MtPrev V="30000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200025 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657382"/>
     <Fonction V="936312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="20000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000025 2023/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="1090000.00"/>
     <MtPropNouv V="234124.32"/>
     <MtPrev V="234124.32"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200025 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657381"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="912500.00"/>
     <MtPrev V="912500.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200013 2024/4"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="936312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="20000.00"/>
     <MtPrev V="20000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000025 2024/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9057"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="80000.00"/>
     <MtPropNouv V="106496.00"/>
     <MtPrev V="106496.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 56000010 2021/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="9357"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="935"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="180000.00"/>
     <MtPropNouv V="170917.72"/>
     <MtPrev V="170917.72"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 56000010 2021/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="217312"/>
     <Fonction V="9024"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="600000.00"/>
     <MtPropNouv V="3200000.00"/>
     <MtPrev V="3200000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22400502 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657348"/>
     <Fonction V="93311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="106000.00"/>
     <MtPropNouv V="137434.00"/>
     <MtPrev V="137434.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200025 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="13171"/>
     <Fonction V="90288"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="205200.00"/>
     <MtPropNouv V="180000.00"/>
     <MtPrev V="180000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="74771"/>
     <Fonction V="93288"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="185000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="61358"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="6000.00"/>
     <MtPropNouv V="6000.00"/>
     <MtPrev V="6000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="61551"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="110000.00"/>
     <MtPropNouv V="110000.00"/>
     <MtPrev V="110000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="60622"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="150000.00"/>
     <MtPropNouv V="150000.00"/>
     <MtPrev V="150000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9057"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="19366.64"/>
     <MtPropNouv V="19366.64"/>
     <MtPrev V="19366.64"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 56000010 2020/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2317"/>
     <Fonction V="9024"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="0.00"/>
     <MtPropNouv V="570000.00"/>
     <MtPrev V="570000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22400502 2021/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="9357"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="935"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="100000.00"/>
     <MtPropNouv V="75000.00"/>
     <MtPrev V="75000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 56000010 2019/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2031"/>
     <Fonction V="9024"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="110000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22400502 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="217312"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="850000.00"/>
     <MtPropNouv V="1750000.00"/>
     <MtPrev V="1750000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200013 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="217312"/>
     <Fonction V="9024"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="3000000.00"/>
     <MtPropNouv V="750000.00"/>
     <MtPrev V="750000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22400502 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="21578"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="2000000.00"/>
     <MtPropNouv V="2200000.00"/>
     <MtPrev V="2200000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200013 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="9357"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="935"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="30000.00"/>
     <MtPropNouv V="45082.28"/>
     <MtPrev V="45082.28"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 56000010 2020/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2317"/>
     <Fonction V="9024"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="1100000.00"/>
     <MtPrev V="1100000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22400502 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2031"/>
     <Fonction V="9024"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="55000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22400502 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9057"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="905"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="170000.00"/>
     <MtPropNouv V="59340.00"/>
     <MtPrev V="59340.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 56000010 2019/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="217312"/>
     <Fonction V="9024"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="2400000.00"/>
     <MtPropNouv V="183000.00"/>
     <MtPrev V="183000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22400502 2021/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657348"/>
     <Fonction V="9357"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="935"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="90027.73"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 56000010 2019/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="21578"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="2000000.00"/>
     <MtPrev V="2000000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200013 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="217312"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="1000000.00"/>
     <MtPrev V="1000000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200013 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657381"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="600000.00"/>
     <MtPropNouv V="237500.00"/>
     <MtPrev V="237500.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200013 2023/4"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="21312"/>
     <Fonction V="90222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="850000.00"/>
     <MtPrev V="850000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22200013 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6568"/>
     <Fonction V="93311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="3167000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200027 2023/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2031"/>
     <Fonction V="9024"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="7000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22400503 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041582"/>
     <Fonction V="90311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="42000.00"/>
     <MtPropNouv V="42000.00"/>
     <MtPrev V="42000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200027 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="217312"/>
     <Fonction V="9024"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="150000.00"/>
     <MtPropNouv V="105000.00"/>
     <MtPrev V="105000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22400503 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="60632"/>
     <Fonction V="9357"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="935"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="21000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 56000014 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657381"/>
     <Fonction V="93311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="0.00"/>
     <MtPropNouv V="300000.00"/>
     <MtPrev V="300000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200027 2023/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20422"/>
     <Fonction V="90311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="0.00"/>
     <MtPropNouv V="150000.00"/>
     <MtPrev V="150000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200027 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2031"/>
     <Fonction V="9024"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="5070.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22400503 2021/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20422"/>
     <Fonction V="906312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="0.00"/>
     <MtPropNouv V="15000.00"/>
     <MtPrev V="15000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000032 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6568"/>
     <Fonction V="93311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="150000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200027 2022/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="906312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="105000.00"/>
     <MtPropNouv V="35000.00"/>
     <MtPrev V="35000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000032 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041581"/>
     <Fonction V="90311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="8000.00"/>
     <MtPropNouv V="8000.00"/>
     <MtPrev V="8000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200027 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="217312"/>
     <Fonction V="9024"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="90000.00"/>
     <MtPropNouv V="70000.00"/>
     <MtPrev V="70000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22400503 2021/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="747888"/>
     <Fonction V="93311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtPropNouv V="230000.00"/>
     <MtPrev V="230000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="1321"/>
     <Fonction V="90311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="1190002.00"/>
     <MtPropNouv V="440002.00"/>
     <MtPrev V="440002.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204181"/>
     <Fonction V="906312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="50000.00"/>
     <MtPrev V="50000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000032 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="74718"/>
     <Fonction V="93288"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="360000.00"/>
     <MtPropNouv V="300000.00"/>
     <MtPrev V="300000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="93311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="70000.00"/>
     <MtPropNouv V="70000.00"/>
     <MtPrev V="70000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200025 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="217312"/>
     <Fonction V="9024"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="5000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22400503 2019/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6288"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="34000.00"/>
     <MtPropNouv V="17000.00"/>
     <MtPrev V="17000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204181"/>
     <Fonction V="906312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="200000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000032 2020/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657382"/>
     <Fonction V="93311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="50000.00"/>
     <MtPropNouv V="100000.00"/>
     <MtPrev V="100000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200025 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6355"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="5200.00"/>
     <MtPropNouv V="4000.00"/>
     <MtPrev V="4000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041581"/>
     <Fonction V="90311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="8000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200027 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2031"/>
     <Fonction V="9024"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="5000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22400503 2020/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6251"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="170970.00"/>
     <MtPropNouv V="182990.00"/>
     <MtPrev V="182990.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="959450.00"/>
     <MtPropNouv V="1331536.69"/>
     <MtPrev V="1331536.69"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200025 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20422"/>
     <Fonction V="906312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="100000.00"/>
     <MtPrev V="100000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000032 2021/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6228"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="25000.00"/>
     <MtPropNouv V="20000.00"/>
     <MtPrev V="20000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2041582"/>
     <Fonction V="90311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="903"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="42000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200027 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="204181"/>
     <Fonction V="906312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="455000.00"/>
     <MtPropNouv V="72734.19"/>
     <MtPrev V="72734.19"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000032 2021/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="217312"/>
     <Fonction V="9024"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="45000.00"/>
     <MtPropNouv V="5000.00"/>
     <MtPrev V="5000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 22400503 2020/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20422"/>
     <Fonction V="906312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="200000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000032 2020/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="906312"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="230000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 93000032 2020/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6161"/>
     <Fonction V="93222"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="932"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="1401110.00"/>
     <MtPropNouv V="2131000.00"/>
     <MtPrev V="2131000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657348"/>
     <Fonction V="93311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="200000.00"/>
     <MtPropNouv V="200000.00"/>
     <MtPrev V="200000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200025 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9065"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="54000.00"/>
     <MtPrev V="54000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000016 2024/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="9365"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="38000.00"/>
     <MtPrev V="38000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000016 2024/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9065"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="75000.00"/>
     <MtPropNouv V="28000.00"/>
     <MtPrev V="28000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000016 2023/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="7621"/>
     <Fonction V="93632"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="16363.47"/>
     <MtPropNouv V="13134.25"/>
     <MtPrev V="13134.25"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="R 94000044 2019/3"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FRA 01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="7414"/>
     <Fonction V="942"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="942"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="30000.00"/>
     <MtPropNouv V="30000.00"/>
     <MtPrev V="30000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="7621"/>
     <Fonction V="93632"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="976.13"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="R 94000044 2018/5"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FRA02"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2745"/>
     <Fonction V="90632"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="581264.81"/>
     <MtPropNouv V="571003.47"/>
     <MtPrev V="571003.47"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="R 94000044 2019/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IRA 01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="9365"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="138000.00"/>
     <MtPropNouv V="244000.00"/>
     <MtPrev V="244000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000016 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9065"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="75000.00"/>
     <MtPropNouv V="11000.00"/>
     <MtPrev V="11000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000016 2022/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6132"/>
     <Fonction V="93311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="90000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200004 2021/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2045"/>
     <Fonction V="90052"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="9005"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="5206050.83"/>
     <MtPropNouv V="6962297.34"/>
     <MtPrev V="6962297.34"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 62N00021 2015/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 FEDER INVESTISSEMENT"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="9365"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="54001.00"/>
     <MtPropNouv V="40000.00"/>
     <MtPrev V="40000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000016 2021/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9065"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="7000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000016 2020/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2045"/>
     <Fonction V="90052"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="9005"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="7161961.17"/>
     <MtPropNouv V="8030355.97"/>
     <MtPrev V="8030355.97"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 62N00020 2015/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 FEDER INVESTISSEMENT"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="9365"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="0.00"/>
     <MtPropNouv V="28000.00"/>
     <MtPrev V="28000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000016 2020/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="9365"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="88000.00"/>
     <MtPropNouv V="40000.00"/>
     <MtPrev V="40000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000016 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2745"/>
     <Fonction V="90632"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="640923.93"/>
     <MtPropNouv V="147327.36"/>
     <MtPrev V="147327.36"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="R 94000044 2018/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IRA 01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="9065"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="13350.00"/>
     <MtPropNouv V="10000.00"/>
     <MtPrev V="10000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000016 2021/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="7621"/>
     <Fonction V="93632"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="8743.75"/>
     <MtPropNouv V="1982.82"/>
     <MtPrev V="1982.82"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="R 94000044 2018/3"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FRA 01"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2745"/>
     <Fonction V="90632"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="52670.00"/>
     <MtPropNouv V="52672.12"/>
     <MtPrev V="52672.12"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="R 94000042 2020/5"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IRA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93052"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="9305"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="1257437.50"/>
     <MtPropNouv V="486541.63"/>
     <MtPrev V="486541.63"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 62N00019 2015/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 FEDER FONCTIONNEMENT"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2045"/>
     <Fonction V="90052"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="9005"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="1689579.74"/>
     <MtPropNouv V="951985.52"/>
     <MtPrev V="951985.52"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 62N00019 2015/2"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 FEDER INVESTISSEMENT"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2745"/>
     <Fonction V="90632"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="1055000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="R 94000042 2021/5"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IRA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="1318"/>
     <Fonction V="90632"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="1500000.00"/>
     <MtPropNouv V="1500000.00"/>
     <MtPrev V="1500000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="90052"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="9005"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="237057.28"/>
     <MtPropNouv V="68828.91"/>
     <MtPrev V="68828.91"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 62N00019 2015/3"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="2015 FEDER INVESTISSEMENT"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65741"/>
     <Fonction V="93311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="5000.00"/>
     <MtPropNouv V="5000.00"/>
     <MtPrev V="5000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200003 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="35000.00"/>
     <MtPropNouv V="90200.00"/>
     <MtPrev V="90200.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200003 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65131"/>
     <Fonction V="93311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="5000.00"/>
     <MtPropNouv V="5000.00"/>
     <MtPrev V="5000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200004 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="93311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="30000.00"/>
     <MtPropNouv V="40000.00"/>
     <MtPrev V="40000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200004 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93311"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="933"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="100000.00"/>
     <MtPropNouv V="173500.00"/>
     <MtPrev V="173500.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 31200004 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20421"/>
     <Fonction V="90632"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="750000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000018 2019/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="657382"/>
     <Fonction V="93632"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="3584000.00"/>
     <MtPropNouv V="2913229.47"/>
     <MtPrev V="2913229.47"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000017 2023/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65742"/>
     <Fonction V="93632"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="1760399.67"/>
     <MtPropNouv V="1200000.00"/>
     <MtPrev V="1200000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000017 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="65748"/>
     <Fonction V="93632"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="936"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="1100182.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 94000017 2021/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="FDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2313"/>
     <Fonction V="9026"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="85000.00"/>
     <MtPropNouv V="30000.00"/>
     <MtPrev V="30000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 12000004 2019/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="217312"/>
     <Fonction V="9026"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtPropNouv V="15000.00"/>
     <MtPrev V="15000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 12000004 2019/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="20422"/>
     <Fonction V="9026"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="902"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="600000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 12000004 2019/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA 1"/>
   </LigneBudget>