Onglets principaux

Budget Primitif (Budget annexe) Industrilab Hauts-de-France 2024 en xml

Budget annexe (format xml) Industrilab 2024 - Document comptable

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<DocumentBudgetaire xmlns="http://www.minefi.gouv.fr/cp/demat/docbudgetaire">
  <VersionSchema V="108"/>
  <BlocEditeur>
   <CodeEditeur V="GFI Progiciels, ASTRE GF V9.05 extraction 20141209 procedures 20230126"/>
  </BlocEditeur>
  <VersionOutil outil="DSC_COMMON" version="31"/>
  <VersionOutil outil="REMAT" version="12_2023"/>
  <Scellement md5="2C2C11CEE76A526397BCF6F650333EC8" sha1="FF07D921BE893974C2E9479AD355AD4340593E00" date="2023-12-18T14:43:39"/>
  <EnTeteDocBudgetaire>
   <DteStr V="2023-11-29"/>
   <LibellePoste V="PAIERIE REGIONALE DES HDF"/>
   <IdPost V="059080"/>
   <LibelleColl V="REGION HAUTS DE FRANCE"/>
   <IdColl V="20005374200033"/>
   <NatCEPL V="REGION"/>
  </EnTeteDocBudgetaire>
  <Budget>
   <EnTeteBudget>
     <LibelleEtab V="INDUSTRILAB"/>
     <IdEtab V="20005374200033"/>
     <CodColl V="100"/>
     <CodBud V="01"/>
     <Nomenclature V="M57-M57_D"/>
   </EnTeteBudget>
   <BlocBudget>
     <NatDec V="01"/>
     <Exer V="2024"/>
     <ProjetBudget V="false"/>
     <DteDec V="2023-12-14"/>
     <NatVote V="FcIc"/>
     <OpeEquip V="false"/>
     <VoteFormelChap V="true"/>
     <TypProv V="1"/>
     <BudgPrec V="1"/>
     <ReprRes V="1"/>
     <NatFonc V="2"/>
     <PresentationSimplifiee V="false"/>
     <DepFoncN2 V="0.00"/>
     <RecFoncN2 V="0.00"/>
     <DepInvN2 V="0.00"/>
     <RecInvN2 V="0.00"/>
     <CodTypBud V="A"/>
     <IdEtabPal V="1"/>
     <LibelleEtabPal V="HAUTS DE FRANCE"/>
   </BlocBudget>
   <InformationsGenerales>
     <Information Code="DtDelibAmort1An" V="09/12/2020"/>
     <Information Code="MtAmort1An" V="500 TTC"/>
     <Information Code="PopTot" V="6088410"/>
     <Information Code="ValDepRFonc" V="0,22€"/>
     <Information Code="ValRecRFonc" V="0,22€"/>
     <Information Code="ValDepEq" V="0,03€"/>
     <Information Code="ValEncDettePop" V="0,00€"/>
     <Information Code="ValDepPers" V="30,28%"/>
     <Information Code="ValDepFoncRemDette" V="100%"/>
     <Information Code="ValDepEqB" V="15,41%"/>
     <Information Code="ValEncDetteRecFonc" V="0,00%"/>
     <Information Code="ValDGFPop" V="0,00€"/>
     <Information Code="ValEncDetteEpar" V="0,00%"/>
     <Information Code="ValEparNetRFonc" V="0,00%"/>
     <Information Code="ValEparRFonc" V="0,00%"/>
     <Information Code="LimiteVirementCPFonc" V="7.5% des dpenses relles de la section"/>
     <Information Code="LimiteVirementCPInvest" V="7.5% des dpenses relles de la section"/>
   </InformationsGenerales>
   <LigneBudget>
     <Nature V="281848"/>
     <Fonction V="926"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="926"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="20000.00"/>
     <MtPropNouv V="21000.00"/>
     <MtPrev V="21000.00"/>
     <OpBudg V="1"/>
     <TypOpBudg V="2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="28188"/>
     <Fonction V="926"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="926"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="106000.00"/>
     <MtPropNouv V="79000.00"/>
     <MtPrev V="79000.00"/>
     <OpBudg V="1"/>
     <TypOpBudg V="2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="617"/>
     <Fonction V="93020"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="10000.00"/>
     <MtPropNouv V="10000.00"/>
     <MtPrev V="10000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6156"/>
     <Fonction V="93020"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="200000.00"/>
     <MtPropNouv V="180000.00"/>
     <MtPrev V="180000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6262"/>
     <Fonction V="93020"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="20000.00"/>
     <MtPropNouv V="20000.00"/>
     <MtPrev V="20000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="281838"/>
     <Fonction V="926"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="926"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="53000.00"/>
     <MtPropNouv V="60000.00"/>
     <MtPrev V="60000.00"/>
     <OpBudg V="1"/>
     <TypOpBudg V="2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6245"/>
     <Fonction V="93020"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="30000.00"/>
     <MtPropNouv V="30000.00"/>
     <MtPrev V="30000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2817318"/>
     <Fonction V="926"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="926"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="902000.00"/>
     <MtPropNouv V="902000.00"/>
     <MtPrev V="902000.00"/>
     <OpBudg V="1"/>
     <TypOpBudg V="2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="28181"/>
     <Fonction V="926"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="926"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="2000.00"/>
     <MtPropNouv V="1000.00"/>
     <MtPrev V="1000.00"/>
     <OpBudg V="1"/>
     <TypOpBudg V="2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6261"/>
     <Fonction V="93020"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="3000.00"/>
     <MtPropNouv V="3000.00"/>
     <MtPrev V="3000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="61558"/>
     <Fonction V="93020"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="60000.00"/>
     <MtPropNouv V="50000.00"/>
     <MtPrev V="50000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6215"/>
     <Fonction V="93021"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="393000.00"/>
     <MtPropNouv V="393000.00"/>
     <MtPrev V="393000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="61551"/>
     <Fonction V="93020"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="20000.00"/>
     <MtPropNouv V="20000.00"/>
     <MtPrev V="20000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="281351"/>
     <Fonction V="926"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="926"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="28000.00"/>
     <MtPropNouv V="36000.00"/>
     <MtPrev V="36000.00"/>
     <OpBudg V="1"/>
     <TypOpBudg V="2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="281578"/>
     <Fonction V="926"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="926"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="24000.00"/>
     <MtPropNouv V="31000.00"/>
     <MtPrev V="31000.00"/>
     <OpBudg V="1"/>
     <TypOpBudg V="2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2805"/>
     <Fonction V="926"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="926"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="15000.00"/>
     <MtPropNouv V="20000.00"/>
     <MtPrev V="20000.00"/>
     <OpBudg V="1"/>
     <TypOpBudg V="2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6811"/>
     <Fonction V="946"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="946"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="1150000.00"/>
     <MtPropNouv V="1150000.00"/>
     <MtPrev V="1150000.00"/>
     <OpBudg V="1"/>
     <TypOpBudg V="2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6236"/>
     <Fonction V="93020"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="2000.00"/>
     <MtPropNouv V="2000.00"/>
     <MtPrev V="2000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="615221"/>
     <Fonction V="93020"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="45000.00"/>
     <MtPropNouv V="40000.00"/>
     <MtPrev V="40000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="60612"/>
     <Fonction V="93020"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="200000.00"/>
     <MtPropNouv V="200000.00"/>
     <MtPrev V="200000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2188"/>
     <Fonction V="90020"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="900"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="50000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6234"/>
     <Fonction V="93020"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="20000.00"/>
     <MtPropNouv V="20000.00"/>
     <MtPrev V="20000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6583"/>
     <Fonction V="93020"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="3000.00"/>
     <MtPropNouv V="3000.00"/>
     <MtPrev V="3000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="61521"/>
     <Fonction V="93020"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="40000.00"/>
     <MtPropNouv V="40000.00"/>
     <MtPrev V="40000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="023"/>
     <Fonction V="953"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="953"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="375000.00"/>
     <MtPropNouv V="584000.00"/>
     <MtPrev V="584000.00"/>
     <OpBudg V="1"/>
     <TypOpBudg V="2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6233"/>
     <Fonction V="93020"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="5000.00"/>
     <MtPropNouv V="5000.00"/>
     <MtPrev V="5000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="13912"/>
     <Fonction V="926"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="926"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="1115000.00"/>
     <MtPropNouv V="410000.00"/>
     <MtPrev V="410000.00"/>
     <OpBudg V="1"/>
     <TypOpBudg V="2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="139172"/>
     <Fonction V="926"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="926"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="410000.00"/>
     <MtPropNouv V="1324000.00"/>
     <MtPrev V="1324000.00"/>
     <OpBudg V="1"/>
     <TypOpBudg V="2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="61358"/>
     <Fonction V="93020"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="2000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="021"/>
     <Fonction V="951"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="951"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="375000.00"/>
     <MtPropNouv V="584000.00"/>
     <MtPrev V="584000.00"/>
     <OpBudg V="1"/>
     <TypOpBudg V="2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="21838"/>
     <Fonction V="90020"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="900"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="100000.00"/>
     <MtPropNouv V="100000.00"/>
     <MtPrev V="100000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="61351"/>
     <Fonction V="93020"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="10000.00"/>
     <MtPropNouv V="10000.00"/>
     <MtPrev V="10000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="752"/>
     <Fonction V="93020"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="860000.00"/>
     <MtPropNouv V="815000.00"/>
     <MtPrev V="815000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="63513"/>
     <Fonction V="93020"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="10000.00"/>
     <MtPropNouv V="10000.00"/>
     <MtPrev V="10000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="21578"/>
     <Fonction V="90020"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="900"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="50000.00"/>
     <MtPropNouv V="50000.00"/>
     <MtPrev V="50000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6228"/>
     <Fonction V="93020"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="30000.00"/>
     <MtPropNouv V="30000.00"/>
     <MtPrev V="30000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="63512"/>
     <Fonction V="93020"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="40000.00"/>
     <MtPropNouv V="40000.00"/>
     <MtPrev V="40000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="21351"/>
     <Fonction V="90020"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="900"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="100000.00"/>
     <MtPropNouv V="50000.00"/>
     <MtPrev V="50000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6188"/>
     <Fonction V="93020"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="5000.00"/>
     <MtPropNouv V="5000.00"/>
     <MtPrev V="5000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="2317"/>
     <Fonction V="9061"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="906"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="100000.00"/>
     <MtPrev V="0.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoNum" V="D 91020001 2022/1"/>
     <CaracSup Code="ProgAutoLib" V="IDA1"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="1312"/>
     <Fonction V="923"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="923"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="400000.00"/>
     <MtPropNouv V="200000.00"/>
     <MtPrev V="200000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6068"/>
     <Fonction V="93020"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="5000.00"/>
     <MtPropNouv V="5000.00"/>
     <MtPrev V="5000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6185"/>
     <Fonction V="93020"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="30000.00"/>
     <MtPropNouv V="30000.00"/>
     <MtPrev V="30000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6288"/>
     <Fonction V="93020"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="7000.00"/>
     <MtPropNouv V="7000.00"/>
     <MtPrev V="7000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="75822"/>
     <Fonction V="943"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="943"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="483000.00"/>
     <MtPropNouv V="483000.00"/>
     <MtPrev V="483000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6282"/>
     <Fonction V="93020"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="80000.00"/>
     <MtPropNouv V="60000.00"/>
     <MtPrev V="60000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6064"/>
     <Fonction V="93020"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="3000.00"/>
     <MtPropNouv V="5000.00"/>
     <MtPrev V="5000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="777"/>
     <Fonction V="946"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="946"/>
     <CodRD V="R"/>
     <MtBudgPrec V="1525000.00"/>
     <MtPropNouv V="1734000.00"/>
     <MtPrev V="1734000.00"/>
     <OpBudg V="1"/>
     <TypOpBudg V="2"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6182"/>
     <Fonction V="93020"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="10000.00"/>
     <MtPropNouv V="10000.00"/>
     <MtPrev V="10000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="6283"/>
     <Fonction V="93020"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="40000.00"/>
     <MtPropNouv V="40000.00"/>
     <MtPrev V="40000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <LigneBudget>
     <Nature V="60632"/>
     <Fonction V="93020"/>
     <ArtSpe V="false"/>
     <ContFon V="930"/>
     <CodRD V="D"/>
     <MtBudgPrec V="20000.00"/>
     <MtPropNouv V="30000.00"/>
     <MtPrev V="30000.00"/>
     <OpBudg V="0"/>
   </LigneBudget>
   <Annexes>
     <DATA_PERSONNEL>
      <PERSONNEL>
        <CodTypAgent V="I"/>
        <EmploiGradeAgent V="Adjoint Administratif"/>
        <CodCatAgent V="C"/>
        <TempsComplet V="true"/>
        <Permanent V="true"/>
        <CodSectAgentTitulaire V="ADM"/>
        <IndiceAgent V="397-432"/>
        <EffectifBud V="1.0"/>
        <EffectifPourvu V="1.0"/>
      </PERSONNEL>
      <PERSONNEL>
        <CodTypAgent V="I"/>
        <EmploiGradeAgent V="Adjoint Technique "/>
        <CodCatAgent V="C"/>
        <TempsComplet V="true"/>
        <Permanent V="true"/>
        <CodSectAgentTitulaire V="TECH"/>
        <IndiceAgent V="397-432"/>
        <EffectifBud V="1.0"/>
        <EffectifPourvu V="0.8"/>
      </PERSONNEL>
      <PERSONNEL>
        <CodTypAgent V="I"/>
        <EmploiGradeAgent V="Adjoint Technique principal de 2me classe"/>
        <CodCatAgent V="C"/>
        <TempsComplet V="true"/>
        <Permanent V="true"/>
        <CodSectAgentTitulaire V="TECH"/>
        <IndiceAgent V="397-433"/>
        <EffectifBud V="1.0"/>
        <EffectifPourvu V="1.0"/>
      </PERSONNEL>
      <PERSONNEL>
        <CodTypAgent V="I"/>
        <EmploiGradeAgent V="Rdacteur "/>
        <CodCatAgent V="B"/>
        <TempsComplet V="true"/>
        <Permanent V="true"/>
        <CodSectAgentTitulaire V="ADM"/>
        <IndiceAgent V="397-597"/>
        <EffectifBud V="2.0"/>
        <EffectifPourvu V="2.0"/>
      </PERSONNEL>
      <PERSONNEL>
        <CodTypAgent V="I"/>
        <EmploiGradeAgent V="Ingnieur "/>
        <CodCatAgent V="A"/>
        <TempsComplet V="true"/>
        <Permanent V="true"/>
        <CodSectAgentTitulaire V="TECH"/>
        <IndiceAgent V="444-821"/>
        <EffectifBud V="2.0"/>
        <EffectifPourvu V="2.0"/>
      </PERSONNEL>
     </DATA_PERSONNEL>
     <DATA_AMORTISSEMENT_METHODE>
      <AMORTISSEMENT_METHODE>
        <LibBienAmort V="Autres immobilisations - Appareils de laboratoire"/>
        <DureeBienAmort V="5"/>
        <DtDelib V="2020-12-09"/>
        <ProcAmort V="L"/>
      </AMORTISSEMENT_METHODE>
      <AMORTISSEMENT_METHODE>
        <LibBienAmort V="Autres immobilisations - Coffre-fort"/>
        <DureeBienAmort V="30"/>
        <DtDelib V="2020-12-09"/>
        <ProcAmort V="L"/>
      </AMORTISSEMENT_METHODE>
      <AMORTISSEMENT_METHODE>
        <LibBienAmort V="Autres immobilisations - Equipements de garage et ateliers"/>
        <DureeBienAmort V="15"/>
        <DtDelib V="2020-12-09"/>
        <ProcAmort V="L"/>
      </AMORTISSEMENT_METHODE>
      <AMORTISSEMENT_METHODE>
        <LibBienAmort V="Autres immobilisations – Matriel classique"/>
        <DureeBienAmort V="5"/>
        <DtDelib V="2020-12-09"/>
        <ProcAmort V="L"/>
      </AMORTISSEMENT_METHODE>
      <AMORTISSEMENT_METHODE>
        <LibBienAmort V="Btiments administratifs, scolaires, culturels et sportifs, publics et privs"/>
        <DureeBienAmort V="30"/>
        <DtDelib V="2020-12-09"/>
        <ProcAmort V="L"/>
      </AMORTISSEMENT_METHODE>
      <AMORTISSEMENT_METHODE>
        <LibBienAmort V="Constructions sur sol d’autrui"/>
        <DureeBienAmort V="30"/>
        <DtDelib V="2020-12-09"/>
        <ProcAmort V="L"/>
      </AMORTISSEMENT_METHODE>
      <AMORTISSEMENT_METHODE>
        <LibBienAmort V="Frais d’insertion et frais d’tudes non suivis de ralisation"/>
        <DureeBienAmort V="5"/>
        <DtDelib V="2020-12-09"/>
        <ProcAmort V="L"/>
      </AMORTISSEMENT_METHODE>
      <AMORTISSEMENT_METHODE>
        <LibBienAmort V="Frais de recherche et dveloppement"/>
        <DureeBienAmort V="5"/>
        <DtDelib V="2020-12-09"/>
        <ProcAmort V="L"/>
      </AMORTISSEMENT_METHODE>
      <AMORTISSEMENT_METHODE>
        <LibBienAmort V="Installations de voirie"/>
        <DureeBienAmort V="10"/>
        <DtDelib V="2020-12-09"/>
        <ProcAmort V="L"/>
      </AMORTISSEMENT_METHODE>
      <AMORTISSEMENT_METHODE>
        <LibBienAmort V="Installations et appareils de chauffage, ascenseurs, appareils de levage"/>
        <DureeBienAmort V="20"/>
        <DtDelib V="2020-12-09"/>
        <ProcAmort V="L"/>
      </AMORTISSEMENT_METHODE>
      <AMORTISSEMENT_METHODE>
        <LibBienAmort V="Installations gnrales, agencements et amnagements divers"/>
        <DureeBienAmort V="10"/>
        <DtDelib V="2020-12-09"/>
        <ProcAmort V="L"/>
      </AMORTISSEMENT_METHODE>
      <AMORTISSEMENT_METHODE>
        <LibBienAmort V="Installations techniques et agencement des btiments publics"/>
        <DureeBienAmort V="10"/>
        <DtDelib V="2020-12-09"/>
        <ProcAmort V="L"/>
      </AMORTISSEMENT_METHODE>
      <AMORTISSEMENT_METHODE>
        <LibBienAmort V="Logiciels et autres immobilisations incorporelles"/>
        <DureeBienAmort V="2"/>
        <DtDelib V="2020-12-09"/>
        <ProcAmort V="L"/>
      </AMORTISSEMENT_METHODE>
      <AMORTISSEMENT_METHODE>
        <LibBienAmort V="Matriel de bureau et mobilier scolaire et non scolaire"/>
        <DureeBienAmort V="10"/>
        <DtDelib V="2020-12-09"/>
        <ProcAmort V="L"/>
      </AMORTISSEMENT_METHODE>
      <AMORTISSEMENT_METHODE>
        <LibBienAmort V="Matriel de tlphonie"/>
        <DureeBienAmort V="5"/>
        <DtDelib V="2020-12-09"/>
        <ProcAmort V="L"/>
      </AMORTISSEMENT_METHODE>
      <AMORTISSEMENT_METHODE>
        <LibBienAmort V="Matriel ferroviaire"/>
        <DureeBienAmort V="30"/>
        <DtDelib V="2020-12-09"/>
        <ProcAmort V="L"/>
      </AMORTISSEMENT_METHODE>
      <AMORTISSEMENT_METHODE>
        <LibBienAmort V="Matriel informatique scolaire et non scolaire"/>
        <DureeBienAmort V="3"/>
        <DtDelib V="2020-12-09"/>
        <ProcAmort V="L"/>
      </AMORTISSEMENT_METHODE>
      <AMORTISSEMENT_METHODE>
        <LibBienAmort V="Matriel technique scolaire et non scolaire - Matriel de cuisine, matriel sportif"/>
        <DureeBienAmort V="10"/>
        <DtDelib V="2020-12-09"/>
        <ProcAmort V="L"/>
      </AMORTISSEMENT_METHODE>
      <AMORTISSEMENT_METHODE>
        <LibBienAmort V="Matriel technique scolaire et non scolaire - Outillage"/>
        <DureeBienAmort V="5"/>
        <DtDelib V="2020-12-09"/>
        <ProcAmort V="L"/>
      </AMORTISSEMENT_METHODE>
      <AMORTISSEMENT_METHODE>
        <LibBienAmort V="Matriel technique scolaire et non scolaire - Reprographie"/>
        <DureeBienAmort V="3"/>
        <DtDelib V="2020-12-09"/>
        <ProcAmort V="L"/>
      </AMORTISSEMENT_METHODE>
      <AMORTISSEMENT_METHODE>
        <LibBienAmort V="Matriel technique scolaire et non scolaire -TV Projection Sono"/>
        <DureeBienAmort V="7"/>
        <DtDelib V="2020-12-09"/>
        <ProcAmort V="L"/>
      </AMORTISSEMENT_METHODE>
      <AMORTISSEMENT_METHODE>
        <LibBienAmort V="Plantations"/>
        <DureeBienAmort V="20"/>
        <DtDelib V="2020-12-09"/>
        <ProcAmort V="L"/>
      </AMORTISSEMENT_METHODE>
      <AMORTISSEMENT_METHODE>
        <LibBienAmort V="Rseaux divers (cbles, assainissement d’eau, gaz et lectricit)"/>
        <DureeBienAmort V="10"/>
        <DtDelib V="2020-12-09"/>
        <ProcAmort V="L"/>
      </AMORTISSEMENT_METHODE>
      <AMORTISSEMENT_METHODE>
        <LibBienAmort V="Subventions finanant des btiments ou des installations"/>
        <DureeBienAmort V="30"/>
        <DtDelib V="2020-12-09"/>
        <ProcAmort V="L"/>
      </AMORTISSEMENT_METHODE>
      <AMORTISSEMENT_METHODE>
        <LibBienAmort V="Subventions finanant des biens mobiliers, du matriel ou des tudes"/>
        <DureeBienAmort V="5"/>
        <DtDelib V="2020-12-09"/>
        <ProcAmort V="L"/>
      </AMORTISSEMENT_METHODE>
      <AMORTISSEMENT_METHODE>
        <LibBienAmort V="Subventions finanant des projets d’infrastructures d’intrt national"/>
        <DureeBienAmort V="40"/>
        <DtDelib V="2020-12-09"/>
        <ProcAmort V="L"/>
      </AMORTISSEMENT_METHODE>
      <AMORTISSEMENT_METHODE>
        <LibBienAmort V="Vhicules industriels et camions"/>
        <DureeBienAmort V="8"/>
        <DtDelib V="2020-12-09"/>
        <ProcAmort V="L"/>
      </AMORTISSEMENT_METHODE>
      <AMORTISSEMENT_METHODE>
        <LibBienAmort V="Vhicules lgers et voitures scolaires"/>
        <DureeBienAmort V="5"/>
        <DtDelib V="2020-12-09"/>
        <ProcAmort V="L"/>
      </AMORTISSEMENT_METHODE>
     </DATA_AMORTISSEMENT_METHODE>
     <DATA_SIGNATURE>
      <SIGNATURE>
        <NbrMembExer V="170"/>
        <NbrMembPresent V="131"/>
        <NbrSuffExprime V="159"/>
        <NbrVotePour V="104"/>
        <NbrVoteContre V="13"/>
        <NbrVoteAbstention V="42"/>
        <DtConvoc V="2023-11-30"/>
        <LibPresentPar V="le Prsident"/>
        <LibPresentLieu V="Lille"/>
        <DtPresent V="2023-12-14"/>
        <LibDelibPar V="Le Conseil Rgional runi en session"/>
        <LibDelibLieu V="Lille "/>
        <DtDelib V="2023-12-14"/>
        <LibFin V="Lille"/>
      </SIGNATURE>
     </DATA_SIGNATURE>
     <DATA_SIGNATAIRE>
      <SIGNATAIRE>
        <Signataire V="Xavier BERTRAND"/>
      </SIGNATAIRE>
     </DATA_SIGNATAIRE>
     <DATA_SOMMAIRE>
      <SOMMAIRE>
        <CodeAnnexe V="PG"/>
        <Present V="true"/>
      </SOMMAIRE>
      <SOMMAIRE>
        <CodeAnnexe V="SOM"/>
        <Present V="true"/>
      </SOMMAIRE>
      <SOMMAIRE>
        <CodeAnnexe V="I-A"/>
        <Present V="true"/>
      </SOMMAIRE>
      <SOMMAIRE>
        <CodeAnnexe V="I-B"/>
        <Present V="true"/>
      </SOMMAIRE>
      <SOMMAIRE>
        <CodeAnnexe V="I-C1"/>
        <Present V="true"/>
      </SOMMAIRE>
      <SOMMAIRE>
        <CodeAnnexe V="I-C2"/>
        <Present V="true"/>
      </SOMMAIRE>
      <SOMMAIRE>
        <CodeAnnexe V="I-C3"/>
        <Present V="true"/>
      </SOMMAIRE>
      <SOMMAIRE>
        <CodeAnnexe V="II-A1"/>
        <Present V="true"/>
      </SOMMAIRE>
      <SOMMAIRE>
        <CodeAnnexe V="II-A2"/>
        <Present V="true"/>
      </SOMMAIRE>
      <SOMMAIRE>
        <CodeAnnexe V="II-B1"/>
        <Present V="true"/>
      </SOMMAIRE>
      <SOMMAIRE>
        <CodeAnnexe V="II-B2"/>
        <Present V="true"/>
      </SOMMAIRE>
      <SOMMAIRE>
        <CodeAnnexe V="II-C"/>
        <Present V="true"/>
      </SOMMAIRE>
      <SOMMAIRE>
        <CodeAnnexe V="II-D1"/>
        <Present V="true"/>
      </SOMMAIRE>
      <SOMMAIRE>
        <CodeAnnexe V="II-D2"/>
        <Present V="true"/>
      </SOMMAIRE>
      <SOMMAIRE>
        <CodeAnnexe V="II-E1"/>
        <Present V="true"/>
      </SOMMAIRE>
      <SOMMAIRE>
        <CodeAnnexe V="II-E2"/>
        <Present V="true"/>
      </SOMMAIRE>
      <SOMMAIRE>
        <CodeAnnexe V="III-A"/>
        <Present V="true"/>
      </SOMMAIRE>
      <SOMMAIRE>
        <CodeAnnexe V="III-A.900"/>
        <Present V="true"/>
      </SOMMAIRE>
      <SOMMAIRE>
        <CodeAnnexe V="III-A.9005"/>
        <Present V="true"/>
      </SOMMAIRE>
      <SOMMAIRE>
        <CodeAnnexe V="III-A.901"/>
        <Present V="true"/>
      </SOMMAIRE>
      <SOMMAIRE>
        <CodeAnnexe V="III-A.902"/>
        <Present V="true"/>
      </SOMMAIRE>
      <SOMMAIRE>
        <CodeAnnexe V="III-A.903"/>
        <Present V="true"/>
      </SOMMAIRE>
      <SOMMAIRE>
        <CodeAnnexe V="III-A.904"/>
        <Present V="true"/>
      </SOMMAIRE>
      <SOMMAIRE>
        <CodeAnnexe V="III-A.9044"/>
        <Present V="true"/>
      </SOMMAIRE>
      <SOMMAIRE>
        <CodeAnnexe V="III-A.905"/>
        <Present V="true"/>
      </SOMMAIRE>
      <SOMMAIRE>
        <CodeAnnexe V="III-A.906"/>
        <Present V="true"/>
      </SOMMAIRE>
      <SOMMAIRE>
        <CodeAnnexe V="III-A.907"/>
        <Present V="true"/>
      </SOMMAIRE>
      <SOMMAIRE>
        <CodeAnnexe V="III-A.908"/>
        <Present V="true"/>
      </SOMMAIRE>
      <SOMMAIRE>
        <CodeAnnexe V="III-A.921"/>
        <Present V="true"/>
      </SOMMAIRE>
      <SOMMAIRE>
        <CodeAnnexe V="III-A.922"/>
        <Present V="true"/>
      </SOMMAIRE>
      <SOMMAIRE>
        <CodeAnnexe V="III-A.923"/>
        <Present V="true"/>
      </SOMMAIRE>
      <SOMMAIRE>
        <CodeAnnexe V="III-A.925"/>
        <Present V="true"/>
      </SOMMAIRE>
      <SOMMAIRE>
        <CodeAnnexe V="III-A.926"/>
        <Present V="true"/>
      </SOMMAIRE>
      <SOMMAIRE>
        <CodeAnnexe V="III-A.95"/>
        <Present V="true"/>
      </SOMMAIRE>
      <SOMMAIRE>
        <CodeAnnexe V="III-B"/>
        <Present V="true"/>
      </SOMMAIRE>
      <SOMMAIRE>
        <CodeAnnexe V="III-B.930"/>
        <Present V="true"/>
      </SOMMAIRE>
      <SOMMAIRE>
        <CodeAnnexe V="III-B.9305"/>
        <Present V="true"/>
      </SOMMAIRE>
      <SOMMAIRE>
        <CodeAnnexe V="III-B.931"/>
        <Present V="true"/>
      </SOMMAIRE>
      <SOMMAIRE>
        <CodeAnnexe V="III-B.932"/>
        <Present V="true"/>
      </SOMMAIRE>
      <SOMMAIRE>
        <CodeAnnexe V="III-B.933"/>
        <Present V="true"/>
      </SOMMAIRE>
      <SOMMAIRE>
        <CodeAnnexe V="III-B.934"/>
        <Present V="true"/>
      </SOMMAIRE>
      <SOMMAIRE>
        <CodeAnnexe V="III-B.9343"/>
        <Present V="true"/>
      </SOMMAIRE>
      <SOMMAIRE>
        <CodeAnnexe V="III-B.9344"/>
        <Present V="true"/>
      </SOMMAIRE>
      <SOMMAIRE>
        <CodeAnnexe V="III-B.935"/>
        <Present V="true"/>
      </SOMMAIRE>
      <SOMMAIRE>
        <CodeAnnexe V="III-B.936"/>
        <Present V="true"/>
      </SOMMAIRE>
      <SOMMAIRE>
        <CodeAnnexe V="III-B.937"/>
        <Present V="true"/>
      </SOMMAIRE>
      <SOMMAIRE>
        <CodeAnnexe V="III-B.938"/>
        <Present V="true"/>
      </SOMMAIRE>
      <SOMMAIRE>
        <CodeAnnexe V="III-B.940"/>
        <Present V="true"/>
      </SOMMAIRE>
      <SOMMAIRE>
        <CodeAnnexe V="III-B.941"/>
        <Present V="true"/>
      </SOMMAIRE>
      <SOMMAIRE>
        <CodeAnnexe V="III-B.942"/>
        <Present V="true"/>
      </SOMMAIRE>
      <SOMMAIRE>
        <CodeAnnexe V="III-B.943"/>
        <Present V="true"/>
      </SOMMAIRE>
      <SOMMAIRE>
        <CodeAnnexe V="III-B.944"/>
        <Present V="true"/>
      </SOMMAIRE>
      <SOMMAIRE>
        <CodeAnnexe V="III-B.945"/>
        <Present V="true"/>
      </SOMMAIRE>
      <SOMMAIRE>
        <CodeAnnexe V="III-B.946"/>
        <Present V="true"/>
      </SOMMAIRE>
      <SOMMAIRE>
        <CodeAnnexe V="III-B.947"/>
        <Present V="true"/>
      </SOMMAIRE>
      <SOMMAIRE>
        <CodeAnnexe V="III-B.95"/>
        <Present V="true"/>
      </SOMMAIRE>
      <SOMMAIRE>
        <CodeAnnexe V="IV-A1"/>
        <Present V="true"/>
      </SOMMAIRE>
      <SOMMAIRE>
        <CodeAnnexe V="IV-A1.900"/>
        <Present V="true"/>
      </SOMMAIRE>
      <SOMMAIRE>
        <CodeAnnexe V="IV-A1.9005"/>
        <Present V="true"/>
      </SOMMAIRE>
      <SOMMAIRE>
        <CodeAnnexe V="IV-A1.901"/>
        <Present V="true"/>
      </SOMMAIRE>
      <SOMMAIRE>
        <CodeAnnexe V="IV-A1.902"/>
        <Present V="true"/>
      </SOMMAIRE>
      <SOMMAIRE>
        <CodeAnnexe V="IV-A1.903"/>
        <Present V="true"/>
      </SOMMAIRE>
      <SOMMAIRE>
        <CodeAnnexe V="IV-A1.904"/>
        <Present V="true"/>
      </SOMMAIRE>
      <SOMMAIRE>
        <CodeAnnexe V="IV-A1.9044"/>
        <Present V="true"/>
      </SOMMAIRE>
      <SOMMAIRE>
        <CodeAnnexe V="IV-A1.905"/>
        <Present V="true"/>
      </SOMMAIRE>
      <SOMMAIRE>
        <CodeAnnexe V="IV-A1.906"/>
        <Present V="true"/>
      </SOMMAIRE>
      <SOMMAIRE>
        <CodeAnnexe V="IV-A1.907"/>
        <Present V="true"/>
      </SOMMAIRE>
      <SOMMAIRE>
        <CodeAnnexe V="IV-A1.908"/>
        <Present V="true"/>
      </SOMMAIRE>
      <SOMMAIRE>
        <CodeAnnexe V="IV-A2"/>
        <Present V="true"/>
      </SOMMAIRE>
      <SOMMAIRE>
        <CodeAnnexe V="IV-A2.930"/>
        <Present V="true"/>
      </SOMMAIRE>
      <SOMMAIRE>
        <CodeAnnexe V="IV-A2.9305"/>
        <Present V="true"/>
      </SOMMAIRE>
      <SOMMAIRE>
        <CodeAnnexe V="IV-A2.931"/>
        <Present V="true"/>
      </SOMMAIRE>
      <SOMMAIRE>
        <CodeAnnexe V="IV-A2.932"/>
        <Present V="true"/>
      </SOMMAIRE>
      <SOMMAIRE>
        <CodeAnnexe V="IV-A2.933"/>
        <Present V="true"/>
      </SOMMAIRE>
      <SOMMAIRE>
        <CodeAnnexe V="IV-A2.934"/>
        <Present V="true"/>
      </SOMMAIRE>
      <SOMMAIRE>
        <CodeAnnexe V="IV-A2.9343"/>
        <Present V="true"/>
      </SOMMAIRE>
      <SOMMAIRE>
        <CodeAnnexe V="IV-A2.9344"/>
        <Present V="true"/>
      </SOMMAIRE>
      <SOMMAIRE>
        <CodeAnnexe V="IV-A2.935"/>
        <Present V="true"/>
      </SOMMAIRE>
      <SOMMAIRE>
        <CodeAnnexe V="IV-A2.936"/>
        <Present V="true"/>
      </SOMMAIRE>
      <SOMMAIRE>
        <CodeAnnexe V="IV-A2.937"/>
        <Present V="true"/>
      </SOMMAIRE>
      <SOMMAIRE>
        <CodeAnnexe V="IV-A2.938"/>
        <Present V="true"/>
      </SOMMAIRE>
      <SOMMAIRE>
        <CodeAnnexe V="IV-B1.1"/>
        <Present V="false"/>
      </SOMMAIRE>
      <SOMMAIRE>
        <CodeAnnexe V="IV-B1.2"/>
        <Present V="false"/>
      </SOMMAIRE>
      <SOMMAIRE>
        <CodeAnnexe V="IV-B1.3"/>
        <Present V="false"/>
      </SOMMAIRE>
      <SOMMAIRE>
        <CodeAnnexe V="IV-B1.4"/>
        <Present V="false"/>
      </SOMMAIRE>
      <SOMMAIRE>
        <CodeAnnexe V="IV-B1.5"/>
        <Present V="false"/>
      </SOMMAIRE>
      <SOMMAIRE>
        <CodeAnnexe V="IV-B1.6"/>
        <Present V="false"/>
      </SOMMAIRE>
      <SOMMAIRE>
        <CodeAnnexe V="IV-B1.7"/>
        <Present V="false"/>
      </SOMMAIRE>
      <SOMMAIRE>
        <CodeAnnexe V="IV-B2"/>
        <Present V="true"/>
      </SOMMAIRE>
      <SOMMAIRE>
        <CodeAnnexe V="IV-B3.1"/>
        <Present V="false"/>
      </SOMMAIRE>
      <SOMMAIRE>
        <CodeAnnexe V="IV-B3.2"/>
        <Present V="false"/>
      </SOMMAIRE>
      <SOMMAIRE>
        <CodeAnnexe V="IV-B4"/>
        <Present V="false"/>
      </SOMMAIRE>
      <SOMMAIRE>
        <CodeAnnexe V="IV-B5"/>
        <Present V="false"/>
      </SOMMAIRE>
      <SOMMAIRE>
        <CodeAnnexe V="IV-B6"/>
        <Present V="false"/>
      </SOMMAIRE>
      <SOMMAIRE>
        <CodeAnnexe V="IV-B7.1"/>
        <Present V="false"/>
      </SOMMAIRE>
      <SOMMAIRE>
        <CodeAnnexe V="IV-B7.2"/>
        <Present V="false"/>
      </SOMMAIRE>
      <SOMMAIRE>
        <CodeAnnexe V="IV-B7.3"/>
        <Present V="false"/>
      </SOMMAIRE>
      <SOMMAIRE>
        <CodeAnnexe V="IV-B7.4"/>
        <Present V="false"/>
      </SOMMAIRE>
      <SOMMAIRE>
        <CodeAnnexe V="IV-B7.5"/>
        <Present V="false"/>
      </SOMMAIRE>
      <SOMMAIRE>
        <CodeAnnexe V="IV-B7.6"/>
        <Present V="false"/>
      </SOMMAIRE>
      <SOMMAIRE>
        <CodeAnnexe V="IV-B7.7"/>
        <Present V="false"/>
      </SOMMAIRE>
      <SOMMAIRE>
        <CodeAnnexe V="IV-B7.8"/>
        <Present V="false"/>
      </SOMMAIRE>
      <SOMMAIRE>
        <CodeAnnexe V="IV-B7.9"/>
        <Present V="false"/>
      </SOMMAIRE>
      <SOMMAIRE>
        <CodeAnnexe V="IV-B8"/>
        <Present V="false"/>
      </SOMMAIRE>
      <SOMMAIRE>
        <CodeAnnexe V="IV-B9"/>
        <Present V="true"/>
      </SOMMAIRE>
      <SOMMAIRE>
        <CodeAnnexe V="IV-B10"/>
        <Present V="false"/>
      </SOMMAIRE>
      <SOMMAIRE>
        <CodeAnnexe V="IV-B11.1"/>
        <Present V="false"/>
      </SOMMAIRE>
      <SOMMAIRE>
        <CodeAnnexe V="IV-B11.2"/>
        <Present V="false"/>
      </SOMMAIRE>
      <SOMMAIRE>
        <CodeAnnexe V="IV-B11.3"/>
        <Present V="false"/>
      </SOMMAIRE>
      <SOMMAIRE>
        <CodeAnnexe V="IV-C1.1"/>
        <Present V="true"/>
      </SOMMAIRE>
      <SOMMAIRE>
        <CodeAnnexe V="IV-C1.2"/>
        <Present V="true"/>
      </SOMMAIRE>
      <SOMMAIRE>
        <CodeAnnexe V="IV-D1"/>
        <Present V="false"/>
      </SOMMAIRE>
      <SOMMAIRE>
        <CodeAnnexe V="IV-D2.1"/>
        <Present V="false"/>
      </SOMMAIRE>
      <SOMMAIRE>
        <CodeAnnexe V="IV-D2.2"/>
        <Present V="false"/>
      </SOMMAIRE>
      <SOMMAIRE>
        <CodeAnnexe V="IV-D3"/>
        <Present V="false"/>
      </SOMMAIRE>
      <SOMMAIRE>
        <CodeAnnexe V="IV-D4.1"/>
        <Present V="false"/>
      </SOMMAIRE>
      <SOMMAIRE>
        <CodeAnnexe V="IV-D4.2"/>
        <Present V="false"/>
      </SOMMAIRE>
      <SOMMAIRE>
        <CodeAnnexe V="IV-D5.1"/>
        <Present V="false"/>
      </SOMMAIRE>
      <SOMMAIRE>
        <CodeAnnexe V="IV-D5.2"/>
        <Present V="false"/>
      </SOMMAIRE>
      <SOMMAIRE>
        <CodeAnnexe V="ARS"/>
        <Present V="true"/>
      </SOMMAIRE>
     </DATA_SOMMAIRE>
   </Annexes>
  </Budget>
</DocumentBudgetaire>